ऐसीअक्षरेमधील तांत्रिक व अन्य संभाव्य सुधारणा

सुधारणांचे स्वरुप काहीही असू शकते. सुधारणेची सूचना म्हणजे विद्यमान स्वरुपावरची टिका नव्हे. सुधारणेची सूचना म्हणजे पूर्ण करायलाच पाहिजे अशी अपेक्षा नव्हे. आणि अशा सूचना काही विशिष्ट लोकांनीच करायच्या/पार पाडायच्या गोष्टी नव्हेत. तांत्रिक सूचना म्हणजे घर बांधताना वा बांधल्यावर कुठे, काय, कसं, इ, इ. अन्य सूचना म्हणजे घरात काय व्हावं, काय नाही, कसं व्हावं, कोण यावं, कोण नाही, इ इ. संस्थळाचे व्यवस्थापन कोणत्या सुचना स्वीकार्य आहेत, कोणत्या राबवण्याच्या योग्यतेच्या आहेत, कोणत्यासाठी किती श्रम आणि द्रव्य लागेल हे ठरवेल. अर्थात या पानावर ते सगळं डोळ्यासमोर ठेऊन सूचना करायच्या नाहीत. सुचना, अपेक्षा, काय आवडले, काय असायला नाही पाहिजे, काय व्हायला पाहिजे होते, इतरत्र कुठे काय पाहि असते हे मोकळेपणाने सांगायचे आहे. सांगताना सांगणारा बुजला नाही पाहिजे. अर्थातच संस्थळाचे व्यवस्थापन ज्या गोष्टींना जबाबदार ठरवले जाऊ शकत नाही त्याचा इथे विचार करायचा नाही आहे. 'तुम्हाला' काय वाटते ते नोंदणे महत्त्वाचे, ते किती प्रत्यक्षात उतरेल हे नंतर पाहू या.
मी सुरुवात करतो.
१. अबाउट ऐसी - ऐसी अक्षरेबद्दल माहिती असे एक पान असावे. याचा सुर माहितीपर असावा, कायद्याच्या भाषेतला नसावा. स्थापना, व्यवस्थापन, उद्देश, इ इ त्यात यावेत.
२. सर्व लोक प्रतिसाद वाचत नाहीत. ( काही फक्त तेच वाचतात) तेव्हा संस्थळाबद्दलचे मार्गदर्शन मूळ लेखांत असावे.
३. ऐसीची काही विचारसरणी असेल, कोण्या तत्त्वज्ञानाला बांधिलकी असेल/नसेल तर तसे एक पान असावे.
४. सक्रीय सदस्य आणि त्यांचे जनरल आवडते विषय वा लेखनाचे प्रकार वा विचारसरणी यांची समरी एका पानावर असावी.
५. सदस्य बनताना चार महत्त्वाच्या गोष्टी ठळकपणे चारदा अ‍ॅग्री बटन क्लिक करून मान्य कराव्या लागाव्यात - जसे व्यक्तिगत आरोप वा चिखलफेक करणार नाही.
६. नवे लेखन करताना शीर्षकातील उकार एडिट मोड मधे दिसत नाही, तो textbox मोठा असावा.
७. वर जाण्याचा अ‍ॅरो/गोल स्क्रोल केल्याशिवाय प्रकट होत नाही. तो पहिलेपासूनच दिसत असावा.
८. असाच एक अ‍ॅरो थेट खाली येण्यासाठी पण असावा.
९. माझे खाते मधे माझे लेखन पहिल्यापासून असते, ते वेगळे लिहिण्याची गरज नसावी.
१०. प्रतिसाद १, २.१.१, २.१.२, ३.१, ३.२, ३.३ असे नंबर दिलेले असावेत
११. प्रतिसाद जसजसा उजवीकडे सरकेल, तसतसे त्याचे हेडिंगकलर बदलावा. पहिली लेवल लाल, दुसरी हिरवी, पांढरी, काळी, इ इ . त्याच्यामुळे नक्की कोणता उपप्रतिसाद कोणत्या प्रतिसादाला आहे हे कळेल.
१२. सर्च इंजिनने शब्द सर्च केला पाहिजे.
१३. सर्च मधे सर्च इन प्रकार, इन शीर्षक, जेथे लेखक क्षक्षक्ष आहे, इन कंटेंट हे सगळे असले पाहिजे.
१४. लेखन सॉर्ट केल्यावर (समजा लेखकाच्या नावाने) तर प्रत्येक पान नंबराखाली त ते प अशी अनुक्रमणिका दिसली पाहिजे.
१५. नविन लेखन सॉर्ट बाय नंबर ऑफ रेटिंग्ज आणि प्रत्यक्ष रेटींग असेही असले पाहिजे. त्यासाठी दोन कॉलम जास्त लागतील.
१६. sort by number of responses हे ही हवे.
१७. sort by date of creation हे ही हवे. आता जे जास्तीचे कॉलम आहेत ते लपवता देखिल यावेत.
१८. तारांकित मधे केवळ काही पंचतारांकित लेख दिसतात. सर्वच तारे (उदा. तीन ते चार) आणि बिनतारे लेखन शोधता यायला हवे.
१९. लेखन अप्रकाशित करून साठवता येत नाही. लिहायला फार स्टॅमिना लागतो. त्यामुळे शुद्धलेखन वैगेरे दुरुस्त करण्याची गोष्ट लांबते. लोक वाचत असतात आणि लेखक संपादन करून अद्ययावत कर्त असतो.
