सैराट अजो विसंवाद

अन्य धाग्यांवर वा खरडफळ्यावर इतर लोकांना त्रास नको म्हणून इथे एकमेकांशी बोलावे अशी अपेक्शा आहे. जिथून जे पाहिजे ते पेस्टवावे आणि पुढे बोलावे. ज्यांना टाईमपास हवा आहे, (मंजे फालतू दर्जाचा ही चालेल असा) त्यांनी सोडून इतर कोणी धागा वाचला तरी चालेल.

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

अरे भावा, तुला जिंदगीत माझी मारण्याशिवाय इतरही कामे असतीलच ना. किमान त्यांच्याकरता फुल न फुलाची पाकळी म्हणून थोडा आय क्यू वाढव.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

तू अडाणी असल्यामुळे तुला असं वाचन वैगेरे द्यायला नको. पण भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक जज त्यांच्या निकालांत मनुस्मृतीचे दाखले देतात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

नको देवू. अडाणी आहे पण तुझ्यासारखा शिकून पण निब्बर राहिलो नाही. जात बघायला जात नाही कोणाची आणि त्यावरून लायकीपण काढत नाही. कुणाला कमी समजत नाही. मीच तेवढा शहाण चोटाचा असं मानत नाही. तेवढं शिक्षण जगायला पुरतं माला.

तू जज आहे का रे भाकरजोड्या ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

जात बघायला जात नाही कोणाची

तुला माहिताय का कि हे वाक्य समोरचा उच्च जातीचा आहे असं जात बघूनच बोललं जातं. मी आदिवासी असतो तर हे वाक्य मला तू म्हणलाच नसतास. आंबेडकर पुरोगामी नाहीत म्हटलं म्हणून मी जात बघणारा? का बरं? मी त्यांच्यापेक्शाही वरच्या दर्जाचा जात न पाळणारा असू शकत नाही का?
आन तू मला संबंध नसताना कशाला विचारलास आंबेडकर पुरोगामी आहेत का म्हणून? त्यांला कशाला मदे आणलंस?
=================
तू भावड्या, माझी जात बघूनच बोलतोयस. माझं आडनाव जोशी आहे, तेव्हा मी ब्राह्मण आहे आणि मी काँग्रेसच्या विरोधात, पुण्य प्रसून वाजपायी नावाच्या पुरोगामी ब्राह्मणाच्या विरोधात बोललो म्हणून लगेच तू मला मनुवादी, हे वादी, ते वादी ठरवून टाकलंस. जात तुझ्या डोक्यात शिगोशिग भरली आहे. माझ्या नाही.
=========================

त्यावरून लायकीपण काढत नाही.

त्यावरून मंजे काय? कशावरून? तू तुझी जात सांगीतलीस तरी का मला? कशाला असला न्यूनगंड घेऊन जगतो बे?
ते ढुंगण, बोटे, नाक, वास, इ इ कोणतीही सवय मला नाही. मी तुझं काहीही बघायला गेलो नाही. तूच केलेल्या विधानावरून तुझी अक्कल आणि लायकी सांगतोय.
==============================

मीच तेवढा शहाण चोटाचा असं मानत नाही. तेवढं शिक्षण जगायला पुरतं माला.

हे चांगलं आहे. पण तुझ्या डोक्याच्या मानानं तुला अजून थोडी जास्त नम्रता असाया पायजे.
-----
आणि स्वत:ला लै शहाणचोट मानत असलो तरी तुला काय फरक पडावा?

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

च्यायला तुझं आडनाव मला माहितीपण नव्हतं सुपकाळ्या. बरं झालं सांगितलं. म्हणजे बामन असल्याचा गर्व आहे असं दिसतंय तुला. एव्हढा मनु मनु मनु करतो म्हणजे धारकरी लेंडूक पण असशीलच. बाबासाहेबांनी तुझ्यासारख्या बामणांवरच केली होती रे टीका म्हणून तुझ्या गांडीला मिर्ची झोम्बली. पुरोगामी पुरोगामी म्हणूनच चावळू लागला तू. डोक्यावर परिणाम झाला तुझ्या लगा. इलाज करून घे. मी माझी जात नाही सांगितली नाही पण तू आडून आडून माझी लायकी वैगैरे काढली ना तसं बोललाच तू बऱ्याच वेळा. तू शहाणचोट असशील पण उताणी करून दाखवू नकॊ ना सगळ्यांला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

म्हणजे बामन असल्याचा गर्व आहे असं दिसतंय तुला.

