येणार ... येणार ... येणार...

बुधवार ४ नोव्हेंबरपासून येणार ... येणार ... येणार...
टकलू राजन

है हिम्मत, तो आजा ४ नवंबर को.
चबा सकेगा नव्वदोत्तर

लायनीवर या आणि वाचा नव्वदोत्तर
गाय छाप

आजा वाच ले, वाच ले, वाच ले मेरे यार तू वाच ले.
संभवामि दिवाळीमध्ये

श्रेय - संदीप देशपांडे, चिंतातुर जंतू

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

अंकात ढासळती मूल्य, जुने

अंकात ढासळती मूल्य, जुने सिन्मे/गाणी कशी चांगली होती हा मुख्य मुद्दा नसावा अशी अपेक्षा करतो. अंकाची वाट पहात आहेच.

हम्ममम.शनिवार पुरवणी.सेलब्रिटी (=प्रथितयश ? )नी लिहिलेले चिक्कट अनुभव वगैरे.

'सड़कछाप', 'इन बॅड टेस्ट' इ.

'सड़कछाप' किंवा 'इन बॅड टेस्ट' ही नव्वदोत्तरी काळातल्या साहित्याची खास वैशिष्ट्यंच आहेत. त्यामुळे ज्यांना हे तसं वाटतंय त्यांचे आभार.

- चिंतातुर जंतू (चिंतातुर)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

'सड़कछाप' किंवा 'इन बॅड टेस्ट'

'सड़कछाप' किंवा 'इन बॅड टेस्ट' ही नव्वदोत्तरी काळातल्या साहित्याची खास वैशिष्ट्यंच आहेत.

अंकात ढासळती मूल्य, जुने सिन्मे/गाणी कशी चांगली होती हा मुख्य मुद्दा नसावा अशी अपेक्षा करतो. अंकाची वाट पहात आहेच.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

+१

जुने सिन्मे आणि गाणी कशी चांगली होती हे आजकाल वाचल्यावाचल्याच डोक्यात जातं

.

जुने सिनेमे आणि गाणी चांगली होती.

(असे माझे मत असो वा नसो, पण तरीही. You asked for it.)

खी खी खी! खास नव्वदोत्तरी

खी खी खी!
खास नव्वदोत्तरी (खरंतर फेसबुकोत्तरी) झगरमगर आहे नुस्ती! (लोळून हसत)

वाट पाहत आहेतच सगळे.. आता होऊनच जाऊ दे!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांधळेपण

१ आणि ४ बद्द्ल न'वी' बाजूशी सहमत.
१ मुळे ऐसीच्या उद्देशांविषयी शंका उपस्थित होते आहे.
४ मधली भाषा तरी हायब्रीड आहे त्यामुळे थेट नाही वाटत.
ही दोन्ही चित्रे अगदी "इन बॅड टेस्ट" आहेत हे सांगितल्याशिवाय रहावलं नाही.

लोल! गाय छाप की औलाद प्रचंड

लोल! गाय छाप की औलाद प्रचंड आवडलं आहे! रंग थोडा खाकी हवा होता.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)

झेपले नाही

क्र. १ आणि ४ प्रचंड डूबियस टेष्टीत वाटले.

क्र. ३ची शब्दयोजना इतकी थेट नसती, थोडे साटल्य राखले असते, तर कदाचित बहार येऊ शकली असती. तूर्तास नुसतेच सड़कछाप वाटत आहे.

(बाकी क्र. २मध्ये जे काही म्हणायचे असावे, ते पूर्णपणे डोक्यावरून गेल्याने त्याबद्दल पास.)

असो. ज्याचेतिचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य. अधिक काय लिहावे?

+१

१ आणि ४ फारसे रुचले नाही.

दिवाळी अंकात कबाबच्या पाककृती

दिवाळी अंकात कबाबच्या पाककृती येणार की काय???

आई ग्ग! शुक्रवार असल्यासारखं

(लोळून हसत) (लोळून हसत) आई ग्ग! शुक्रवार असल्यासारखं वाटू लागलय (स्माईल)
मस्त मस्त!!!
________
आएगा आएगा आएगा ... आएगा ... आएगा आनेवाला ... (स्माईल)

झगरमगर

किती झगरमगरपणा करणारात दिवाळीच्या नावाखाली?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.