२०. ऐसी अमेरिकन आहे कि भारतीय आणि व्यवस्थापनाच्या निष्ठा, प्रेम, कायदेशीर बांधिलकी हे स्पष्ट व्हावं.
२१. वाचक, लेखक, प्रतिसादक कोणत्या कायद्याच्या कक्षेत येतात हे स्पष्ट व्हावं.
२२. नविन लेखन, कविता, कौल, चर्चा, इ इ या क्रमात एक लॉजिक असलं पाहिजे.
२३. ट्रॅकर मधील मुख्यपानाची छोटी फाँटमधली लिंक हटवावी. ती ज्यादा आहे, कुरुपही आहे.
२४. लेखन नंबर ऑफ रिडिंग्जने पण सॉर्ट करता यावे.
२५. एका विशिष्ट तारखेपूर्वीचे लेखन वा सलग १-२ महिने इनॅक्टीव राहीलेला धागा अर्काइव मधे जावा.
२६. सदस्याच्या लेखनाची वा प्रतिसादांची क्वालिटी यावर एक पान हवे.
२७. नविन लेखन पानावर पार्श्वभूमी हिरवी आणि फाँट निलसर हिरवा हा कॉम्बो डोळ्यास इतका चांगला नसावा. Contrast वाढवावा.
२८. नविन लेखन मधे धाग्यांना अनुक्रमांक देण्यात यावा.
२९. आजची activity पाहता यावे - नवे धागे आणि जुन्या कोणत्या धाग्यावर किती प्रतिसाद. आठवडा, महिना आणि वर्ष बद्दलही असे करता येईल.
३०. आयडींची activity पाहता यावी- एकूण किती आहेत, किती तास लॉग ऑन असतात, किती लेखन केले, किती प्रतिसाद दिले, इ इ. असले स्टेट असले कि जरा मजा येते.
३१. रँक पोलचे लोजिक सुधारून लिहावे. तो क्रम लावण्याचा प्रकार सुलभ असावा.
३२. ऐसीवर फाईल लोड करता यावी.
३३. एडीटर मधे डायरेक्ट चित्र पेस्ट करता यावे.
३४. इमेज कुठे आणि text कुठे त्याचे लॉजिक सोपे असावे. L img a picture of sunset R img हे शवटी असावे.
३५. कोणत्याही icon खाली हॉवर केल्यावर text येत नाही. ते आले तर क्लिक केल्यावर काय होईल ते कळेल. ऐसीवरच्या सहा सिरियला (काय पाहिले, इ) चे जे आय्कॉन आहेत ते देखिल असेच आहेत.
३६. भाषा मधे language neutral म्हणजे काय?
३७. इतर भाषांचा (संस्थळाला भाषिक अस्मिता आहे कि वैषयिक आहे)उपयोग किती बरा किती वाईट?
३८. लिपी चे option पानाबरोबर सरकू नये. ते सतत दिसावे.
३९. 'नमस्कार अरुणजोशी' म्हणणार्‍याच्या खाली 'माझे खाते, माझे हे, ते' वाचणे चूक वाटते. नमस्कार तिथे नसावा.
४०. माझे खाते, लिपी, उपस्थित सदस्य च्या खाली इतर माहित असावी.
४१. चार पाच गोष्टी कॉपी करून ठेवणारा क्लिप्बोर्ड असावा.
४२. स्पिट समरी अ‍ॅट कर्सर म्हणजे काय?
४३. स्मायलीज फार कमी आहेत.
४४. इनपुट फॉर्म्याट म्हणजे नक्की काय ते मराठीत्ही लिहावे. बरेच लोक आय टी अज्ञ असतात.
४५. दिनविशेष पहिल्या पानावर/ वेगळ्या पानावर जास्त चांगल्यापैकी दिसेल असे पण असावे.
४६. लॉग न करता , इ-मेल देऊन प्रतिसाद देता यावा.
४७. उपप्रतिसाद देताना बाकी लेख, बाकी सगळे प्रतिसाद गायब होऊन नवीन जागी प्रतिसाद टायपाची गरज नसावी. श्रेणी दिली तसाच प्रतिसाद देऊन पुढे जाता यावे.
४८. नविन हे लाल अक्षरात नव्या प्रतिसादासाठी लिहिलेले असते ते मोठ्या अक्षरात असावे.
४९. समजा माझ्याकडे ५० प्रतिसाद एक पानावर अषी सेटींग आहे. दोन नवे प्रतिसाद आले. एक पहिल्या पानावरचा एक दुसर्‍या. पहिला वाचून दुसर्‍या पानावर जाताना तो लाल नविन तिथे नसतो. तो असावा.
५०. लाल नविन पुढे सगळीकडे 'पुढचा नविन' ही लिंक असावी.
५१. वाटचाल मधे धाग्याची लिंक न देता प्रत्येक प्रतिसादाची लिंक द्यावी. माणोस ओळखायला सोपे पडेल.
५२. नव्या आयडींना घाबरून सोडू नये. ते सभ्य असतील तर रुळेपर्यंत सांभाळून घ्यावे.
५३. अचानक कोणी नियम बनवला आहे असे वाटू नये. जुन्या आयडींना कोणाला काय आवडत नाही याची कल्पना असते. नवे आयडी निष्कारण एक समीकरण बनवून बसतात जे नंतर सुधारता सुधरत नाही. त्याकरीता आयडींना आपल्या नियमांची सवती प्रोफाई बनवावी.

आता तुमची बारी.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

माझ्या मते...

"क्रोम मोबाइल मध्ये साईन इन" केल्यास ऐसी वर वारम्वार साईन इन करावे लागणार नाही.
(स्वानुभवानुसार)

धन्यवाद! एक उपशन्का...

प्रतिक्रियान्ची माण्ड्णी:
लॉगिन केल्यावरः क्रोनोलोजीकल
लॉग आउट केल्यावरः रिव्हर्स क्रोनोलोजीकल
असे आहे का?

धन्यवाद!

उपाय

करता येईल का नाही, याबद्दल मी बोलू शकत नाही. तेवढी माझी पत नाही.

कधी लॉगाऊट झाल्यास तुम्ही म्हणता तसे, प्रतिसाद रिव्हर्स क्रॉनॉलॉजीने दिसतात. प्रायव्हेट ब्राऊजिंग सुरू करून, नवीन खिडकीत ऐसी उघडून लॉगिन न करता वाचता येईल (म्हणजे ब्राऊजरवरचे सदस्यनाम-पासवर्ड ही माहिती तशीच राहील). प्रत्येक धाग्याखाली डिस्प्ले-फ्लॅट असं निवडा. एकदा निवडलं की ते तसंच राहील.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मी जेव्हा google chrome -

मी जेव्हा google chrome - mobile मधे ऐसी उघडतो तेव्हा प्रत्येक वेळी मला sign in करावे लागते.

हे gmail सारखं default होऊ शकेल का?
एकदा credentials साठवले की ऐसी उघडल्या बरोबर login झालेले असेल.

प्रतिसाद क्रोनोलोजी/रिव्हर्स क्रोनोलोजी प्रमाणे माण्डणे

यात टोगल करता येते का? सध्या येत नसल्यास भविश्यात करता येईल का?

दुसरी सुचवणी आवदली व मान्यही

दुसरी सुचवणी आवडली व मान्यही आहे पण सध्याच्या वर्जनला ते कोडिंगशिवाय जमेलसे वाटत नाही. सध्या तरी इथे ते करू शकेल असे कोणी नाही Sad
क्षमस्व!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

खफचा फॉर्मॅट सर्वात नवीन

खफचा फॉर्मॅट सर्वात नवीन पोस्ट वर ठेवण्याऐवजी सर्वात नवीन पोस्ट सर्वात शेवटी असा का नाही?

तसे केले तर लेटेस्ट पोस्ट बघायला दर वेळी अंतिम क्लिक करावे लागेल. टोटल पाने पन्नास च्या वर आहेत, तुम्हाला नेहमी पहिले पान दिसत राहील, जे की तुम्ही ऑलरेडी वाचले आहे.

आपण आधी न वाचलेल्या खरडी 'नवीन' अशा ट्याग होऊन दिसतील का?

असे करता आले तर बरेच होईल.

सध्या भट ओसरीत नसून भोसरीत

सध्या भट ओसरीत नसून भोसरीत आहेत.

भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय

भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी

च्यामायला खफचा फॉर्मॅट सर्वात

च्यामायला खफचा फॉर्मॅट सर्वात नवीन पोस्ट वर ठेवण्याऐवजी सर्वात नवीन पोस्ट सर्वात शेवटी असा का नाही? दर वेळी खफ वरचे लेटेस्ट अपडेट बघायचे असतील तर मागच्या पानावर जाऊन खालपासूनन वरपर्यंत वाचत यावं लागतं. हे काऊंटर इंट्यूइटिव्ह नाही का वाटत? हे बदलता येईल का?

आणखीन एक गोष्ट, खफवर आपण आधी न वाचलेल्या खरडी 'नवीन' अशा ट्याग होऊन दिसतील का? प्रत्येक वेळी आपण आधी कुठपर्यंत वाचलं होतं हे शोधायला त्रास होतो.

हो, पण कळणार कसे कोणत्या

हो, पण कळणार कसे कोणत्या लेखाला किती चांदण्या मिळाल्या लेख उघडल्याशिवाय.

त्याऐवजी मेन बोर्डावर लेखाच्या नावाबाजूलाच रेटींग असलं तर लेख उघडायच्या आत कळेल. शिवाय रेटिंग नुसार सॉर्ट करता आले तर अजूनच चांगले.

चांदण्यांची सोय आहे बघा दर

चांदण्यांची सोय आहे बघा दर धाग्याच्या तळाशी.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

इथल्या लेखांवर वोट करता येईल

इथल्या लेखांवर मतदान (+१) करता येईल का? रेडीट (reddit.com) सारखे? त्यामुळे पुढे जाऊन लोकांना चांगले लेख लवकर सापडतील, आणि पॉप्युलॅरिटी नुसार सॉर्ट पण करता येतील.

आमच्या म्यानेजरीणबाई लय हुश्शार हायत बगा!

आमच्या म्यानेजरीणबाई लय हुश्शार हायत बगा! आन त्ये ड्रूपाल ७ वर ग्येल्यावर पन " न मोडलेली गोष्ट दुरुस्त न करणं " ह्ये ईसरायचं न्हाई बरं का. नायतर नवा कासरा हातात आल्यागत हुंदडत सुटाल ! (जीभ दाखवत)

--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....

पाककृती?

अॅपल आणि इनोची एकत्र पाककृती अंजीराच्या पानावर मांडून द्या. नाहीतर तुम्हालाच बॅन करेन

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

इनो

तेव्हढी इनो पाठवायची सोय पण करून दिली तर लै बरं होईल.

अ‍ॅपल का? बरं, बरं !!

अ‍ॅपल का? बरं, बरं !!

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

अ‍ॅपल?

असले थर्ड वर्ल्ड ऑप्शन्स देण्यापेक्षा अ‍ॅपलचा किबोर्ड जोडता येईल का हो व्यवस्थापकिणबाई?

कय बआत है तह्त्तेचआचा!

कय बआत है तह्त्तेचआचा! शिअक्लत तुम्ही!

