अनुवादित

बालवाचक, पण सत्तरीतले!

बालवाचक, पण सत्तरीतले!

- मीना वैद्य

.
हा माझा अनुभव, म्हणजे इसवी सन १९५०-६० च्या दशकात एका लहान गावात शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलीचा अनुभव. आता आठवणींच्या कप्प्यामधून बाहेर काढून कथन करते आहे.

फाफे आणि सोविएत सद्दी

फाफे आणि सोविएत सद्दी

- देवदत्त

.

उदे उदे गं!

उदे उदे गं!

- स्नेहल नागोरी

रॅबिलेच्या पायावर उभा भागवती प्रासाद

रॅबिलेच्या पायावर उभा भागवती प्रासाद

- हेमंत कर्णिक

भारा - मराठी 'व्हर्नीश' वाचकांचे लाडके अनुवादक

भारा - मराठी 'व्हर्नीश' वाचकांचे लाडके अनुवादक

- ऋषिकेश

.

द यीरलिंग: दोन अनुवाद, एक तुलना

द यीरलिंग: दोन अनुवाद, एक तुलना

- हेमंत कर्णिक

.

Subscribe to RSS - अनुवादित