घुंगरू

पायातल्या घुंगरानी मला विचारले ….
“खरे खरे सांगशील? ...तू नाचतेस की मी नाचतो ?
तूच नाचतेस तर माझी जरुरी काय ?
जर मीच नाचतो तर तुझा उपयोग काय ?
केव्हा केव्हा अशीच श्रांत उगाचच बसलेली असतेस …
माझ्याकडे नजर जाताच …
सारी सारी फुलून येतेस !
माझ्यासवे तू आणि तुझ्यासवे मी ..
मग नाचच नाच होतो …
तू तू नसतेस ..मी मी नसतो …..”
प्रश्न माझेच घुंगरानी विचारलेले ….
नाच होतो तेव्हा नेमके काय होते ?
मी आणि घुंगरू ...दोघे असतो ही आणि नसतो ही ..
दोघे मिसळून जातो …
एकच एक ….फक्त नाच जन्मतो .
सारे प्रश्न गळून जातात ..
उत्तरे मग असतच नाहीत .
असेच केव्हातरी मग मला समजते …घुंगरांच्या प्रश्नांचे उत्तर ...
नाचणारा आणि नाचवणारा खरे तर एकच असतो …
आरश्या पुढे ठेवलेला दुसरा आरसा ..
काहीच खरे नाही आणि काहीच खोटे नाही !
माझ्याशिवाय घुंगरू निर्जीव ...कोपऱ्यातील अडगळ ..
आणि घुंगरू नसतील तर माझ्या कलेचा अविष्कार नाही !

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

भावना पोचल्या.
भक्ताशिवाय , इश्वरास अर्थ नाही हे खरे आहे. देवाने माणूस निर्मीला की माणसाने, देव हे एक कोडे आहेच.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कोंबडी आधी का............?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

सुंदर कविता..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************