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

अम्नोबा कोअण्ता की बोर्ड

अम्नोबा कोअण्ता की बोर्ड वआप्रतात? (मनोबांनी हलके घ्यावे)

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

नो प्रोब्लेम. योउ अरे

नो प्रोब्लेम. योउ अरे वेल्चोमे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

न मोडलेली गोष्ट दुरुस्त न करणं

न मोडलेली गोष्ट दुरुस्त न करणं, हे मलाही मान्य आहे.

दुसरं महत्त्वाचं. गूगल आणि ड्रूपालचं इंटिग्रेशन कोणी केलेलं नाहीये. त्यामुळे ज्यांना हवंय त्यांनी आपापलं, आपापल्या कंप्यूटरवर खेळावं एवढीच माझी पेग्रेड आहे. मी पण माझ्या कंप्यूटरवर बोलनागरी वापरते. 'गमभन'सारखं 'अ' टंकत बसावं लागत नाही. इन्शाल्ला, ड्रूपाल ७ वर गेल्यावर अधिक पर्याय मिळतील.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सोर्र्य फोर थे एर्रोर.

सोर्र्य फोर थे एर्रोर.

इत शोउल्द बे 'चोउल्द्न्त'

इत शोउल्द बे 'चोउल्द्न्त' अग्री मोरे. नोत 'चौल्डन्त'. गोत इत?

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

संस्थळ टिकवायचे असेल तर

संस्थळ टिकवायचे असेल तर श्रेणीपद्धती बंद करा.

जगात माणसाच्या जाती दोनच,नर आणि मादी

,

(दात काढत)> (जीभ दाखवत) Shock (लोळून हसत)

जगात माणसाच्या जाती दोनच,नर आणि मादी

चिंजं. पेर्फेच्ते. चौल्डन्त

चिंजं. पेर्फेच्ते. चौल्डन्त अग्री मोरे.

मुद्दा बरोबर आहे. अबनॉर्मल

मुद्दा बरोबर आहे. अबनॉर्मल शब्द लिहायला जड जातं गूगलला.

पर्याय दिला तर बरं होईल, गमभन /गूगल असा. Assuming की नवीन वाचकाला गूगल सोपे जाईल.

म्हणजे गूगल कीबोर्डावर "चोप्य

म्हणजे गूगल कीबोर्डावर "चोप्य पस्ते" हा शब्द टायपवता येत नाही ?

जरा अवघड जातं! वन टू वन मॅपिंग नाहीए.

गमभन चांगलं आहे. अदिती, न

गमभन चांगलं आहे. अदिती, न मोडलेली गोष्ट नको दुरुस्त करूस.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

गूगलचा आगाऊपणा

>> गूगल किबोर्ड जास्त नॅचरल वाटतो. <<

नवशिक्यांसाठी पर्याय म्हणून गूगल कीबोर्ड द्यायला हरकत नाही, पण काय टंकल्यावर काय उमटेल ते स्वच्छ स्पष्ट असलेलं मला आवडतं. त्या दृष्टीनं गूगल कीबोर्ड मला अजिबात आवडत नाही, कारण वर थत्ते म्हणाले त्यानुसार तुम्हाला काय टंकायचं आहे ह्याचा आगाऊ अंदाज करायला तो जातो. माझ्यासारख्याला काय टंकायचं आहे ते स्वच्छ माहीत असतं. प्रसंगी मला मुद्दामहून भाषेशी खेळही करायचे असतात. त्यासाठी मुद्दामहून शब्दांची मोडतोड करायची असते. हे सगळं 'गमभन'मध्ये शक्य होतं, पण गूगलच्या स्बतःच्या अतिशहाणपणामुळे कटकटीचं होतं.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

म्हणजे गूगल कीबोर्डावर "चोप्य

म्हणजे गूगल कीबोर्डावर "चोप्य पस्ते" हा शब्द टायपवता येत नाही ?

नेहमीचे स्पेलिंग वापरले तर नाही. वेगळे स्पेलिंग वापरावे लागते.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

मला सवयीने गमभन सोयीचे वाटते.

मला सवयीने गमभन सोयीचे वाटते.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

कीबॉर्ड नॅचरल

कीबॉर्ड नॅचरल असण्या/वाटण्यापेक्षा पाठीमागे साधारण योग्य शब्द शोधून घेण्याचा अल्गोरिदम आहे असे वाटते.

अवांतर: म्हणजे गूगल कीबोर्डावर "चोप्य पस्ते" हा शब्द टायपवता येत नाही ?

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

गूगल किबोर्ड जास्त नॅचरल

गूगल किबोर्ड जास्त नॅचरल वाटतो. खालील शब्द गूगल किबोर्ड ला लगेच समजतात.

कृपया krupya
ऑन on
आंबा amba

उदाहरण म्हणून दिले. अजून बरेच आहेत. गमभन ला हि स्पेल्लिंग्स कळत नाहीत, उगाच जास्त टाईप करावे लागते.

नवीन येणारया लोकांना गूगल इनपुट कसे इन्स्टॉल करायचे माहित नसण्याची खूप शक्यता आहे, म्हणून डिफॉल्ट मधेच दिलं तर बरं होईल. (तसे टेक्निकली शक्य आहे का, हे मात्र मला माहित नाही)

बहुमत बलीयसी।

इथला डीफॉल्ट मराठी कीबोर्ड गूगल च्या मराठी किबोर्ड सारखा करता येईल का? तो वापरायला अजून सोपा आहे.

याबद्दल बहुसंख्येचं मत काय आहे त्यावर अवलंबून आहे. व्यक्तिशः मी हे दोन्ही कीबोर्ड्स वापरत नाही. पण त्यातल्यात्यात मला सध्याचा गमभन कीबोर्ड गूगलच्या कीबोर्डपेक्षा बरा वाटतो. गूगल-इनपुट सेवा आपापल्या विंडोज कंप्यूटरवर चढवता येते असं प्राथमिक गूगल सर्चमधून दिसलं. ज्यांना ते सोयीचं वाटतं त्यांना हे करता येईल असं वाटतं.