बामन असणं गर्व करायचीच गोष्ट आहे. खास करून इतर जातीतले लोक जे स्वार्थापायी देशहित सोडून देशाला आग लावत आहेत, ते पाहता फक्त बामन असणंच गर्व करण्यालायक असंही माझं मत आहे.
बामन नाही तर मग काय देशजाळ्या, देशफोड्या असल्याचा गर्व करू का?
=================================================================

च्यायला तुझं आडनाव मला माहितीपण नव्हतं सुपकाळ्या.

हो ना. ते दिसतच आहे.
-------------
तुला सांगू का, तुला फक्त माझी जात सोडून दुसरं कैच मैत नै. दुसरं तुला बघायचं पण नाही. तू पक्का जातीभेदवादी आहेस. तू नसतास तर बामनाला बामनपणाचा गर्व असायला तुला ऑब्जेक्शन नसतं. महारानी "मी महार आहे याचा मला अभिमान आहे" असं म्हटलं असतं तर तू (पुरोगामी) टाळ्या वाजवल्या असत्यास. पण तेच तुला बामनाबद्दल करायचं नाही. अशा माणसांना जातीभेदवादी म्हणतात.
==================================================================

बाबासाहेबांनी तुझ्यासारख्या बामणांवरच केली होती रे टीका म्हणून तुझ्या गांडीला मिर्ची झोम्बली.

तुला बुद्धी नसली तरी कान तरी असणारच. बाबासाहेब मनुवादी न्हाय तर व्यवस्थित समताप्रेमी, दलितप्रेमी, धर्म परंपरा ईत्यादींचा तिरस्कार करणाऱ्या पुरोगामी ब्राह्मणांबद्दल बोलत (मंजे लिहित) आहेत. धार्मिक ब्राह्मणांना हे जाऊन मिळणार, त्यांना संरक्शण देणार, त्यांना योग्य ती शिक्शा करणार नाहीत, शेवटी ते एकच आहेत असं थोरेले आंबेडकर म्हणत आहेत. (धाकल्यांनी तर लाजलज्जाच सोडलीय).
आता तुझे सुसाटलेले मोकाट कान थयथयाट बंद करतील तेव्हा ती क्लीप शांतपणे ऐक. (तुला जमणार नै, पण ब्राह्मण म्हणून चांगला सल्ला द्यायचं माझं काम आहे.)
---------------------
याशिवाय आंबेडकरांनी इस्लामबद्दल अत्यंत आक्शेपार्ह विधाने केलेली आहेत.
तूच संबंध नसताना मला विचारलं - आंबेडकर पुरोगामी आहेत का?
-------------------------------------
माझं उत्तर - जात, धर्म बघून जो व्यक्ति द्वेष करतो तो पुरोगामी नसतो. आंबेडकर पुरोगामी नव्हते.
-------------------------
तसं तुझं हे वाक्य तंतोतंत बरोबर आहे एका अर्थानं ... खरोखरच बाबासाहेबांनी "माझ्यासारख्या (तुला कळणार नाही, पण महत्त्वाचा शब्द आहे.)" बामणांवर (अयोग्य) टिका केली आहे म्हणून माझ्या गांडीला मिर्च्या झोंबल्या आहेत.
चूक विचार मांडलेत त्यांनी.
आणि तो हरी नरके देखील या ठिकाणी कुराण वाचल्यासारखा अर्थ सांगतोय. बाबासाहेब चुकले म्हणायची त्याचीही बुद्धी आणि प्रद्न्या नाही तिथे तुझा काय पाड?
=========================================================================

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मी माझी जात नाही सांगितली नाही पण तू आडून आडून माझी लायकी वैगैरे काढली ना तसं बोललाच तू बऱ्याच वेळा.

