भा. रा. भागवत विशेषांक

पहिल्या 'मराठी बालकुमार साहित्य संमेलना'त भारांनी केलेले अध्यक्षीय भाषण (पूर्वार्ध)

हे अध्यक्षीय भाषण या अंकात समाविष्ट करण्यामागची भूमिका:

अखिल भारतीय साहित्य महामंडळातर्फे 'संत साहित्य संमेलना'पासून ते 'आदिवासी साहित्य संमेलना'पर्यंत अनेक प्रकारच्या साहित्याची संमेलने भरतात. बहुतेक संमेलने ही त्या त्या प्रकारच्या साहित्याची उपेक्षा टाळणे, त्यांचे वेगळे वैशिष्ट्य जोपासणे, त्याबाबत चर्चा घडवून आणणे, साहित्याच्या मुख्य धारेत दखल घ्यायला लावणे, जनसामान्यांना त्या साहित्याची उद्दिष्टे स्पष्ट करून सांगणे, इत्यादी अनेकविध कारणांनी स्वतंत्ररीत्या संपन्न होत असतात. बालवाड्मय वा बालसाहित्यही त्यास अपवाद नाही.

गोरख आया! (पुस्तकात नसलेली 'फाफे'कथा)

***

.
"ट्टॉक्!" बनेश ऊर्फ फास्टर फेणे उद्गारला.

कुटुंबातले भारा - भाग २

.भारांच्या कुटुंबीयांशी गप्पा, मागल्या पानावरून पुढे चालू...

***

चंदर भागवत, भारांचे धाकटे चिरंजीव. फास्टर फेणेचा जन्म ज्यांच्या उपद्व्यापांमुळे झाला, तेच हे गृहस्थ. यांच्या क्रिकेटवेडामुळेच 'भाग्यशाली सिक्सर' हे भारांचं पुस्तक त्यांना अर्पण केलेलं आहे.

विशेषांक प्रकार: 

कुटुंबातले भारा - भाग १

.या मुलाखती एका लोकप्रिय आणि गोड लेखकाबद्दलच्या आहेत. त्या लेखकाचे कुटुंबीयही तसेच. या अंकाच्या काळात त्यांच्याकडून झालेली ही मदत :

"पुस्तकं मिळत नाहीयेत? मी देते की."

"फोटो? जरूर."

"हो, कधीही फोन करा, चालेल!"

"इथल्या इथे कॉपी करून आणता येईल, जरा जुनी प्रत आहे म्हणून फक्त..."

"अच्छा, 'त्या' भाषणाचा संदर्भ... उद्या सांगू?"

"छे छे... अजिबात त्रास नाही गं..."

"उलट तुमचा उत्साह बघून आम्हांला मजाच वाटते!'

असले मस्त लोक.

विशेषांक प्रकार: 

पाने

Subscribe to RSS - भा. रा. भागवत विशेषांक