सध्या काय ऐकताय / अलीकडे काय ऐकलंत? - ९

आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा काढला आहे.

field_vote: 
0
No votes yet

हे गाणं एकेकाळी ब‌रंच फेम‌स होतं असं ऐक‌ण्यात आलं आहे.
त‌रीही, मी हे प‌हिल्यांदाच ऐक‌लं आणि अतिश‌य त‌र‌ल, ह‌ळ‌व्या आवाजाच्या प्रेमात प‌ड‌लोय. स्लो टेंपो म‌ध्ये आवाज आणि स्व‌त:चा वेग‌ळा ताल ध‌र‌णारा ड्र‌म ऐक‌ताना एक भ‌न्नाट अनुभूती मिळ‌ते. कोक स्टुडीओ आवृत्ती झ‌कास.
कोक स्टुडिओ आवृत्ती
मूळ आवृत्ती

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

ऑंंखों के सागर आव‌ड‌लं असेल त‌र फुझॉनचं 'ख‌माज' प‌ण ऐका... न‌क्की आव‌डेल.
https://www.youtube.com/watch?v=O5-c4a5EkLQ

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे ओरिजिन‌ल गाणं क‌ध्धीच ऐक‌लंय... ऑल टाईम फेव्ह‌रिट आहे. त्याचं कोक स्टुडिओ व्ह‌र्श‌नही अफाट.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

माणिक व‌र्मांव‌र‌, किशोरीताई खूप‌ छान‌ बोल‌ल्या आहेत‌.

https://www.youtube.com/watch?v=I4cnTgPXa58

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उरलो स्मायली पुरता|

सुद्धा उपलब्ध आहे यु ट्यूब वर. या फिल्ममुळे "समांतर" सारखा तीव्र बंडल चित्रपट केल्याचा पालेकरांचा गुन्हा माफ केला मी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

टुरिस्ट ठिकाणी टुरिस्ट म्हणून जाणे हा नवउच्चभ्रूपणा आहे.

.
.
आज चं दिन‌वैशिष्ट्य "क‌ज‌रे ब‌द‌र‌वा रे" ... गाणं ग‌र्ली आहे. दुस‌रं म्ह‌ंजे आर‌डीचं आहे याव‌र विश्वास ठेव‌णं क‌ठीण जातंय.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ह‌रिप्र‌साद चौर‌सिया ग्रेट का, हे बास‌री एक‌दा त‌री हातात ध‌र‌ली असेल त‌र ब‌रंच ल‌व‌क‌र आणि ब‌रंच स्प‌ष्ट क‌ळ‌तं.
जॉन मॅकलॉग‌लिन, चौर‌सिया, झाकीर हुसेन ह्यांचं- 'लोट‌स फीट'

फ‌क्त चौर‌सियांचं- साऊंड्स ऑफ साय‌लेन्स

संपाद‌न: लोट‌स फीट ज्यांनी केलंय, त्या लोकांचा बॅंड 'रीमेम्ब‌र श‌क्ती.' त्यांची स‌ग‌ळीच गाणी ऐका. त्यात‌लं 'चंद्र‌कंस' कुठ‌लंही काम क‌र‌ताना ब्याकग्रौंडला लावाय‌ला झ‌क्कास आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

.
.
---------------------------------
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

लताचा कोवळा आवाज आणि जयदेवचं संगीत!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

अग‌दी अग‌दी. रेड‌वाईन चा एक ग्लास घेऊन ब‌सा. गाणं स‌ंप‌ण्यापूर्वी डोळ्यात न‌मी येईल. न्याय श‌र्मा नावाच्या (म‌ला) फार‌शा माहीती न‌स‌लेल्या शाय‌राची शाय‌री.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ल‌तादीदी डिजीट‌ल युगात फॉर्मात असाय‌ला ह‌व्या होत्या. इत‌क्या जुन्या गाण्यांत ख‌र‌ख‌रीतच आवाज ऐकू येतो. म्युझिक ज‌ब‌री.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

प‌हिली गाणं आशाबाईंचं आहे. दुस‌रं ल‌ताबाईंचं.

