असिधाराव्रत

अंधाराशी लढता लढता
चढवुन अपुला स्वर गदगदता
असिधाराव्रत सांगे कविता- माझी कविता

"कवेत आभाळ कोंडावे लागेल
आतले साचले सांडावे लागेल
बिजली झेलून गिळावी लागेल
सृजनावेणाही सोसावी लागेल
प्रत्येक टर्फल सोलावे लागेल
शिळेतले शिल्प शोधावे लागेल
पथ्थरा पाझर फोडावा लागेल
बुडून मौक्तिक काढावा लागेल
गर्दीत एकांत साधावा लागेल
शापांत उ:शाप शोधावा लागेल

उ:शाप हासत भोगावा लागेल
तेव्हाच मुक्तीचा सुगावा लागेल"

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

एवढं सगळं करुन फक्त सुगावा लागेल ? त्यापेक्षा
' ठेविले अनंते तैसेची रहावे' हे सोपं आहे .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

एकच, तो निपक्षपाती
बाकी सारेच पक्षपाती

"आंजावरी पिंका टाकित रहावे" हे जास्त सोप्पंय

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उद‌य‌ (अन‌न्त_यात्री)

व्हाय नॉट?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

----------
"Politics is like driving. To go backward put it in R. To go forward put it in D." - Senator Tom Harkin.

पिंका टाकायच्या असत्या, तर प्रत्येक वेळीच टाकल्या असत्या हो ! तरीसुद्धा तुमच्या प्रतिक्रियेबद्दल आभार !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

एकच, तो निपक्षपाती
बाकी सारेच पक्षपाती

कविता 'ठीक' आहे. कल्पनांची घनता आणि वैविध्याच्या तुलनेत शब्दच जास्त आहेत. फार नाही आवडली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

संगीत कुरूप लोकांना बनवू दिलं जात होतं तोपर्यंतच चांगलं होतं.