नवीन आलेल्या सगळ्या प्रतिसादांचं बॅकग्राऊंड एखाद्या फिक्या पण लक्षवेधी रंगात करता येईल का?

तांत्रिकदृष्ट्या मला झेपेल का ही पुढची गोष्ट; ते दिसायला कसं दिसेल यावर अवलंबून आहे. सध्या सगळ्या नवीन प्रतिसादांच्या उजव्या बाजूला 'नवीन' असा लाल शब्द दिसतो.

कोणी काय श्रेणी दिली आहे ते दिसेल का?

जर शोधायची वेळ आली तर शोधता येतं हो व्यवस्थापकांना. तेवढा वेळ एरवी कोणी घालवत नाहीत ही निराळी बाब.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

कोणी काय श्रेणी दिली आहे ते

कोणी काय श्रेणी दिली आहे ते दिसेल का? (जीभ दाखवत)

नवीन आलेल्या सगळ्या

नवीन आलेल्या सगळ्या प्रतिसादांचं बॅकग्राऊंड एखाद्या फिक्या पण लक्षवेधी रंगात करता येईल का?

सापडायला सोपे जातील.

इथला डीफॉल्ट मराठी कीबोर्ड

इथला डीफॉल्ट मराठी कीबोर्ड गूगल च्या मराठी किबोर्ड सारखा करता येईल का? तो वापरायला अजून सोपा आहे.

ही चित्रं तिथून काढणं सोपं

ही चित्रं तिथून काढणं सोपं आहे.

ही चित्रं काढली तर खरडवह्यांमधली चित्रंही गायब होतील. याचा कोणाला त्रास होणारे का? (मला किंचित होतो, कारण मी नावं बघण्यापेक्षा प्रोफाईल फोटो चटकन वाचू शकते.)

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

खरड फळ्यावरवर प्रत्येक खरडीत

खरड फळ्यावरवर प्रत्येक खरडीत दिसणारे सदस्यांचे फोटू दिसू नयेत असे करता येईल काय ?
म्हंजे,
१. ते जागा खातायत आणि प्रत्येक खरडीमध्ये उपयोगी असे नाहीत.
२. ते डिस्ट्रॅक्शन आहेत.
३. जर ऑफिस वगैरे मध्ये खफ उघडला तर चित्रे शेजार्‍या-पाजार्‍याचे लक्ष वेधून घेतात उगाचच.
४. छोटी खिडकी केली इतर काही करत खफ पहायला तर चित्रे त्रासदायक वाटतात.

ही जागा सूचनांसाठी आहे असे कळाले म्हणून इथे लिहितोय.

सदैव शोधात..

एकदा प्रतिसाद लिहिला कि

एकदा प्रतिसाद लिहिला कि मागच्या वेळेसचे न वाचलेले नवे म्हणून मार्क झालेले प्रतिसाद कोणते ते ओळखता येत नाही. म्हणून प्रतिसादाची विंडो वेगळी न उघडता तिथल्या तिथे उत्तर देता यावे. मग धागा शेवटपर्यंत वाचून झाला कि 'नविन लेखन' कडे जावे व तोपर्यंत आलेले नवे प्रतिसाद पाहता. अर्थात इतके अ‍ॅक्टिव, म्हणजे हे करावे लागावे इतके अ‍ॅक्टिव, थ्रेड ऐसीवर नसतात.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

मोबाइल अ‍ॅप हवं ब्वॉ..

मोबाइल अ‍ॅप हवं ब्वॉ..

वोके!

नो प्रोब्लेमो.
ब्याट्भौंच्या आयडियेचा विचार करू!

ढापणे' म्हणजे 'चोरणे' /

ढापणे' म्हणजे 'चोरणे' / 'परवानगीशिवाय उचलणे'. 'हा ढापण्या कोण?' असा प्रश्न मेहेरबानी करून विचारू नये; उत्तर मिळणार नाही.

एतत्सदृश प्रश्न स्वतः इतिहासाचार्य राजवाड्यांनी विचारल्याचे त्यांवर आधारित लेखात नमूद आहे. हरियाणा हे प्रदेशनाम अश्रुतपूर्व असल्याने तळटीपेत त्यांनी "हा हरिअण्णा किंवा हरिअप्पा कोण?" असा प्रश्न विचारला होता म्हणे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

किंचित तक्रारवजा सूर लावला तर

किंचित तक्रारवजा सूर लावला तर धागा वेगळाही करता येईल. पण सध्या सदस्यांना या पारंब्या मिटवून ठेवण्याची सोय नाही (आणि उपलब्ध करून द्यायला जमतही नाही).

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

दिनवैशिष्ट्य

कोणत्याही दिवसाचं दिनवैशिष्ट्य सगळे दिवस उपलब्ध असावं म्हणून बारा महिन्यांची बारा पानं करण्याचं काम सुरू आहे. मे महिन्याचं इथे. जानेवारी-एप्रिलचा विदा बहुतांशी आहे, पुढची पानं बनवून, तिथे विदा भरण्याचं काम सुरू आहे. (मधूनच रस्ता बंद सापडेल.)

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ते कळ्ळं ओ, मी आपलं असंच

ते कळ्ळं ओ, मी आपलं असंच म्हणत होतो.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

थोडंसं वेगळं?

