अनपेक्षित...

.
काहीतरी चांगल पोस्ट करायला जातो,
नेमकी एरर समोर येते आणि आपण काहीतरी करण्याआधीच पोस्ट अपडेट होते
.. अनपेक्षित पेचातून सुटका !
पोस्टला कुणी लाईक केले आहे का पहातो, तो पोस्टला चार शेअर दिसतात
.. अनपेक्षित आनंदाचा झटका !
रस्त्यातून जाताना पुढच्यास ठेच- म्हणून शहाणा व्हायला जातो,
तर आपल्याला ठेचच लागत नाही तर आपण नेमके समोरच्या खड्ड्यात पडतो
.. अनपेक्षित शहाणपणापणाला फटका !
वाहतुकीचा सिग्नल तोडून पुढचे दोघे भरधाव निघाले की,
आपणही 'प्रयत्न' करायला जातो आणि नेमके 'त्या'च्या तावडीत सापडतो
.. अनपेक्षित प्रयत्न लटका !
बायकोला फोन करून खूष करण्यासाठी सिनेमाची तिकीटे घेऊन गेल्यावर,
समोरच घरात पाहुणे आलेले दिसतात
.. अनपेक्षित बायकोशी उडणारा अबोल्याचा खटका !
जमा झालेले मासिक वेतनच पाहायला जातो,
तेव्हां अचानक कसलातरी जुना फरक जमा झालेला दिसतो
.. अनपेक्षित लागलेला मटका !
ह्या आणि असल्या अनपेक्षितपणाने आयुष्यात घडणाऱ्या घटनामुळे तर जीवन सुसह्य अथवा असह्य होते ..
जगणे जगणे म्हणतात, ते असल्या झटक्या-फटक्यांमुळे तर जगावे वाटते.
.. नाहीतर जीवन नीरसच !
पटतंय का ?
.

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

हा हा हा
फक्त "अनपेक्षित बायकोशी उडणारा अबोल्याचा खटका " यात अनपेक्षित कोण आहे खटका की बायको? Wink

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!