विश्वासघात करतो माणूस ना मुळी तो !

माणूस तोच माना, बोले विचार करुनी
बोले जसा मुखाने चालून दाखवी जो -
मदतीस धावुनी ये नात्यासही जपूनी
सर्वांस आदरून मैत्रीस मानतो जो !

वेळेवरी स्तुतीला निर्व्याज कौतुकाला
मागेपुढे न पाही, करि ना कधी ठणाणा -
निंदा करी न कधिही अपशब्द बोलतो ना
माणूस संगतीला सत्पात्र तोचि जाणा !

माणूस तो न माना व्यसनात गुंतला जो
व्यसनात राहुनीया इतरांस ओढतो तो -
अवसानघात करि जो मातापिता सख्याचा
हक्कास फक्त जाणी, कर्तव्य टाळतो तो !

नात्यास आणु पाहे गोत्यात जी लबाडी
तोंडावरीच गोडी पाठीवरी चहाडी -
राहूनिया कृतघ्न निंदा सदा करी जो
विश्वासघात करतो माणूस ना मुळी तो !

field_vote: 
0
No votes yet