कृपादृष्टी

काळा आणि गोरा / दोघे ते बेघर
पांघराया पेपर / टाइम्सचा
झोपायला होता / फुटपाथ दगडी
गरम शेगडी / कुठे नाही
कचऱ्यात मिळाला / चिकनचा तो तुकडा
लॉट्रीचा आकडा / लागला की!
उंच इमारती / आभाळी चढती
बडे विसावती / त्यांच्यामध्ये
त्यांवर ते दिसे / मोकळे आभाळ
विराट सकळ / फांकलेले
बर्फाळ ती थंडी / चढू जी लागली
शुद्ध हरपली / दोघांचीही
दोघांवर होई / "त्या"ची कृपादृष्टी
मोठी हिमवृष्टी / सुरु झाली
सकाळी मिळाली / थडगी ती सुंदर
एकाला शेजार/ दुसऱ्याचा
पोलीसवाला म्हणे / माझीच ही गल्ली
कशी सापडली / चोरांना ह्या. .
xxx

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

आठवड्यापूर्वीच्या हिम-वादळात न्यू यॉर्क मध्ये दोन बेघरांचा मृत्यू झाला त्याविषयी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अरेरे! किती वाईट मृत्यु.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

__________
बिकट वाट वहिवाट नसावी, धोपट मार्गा सोडु नको
संसारामधी ऐस आपला, उगाच भटकत फिरु नको
चल सालसपण धरुनि निखालस, खोट्या बोला बोलु नको
अंगि नम्रता सदा असावी, राग कुणावर धरुं नको

हान्स अँडरसनची परीकथा आठवली. थंडी घालवण्यासाठी रसत्यावर कुडकुडणारी काडी पेटवणारी गरीब मुलगी. क्रिसमसच्या काळात.
--

परवश तो मानव।
परी बुद्धीचा तो कैफ करी।
शाल दिली 'त्या'ने गाढवाला।
कच्छमध्ये अधिक पन्नास
लडाखमध्ये वजा पन्नास।
प्रच्छन्नपणे विहार करी
समाजवाद याच्या पायाखाली।

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अप्रतिम सुंदर कथा आहे ती.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

__________
बिकट वाट वहिवाट नसावी, धोपट मार्गा सोडु नको
संसारामधी ऐस आपला, उगाच भटकत फिरु नको
चल सालसपण धरुनि निखालस, खोट्या बोला बोलु नको
अंगि नम्रता सदा असावी, राग कुणावर धरुं नको