शब्द

शब्द भोई अरूपाचे
शब्द दूत अमूर्ताचे
शब्द धूसर सावली
शब्द झळाळ बिजली
शब्द हलाहल निळे
शब्द सृजनाचे मळे
शब्द व्योमापार शिडी
शब्द गहनडोही बुडी
शब्द आभासी रिंगण
शब्दापार मुक्तांगण

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

कडक

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

The frequency of Rejection is measured in Hurtz.

आपले मत आपल्या पार्श्वभागात (गांडीत) घालावे स्पेशली जर व्याकरण विषयी असेल तर!

सुंदर!
- कुमार

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

खूपच सुंदर!!
एकेक उपमा पाणीदार मोत्यासारखी पारखून वापरली आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सुन्दर कविता

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0