मूळ प्रतिक्रिया (वड )
--------------------पारंबी १
-------------------------पारंबी २
------------------------------पारंबी ३
------------------------------पारंबी ४
-------------------------------------पारंबी ५
------------------------------------------पारंबी ६
……
आत्ता इथे पारंब्या उत्तम प्रत्रिक्रिया असू शकतात आणि त्यातून माहितीदेखील मिळू शकते, तेव्हा त्यांना कमी (अवांतर इ.) श्रेणी देऊ शकत नाही.
इथे मला मूळ प्रतिक्रिया मिटता आली, तर एकही पारंबी दिसू नये. (श्रेणी कितीही असली तरीही) हे अभिप्रेत आहे.

अहो सोप्पंय, श्रेण्या द्या

अहो सोप्पंय, श्रेण्या द्या आणि दाबा प्रतिसाद, हाकानाका.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

हाहाहा मुद्दा क्र १ अन २ शी

हाहाहा मुद्दा क्र १ अन २ शी शमत न होण्याची आमची शामत नाही.

डुकाटाआ

.

वाहवा!

"फेंदारलेले, थोबाड, निगरगट्ट, ढुंगण"

"ओक, लेले, काळे, फडके" या चित्पावन (उप)नामावलीप्रमाणेच, वरील आवली ही मधील स्वल्पविराम गाळून वाचण्याकरिता रोचक आहे.

(चित्रपटाचे टैटल म्हणूनही वाईट नाही. 'दो आँखे बारह हाथ'च्या धर्तीवर. किंवा, कदाचित, 'ये रेशमी ज़ुल्फ़ें, ये शर्बती आँखें'च्या वाटेने जाणार्‍या एखाद्या गीताकरिता प्रेरणा म्हणूनही खपून जाईल.)

(पेटंट / कॉपीराइट, जे काही असेल ते, घेऊन टाका पटकन. दुसर्‍या कोणीतरी ढापण्याअगोदर.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
'काळे' म्हणजे चित्पावनच का? याबाबत किंचित साशंक आहे.

'ढापणे' म्हणजे 'चोरणे' / 'परवानगीशिवाय उचलणे'. 'हा ढापण्या कोण?' असा प्रश्न मेहेरबानी करून विचारू नये; उत्तर मिळणार नाही.

हाहाहा मिशा फेंदारुन

हाहाहा मिशा फेंदारुन (दात काढत)
.
.
.
पुढची पीढी "फेंदारलेले, थोबाड, निगरगट्ट, ढुंगण" वगैरे अनवट शब्द कशी शिकणार कोणास ठाऊक. काळजी वाटते कधी कधी. (स्माईल)

ड्ईवरुन ग्येलं..

प्राकृतात लिवा की जरा..

उपाय

स्वाक्षरी बदला!

'झुरळाच्या मिशा आणि झुरळाचेच पाय' अशी करा.

आहे काय, नि नाही काय?

एखादी प्रतिक्रियांची माळ उदा.

एखादी प्रतिक्रियांची माळ उदा. ही कोलॉप्स/एक्स्पांड (मिट/उघड?) करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होइल का?

श्रेणीभारादलसगमना सा ह्यदृष्टापि तेन (डोळा मारत)

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

नाही हो!

"रोचक" म्ह्णायचं होतं. पण त्या शब्दाबद्दल आमचं अस्वली मत हे आहे, म्ह्णून टाळला तो शब्द!

...

बरेचदा प्रतिक्रियांमधे विंटरेस्टिंग पण वेगळे विषय चर्चिले जातात.

थोडक्यात, अवांतर म्हणा ना!

हे शक्य आहे का?

एखादी प्रतिक्रियांची माळ उदा. ही कोलॉप्स/एक्स्पांड (मिट/उघड?) करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होइल का?
बरेचदा प्रतिक्रियांमधे विंटरेस्टिंग पण वेगळे विषय चर्चिले जातात. जर एखादी प्रतिक्रिया आणि तिच्या उप-प्रतिक्रिया ही माळ मिटता आली, तर प्रतिक्रियांचा संपूर्ण आढावा सहज घेता येतो, स्क्रोलिंगही वाचते.

आहा! जबरीच.

आहा! जबरीच.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

पुण्याचे काय हो तुम्ही?

नाही म्हणजे, हे असले लॉजिक (विशेषतः आमच्याकालीन आजोबापिढीत) तेथे खूपच लोकप्रिय असल्याचे आठवते, म्हणून विचारले.

नाही

हा प्रकार म्हणजे त्याला चांगल्या चांगल्या (व्हॉटेवर द्याट मे मीन) पोरी दाखवल्यावर त्याने अगदी त्या सगळ्या नाही, तरी त्यांपैकी बहुतांश पसंत करून त्या (पसंत केलेल्या) सगळ्याजणींशी लग्न करायला हवे होते, अशी अपेक्षा करण्यातला आहे.

मी लिहिले - लेखी भाषेत कोरडा

मी लिहिले -
लेखी भाषेत कोरडा सूर कसा लिहिता येईल?

तुम्ही वाचले -
लेखी भाषेत, "कोरडा सूर" कसा लिहिता येईल?

मग मी म्हणालो
"लेखी भाषेत कोरडा सूर" कसा लिहिता येईल? असे मी विचारले होते ते सांगा. थोडेक्यात ते लेखी भाषेत चे पण काने मात्रे सांगा.

बाकी भाषेची दौबल्ये दुर्लक्षून भाषिकाला बडवायची सवय सार्वत्रिक आहे.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

"भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बदलंत

"भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बदलंत नाहीत" (कोरड्या सुरात!) हे मुद्दे मांडताहेत.

कोरड्या सुरात म्हणजे तक्रार न करणार्‍या सुरात असे मला लिहायचे होते हो!

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

काय हे जोशी साहेब!

अहो,

लेखी भाषेत कोरडा सूर कसा लिहिता येईल?

