सावली

कुणी का म्हणो बापुडी सावलीला
स्वतःहून ना ती उभी ठाकते,
जरी श्याम रंगी सदा रंगलेली
मुळातील दोषांस ती झाकते.

अबोली अनाहत तिची साथ लाभे
असो दिन माध्यान्ह वा सांजही,
अंधारता पण जाई विरूनी
कमी ना कुणाला तिची भासते.

सुखावून जाई पांथस्थ कोणी
शीतल अशा वृक्ष छायेतळी,
सदा भूवरी राहते नम्रतेने
मालिन्य कधी ना तिला गाठते.

असो रंक राजा निर्जिव जीव
तिचा फक्त आकार तो वेगळा,
जगा बांधणारे असे एक सूत्र
सदा सांगते ती मला वाटते.

0
Your rating: None

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ह्म्म्म!!!

ह्म्म्म!!!

__________
कबीर पुरुष थे इसलिए बहुत हद तक सामाजिक प्रताड़नाओं से बच गए। लेकिन मीरां स्त्री थीं अतः प्रताड़नाओं से बचने का उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अपने जुझारू व्यक्तित्व के बल पर ही वे समस्त बाधाओं को पार करती स्वतंत्र मानवी बन सकीं।