मी कधी तुझी कोणती जात गृहित धरली आहे? तुला तुझ्या जातीमुळं काही न्यूनगंड असला तर त्याला माझा नाईलाज आहे. मी माणूस म्हणून तुझी नालायकी काढली आहे. नालायकी प्रत्येक जातीचा अविभाज्य घटक आहे हे मला पुरतं माहित आहे.
---------------
बाय द वे, मी तुझी लायकी आडून आडून नाही, थेट काढली आहे. मी चिंजंची ही लायकी काढली आहे, पण ते गप्प बसलेत. तुझंच पित्त खवळलंय. मी एंजॉय करतोय.
------------------------------
आणि अजूनही सांगतो, तू लै लवकर मला अक्कल, माहिती, द्न्यान नाही असं गृहीत धरून फटकन शिव्या द्यायला चालू केल्या होत्यास. पण तुझी एकूण लायकीची मर्यादा बघून मी तुला शांतपणे तुझ्या प्रत्यक्श बोलण्यावर प्रतिसाद देत आहे. तुझ्या दिसणाऱ्या मूर्खपणाव्यतिरिक्त एकाही गोष्टीवर मी भाष्य केलं नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

तू शहाणचोट असशील पण उताणी करून दाखवू नकॊ ना सगळ्यांला.

मला लै माज आहे. तुझ्यासारखे हजारो आले ना तरी हात चोळीत जातील. रहा ना सुखानं आपल्या जागी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

हात चोळीत जातील

??

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Liberalism is a mental disorder

सैराट सच्चा पुरोगामी आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

बोट घालून वास घ्यायचा आणि वंगाळ लागतंय म्हणायचं असं काम आहे लगा तुझं

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

कित्ती तो अनुभव. भावा, मन, मस्तिष्क, डोळे, इ इ सगळे पितरंगातच!! आयुष्यभर!!! अगदी खोल रुतलेले!!!! तुझे सगळे प्रतिसाद अगदी सोनेरी झालेत. पुरोगामी वारसा!!
============================
अरे पुरोगाम्यांनो, तुम्ही याला ओनप करता का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

अरे मला काही कुणी ओन अप करायला नको. लटकं भावा भावा पण करू नको तू. तू काहीही केलं तरी वाचत नसतो माझ्या तावडीतून जातिवाद्या. तुझ्यासारखे नासक्या आंब्याची पैदास बरेच आहेत फेसबुकवरपण . तीन टायम कोलतो मी त्यांना तू कुठला झाडपाला रे मनुवाद्या.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

तुझ्या तावडीतून????????????? अग्गाग्ग्गा!!! शंभरदा सांगीतलं अकलेच्या प्रमाणात काँफिडन्स ठेव.
=====================
मी जातीवादी आहे. मला जातीवादी असल्याचा प्रचंड अभिमान आहे. तुला काय प्रॉब्लेम?
मी मनुवादी आहे. मला मनुवादी असल्याचा प्रचंड अभिमान आहे. तुला काय प्रॉब्लेम? आंबेडकरांनी मनुस्मृती जाळली मंजे ती टाकावू नै होत.
========================
ऐसीवर सन्मानानं, कठोर टिका देखील तशीच करावी असा नियम आहे. मी १८ वर्षे गावात काढलीत, आणि लै विट्टीदांडू खेळलाय. मला तुझ्यासारखे मूर्ख तिनतिनदा कोलावे लागत नाहीत.
कधी फार उच्च दर्जाच्या शिव्या ऐकायच्या (खायच्या नाही म्हटलं) असतील तर ये चहा प्यायला.
=======================
आन, भाऊ गेला गाढवाच्या गांडीत. इथून पुढं सैराटा, सुसाटा, मोकाटा, पिसाटा, इ इ

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

वड पाच्ची

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

दणकट प्रतिसाद, अजो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कर रे कर. त्याला चाटून वल्लं कर. आन चाटू सिंग नाव ठेवून घे तूपण भाकरजोड्या.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

अजो नं मस्त धुतलंय तुम्हाला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आत्ता भिजवलाय फक्त. अजून साबण लावायचंय. नदीतल्या दगडावर आपटायचं अजून लै पुढं आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

चालून दे तुमचं 69. तू त्याचा घे, तो तुझा घेतोच आहे.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

तुम्ही आमच्या खोलीचा दरवाजा बाहेरून बंद केलात तर बरं होईल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी2
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंवा जातीवरून अत्याचार करताना दिसले तरीपण अभिव्यक्ती जपा बरं का ? खरंच गांडूबगीचा आहे. आपण नाय भो असं ऐकत. जमत नाही. मी बोलतो माझ्या मित्रांबरोबर. केस झाली पाहीजे इथल्या लोकांवर जातिवाद करायची. काहीतरी ऍक्शन तर होयलाच पाहीजे. बाय.