ल‌ता सोलो हा एक भ‌न्नाट प्र‌कार आहे. १९४० च्या द‌श‌कापासून‌ची गाणी उत्ख‌न‌न क‌रून ऐकावीत. विशेष‌त्: अनिल‌ बिस्वास यांच्या स‌ंगीत‌ दिग्द‌र्श‌नाखाली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

" स‌च‌ हुए स‌प‌ने मेरे " छान आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

असुनी खास मालक घरचा - म्हणती चोर त्याला |
परवशता पाश दैवे - ज्याच्या गळा लागला ||

रिम‌झिम‌ के त‌राने लेके...
गीता द‌त्त‌ - मुह‌म्म‌द‌ र‌फी

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

असुनी खास मालक घरचा - म्हणती चोर त्याला |
परवशता पाश दैवे - ज्याच्या गळा लागला ||

ज‌न्म‌दिव‌स : संगीतकार रोशन (१९१७)

जो द‌वा के नाम‌ पे ज‌ह‌र‌ दे, उसी चाराग‌र‌ की त‌लाश‌ है...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

मस्तं!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

यस्स. रोशनविषयी लताबाई :
रोशन यांची उपेक्षाच झाली!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

याहुन श्रेष्ठ क‌व्वाली झाली नाही. भार‌त‌भूष‌ण सोडून स‌ग‌ळ‌ंच भ‌न्नाट आहे या क‌व्वालीत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

इत‌का ऑर्केश्ट्रा, ३-४ गाय‌क आणि १०-१२ मिनिटाचे वेग‌वेग‌ळ्या टेंपोम‌धे ब‌स‌व‌लेले गाणे. २४ तास रेकॉर्डिंग चालु होते म्ह‌णे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प‌ण‌, तो उठून‌ पेटीव‌र‌ जाऊन‌ ब‌स‌ला, म्ह‌णून‌ त‌र‌ त्यांची पार्टी जिंक‌ली! फ‌क्त‌ म‌धुबालेच्या घ‌र‌चा, एक रेडिओ मोड‌ला, इत‌कंच‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उरलो स्मायली पुरता|

तो उठून‌ पेटीव‌र‌ जाऊन‌ ब‌स‌ला

काव‌ळा ब‌स‌ला व फांदी ....

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

लय भारी हो !!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्य‌तिथी - संगीतकार मदनमोहन (१९७५)
.
.

.
.

.
.
या गाण्यात २:१५ ते २:२० च्या आस‌पास मीनाकुमारीने ग‌ळ्यात‌ली माळ ओठात ...... क्या अदा है !!! क‌लेजा ख‌ल्लास !!!
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Deepak DeshpandeDeepak Deshpande
उच्च‌ द‌र्जाची म‌राठि कॉमेडी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

म‌स्त‌च‌ ! आव‌ड‌ले.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माझी आई तिच्या गोड‌ आवाजात ल‌हान‌प‌णी एक‌ गाणं म्ह‌ण‌त‌ असे. त्यात‌ले काही श‌ब्द‌ असे - म‌हाराज लंकापुरी , प‌री राज्य‌ न‌ग‌री, आनंद क‌रिती हो न‌र नारी, गुढ्या तोर‌णे, तोर‌णे घ‌रोघ‌री, क‌ल्प‌वृक्ष‌ असे दारी, गुढ्या तोर‌णे. हे गाणं अत्य‌ंत म‌धुर‌ आहे नि मी क‌धी रेडिओ व‌र प‌ण ऐक‌लं नाही. कोणाला ठाऊक‌ आहे का हे गाणं? गुग‌ल‌व‌र/युत्युब्व‌र नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ग‌ब्बु, त्याच भैर‌वीचे फुल व्ह‌र्ज‌न्. श‌ब्दातित आहे. १७:२५ पासुन पुढ‌ची २०-३० सेकंद काटा आण‌णारी आहेत्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

