आरोळी

आरोळी

काळीज चिरतच हवेत विरते
रोज नवी आरोळी
फुलण्याआधीच खुडते कळी
हतबल होई माळी
धावा करुनही देव ना तारी
दुर्दैव घोर कपाळी
पुन्हा चिरडली नराधमांनी
निरागस पाकोळी

मोर्चे निघतील घोषणा देतील
झडतील अनेक चर्चा
उठतील बसतील कितीक बैठका
फुकाच्या वरवरच्या
लबाड लांडगे भाजून घेतील
आपली आपली पोळी
पुन्हा चिरडली नराधमांनी
निरागस पाकोळी

दुसऱ्या दिवशी जमतील सारे
देह निष्प्राण बघाया
चुरगाळलेली ओरबाडलेली
विटाळलेली काया
कँडल मार्च काढेल आपली
भेकडांची टोळी
पुन्हा चिरडली नराधमांनी
निरागस पाकोळी

निषेध करुनी करु बहिष्कार
बलात्कार्यांचा करु तिरस्कार
उरकून टाकु मग
सारे सोपस्कार
अन् जाऊ झोपी समाधानाने
खाऊ अफूची गोळी
ऐकुन पुन्हा उठण्यासाठी
केविलवाणी लाचार आरोळी..

field_vote: 
0
No votes yet