आपणांस मित्र आहेत? सच्ची?
=====================================
एखाद्या माणसाने तुम्हाला मूर्ख म्हणले तर तुम्ही त्याला "डॉ. आंबेडकर पुरोगामी होते का?" असा असंबद्ध प्रश्न विचारता ज्यामुळं कि तुम्हाला हे कळावं कि हा माणूस माझी जात बघून तर बोलत नाही ना!!! आंबेडकरांची २०-२५ डिग्र्यांची यादी आहे. त्यांना मधे आणायची काय गरज? ते ते आन तू तू. भारताची शकले करू पाहणारी त्यांच्यापूर्वीची दलित चळवळ आंबेडकरांनी एकहाती राष्ट्रवादी मार्गावर आणली. घटना लिहिण्यापेक्शाही हे मोठं योगदान लोकांना माहित पण नाही. तू मला नको शिकवू त्यांचं महत्त्व.
========================
आन येडटप्प्या, कधी केस केली का मागे? काय केस करणारेस? तुला (एका विधानापुरता) मूर्ख म्हटलं म्हणून? आंबेडकर पुरोगामी नाहीत म्हटलं म्हणून? मला मनु आवडतो म्हटलं म्हणून? मला ब्राह्मण असल्याचा अभिमान आहे म्हटलं म्हणून? तुला काय अक्कल?
===================
प्रत्येकच गोष्टीचा अर्थ आपल्याला कोणीतरी जातीवरून हिणवत असा काढायला फार हिणकस बुद्धी लागते. आम्ही समाजजीवनात खूप वावरलो आहोत पण तुझ्यसारखी गांडूहागंदारी नाही बघीतली.
==================================
तू खरंच व्यापक, हेकट, सुधारणाबाह्य मूर्ख आहेस. तुला फक्त शिव्या देता येतं. एकाही विषयावर एकही विधान करता येत नाही. दोनशे प्रतिसाद झालेत. तुझं फक्त आमचं वर्णन चालू आहे. तुला मुद्द्यात काय रस नाही.
==================
तुझे मित्र तुझ्याइतकेच नालायक असायची शक्यता फार कमी आहे. पण जा, वाट्टेल तेवढ्या केसा ठोक. मी नै गिनत तुझ्यासारख्या फालतू मूर्ख माणसाला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

अरे बालिष्टर बोच्चाटा तू उघडा पडला रे. नको वकिली करू. तुझी पुरोगामी फुकणी बोच्यात घालून फुकत बस फुकणीच्या. बाबासाहेबांच्या उण्या काढायची तुझी लायकी नाही. तू भिड्याचं लेंडूक चाट. तू म्याडसारखा चावळत बस . मी चाललो

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

बाबासाहेबांच्या उण्या काढायची तुझी लायकी नाही.

का म्हणे?
बाबासाहेब काय सुपर कंप्युटर होते का देव होते? त्यांच्यात उण्या नव्हत्या?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

२०% ब्राह्मण असलेल्या उत्तर प्रदेशची मायावती मुख्यमंत्री होऊ शकली. २% ब्राह्मण असलेल्या महाराष्ट्रात बाबासाहेब खासदार होऊ शकले नाहीत.
मग श्रेष्ठ कोण?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मग श्रेष्ठ कोण?

उत्तरप्रदेश?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

२२% श्रेष्ठ, बाकी सगळे बिनकामाचे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अरे बालिष्टर बोच्चाटा तू उघडा पडला रे.

पाकिस्तानात किती वर्शे रायला रे तू? १९७१ चं युद्ध ते जिंकले असं ते मंतात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

१९६५.

बाकी चालू द्या.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

नाय हो. १९४७-४८, १९६५ १९९९ चं तर जिंकलंच पाकनं. पण १९७१ चं पण जिंकलं असं त्यांच्या डिफेन्स मिनिस्ट्रिच्या वेबसाईटवर आहे राव.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

साइट बघितली.

नक्की कुठे लिहिले आहे असे? मला तरी नाही दिसले.

(नॉट दॅट इट मॅटर्स. ते काय वाटेल ते लिहितील.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मी चाललो.

दर्द हो रहा है क्या? फुंकणी चांगलीच रुतलेली दिसते.
-------
मी अगोदरच सांगीतलं होतं, आपल्यापेक्शा श्रेष्ठ लोकांशी पंगा नाय घ्यायचा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

बाबासाहेबांच्या उण्या काढायची तुझी लायकी नाही.

आपल्या देशाच्या इतिहासात अनेक चांगले नेते झाले. त्यात बाबासाहेब एक सर्वसामान्य चांगले नेते होते. या प्रत्येक नेत्यात अनेक उण्या होत्या. बाबासाहेबांत ही होत्या. मला काही निवडणूक लढवायची नाही आणि तुझ्यासारख्या तद्दन मूर्ख आणि अविचारी लोकांना मी अजिबात भीक घालत नाही. बाबांसाहेबांबद्दल घाबरत घाबरत बोलावं असा मूर्ख पुरोगाम्यांत प्रघात आहे. मी अजिबात चिंता करत नाही. बाबासाहेबांवर टिका करणं हे ॲट्रॉसिटीखाली येतं कि काय इतकी दबकी टिका लोक त्यांच्यावर करतात. सार्वजनिक जीवन असलेल्या प्रत्येक नेत्यावर टिका झालीच पाहिजे चाहे तो अधिकार घटनेने दिलेला नसो. पुरोगामी, दलित प्रेमी ब्राह्मणांवर देखील विश्वास ठेऊ नये असे म्हणणाऱ्या माणसाला घटना लिहिण्याचा नैतिक अधिकार नाही. मग ते एरवी फार प्रगाढ असलेले आंबेडकर असोत.
-------------------------
इथे तू त्यांचा पक्श मांडू शकतोस. पण तुझ्या लायकीचा, बुद्धीमत्तेचा, वाचनाचा, संस्कारांचा प्रश्न आड येतो. त्यांनी नक्की काय म्हटलं, का म्हटलं, कशामुळं म्हटलं, कोणत्या संदर्भात म्हटलं, चूकीचं म्हटलं का, इत्यादि इत्यादि सांगता येऊ शकतं कदाचित. पण ते तुझ्यासारखा वारसा सोडून गेले ही देखिल एक ऊणिच आहे त्यांची. तो हरी देखील बाबासाहेबांनी काय सांगीतलंय इतकंच सांगतोय, ते उचित वाटतंय का याच्याकडे लक्शच नाही. मूळात अभ्यासकात स्वतंत्र विचार करायची शक्तीच न ठेवणे ही देखील आंबेडकरी चळवळीची उणीच आहे.
---------------------
असो, हे लैच गहन आहे. तुला झेपणार नाही. तू फक्त जात बघ (नुसतं कुणी लायकी काढली की ही त्याची जात फिक्स असते.). निळे पट्टे अंगावर ओढ. मनुवादी मनुवादी म्हणत रस्त्यांवर मशाली घेऊन बोंबा ठोकत सुसाट सुट. कारण वाचन करणं, स्वतंत्र विचार करणं, ते मनमोकळेपणानंं मांडू शकणं, समोरच्याला समजून घेणं, म्हटलंय तितकाच अर्थ काढणं या करिता विशिष्ट संस्कार लागतात. तुझ्यात ते ही नाहीत म्हणून तुझ्यात भविष्यात लायकी येणंही शक्य नाही. तु असाच सडत राहणार.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

तिरस्कार करण्यासाठी दुर्दैवाने अनंत पापी लोक आणि त्यांची पापे जगात आहेत. त्यामानाने आपण सरळ माणसे देवदूतच आहोत. पेनसिल्व्हेनिआ ला ३०० धर्मगुरुंनी जे लहान मुलामुलींचे लैंगिक शोषण केले ते पहाता या सर्व चॉइसेस्ट शिव्या त्या धर्मगुरु व तत्सम नराधमांकरता राखून ठेवा असे सुचवते.
असो.
सफरचंद व संत्र्याची तुलना असेलही पण माझा स्टँड सांगते - जेव्हा मला कुणाचा अतिशय रागराग् येतो तेव्हा मी या अशा केसेस आठवते आणि मग मला ती राग आलेली व्यक्ती देवतुल्य वाटू लागते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गूंज रहे हैं डूबते साये शाम की खुशबू हाथ ना आये
गूंजती आँखों की नशिली बोलियाँ, बोलिये सुरीली बोलियाँ
https://www.youtube.com/watch?v=6YYqC-T8H8Y

