महाराष्ट्रात अन् दुष्काळ? चेष्टा करताय काय राव?

हे लेखन इथे हलवले आहे. अशा तात्कालिक स्वरुपाच्या लघु लेखनासाठी 'मनातील विचार/प्रश्न' या धागामालिकेचा वापर करावा. नवा धागा काढू नये.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet