मधुचंद्राच्या रात्रीचे नायिकेने केलेले वर्णन

मधुचंद्राची रात सावळी
मधुघटांनी भरली चोळी
नाभीवर मेहेंदीची नक्षी
नितळ नितंब हळवी योनी ||1||

हात घालता तू पदराला
सरसर काटा अंगावर फुलला
स्तन अग्रांना लाली चढली
स्तनपुष्पेही रोमांचित झाली ||2||

वक्ष्य पकडिता तू मागूनी
लिंग टोचते भाला होऊनी
गात्रे सारी जाती गळूनी
योनी न्हाहते मधुरस स्त्रवूनी ||3||

लिंग चळवळे असे सळसळे
मुखात घेऊनी जीभ वळवळे
शिश्नटोपीचे चूषण करता
वीर्यरस तो हळूच पाघळे ||4||

योनी अग्नि आता पिसाटे
वक्ष्यफुलांची कुस्करून देठे
मदनमणी तो चुरडून टाके
लिंगही आता तोडून ताटे ||5||

मुठी आवळल्या जीभ चावली
स्तन अग्रे दातांनी चघळली
पाठी नखांनी नक्षी कोरली
वीर्याची बहु धार बरसली ||6||

श्रांत क्लांत झाली योनी
जलधारा जणू बरसती अवनी
मधुचंद्राच्या चांदण्यात न्हाऊनी
सुखे भिजली मी कामिनी ||7||

ही कविता कायप्पावरून मला प्राप्त झाली. कवी माहित नाही.

field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (2 votes)

प्रतिक्रिया

मीट‌र‌ म‌धे ब‌स‌त‌ न‌स‌ल्याने चाल‌ लाव‌ता येणार‌ नाही. क‌विता आणि आय‌डी एक‌मेकांना मॅचिंग‌ !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

असेच म्ह‌ण‌तो. ज‌रा ट्राय मार‌ला त‌र मीट‌र‌म‌ध्येच काय, ब्रॉड आणि नॅरोगेज‌म‌ध्येही ब‌स‌व‌ता यावी मात्र‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मीट‌र‌ म‌धे ब‌स‌त‌ न‌स‌ल्याने

ज‌रा आण‌खी जोर‌ लावाय‌ला पाहिजे. प‌हिल्या वेळी त्रास‌ होतोच‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

वृत्त‌ अस‌ल्यासार‌खा भास‌ क‌रवून‌ वृत्त‌ न‌ जुळ‌व‌णे. म्ह‌ण‌जे म‌धुच‌ंद्राच्या रात्री एकीक‌डे व‌र‌ (किंवा व‌धू) वाट‌ ब‌घ‌त‌ आहे, आणि तिक‌डे व‌धू (किंवा व‌र‌) दारूच्या धुंदीत‌ गैर‌ह‌ज‌र‌ अस‌ल्यासार‌खे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

शिश्नटोपीचे चूषण करता
वीर्यरस तो हळूच पाघळे ||4||

आणि त्याच सेशनमधे

पाठी नखांनी नक्षी कोरली
वीर्याची बहु धार बरसली ||6||

ष्टामिना एकदम पॉर्नस्टारसारखा आहे. वा...!!

अ.भा.वीर्योत्पादक संघाचा अध्यक्ष होण्यास योग्य.

कविताही उत्कम..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कविताही उत्कम..

लोल‌वा

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आणखी काही जागा घालायच्या राहून गेल्या काय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

एवढ्या गळलेल्या जागा असतानाही गाळलेल्या जागांची तुम्हाला पडलीय..?!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ती गलितगात्रे जमेस धरली, तरी अाणखी काही जागा भरायच्या राहून गेल्या की काय, अशी शंका आली, म्हणून सहजच विचारले, इतकेच. असो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

याच‌ ध‌र्तीव‌र‌,
'तेरे शिस्न‌की क्या तारीफ‌ क‌रु.... असे विडंब‌न‌ही क‌रावे. नायिकेच्या तोंडी शोभून दिसेल्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी2
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

नायिकेच्या तोंडी शोभून दिसेल्.

नक्की काय शोभून दिसेल? विडंबन, की...?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

"...के मैं तुझ से मुहब्बत करती हूँ" या (विडंबन)पंक्ती (महा)सूचक आहेत. (महा)मार्मिकसुद्धा आहेत.,

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कायप्पावरून फक्त अध्यात्मच प्रसवतं असं काही नाही. अंतरीच्या नाना कळाही रेडिओवेव/मिटरवेव/माइक्रो/नानो वेवमधून सोडतात. फक्त तरंगलांबी जुळायला हवी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

काय तरी लिहीलंय राव, हे असंच वाचायला वाचक ऐसीवर येतात काय? असे धागे यापुढे प्रकशित करू नयेत असे वाटतं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

-वाम‌न‌ देश‌मुख‌, हैद‌राबाद

खरे आहे. वृत्ताची इतक्या निर्दयपणे ठासलेली पाहून क्लेश झाले.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

काय लिहलयं !!! ,बाबुराव नाचने लगा.
झाट मे झिंगा दर्या में खसखस!!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

™ ग्रेटथिंकर™

असे धागे प्रकाशित करणे ही ऐसी ची प्रकृती नव्हती आणि अजूनही नाही असा बर्याच वाचकांचा समज आहे। Moderator मंडळाला हे जर 'ठीक' वाटत असेल, तर मग ईश्वर इच्छा बलीयसी।

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु | सर्वे सन्तु निरामय:।

भाषा-बिषा म‌रो.. प‌ण व्हाट्सॅप‌व‌र‌चं फॉर‌व‌र्ड प्र‌काशीत क‌रू देणे म्ह‌ण‌जे भारीच फॉर‌व‌र्ड म्ह‌णावी लाग‌तील ब्वा ऐसीक‌र मंड‌ळी.. तिक‌डं ऐसी म‌ज्जा नाही..

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************