यांच्या गाण्याबद्दल काय बोलणारा आम्ही पण यांचा आवाज थोडा अग्रेसिव्ह आहे आणि त्यामुळे हे नाजुक गाणं आणि त्यांचा अ‍ॅग्रेसिव आवाज थोडं मिस्फिट वाटलं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

हे एक स्पॅनिश गाणं. ह्या गायिकेची बाकी गाणी अजिबात आव‌ड‌ली नाहीत, प‌ण हे ज‌ब‌र‌द‌स्त आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

.
या गाण्यापेक्षा अधिक रोमॅंटिक गाणं झालं नाही.....
.

.

,
,

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

.
.
च्याय‌ला ..... व‌हिनी ब‌रोब‌र रोमॅंटिक राडे क‌र‌तोय साला.
धोप‌ट‌ला पाय‌जे साल्याला.
.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे हलक्या फुलक्या मूड चं सोना महापात्राचं गाणं एकदम झक्कासय

आजा वे...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

हे हलक्या फुलक्या मूड चं सोना महापात्राचं गाणं एकदम झक्कासय

आजा वे...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

पुण्यात‌लं कोणी द‌ग‌डूशेठ‌ ह‌ल‌वाई ग‌णेशोत्स‌व मंड‌ळाच्या सांस्कृतिक‌ म‌होत्स‌वाला जात‌ं आहे का? मी सोम‌वारी उल्हास‌ क‌शाळ‌क‌रांच्या गाण्याला गेलो होतो. गौड म‌ल्हार, मेघ‌ म‌ल्हार‌ आणि भैर‌वी गाय‌ले. पुढ‌ल्या आठ‌व‌ड्यात‌ ह‌रि प्र‌साद‌ चौरासिया, शिव‌ कुमार‌ श‌र्मा व‌गैरे मोठी मंड‌ळींचे कार्य‌क्र‌म‌ आहेत‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उल्हास‌ क‌शाळ‌क‌र झ‌क्कास गातात असं ऐकून आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

थोडं प्लस मायनस एक्सक्युझावं, पण हे गाणं समजत नसलं तरी आमच्या इंजिनीयरींगच्या ग्रुप्पला पाठ झालं होतं. शब्दांचं कुणाला पडलं होतं, गाण लै आवडलं होतं. एकदा ऐकाच (ऐका म्हणजे बघितलं नै तरी चालू शकेल)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

त‌संच हे गाणं आम‌च्या फिजीक्स ग्रुपवाल्यांचं आहे. फेस्ट संप‌ला, ट्रेक संप‌ला, च‌हा संप‌ला, उत्साह संप‌ला, कॉलेज संप‌ल‌ं की हे गाणं लावून खाली आलेले ढ‌ग दोन्ही हातांनी प‌र‌त आकाशात ढ‌क‌लाय‌ची अॅक्श‌न क‌र‌त क‌र‌त नाचाय‌चं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

