फास्टर फेणे फाफे

काही शब्द, थोड्या रेषा: भारांचे काही मानसपुत्र (आणि कन्या)

काही शब्द, थोड्या रेषा: भारांचे काही मानसपुत्र (आणि कन्या)

- 'भारा'वलेले

फास्टर फेणे
-------

-------

भागवत आजोबांची पगडी घातलेला इंग्लिश फाफे

भागवत आजोबांची पगडी घातलेला इंग्लिश फाफे

- मेघना भुस्कुटे

.


तेजस मोडक आणि प्रसन्न धांदरफळे. बन्याच्या इंग्रजीतल्या आणि 'अपडेटेड्‍ ' अवताराचे जनक.

माझं आणि फाफेचं नातं अजून संपलेलं नाही

माझं आणि फाफेचं नातं अजून संपलेलं नाही

- सुमीत राघवन

.इतकी वर्षं काम करत असूनही फास्टर फेणेच्या नावानं मला ओळखणारे लोक अजूनही भेटतात. ’फास्टर फेणे' ही मालिका १९८८ साली 'दूरदर्शन'वरून प्रदर्शित झालीे; म्हणजे जवळजवळ २७ वर्षांपूर्वी. तरीही ती ओळख अजून कायम आहेच.

फाफे आणि सोविएत सद्दी

फाफे आणि सोविएत सद्दी

- देवदत्त

.

फुरसुंगीचा फास्टर फेणे आणि फास्टर फेणेची फुरसुंगी

फुरसुंगीचा फास्टर फेणे आणि फास्टर फेणेची फुरसुंगी

- केतकी आकडे

इदं न मम!

इदं न मम!

- अमृतवल्ली

.

खोट्या जगातले खरे लोक

खोट्या जगातले खरे लोक

- अस्वल

.

"शिंग वाजता रॉबिनकरता
शरवुड जंगल भंगेल
गडी लोटतील रंगेल!"

अशी 'रॉबिन हुड'शी झालेली माझी पहिली ओळख मला अजूनही नीट आठवतेय. त्यापूर्वी ह्या रॉबिन हुडबद्दल काहीएक कल्पना नव्हती. मग एकदा बाबांनी कुठलंसं पुस्तक आणून दिलं आणि म्हणाले - वाच. तुला आवडेल हे.
.

जुनी मैत्री

जुनी मैत्री

- गणेश मतकरी

.

गोरख आया! (पुस्तकात नसलेली 'फाफे'कथा)

***

.
"ट्टॉक्!" बनेश ऊर्फ फास्टर फेणे उद्गारला.

Subscribe to RSS - फास्टर फेणे फाफे