बडबड गीत - पंखा मेरा दोस्त

आमची छकुली आता ४० दिवसाची झाली. आजकाल तिला नवीन छंद लागला आहे. पंखा सुरु झाला कि ति पंख्याकडे पहात राहते, उगाचच आपल्या मनात हसते. कडे वर घेतले तरी तिच्या नजरा पंख्यावारच टिकलेल्या असतात. पंख बंद करताच तिचा सायरन सुरु होतो. झक मारून पुन्हा पंखा सुरु करावा लागतो. कधी कधी विचार येतो पंख्याला पाहून तिच्या मनात काय विचार येत असतील.

पंखा मेरा दोस्त
पण बोलतच नाही.

फिरू फिरू करतो
घुमू घुमू करतो
घूं घूं करूत तो
नुसताच फिरतो.

हातवारे करते किती
स्माईली-स्माईली देते
गाढव लेकाला पण
काही कळतच नाही.
मला पाहून तो
हसतच नाही.

पंखा मेरा दोस्त
पण बोलतच नाही.

4
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

मजेशीर!

मजेशीर!

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

पंखा फिरल्यावर गारगार वाटतं

पंखा फिरल्यावर गारगार वाटतं आणि तो फिरतोही.मुलं आनंदतात.
डिझेल/इलेक्ट्रिक एंजिनापेक्षा धुर काढत आवाज करत जाणारं एंजिन सर्वांनाच आवडतं तसं

सर्वच तान्हुल्यांना पंख्याचं

सर्वच तान्हुल्यांना पंख्याचं विलक्षण वेड असतं..
बडबडगीत आवडले.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

भाग्यवान नात!

भाग्यवान नात!

बडबडगीत- गोडगोडगीत

बडबडगीत- गोडगोडगीत (स्माईल)