राजा काळेंब‌द्द‌ल पेप्रांत ब‌रंच कौतुकाने लिहीलं जातं. प‌य‌लेछूट हे सांगू द्या, की म‌ला शास्त्रीय संगीतात अजिबात ग‌ती नाही. साधे साधे राग ओळ‌खता येतात. त‌र, फ‌क्त १०० रुप‌यांत राजा काळे लाइव्ह ऐकाय‌ला मिळ‌णार म्ह‌णून मुंबई एन‌सीपीएला गेलेलो म‌ध्य‌ंत‌री. तिथे मिनी म‌ध्ये त्यांची मैफिल होती. थिएट‌र पाव भ‌र‌लेलं. गेलो, तेव्हा ते भूप राग आळ‌व‌त होते. थोडा वेळ मी ऐकाय‌चा प्र‌य‌त्न केला प‌ण ते आव‌ड‌लं नाही. त्यांचा आवाज ब‌स‌ला अस‌ल्यासारखा येत होता. एर‌वी भाटे किंवा बाकी लोक गातात तेव्हा आवाज ज‌सा लाग‌तो तो अजिबात न‌व्ह‌ता. नंत‌र त्यांनी जो घेत‌ला तो ब‌हुतेक दुर्गा वाट‌ला. नंत‌र पूरिया ध‌नाश्री. म‌ला वाट‌लं ते आवाज ताप‌णे व‌गैरे झाल्याव‌र हे छान वाटाय‌ला लागेल. प्र‌त्येक राग संप‌ला की एक-दोन, एक दोन लोक्स उठून जात होते. काही काही म‌ध्येच‌ही. शेव‌टी एकाने फ‌र्माईश 'इत‌ना तो क‌र‌ना स्वामी'ची केली. ते मात्र छान वाट‌लं, (तौल‌निकदृष्ट्या.) नंत‌र अग‌दीच द‌हा बारा लोक राहिले. म‌ग ते म्ह‌णाले, की "गाऊ, की थांब‌वू?" बाकी आधीची बंदिश संप‌ताना शेव‌ट‌चे लोक बाहेर जाताना काळेंनी त्यांच्याक‌डे ज‌सं पाहिलेलं, तेव्हाची त्यांची मुद्रा पाहून म‌ला त‌री काही 'गा' म्ह‌णाव‌ंसं वाट‌लं नाही. मैफिल संप‌ली. उर‌लेले लोक्स जाऊन त्यांच्याशी स‌ल‌गी वाढ‌वाय‌चा प्र‌य‌त्न क‌रु लाग‌ले, काहींनी क‌ब‌ड्डी खेळ‌त अस‌ल्यासारखं त्यांच्या पायांपाशी केलं. मी स‌र‌ळ चालू प‌ड‌लो. दुस‌ऱ्या दिव‌शी चौर‌सिया आणि कुरेशींची जुग‌ल‌ब‌ंदी होती, जिची तिकीटं घ‌री पोहोचेप‌र्यंत सोल्ड आऊट झालेली. असो. माझा काही उत्साह राहिला न‌व्ह‌ता.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

गाण्याची भाषा कोणती किंवा खरा अर्थ काय, ते सर्व मरू द्या. बस फक्त शब्द कान देऊन नीट ऐका नि त्याचबरोबर सबटायटल्स वाचा... हॅव फन!

https://youtu.be/sdyC1BrQd6g

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आयायायाया.... लै वाईट्ट...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- लोग बदलते नही ग़ालिब, बे-नक़ाब होते है |

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

विश्वावा षंबोर्स्काच्या काही कविता मागे वाचल्या होत्या. त्यातली ही एक आवडली होती. कदाचित आधीही कधी ऐसीवर डकवली असेन मी.

The onion, now that's something else.
Its innards don't exist.
Nothing but pure onionhood
fills this devout onionist.
Oniony on the inside,
onionesque it appears.
It follows its own daimonion
without our human tears.

Our skin is just a cover-up
for the land where none dare go,
an internal inferno,
the anathema of anatomy.
In an onion there's only onion
from its top to its toe,
onionymous monomania
unanimous omninudity.

At peace, of a piece,
internally at rest.
Inside it, there's a smaller one
of undiminished worth.
The second holds a third one,
the third contains a fourth.
A centripetal fugue.
Polyphony compressed.

Nature's rotundest tummy,
its greatest success story,
the onion drapes itself in its
own aureoles of glory.
We hold veins, nerves, and fat,
secretions' secret sections.
Not for us such idiotic
onionoid perfections.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अत्यंत अर्थपूर्ण कविता। विशेषतः

Our skin is just a cover-up
for the land where none dare go,
an internal inferno,
the anathema of anatomy.

ह्या ओळी अत्यंत piercing आहेत। इतकी अप्रतिम कविता
Share करण्याबद्दल धन्यवाद।

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु | सर्वे सन्तु निरामय:।

https://www.facebook.com/SmrutigandhaMarathi/videos/367367290346903/
.
.
सुरेश वाडकरांचे 'दयाघना' आपण खूप वेळा ऐकले असाल. राहुल देशपांडे हे गीत सादर करतानाचा हा व्हिडीओ अवश्य बघा !
गीतकार : सुधीर मोघे, गायक : सुरेश वाडकर, संगीतकार : पं. हृदयनाथ मंगेशकर

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

फेसबुकचे ते पानच लाईक केले आहे. सुंदर आहे. धन्यवाद.
.

कुसुमाग्रजांसारख्या सिद्धहस्त लेखक/ कवी च्या लेखणीतून उतरलेलं नाटक 'वीज म्हणाली धरतीला'... त्यातल्या गीताला पं. वसंतराव देशपांडे लावलेली अप्रतिम चाल आणि फैयाजचा स्वर यातून तयार झालेलं रसिकांना मोहिनी घालणारं गाणं 'चार होत्या पक्षिणी त्या ' फैयाज सादर करत असतानाचा हा दुर्मिळ व्हिडीओ अवश्य पहा !

https://www.facebook.com/SmrutigandhaMarathi/?hc_ref=ARRhncTVZbC7niqmUob...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उत्तम प्रेझेंटेशन. खळे स्टाईलमधे, हृदयनाथचं गाणं ऐकावं, तसं वाटलं. (म्हणजे तालाला सायडिंगला टाकूनही तालात!)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उरलो स्मायली पुरता|

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

असुनी खास मालक घरचा - म्हणती चोर त्याला |
परवशता पाश दैवे - ज्याच्या गळा लागला ||

त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि !!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अलिकडे हा व्हिडीओ पाहण्यात आला. सुरुवातीचं इलेक्ट्रिक गिटारवर वाजवलेलं भारी आहे. नक्की ऐका. गायिकेचा आवाज अगदीच टाकाऊ.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

खुप छान, आवडला. गायिकेचा आवाज रॉक संगीतासाठी बरा आहे. अमेय गावंद चा ग्रुप ही बराच आहे.

[https://m.youtube.com/watch?v=tthM-fTR-vQ] [Amey Gawand - Raag Jog Fusion {Acoustic} - YouTube] is good,have a look at it!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

चौदावे , धन्यवाद . नवीन प्रयोग !!! गायिकेचा आवाज सुमार आहे याच्याशी सहमत . लीड गिटार नोटभरहुकूम . ( पण मिन्ड काढण्याची सुवर्णसंधी वाया घालवलीय असं वाटतं का ? )

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

शरण वर कातील मींड घेता आली असती, तीही दरवेळी वेगवेगळी. इलेक्ट्रीक गिटार वर तर जबरदस्त काढता आली असती... असो. हे असं अधिक ऐकायला मिळावं बाकी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

ताईंच्या आवाजाने कानाला चरे पडले.

पण प्रकार भारी हे नक्की.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

बापटण्णा, हे खरे आहे का?

http://www.loksatta.com/coverstory-news/metal-music-blue-wheal-1535699/

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

खरं खोटं मी कसं सांगू अनुताई ?
हेवी मेटल बरेच आरोप बरीच मंडळी आपापल्या चवींनुसार करू शकतील , पण आत्ताच्या घडीला त्यामुळे कोणी आत्महत्येला प्रवृत्त होतोय हे ज .... रा जास्त ओढून ताणून वाटते .

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

रवी दातेंच्या दोन सुंदर गझला सुरेश वाडकर आणि देवकी पंडितांच्या आवाजात

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सारेगामा कॅरव्हान खरेदी केला. फारच मस्तं प्रकार आहे. प्रचंड आवडला.

http://www.saregama.com/carvaan

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण2
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

हे मल्लू गाणं सध्या धुमाकूळ घालतंय सगळीकडे. खूप आवडलं. त्यातली ती मुलगी तर अजूनच.

https://www.youtube.com/watch?v=Och5LmLGQjI

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

वरीजनल... सध्या लूप वर आईकल्यामुळे पाठ झालंय... थ्यांक्स टू यू...

माझ्या आईच्या कानातले झुमके बाबानी चोरले
आईने बाबांची ब्रांडीची बाटली पिऊन संपवली... SmileBiggrin

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- लोग बदलते नही ग़ालिब, बे-नक़ाब होते है |

बॅटमॅनने दिलेलं व्हर्जन जास्तं चांग्लं आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

तुम्हाला त्या पोरी जास्त आवडल्या असं म्हणायला हरकत नव्हती... Blum 3
गाणं तेच आहे

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- लोग बदलते नही ग़ालिब, बे-नक़ाब होते है |

आमच्यासाठी पालींचे व्हर्जन कोठे मिळेल?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

बंगालात मिळेल. लालबालपाल आठवा.

अरबस्तानात गेलात तर पालीचा बाल होईल ते एक लक्षात असूद्यात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

पुन्हा एकदा , पुन्हा पुन्हा एकदा ...
Who wants to live forever ....

https://www.youtube.com/watch?v=_Jtpf8N5IDE

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे गाणं पुन्हा पुढे घेतोय , फ्रेडी बाबाचं स्मृतिदिन आज म्हणून
https://www.youtube.com/watch?v=_Jtpf8N5IDE

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सन अॉफ सत्थ्यमुर्थी मधले एक झ्याक गाणं

https://m.youtube.com/watch?v=y1RdFITcoEY

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

टेकन ३ ह्या तद्दन मारधाडपटातलं हे गाणं. असंच एकदा मिळालं. संगीत फारच उच्च पातळीवरचं आहे. कविताही सुंदर आहे. शांतता हवीच असेल गाण्यातून; तर ती इथे मिळेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

बॉइज मधलं छान गाणं

girlfriend

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

बॉइज मधलं छान गाणं

girlfriend

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

बॉइज मधलं छान गाणं

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

बॉइज मधलं छान गाणं

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

नुकताच अॅमेझॉन प्राईमवर असगर फरहादीचा 'द सेल्समन' परत पाहिला. तेव्हापासून त्याचा साउंडट्रॅक सतत ऐकतोय. तिथेच युट्यूबवर शेजारी तेहरान वॉल्ट्झ म्हणून एक फीत सापडली, तीही मस्त आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बोअर झालेला राव मला तो पिच्चर. तसा रिअलिस्टिक वगैरे आहे परंतु समाधानकारक ठाशीव शेवटच नसल्यामुळे केएलपैड्य आले. Sad

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

ट्रॅक फारच आवडला. शेजारच्या प्लेलिष्टित माझ्या एका लाडक्या बँडचा ट्रॅक सापडला आणि मी गुगल म्युजिकवर परत सगळे ट्रॅक्स ऐकायला घेतलेत. बँड आहे मालकांच्या ऑष्टिनातला Balmorhea.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

टुरिस्ट ठिकाणी टुरिस्ट म्हणून जाणे हा नवउच्चभ्रूपणा आहे.

>>नुकताच अॅमेझॉन प्राईमवर असगर फरहादीचा 'द सेल्समन' परत पाहिला. तेव्हापासून त्याचा साउंडट्रॅक सतत ऐकतोय.<<

मग शेजारचा फरहादीच्याच 'सेपरेशन'चा ट्रॅकही ऐका. आणि पाहिला नसेल तर चित्रपटही पाहा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

पाहिला नसेल तर चित्रपटही पाहा.

Smile
मिपावरचं तुमचं परीक्षण वाचल्यानंतर खूप वेळा पाहिलाय आणि अनेकांना दाखवलायही. अतिशय आवडलेला चित्रपट!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अॅमेझॉन प्राईमच्या टिपबद्दल आभार, मिहिर. दिवाळीनंतर 'द सेल्समन'.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मागे ॲकॉर्डिअनची जी थीम आहे, ती 'बर्फी'मध्ये प्रीतमने सरळ उचललेली आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

अहो, हा 'बर्फी' चित्रपट 'सेल्समन'च्या खूप आधी आला आहे. 'बर्फी'तलं ॲकॉर्डिअन ढापलं आहे ते 'आमेली' चित्रपटातून. तेच नाही तर रंगसंगतीही ढापलेली आहे.

मला हे 'सेल्समन'चं संगीत काही नवं वाटलं नाही. 'आमेली'पेक्षा वेगळं काही दिसलं नाही. उलट 'आमेली' संगीतात कितीतरी छटा आहेत. चित्रपटात प्रसंगांना हे साजेसं असेलच, पण स्वतंत्र असं उल्लेखनीय काही वाटलं नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

https://www.youtube.com/watch?v=3hBKBehjIxs

युट्युब वर वसंतरावांचा २ तासाचा अमेरिकेतल्या मैफिलिचा लाईव्ह व्हीडिओ आलेला आहे.
आधी ऐकला होता, आता बघितला.

Vasantrao Deshpande Live in Philadelphia - YouTube

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

.

.
.
लताबाईंचा अतिकोवळा आवाज... जोडीला किशोरदा.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सगळ्यांच्या पलीकडचा असा आमचा प्रातःस्मरणीय जॉन लेनन याच्या वाढदिवसाची नोंद घेतल्याबद्दल (अपुरूषेय का अपौरुषेय का काय ते )दिन वैशिष्ट्यचे आभार !! बघा आणि ऐका

https://www.youtube.com/watch?v=XLgYAHHkPFs

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हे एक खूप छान गाणे ऐकले --

https://youtu.be/VqkBvFERubg

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********

असुनी खास मालक घरचा - म्हणती चोर त्याला |
परवशता पाश दैवे - ज्याच्या गळा लागला ||

होय छःआन आहे हे गाणं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Eyes wide shut मधला smooth jazz मस्त आहे!

आणि joking jazz तर लय भारी आहे ROFL

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

एक अत्यंत दुर्मिळ कार्यक्रम: प्रसिद्ध गायक व पुलंबरोबर काम केलेले लालजी देसाई, यांच्या लग्नानिमित्त, माणिक वर्मा यांची एक खास मैफिल आयोजण्यांत आली होती. ही साधारण १९६०-६५ मधली घटना आहे. त्यांत ,रंगरेखा घेऊनी मी, हे प्रसिद्ध भावगीत त्यांनी सादर केले होते. तीन मिनिटांच्या मूळ भावगीतावर त्यांनी सजवलेला साज पहा. आम्ही आज ५० वर्षे तरी या गाण्याची पारायणे केली आहेत.

Manik Varma Rangrekha

त्याचबरोबर नाथ हा माझा ची लिंक पण देत आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=wmLrd9edph4&index=2&list=PLrt18iZbfWnH2D...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उरलो स्मायली पुरता|

'नाथ हा माझा'चा ऑडिओ उपलब्ध असेल तर पाठवा, तो जरा साफ करून ऐकीन म्हणतो. डिस्टर्बन्स बराच आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

नवीन अय्यरची बासरी सापडली
लिंक:https://youtube.com/watch?v=szz7ShYgiRI

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

या मैथिली ठाकूर या मुली ने धुमाकूळ घातलाय ...
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

उदास, बोरिंग दिवशी कोक स्टुडिओ पाकिस्तान जरूर ऐकावा. मूड बहलतो. अली अझ्मतचं हे गाणं-

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Hope is for sissies.

