नेता

बिहारच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर

त्याच्या
एका हातात खंजीर आहे
दुसर्या हातात
नागाचा विषारी दंश आहे
एका क्षणी शिव्या देतो
दुसर्या क्षणी मधाळ बोलतो.
धृतराष्ट्री पुतळा तो
नेहमीच समोर ठेवतो.
तो मित्र आहे कि शत्रू
काहीच कळत नाही.
एक मात्र खरं
तो सीजर नक्कीच नाही
ब्रुटस असू शकतो कदाचित्
किंवा
नेताहि असू शकतो.
field_vote: 
0
No votes yet