अरुणजोशीचे दुर्दैव की बैलाचे दुर्दैव?

संपादकः सदर धागा इथे हलवला आहे.
एखाद्या लेखनावर अश्या प्रकारची प्रतिक्रीया, त्याच लेखनाला प्रतिसाद या स्वरुपात द्यावी अशी अपेक्षा आहे.

एखादा वेगळा /अवांतर मुद्दा किंवा त्या चर्चेच्या अनुशंगाने समांतर चर्चा सुरू करतेवेळी वेगळ्या चर्चाप्रस्तावाचे स्वागत आहे

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet