ऐशा रसां ऐसे रसिक...

ऐसी अक्षरेचे सदस्य जे जे उत्तम त्याचा आस्वाद घेत असतात आणि त्या माहितीची देवाण-घेवाण ते इथे करत असतातः


ही बातमी समजली का?

छायाचित्रण आव्हान

उदरभरण नोहे!

सध्या काय वाचताय?

अलीकडे काय पाह्यलंत?

सध्या काय ऐकताय?

छोटेमोठे प्रश्न

संसद सत्र

दिनविशेष

आदरांजली - रईस खान

सतारवादक रईस खान
(मृत्यू : ६ मे २०१७)

ऐसीच्या पोतडीतून

संपादक ही संस्था कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहे का?

मागे आदूबाळ यांच्याशी झालेल्या काहीश्या त्रोटक चर्चेनंतर हा विषय डोक्यात राहून गेला होता. त्याबद्दल चर्चाप्रस्ताव मांडते आहे.

***

Taxonomy upgrade extras: