अप्रकाशित कविता

जन्मतःच बिघडलेली ही कविता आता
अधिकच बिघडत चालली आहे दिवसेंदिवस !

तिला सुधारणे आता गेले आहे
मानवी प्रतिभेच्या पलीकडे,
(सुधारण्याच्या प्रयत्नांनी आणखीनच बिघडते ती ).
अधिकाधिक दाहक होत चाललेल्या
या स्थायी दुर्घटनेला
लांबचा वळसा घालूनच
इतर रचनांना जन्म घेता येतो .

तिच्या जडशीळ देहाचे काय करावे ?
नित्याचा होऊन बसलाय हा प्रश्न.
तिच्यासमोर साऱ्या प्रकाशित कविता
वाटतात पाकोळ्यांसारख्या,
आणि सर्व समीक्षा राखेसारखी!

आणि सर्व मानवांमध्ये ती फक्त मला ओळखते,
आणि तेसुद्धा मी जोपर्यंत मानव असेन ,
तोपर्यंतच.
: मिलिंद पदकी
भाषांतरकार
(असद जैदी: "अप्रकाशित कविता" (हिंदी) : हिचे भाषांतर)

0
Your rating: None

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

आणि सर्व मानवांमध्ये ती फक्त

आणि सर्व मानवांमध्ये ती फक्त मला ओळखते,

(स्माईल) सुंदर!

________________________________
जो कुछ उसने कहा, मना उससे नहीं हमें,
जिस नीयत से कहा, गिला तो उससे है.
(शिखा वार्ष्णेय)
________________________________

तू शुचि आहेस का? असशील तर हे

तू शुचि आहेस का? असशील तर हे हे "तुती" नाव का घेतले आहेस. एकदम रेशीम उत्पादन आणि तुतीची पाने आठवली.