गुलाबी संदेश आणि दुरुस्तीचं काम

ऐसी अक्षरेच्या कोणत्याही पानावर गेल्यास गुलाबी पार्श्वभूमीवर, मोठा त्रुटींचा संदेश दिसत आहे त्याबद्दल क्षमस्व. त्यावर काम करण्यासाठी संस्थळ भावेप्र गुरू, ३ सप्टेंबर रोजी पहाटे २:३० ते ३:३०, (बुधवार २ सप्टेंबर १६:०० ते १७:०० सेंट्रल समर टाईम) बंद असेल. तसदीबद्दल पुन्हा एकदा क्षमस्व.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

अरे रे!

ऐसी ने मराठी संस्थळांच्या वतीने पुढाकार घेऊन गुलाबी संदेशसेवा वगैरे सुरू करून एक नवा आणि महान पायंडा वगैरे पाडला असेल अशा आशेनं हा धागा उघडला अन सपशेल निराशाच पदरी आली!

जो ऐसीवरी विसंबला ...

जो ऐसीवरी विसंबला ...

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

गुलाबी संदेश वगैरे वाचून मला

गुलाबी संदेश वगैरे वाचून मला शुचिताईंचा धागा असेल असं वाटलं होतं. उघडल्यावर निराशा झाली.

बरं झालं, माझ्या नावावर धागा

बरं झालं, माझ्या नावावर धागा काढला नाही.

असो. काय करायचा तो दंगा पुढच्या दोन तासांत करून घ्या. पुढे तासभर मी संस्थळ वेठीला धरणारे.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

खरय गुलाबी वगैरे धागे हा

खरय गुलाबी वगैरे धागे हा बट्टा आहे नावावर (डोळा मारत)

हाहाहा काय राघा लेबलिंग करता

हाहाहा काय राघा लेबलिंग करता हो (डोळा मारत)
आता मी एखादा पॉलिटिक्स किंवा इकॉनॉमिक्स अथवा इतिहासावरच काढते धागा.

लेबलिंगविषयी मला सांगू नका.

लेबलिंगविषयी मला सांगू नका. इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचं लेखन केलं तरी लोकं मला विदासम्राट वगैरे म्हणतात. कविता लिहून टाकली तरी 'अरेच्च्या, यात एकही ग्राफ कसा नाही?' असं म्हणतात.

विदा?

इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचं लेखन केलं तरी लोकं मला विदासम्राट वगैरे म्हणतात. कविता लिहून टाकली तरी 'अरेच्च्या, यात एकही ग्राफ कसा नाही?' असं म्हणतात.

किती लोक असं म्हणतात? त्यात गेल्या वर्ष दोन वर्षांत किती बदल पडलाय वगैरे बद्दल विदा कुठाय?

गुल भी था

गुल भी था, गुलजार भी थे, ऐसी यहाँ गुलाबी थी.
हर शख्स यहाँ मजबूर रहा, हर आह यहाँ शराबी थी.
(पण मला खरोखर वाटलं होतं की 'औरंगज़ेब'ने हल्लाबोल केला म्हणून!)

उदय. यांचा विजय असो.

उदय. यांचा विजय असो.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

क्षमस्व कशाला. लवकर सगळं

क्षमस्व कशाला. लवकर सगळं सुरळीत होवो.
तुझेच आभार उलट.

क्षमस्व वगैरे नकोच.

क्षमस्व वगैरे नकोच.

अवांतर : गुलाबी आँखे जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. ह्या गाण्यात गुलाबी आणि शराबी ह्या शब्दांच्या जागांची अदलाबदल झाली आहे असे मला नेहमी वाटते. गुलाबी डोळे म्हणजे काय?

दारु प्याल्यावर

दारु प्याल्यावर डोळ्याच्या सफेद भागामधले रक्ताभिसरण वाढते. आवडत्या व्यक्तीचे डोळे गुलाबी होतात, नावडत्या व्यक्तीचे लाल होतात.

असे आहे, होय? अन मी इतकी

असे आहे, होय? अन मी इतकी वर्षे समजत होतो की गुलाबी हीसुद्धा मोसंबी व नारिंगीप्रमाणे देशी "अपेय" प्रकार आहे!

अवांतरः आधी प्रियेस दारू पाजायची, तिचे डोळे गुलाबी होण्याची वाट पाहायची, मग त्या गुलाबी डोळ्यांना जाम वगैरे संबोधून त्यांतून मद्यप्राशन करायचे असे सगळे सव्यापसव्य करण्याऐवजी ती उपलब्ध दारू सरळ स्वतः पिऊन कार्यभाग साधावा ना! पुढील ग्गोड कार्यक्रमास तेव्हढाच जास्त वेळ उरेल.

दगड तो, नका त्यास शेंदूर फासू
अशानेच नाच्यास नटरंग केले

अवांतर

'मटरू की बिजली का मंडोला'मधल्या गुलाबोचा नवाच अर्थ लागला.

असो. सध्यापुरतं काम संपलेलं आहे.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

या गुलाबी प्रतिसादामुळे मला

या गुलाबी प्रतिसादामुळे मला अंमळ धीर आलाय.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

वा! अगदी पटकन सॉल्व केलास

वा! अगदी पटकन सॉल्व केलास प्रॉब्लेम. कौतुक आहे. ऑलमोस्ट सॉल्व झालाय.

हाहाहा

(लोळून हसत)
हाहाहा