मी जगायला शिकलो.

निवृत्त झाल्यावरच मी आता कुठे जगायला शिकलो
मित्रांसोबत हसायला शिकलो
आपल्या मनासारखं जगायला शिकलो.
जीवनाला खूप बारकाईने समजल्यानंतर
आता मी त्याला आहे तसं स्वीकारायला शिकलो.
दु:खाचे रडगाणे न गाता
हसता हसता आनंदाने जगायला शिकलो.
जीवनाचे कठीण कोडे पडल्यानंतर
त्याला सहजपणे सोडवायला शिकलो.
लोकांच्या चेहऱ्यातील लपलेला खोटा चेहरा समजल्यानंतर
न रागावता आता त्यांना संयमाने हाताळायला लागलो
कोणी कितीही नावं ठेवली
तरी आपल्या मनासारखं जगायला शिकलो.
जीवनाचा खरा अर्थ कळल्यावर आता मी
माझ्यासाठी कमी आणि इतरांसाठी जास्त जगायला शिकलो.

field_vote: 
0
No votes yet