" चार चारोळ्या - "

खांदा देण्या कितिदा गेलो
इतक्या वेळा मी गेलो -
आपल्यासाठी उरले कोणी
... पहावयाचे विसरून गेलो ! |१|

एक तारखेची गंमत असते
आमच्या प्रेमा भरती येते -
माझ्या नयनीं पत्नी असते
तिचिया नयनीं वेतन असते ! |२|

कचरामुक्त जगास बघावे
ध्यास मनीं जरि धरतो -
अशक्य मजला परि वाटते,
जोवर मी लेखन करतो ! |३|

सावलीतही गॉगल लावून
हीरो बनण्या गेलो ,
' डोळे नाहीत आले- '
सांगत घामाघूम झालो ! |४|

(पूर्व प्रसिद्धी: हास्यगाssरवा २०१२)

field_vote: 
0
No votes yet