जँक फ्लेचर अँन्ड द इनव्हीजीबल ट्रेजर ऑफ किगं बार्बोसा.

(व्यवस्थापन : एकाच सदस्याचे खूप धागे एकाच वेळी ट्रॅकरवर दिसू नयेत म्हणून सगळे धागे एका ठिकाणी आणले आहेत.)

भाग १
भाग २
भाग ३
भाग ४
भाग ५
भाग ६
भाग ७
भाग ८
भाग ९
भाग १०
भाग ११
भाग १२
भाग १३
भाग १४
भाग १५
भाग १६
भाग १७ (अंतिम)

ललित लेखनाचा प्रकार: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

का प‌ण‌????

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अशीच राकुंची अभिव्य‌क्ती प‌ण दाब‌ली गेली होती. Sad

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

का हो.. ब‌किच्यानी जांभ‌या आणि पाळीव‌ प्राण्यांच्या ब‌द‌नामी वाले प्र‌तिसाद‌ टाक‌ले त‌र अभिव्य‌क्ती स्वात‌ंत्र्याव‌र‌ ग‌दा येत नाही काय‌?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पाळीव‌ प्राण्यांच्या ब‌द‌नामी वाले प्र‌तिसाद

पालींच्या पाळीवत्वाची दखल घेतल्याबद्दल ऑल-युनिव्हर्स हाउस लिझर्ड्स' अॅडव्होकेट्स गिल्डच्या वतीने मी आपले हार्दिक आभार मानतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

..........
আমার জীবন, রসগোল্লা। আমি মিষ্টি খাব। - সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

एकाच सदस्याचे खूप धागे एकाच वेळी ट्रॅकरवर दिसू नयेत म्हणून.

(आय मीन, यातला एक तरी धागा नक्की कोणाला वाचायचाय? 'किगं' म्हणजे काय, हा मूलभूत प्रश्न अलाहिदा.)

(थोडक्यात, नवसाक्षरांनी नवसाक्षरांसाठी काढलेली धागामालिका. असे इथे कितीसे असावेत? तरी आम्ही त्याही टार्गेट ऑड्यन्सला माफक पाल-अॅड्व्होकसी करून पाहिली, फॉर-व्हॉटेव्हर-इट-इज़-वर्थ तत्त्वावर. तेवढीच आपली जनजागृती. ही अमूल्य संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल अखिल-जागतिक पाल महासंघाच्या वतीने आम्ही mayur padekar यांचे तसेच 'ऐसी'चे एतद्द्वारा मन:पूर्वक आभार मानू इच्छितो. (आभार हे नेहमी मन:पूर्वक मानायचे असतात. नमस्कार हा नेहमी साष्टांग करायचा असतो, तद्वत.))

पाल

या गोग्गोड पालीचा (चित्र जालावरून साभार.) तुम्हाला गालगुच्चा नाही घ्यावासा वाटत? पण लोक हिला घाबरतात, हिचा द्वेष करतात! म्हणूनच जनजागृतीची नितांत गरज आहे. (गरज ही नेहमी नितांतच असावी, असा सामाजिक संकेत आहे.) एतदर्थ हे जीवितकार्य आम्ही अंगावर घेतले आहे. (पुण्यात काही विशिष्ट स्थितीतले विशिष्ट प्राणियुगुलसुद्धा अंगावर घेण्याची प्रथा आहे, पण ते एक असो.) 'बुद्ध्याचि वाण धरिले करि हे सतीचे|' (च्यामारी! सावरकर सतीप्रथासमर्थक???) इत्यलम्|

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

..........
আমার জীবন, রসগোল্লা। আমি মিষ্টি খাব। - সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

न‌ख‌ं वाढ‌लेली आहेत‌ पालीची...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

सांगतो भेटली की, की बाई काप म्हणून. उद्या तशीच इंटरव्ह्यूबिंटरव्ह्यू द्यायला गेली तर चांगले दिसणार नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

..........
আমার জীবন, রসগোল্লা। আমি মিষ্টি খাব। - সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

आय‌ला हे त‌र भारीच आहे! पाल एका बाईला कापून "पाल‌"न‌क‌र्त्या देवीला अर्प‌ण क‌र‌णार‌. क्या बात है, अॅन्थ्रॉपोसेण्ट्रिझ‌म मुर्दाबाद‌ पाल झिंदाबाद‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

व‌ट‌वाघुळ‌ मुळात‌ प्राणि का प‌क्षी या पेचात‌ अड‌क‌लेल‌ं अस‌ं म्ह‌णे बा.. आता काय बुआ माण‌सात‌ आल‌ंय‌... काही ख‌र‌ं नाही पालींच‌...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"व‌ट‌वाघूळ हा उड‌त अस‌ला त‌री प्राणीच आहे. त्याचे पंख हे पीस‌वाले न‌सून कात‌ड्याने ब‌न‌लेले अस‌तात‌."

