एक bitchy कविता

log out होताना दिलेली शिवी

पावला पावलांनी आत आलीये

dated and sexist

painful but not yet fatal

भिरभिर सावलीसारखी अडकली

हाडांच्या सापळ्यात उगाचच

angel बनुन,आतले naked आभास:

त्यात त्यांची शाश्वत अडगळ

अडगळीतुन मेंदुच्या उडालेल्या

ठिकरया जमा केल्या तर

हातात काय पडेल? परमार्थ?

हाताला धरुन कामाठीपुरयाच्या

स्ट्रिटलाईटखाली उभं केलस मला...

लिपस्टिक लावुन गातोय

एक ancient ballad

फुलं होऊन माझ्या वर

पडता आहेत भेसुर नजरा

आणि बलात्कार करुन

तु मात्र सोज्वळ हसतेयस

field_vote: 
3
Your rating: None Average: 3 (2 votes)