असे तुम्ही विचारले. लिहिलेल्या शब्दांतला कोरडेपणा कसा ऐकवता येईल असं म्हणायचंय का तुम्हाला?
तसं असेल, तर मात्र कठिणेय!
कानावर आदळलेल्या शब्दांचा अर्थ, त्यातले सूर, बिटविन द लाईन्स इ. ऐकणे हे ऐकणार्‍यावर असते..

'सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरोंमें
उजडी हुई बस्तीयों में आबादियाँ बोलती है । '

ऐसीवर भाषेबद्दलचा एक धागा काढणारे तुम्हीच ना?

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

एक मिनीट हं

एक मिनीट हं, जरा खातरजमा करून घेतो;
१. आपल्या खिशातल्या दमड्या आणि लाखमोलाचा वेळ खर्च करून संचालक आणि संपादक आपल्याला हे व्यासपीठ फुकटात उपलब्ध करून देतात
२. दिनवैशिष्ट्य हे सदर चालवतात. हे कुठुनहि कॉपी/पेस्ट करता येत नाही. जमवाजमव करायला लागते - ला. मो. वे. ख. क.
३. त्यावर इथे सभासद "माझ्या सुचवण्या का नाही घेतल्या", "भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बदलंत नाहीत" (कोरड्या सुरात!) हे मुद्दे मांडताहेत.
४. आणि संपादक ".......भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारपर्यंत दिनवैशिष्ट्य बदलण्याचा शक्य तितका प्रयत्न असतो - राहिल........." अशी सेवावृत्तीने ग्वाहि देतायत.

बरोबर ना? माझ्या समजुतीत काही घोटाळा नाही ना??? sighhhhhhh........................

--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....

उगी उगी मनोबा, असा रुसू नको.

उगी उगी मनोबा, असा रुसू नको. अरे संपादक आपले कनी? पाहिजे तर ऋ. ना जाऊन सांग. म्हणाव, आमचेपण दिनविशेष तुमच्यात घ्या. हा का ना का.

क्या बात! "चतुर" श्रेणी

क्या बात!

"चतुर" श्रेणी द्यायची सोय नाही म्हणून प्रतिसाद!

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

दिनवैशिष्ट्य बदलणे ही एखाद्या

दिनवैशिष्ट्य बदलणे ही एखाद्या विदागारातून इथे आपोआप झळकेल अशी क्रिया/रचना नाहीये.
दररोज काही ठराविक संपादक त्या विभागातील माहिती, आपल्या सोयीनुसार शोधुन, संपादित करून मॅन्युअली टंकतात. वेळेच्या उपलब्धतेनुसार हे पुढे मागे होतेच - होईलच, त्याला सध्यातरी इलाज दिसत नाही. (काही दिवसांचे वैशिष्ट्य तर द्यायचेही राहिले होते).

भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारपर्यंत दिनवैशिष्ट्य बदलण्याचा शक्य तितका प्रयत्न असतो - राहिल.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

+१ पण ह्याच बरोबर स्थळं आणि

+१

पण ह्याच बरोबर स्थळं आणि संस्थळं ह्यात 'सं' चा फरक आहे तो लक्षात घ्यावा. आणि हा 'सं' संपादकाचा असल्याने दिनवैशिष्ट्यात काय यावे हे तेच ठरवतात हेही लक्षात घ्यावे.

-अनामिक

हे झाले कोरडा सूर. पण हे मी

हे झाले कोरडा सूर. पण हे मी विचारले नव्हते. लेखी भाषेत कोरडा सूर असे विचारले होते.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

न्नो

स्थळं दाखवण्याची तुलना इथं लागू होत नाही. एखाद्या स्थळाला होकार देणं म्हणजे उर्वरित सर्व स्थळं नाकारणं असतं.
इथे तीन चार दिनवसिशिष्ट्ये दिली आहेत; म्हणून अजून कुणी वेगळी पाच सात सुचवली तर त्यासाठी नकार अपेक्षित नाही.
आय मीन, साइट त्यांच्या मालकीची आहे; ते कधीही नकार देउ शकतातच; पण स्थळ सुचवणे आणि दिन्वैशिष्ट्ये ही तुलना
उचित ठरत नाही.

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

लेखी भाषेत कोरडा सूर कसा लिहिता येईल?

कमळाच्या क ला एक काना, वर एक मात्रा, को, र रड्याचा, डब्ब्याचा ड, त्याला काना डा. हा झाला कोरडा.
मग स ला दुसरा उकार सू, रड्याचा र, सूर.

'कोरडा सूर' असे लिहायचे. की झाले!

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

धाटणी

मी काही चांगली दिनवैशिष्ट्य लक्षात आणून दिली तर त्यातली एखाद वगळता इतरांची दखलही घेतली गेली नाही.

ही जर तक्रार असेल तर (बाकीच्या प्रतिसादावरून तसे वाटते) असे म्हणणे म्हणजे मी त्याला चांगल्या चांगल्या पोरी दाखवल्या पण त्याने एकही पसंद केली नाही या धाटणीची आहे. आली नसेल पसंद, जाऊ द्या.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

शक्य आहे. बाकी मी लिहिलेला

शक्य आहे. बाकी मी लिहिलेला प्रतिसाद तक्रारीचा नव्हता. लेखी भाषेत कोरडा सूर कसा लिहिता येईल?