शुचिताई, तुमचं बरोबर आहे पण हे लोकं बऱ्या बोलाचे नाहीत. लकडी शिवाय मकडी ठिकाणावर येत नही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

'भारताचं स्वातंत्र्य चिरायू होवो'

या विधानाला अजो आणि सैराट यांपैकी कोणाचा विरोध आहे का? असल्यास लिहा. नाहीतर तुमचं दोघांचं एकमत आहे हे जाहीर करा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी2
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

या विधानावर माझं सर्वांशी संपूर्ण एकमत आहे.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

मी पण सहमत आहे. ( आयला इथला ऍडमिनच काड्या टाकतो )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

तुमची खुमखुमी जिरली असेल तरी प्लीज हे चालू ठेवा. 'भाकरजोड्या'सारखी रत्नं एरवी मिळत नाहीत.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

कमाल आहे लोकांची . जातीवादी लोकांना बोलायचं सोडून तुम्हाला शिव्यांचं पडलय.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

घेणाऱ्यांनी घेण्यासारखंच घेतलं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

कमाल आहे !
अजो नं तुम्हाला तुमची खालची जागा, लायकी दाखवून दिलीये. आणि तुम्हाला ॲडमिन ने काय करावे याची फिकीर लागून राहिलिये ??
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

पॉइंट नोटेड.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

अगदी मॅरेथॉन चालली आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आरं कुटं गेला लका तू? लै आटवान यिउन रायली तुझी. सैराटा, भन्नाटा, तराटा, पुरोगाम्या, कुठे आहेस?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

आली का तुझी खाजवुन ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

१. आंबेडकर पुरोगामी नव्हते.
२. सैराटाची लायकी खालची आहे.
३. सैराट, त्याच्या मते, कोणाला सोडत नाही.
४. सैराटाच्या पाचकळ शिव्यांवर सप्पक पुणेकर लै खुश होतात.
५. सैराटाच्या मते लायकी काढणारे लोक जातीयवादी असतात.
६. चिंजं हा प्राणी समीक्शक असो, नीट बातम्या वाचायच्या लायकीचा नाही.
७. सैराटला अक्कल नाही. मंजे धाग्यातील विषयाच्या संदर्भात.
८. कितीही चिडला तरी सैराट इथल्या काही महाभागांसारखं अभद्र राजकारण करत नाही. थेट बोलतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

१. आंबेडकर पुरोगामी नव्हते. ( पुरोगामी असो नसो तुझ्यासारख्या जातीवाद्यांना अटकाव करणारे कायदे केले आमच्या बापानी. नवा जन्म दिला आम्हाला. त्याचे उपकार म्हणून मानानं जगता येतं आहे. तुझ्यासारखा कोण बोच्या आमच्या बापाला पुरोगामी म्हणो ना म्हणो काही फरक पडत नाही. )

२. सैराटाची लायकी खालची आहे.( तुला तर सगळी दुनियाच खालच्या लायकीची वाटते )

३. सैराट, त्याच्या मते, कोणाला सोडत नाही. ( अरे यळमाळया, मारून मारून बोच्याचा झेंडू झाला तुझ्या काय ठिवलंय आता तुझ्यात. सोडावच लागलं तुला. )

४. सैराटाच्या पाचकळ शिव्यांवर सप्पक पुणेकर लै खुश होतात. ( पुण्याचा का रे तू ? तरीच पाजळून राह्यला. बाकीचे तुझ्यासारखे त्यांच्या पुनगाण्डीचा पसारा नाही नारे मांडून राहिले. शिव्या येताय रे खूप पण तुझ्या माऊलीला कशाला मध्ये आणू. तिला बिचारीला माहित नसल तू किती कडू निघणार पुढं )

५. सैराटाच्या मते लायकी काढणारे लोक जातीयवादी असतात. ( तुझयासारख्या लायकी पाडणाऱ्या माणसांनीच जाती पाडल्या अन त्या पक्क्या केल्या तू जातीयवादीच. मनु भिड्याच्या आंब्याची बारा बोड्याची अवलाद. )

६. चिंजं हा प्राणी समीक्शक असो, नीट बातम्या वाचायच्या लायकीचा नाही. ( काय सबंध, मी एकठा पुरा पडीना तुला का रे ? कशाला दुसऱ्याला उतानीवर घेतो)

७. सैराटला अक्कल नाही. मंजे धाग्यातील विषयाच्या संदर्भात. ( बापाला कायपण बोलायचं त्याला अक्कल नाही म्हणत. तुझ्याकडे भरपूर आहे अकलीचा साठा पण कांय ऊपयोग. कुत्र पण मुतणार नाही त्याच्यावर )

८. कितीही चिडला तरी सैराट इथल्या काही महाभागांसारखं अभद्र राजकारण करत नाही. थेट बोलतो. ( अरे राजकारण तू न तो चाटूसिंग करता. तो ऍडमीनपण काय बोलत नाही. छान गांडुबगीचा सजवलाय. )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

मी एकठा पुरा पडीना तुला का रे ?

.
थापा की उसनं अवसान ?
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुरोगामी असो नसो

धन्यवाद. मुद्दा मान्य केल्यासाठी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

तुझ्यासारख्या जातीवाद्यांना अटकाव करणारे कायदे केले आमच्या बापानी.

ॲट्रॉसिटी, इ कायदे (जन्मानं ब्राह्मण असणाऱ्या) इंदिरा गांधीने केलेत.
------------------
आरक्शण, इ बाबासाहेबांनी मर्यादित काळासाठीच दिलेलं. व्होटबँक म्हणून ते कायम आहे. चार पिढ्या आरक्शण भोगलेले लोक पुनश्च ते भोगून खऱ्या दलितांना इ वंचित ठेवत आहेत. गावातले गरीब, अशिक्शित द्लित आता त्यांच्या समृद्ध, शहरी, सुशिक्शित लोकांकडून आपल्यासाठी आरक्शण खेचून घेऊ शकत नाहीत.
-------------------
इतकं करून आज उद्योग, कला, इ इ कर्तृत्वांच्या क्शेत्रांत अभावाने च दलित आघाडीवर आहेत.
--------------------
सबब, ...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

माझ्या दृष्टीने धाग्याची समरी फक्त एकच मुद्दा : दोन कलमे -

(१-अ) अजोंचा पूर्ण विजय.
(१-ब) अगरबत्तीछाप पैलवान सैराट आधी होते त्यापेक्षाही खालच्या पातळीवर ढकलले गेले.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ढुंगणाला अगरबत्तीचे येवढे चटके बसले तरी चाटूसिंग जोश्याची चाटायला खाजव्या कुत्रीगत लाळ गाळीत येतोच.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

तुमच्यापेक्षा "वरच्या" लेव्हलच्या, वरच्या पातळीच्या शिव्या फार दिल्यात तुम्ही.
जरा तुमच्या लेव्हल च्या शिव्या द्या ना.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

दुसऱ्याची आई बहीण काढताना विचार करतो रे मी. त्यामुळे तू ज्या लेव्हलवर आहेस तिथून माझी लेवल तुला वरची दिसती आहे. तुझ्या लेव्हलवर येणार नाही काळजी करू नको. आलो असतो तर लेंडूक टाकून पळाला असता तू.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

हा सभ्यतेचा आव की सभ्यतेची मनोराज्ये ?
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुला काय वाटतं याला किंमत असती तर उत्तर दिलं असतं

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

किंमत ? पराभूतांनी किंमतीची घासाघिस करायची नसते.
शरणागती पत्करून अजोचे पाय केव्हा धरताय ते बोला.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुझीपण आगाग पाहून मजा युन राहिली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

आगाग नाय ओ.
तुमचं ह्युमिलिएशन बघून तुमची दया आली, भूतदया म्हणा हवंतर.
.
"बचेंगे तो और लडेंगे" हे तुमच्या पातळीवर शोभत नाही. तेव्हा आत्मसमर्पण करून अजोची माफी मागून टाका.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

