ठाकठोक

ठाकठोक

मी तसा ओके आहे .
फक्त एक गोष्ट सोडता . मला जास्त आवाज आवडत नाही . सहनच होत नाही.
पण वरच्या मजल्यावरची ती जीवघेणी ठाकठोक ! ती बाई हे सारं मुद्दाम करते .
मला त्रास द्यायला. छळायला.
यावर काहीतरी उपाय काढायलाच हवा; नाहीतर मी मरून जाईन असं वाटतं.

आज मला बरं वाटतंय. शांत शांत . वेगळंच .कारण वरचा आवाज बंद झालाय.
पण पोलीस आले आणि त्यांनी मला धरलं .
“का खून केलास तिचा ?” एका पोलिसाने विचारलं.
मला काहीच आठवत नव्हतं. सांगणार तरी काय?
एका कामवालीने मध्येच तोंड घातलं ,” साहेब, ती बाईसुद्धा वेडसर होती. तिला सारखा पालींचा भास व्हायचा . नसलेल्या पालींच्या मागे ती घरभर फिरायची. त्यांना मारत - ठोकत !”

ललित लेखनाचा प्रकार: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

वाचली मी माबोवर. छान आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बालकथा लिहिता लिहिता इकडे कुठे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

दुर्दैव .. त्या बाईच पण आणि तिला मारणाऱ्याचं पण.

दोघं मनोरूग्ण.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

टाळ बोले चिपळीला - नाच माझ्या संग ।
देवाजीच्या दारी आज - रंगला अभंग ॥

वाचकांचा आभारी आहे

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आचरटबाबा ,
आभार .
मी मुख्यत्वे मोठ्यांच्याच कथा पोस्ट केलेल्या आहेत. आणि बालकथाही .
कृपया पाहाव्यात .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सामो
विशेष आभार

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हा थोडा बादरायणी संबंध आहे हे मान्य करून, या ठाकठोकीमुळे वा.रा. कांत यांच्या कवितेचे विडंबन आठवले.
सखी शेजारणी तू, छळत रहा
भिंतीत खिळे, ठोकीत रहा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गावरान
अलिकुल वहनाचे वहन आणीत होते
शशिधर वहनाने ताडिली मार्गपन्थे
महिपती रिपू ज्याचा तात भंगोनी गेला
रविसुत महिसंगे फार दु:खित झाला

या चार ओळींचा पुरा अर्थ आता (वयामुळे?) आठवत नाही. कोणी मदत करू शकेल का?

गावरान
मस्त ,
आवडलं विडंबन
माहित नव्हतं
मूळ कविता काय

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गावरान, खरड पहावी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मन:पूर्वक आभार

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गावरान
अलिकुल वहनाचे वहन आणीत होते
शशिधर वहनाने ताडिली मार्गपन्थे
महिपती रिपू ज्याचा तात भंगोनी गेला
रविसुत महिसंगे फार दु:खित झाला

या चार ओळींचा पुरा अर्थ आता (वयामुळे?) आठवत नाही. कोणी मदत करू शकेल का?

जी आठवते तेवढी खाली देत आहे.

सखी शेजारणी तू ह्सत रहा
हास्यात फुले गुम्फीत रहा

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गावरान
अलिकुल वहनाचे वहन आणीत होते
शशिधर वहनाने ताडिली मार्गपन्थे
महिपती रिपू ज्याचा तात भंगोनी गेला
रविसुत महिसंगे फार दु:खित झाला

या चार ओळींचा पुरा अर्थ आता (वयामुळे?) आठवत नाही. कोणी मदत करू शकेल का?

मन:पूर्वक आभार

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आवडली मस्त!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0