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

अमेरिकेत नोंदणी असली तरी

अमेरिकेत नोंदणी असली तरी भारतीय ००:००:०० वेळेसाठी तिथे एक करेस्पोंडींग वेळ असेल.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

ओके

ओके

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

ओके

ओके

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

मला वाटते, की संपादक

मला वाटते, की संपादक त्यांच्या सोयीने जेव्हा ऑनलाईन येतात तेव्हा दिनवैशिष्ट्य बदलतात. कधीकधी (विशेषतः शनिवारी) बराच वेळ झाला, तरी ते बदललेले दिसत नाही. पण मला यात तक्रार करण्यासारखे काही वाटत नाही.

सहमत. तारका कोण देतंय हे कळत

सहमत. तारका कोण देतंय हे कळत नाही ही एक मस्त सोय आहे. स्वतंत्रपणे काही म्हणून त्याची जबाबदारी घेण्यासाठी लिहिण्याची सोय आहेच की.

दिनवैशिष्ट्यांबद्दलः सुचवणं ठीक आहे. पण ते घ्याच हा आग्रह कसा काय धरता येईल? त्याचा निर्णय (आणि जबाबदारीही) लिहिणारा माणूसच घेणार.

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

ते अमेरिकेतील

ते अमेरिकेतील तारखे/वेळेप्रमाणे बदलत असणार. संकेतस्थळाची नोंदणी अमेरिकेतलीच आहे (चुभुदेघे).

-अनामिक

बहुतेक ते दुपारी १२ नंतर

बहुतेक ते दुपारी १२ नंतर बदलते. आता १२.२० झालेत आणि तारीख बदलून आजची झाली आहे.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

मी काही चांगली दिनवैशिष्ट्य

मी काही चांगली दिनवैशिष्ट्य लक्षात आणून दिली तर त्यातली एखाद वगळता इतरांची दखलही घेतली गेली नाही.
म्हणून मी चिडून इथल्या व्यवस्थापनात वगैरे जे जे लोक आहेत्; त्या सगळ्यांच्या धाग्यांना १ तारका देणार होतो;

आँ! उगाच? दोन्ही गोष्टींचा काय संबंध? आणि ती गोष्ट न पटल्याबद्दल निषेध तुम्ही तिथे प्रतिसादात नोंदवला आहेच बहुतेक. त्याव्यतिरिक्त तारका कुठून आल्या?

आणि फक्त ह्याच केसमध्ये नव्हे तर इतरत्रही त्या तारका कुणी दिल्यात हे दिसलं तर फार बरं होइल.

हे देखील फारसे पटले नाही. तारका एकुण वाचकांना लेख कशा दर्जाचा आहे (सरासरी) ह्याचा अंदाज यावा यासाठी आहेत. ज्यांना काही विशेष विधान करायचे असते, ते करतातच की आपल्या आयडीद्वारे.

ते सोडा

मी काही चांगली दिनवैशिष्ट्य लक्षात आणून दिली तर त्यातली एखाद वगळता इतरांची दखलही घेतली गेली नाही.
म्हणून मी चिडून इथल्या व्यवस्थापनात वगैरे जे जे लोक आहेत्; त्या सगळ्यांच्या धाग्यांना १ तारका देणार होतो;
पण त्याचा घंटा उपयोग नाही. कारण ती एक तारका मीच दिली आहे हे ह्या प्राण्यांना समजणारही नाही.
कुणी किती तारका दिल्यात हे कळले तर फार बरे होइल. निदान निषेध नोंदवणे सोपे होइल बुवा.
आणि फक्त ह्याच केसमध्ये नव्हे तर इतरत्रही त्या तारका कुणी दिल्यात हे दिसलं तर फार बरं होइल.
जेव्हा मी एखाद्या लेखाला १ तारका देतो किंवा ५ तारका देतो; तेव्हा मी लेखाबद्दल प्रत्यक्षात एक विधान करीत असतो.
मग विधानाची जिम्मेदारी घेतली जायला नको का ?
काळ्या पडद्याआदून कशाला करायचं विधान ?

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

दिनवैशिष्ट्य

ऐसीवरचे दिनवैशिष्ट्य भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बदलत नाही. आता ७ तारखेचे सकाळचे ११ वाजलेत. तरीही ६ तारखेचे दिनवैशिष्ट्य दिसतेय.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

हे सांगितल्याबद्दल आभार.

हे सांगितल्याबद्दल आभार. निदान पुढे या अडचणी कमी होतील याची काळजी घेता येईल.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सर्वप्रथम ऐसी अक्षरेवर

सर्वप्रथम ऐसी अक्षरेवर स्वागत
सुचनेबद्दल आभार. इतर संस्थळांची सवय असल्याने पहिल्या दोन अडचणी मलाही जाणवल्या नव्हत्या.
बाकी पासवर्ड बदलण्यासाठी:
माझे खाते मध्ये जावे --> तेथे संपादन हा टॅब उघडावा --> त्यात हवा असलेला नवा परवलीचा शब्द टाकावा --> प्रकाशित करा या बटणावर क्लीकवावे.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

नवसभासदांच्या अडचणी

मी २ दिवसापूर्वी सभासद झालो. पण मला बर्‍याच अडचणी आल्या त्या अशा:

१. सदस्य म्हणून माहिती भरताना परवलीचा शब्द विचारला जात नाही. तो इ-पत्राद्वारे पाठवली जाईल हे तिथे सांगणे जरुरीचे आहे.
२. संकेतस्थळावर गेल्यावर येण्याची व जाण्याची नोंद कुठे करायची हे फार शोधावे लागते.
३. परवलीचा शब्द कसा बदलायचा तेही मी अजून शोधत आहे.

माझी खात्री आहे की इतरांनाही अशा अडचणी आल्या असतील. तरी त्यानुसार बदल केल्यास बरे होईल.

हलकेच घेताय तर...

असु देत रे!
तुमचा जीव जात असला तरी आमचा खेळ होतो (डोळा मारत)

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!