जोशीकडून कोरफडीचा गर घे नि लाव,आराम पडतोय बग तुला. तो पळाला तू पण तिकीट काड चाटू आता.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

पण तुमच्या शरणागतीचं, आत्मसमर्पणाचं बोला ओ प्रथम.
अजो शरणागतांवर दया करून सोडून देतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुझा येळकोट जाईना रे भाड्या

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

अजोंची क्षमा मागायची लाज वाटत्ये का तुम्हास ?
लाज वाटून घेऊ नका. अजो क्षमाशील आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

त्या मनुवाद्याची सुजवल्याबद्दल त्याची परत क्षमा मागायची म्हणतो का ? नाय लगा. जमत नसतं ते.

असं कर त्यापेक्षा तू त्यालाच समजव. जातीवाद सोड म्हणा. तू त्याला सर्विस देतो. ऐकल तो तुझं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

इथे रदबदली चालत नाही. पराभव तुमचा झालाय.
अजोंनी तुम्हाला धुतला, दारूण पराभव केला. तुम्हाला तुमची खालची पातळी समजली.
तेव्हा पुन्हा तुम्ही तुमच्या लेव्हलच्या वरच्या लोकांच्या वाटेला जाणार नाही असं अजोंना पटवून सांगण्यासाठी अजोंची क्षमा मागणे श्रेयस्कर.
व मुद्दा सोडून भलतंच न बोलणे हे सुद्धा श्रेयस्कर.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुझा येळकोट जाईना रे भाड्या.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

फारच असंबद्ध बोलता राव तुम्ही.
अजोंची पटकन क्षमा मागून टाका.
बाकीचा तामझाम कसासाठी ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तो जोशी गांडीला पाय लावून पळाला आणि तुला माफीचा अर्ज घेऊन सह्या घ्यायला फिरवतोय

ROFL
ROFL
ROFL

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

पण तुमचा पराभूत इगो सही करेनासा झालाय त्याचं काय ?
आणखी किती ह्युमिलिएट करून घेतल्यावर सही द्याल ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

BiggrinBiggrinBiggrin त्याच्यासारखाच तू बी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

पण तुमच्यासारखे मात्र तुम्हीच.
तुमचे दर्पमर्दन झालेले आहे, तुमचा अवमानजनक पराभव झालेला आहे हे तर तुम्ही अप्रत्यक्षपणे मान्य केलेलंच आहे.
सही करायला लाज वाटत असेल तर तसं पटकन सांगून टाका. की काम झालं.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Biggrin

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

ओके. तुमचे अभिनंदन -- अजोचे पाय धरण्यास तुम्हाला लाज / भीती वाटते कारण तुम्ही खूप खालचे आहात - हे मान्य केल्याबद्दल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0


हाड SSS

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

तुमची अजून जिरली नसेल तर ...
.

सैराट, छू....

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तो जोशी गांडीला पाय लावून पळाला

मी निवांत झोपलो होतो. तू तळमळत आहेस का? असं नको करू. कोणालाही असा त्रास देण्याची माझी कदापि इच्छा नसते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

तुझीपण आगाग पाहून मजा युन राहिली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

४. सैराटाच्या पाचकळ शिव्यांवर सप्पक पुणेकर लै खुश होतात.

अगदी अगदी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

यापुढे तू परत हिथं लिहिलं काही तर फक्त शिव्या आन शिव्याच खाशील. पुढं तुझ्यावाली मर्जी

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

मला काही फरक पडत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

लई लापट हायेस लगा तू. तुझी रीतसर घ्यायला लागते बघ.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

लई लापट हायेस लगा तू.

लापट म्हणजे काय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

कितीपण बोल्लं तरी, प्येकाटात कितीबी लाथा हाणल्या तरी परत पाहिल्यासारखंच वागणारा. निर्लज्ज. तो लापट.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गर्दीतला दर्दी

...कोडगा?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

लापटाला मारलं पिडं , लापट म्हणतं बसायला दिलं. अशी ग्रामीण म्हण आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

...म्हणजे काय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पिडं म्हणजे बसायचा पाट.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पाने