-अस्मादिक‌, "माझा आव‌ड‌ता प्राणी- व‌ट‌वाघूळ‌" या निबंधात‌. य‌त्ता तिस‌री, स‌हामाही किंवा वार्षिक‌ परीक्षा. (८ पैकी ८ मार्क मिळाले होते.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

तुम्ही हुश्शार‌ आहात‌ हे सांग‌ण्याचा प्रय‌त्न आहे का?
कुणाला निब‌ंधात‌ पैकी मार्क‌ मिळ‌तात‌?
अशा बाई आम‌च्या वाटेला का नाही आल्या?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

निबंधात पैकीच्या पैकी मार्क य‌त्ता तिस‌रीत त‌री न‌क्कीच मिळ‌तात‌. बाईंनी ब‌हुधा वैतागून दिले असावेत‌ की कार्टं अजून काय‌त‌री तिप्प‌ल लाव‌त ब‌सेल त्यापेक्षा ग‌च्छ वाल्गुद भ‌द्रं ते केलेले ब‌रे....

बाकी प्र‌य‌त्न असेल‌च त‌र व‌ट‌वाघ‌ळाच्या स्व‌रूपाब‌द्द‌ल ल‌हान‌प‌णापासून‌च आम‌च्या म‌नात क्लॅरिटी होती हे सांग‌ण्याचा आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

हो किग‌ं, नाही किगं सुद्धा असू श‌क‌त‌ं...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

'किग‌ं' हे लिहाय‌ला किती अव‌घ‌ड आहे प‌हा. आप‌ल्याला माहिती आहे की किंग लिहाय‌च‌ंय‌, त्यात कि ला अनुस्वार अस‌णार आहे, ज‌न‌र‌ली हा श‌ब्द लिहिताना माणूस कि व‌र अनुस्वार देणार नाही असे होऊ श‌केल प‌ण कि व‌र दिला नाही म्ह‌णून ग‌ व‌र अनुस्वार द्याय‌चा हे ठ‌र‌वून केल्याशिवाय होणार नाही. असेच बाकीही अनुस्वार‌युक्त श‌ब्दांचे. लेख‌काचे वाट्टेल‌ तित‌के क‌ष्ट घेऊन आप‌ला लेख‌न‌क‌ंडू श‌म‌व‌ण्याची जिजिविषा या गोष्टीने सिद्ध‌ होते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

किगं काहीच नाही. रॉ ंर्ब‌ट‌ (अर्ध‌चंद्र‌ + अनुस्वार हे कॉम्बो नीट ब‌स‌त नैये स‌ध्याच्या ग‌म‌भ‌नात त‌री स‌म‌जून घ्या) लिहाय‌ला शिक‌लात की दुस‌रे काहीच अड‌णार नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

haaha..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

पालींसोब‌त‌ ग‌ म‌ भ‌ न‌ ची ब‌द‌नामी थांब‌वा....

माल‌किण‌ बाई , एच‌ २ टॅग‌ ला स‌र‌स‌क‌ट‌ सी एस‌ एस‌ लाग‌तीये...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तो वापरू नका! ऐसीवर एवढं H2 ओरडून बोलण्याची गरज का पडावी?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

म‌ला वाट‌ले ब‌द‌नामी थांब‌वायचा तो एक‌च‌ मार्ग‌ आहे... त‌री ह‌ळू ओर‌डले.. बाकी एच‌व‌नात‌ ओरड‌तात‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अँडी राँबर्ट कोणाचा पालनकर्ता उर्फ गाडफादर होता?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

जँक हे नाव कोणत्या संस्कृतीत/भाषेत असतं?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

स्मार्ट‌फोनेरी म‌राठीत अस‌तं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

अँन्ड चा उच्चार‌ क‌सा क‌रावा बाई? दोन‌ न‌ वाप‌र‌लेत‌..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अॅन्न‌ड‌. लोक‌ अल्ल‌ड‌ अस‌तात‌ त‌सा जॅंक‌ अन्न‌ड‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
हवा तेज चलता है दिनकर राव. टोपी संभालो. उड जाएगा.