छे छे छे, या अमेरिकेत असे होणे फार वाईट आहे.

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

अहिष्णुता, आता अमेरिका कधी सोडणार