https://www.youtube.com/watch?v=78AhpI0laT4

स्टेअरवे टू हेवन ...
कितव्यांदा कुणास ठाऊक . हे गाणं डोक्यातून जात नाही ..
कुठल्याही ग्रेट गाण्यांच्या लिस्टीत सापडेलच बघा हे तुम्हाला . "अँथेम " . रॉक ची .
आर्त सुरुवात करून माग टेम्पो वाढवल्यावर चा रॉबर्ट प्लांट चा शेवटच्या भागातला आवाज अजूनही झेपत नाही .
जिमी पेज यांची गिटार ऐकाच , विशेषतः मधला सोलो. आणि पहिल्या अर्ध्या भागात संपूर्ण ऑफ बीट कॉर्ड्स , कसं वाटतं बघा ..
या दोघांच्या थोरवी मध्ये जॉन बोनहॅम चे ड्रम उठून दिसत नाहीत , पण इतके सुयोग्य आणि कॉम्प्लेक्स ड्रम्स सापडणार नाहीत फार .
ऐकाच म्हणतो एकदा .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बापट आणि इतर समकालीन लोकप्रिय पाश्चात्त्य संगीताच्या चाहत्यांना आवडेल असा एक चित्रपट 'पिफ'मध्ये आला होता : 'रम्बल - द इंडियन्स हू रॉक्ड द वर्ल्ड' अमेरिकेतल्या मूलनिवासींचं पारंपरिक संगीत आणि फोक-ब्लूज-रॉक-मेटलपर्यंत गेलेले त्याचे धागेदोरे असा विषय होता. सुरेख संगीत ऐकायला मिळालं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

जंतू , धन्यवाद .
हि डॉक्युमेंटरी नेट वरती किंवा सीडी फॉर्म मध्ये उपलब्ध आहे किंवा कसे याबद्दल काही माहिती आहे का ?
बघायला नक्की आवडेल .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

संगीताची पार्श्वभूमी असलेला पिफमधला आणखी एक चित्रपट - जॅम. रेबेतिको म्हणून ओळखलं जाणारं पारंपरिक (ग्रीक?) संगीत आजी-आईकडून वारशानं आलेलं आहे आणि आताच्या आर्थिक मंदीच्या काळात ते जिवंत ठेवू पाहणारी तुर्को-ग्रीक मुलगी जगण्याशी संघर्ष करते आहे अशी गोष्ट होती.

चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारणारी अभिनेत्री-गायिका त्याच परंपरेतल्या संगीताचा एक तुकडा सादर करताना -

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

अबापट यांनी दिलेलं हेवन ऐकलं. वाद्यांचा गोंगाट,खडखडाट/ठणठणाट नाही त्यात.

खफवर लिहिलेलं Bafut पुस्तक ( १९४९, कॅमरूनमधून लंडनच्या झूसाठी लेखकाने प्राणी आणले त्याची गोष्ट, )
त्याची पिडीएफ लिंक अमुककडून मिळाली. ते पुस्तक ऐकलं. छान आहे,माझ्या आवडीचा विषय आहे.
मोबाइलमधून डाउनलोड केलेली पुस्तकं वाचायचा कंटाळा येतो,त्रासही होतो. pdf ऐकवणारी अॅप मदतीला आली. ePub पुस्तके ऐकवणारी अॅप नसली तरी त्याचे pdf करून मिळते ओनलाइन. काम सोपे झाले.
pdf चे txt केले तर टिव्हि स्क्रीनवरही पाहता येते. ( त्यात photo -video - audio - text पर्याय असतात.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंग्समन , द सीक्रेट सर्विस परवा कुठल्यातरी चॅनेल वर लागलं होतं . शेवटचा धमासान कापाकापी चा सीन चालू असताना पार्श्वसंगीत म्हणून गिटार ची फास्ट टेम्पो मधील जबरदस्त जुगलबंदी चालू झाली आणि आठवणी चाळवल्या . ' फ्री बर्ड 'या खास लिनर्ड स्किनर्ड च्या गाण्याची . हेच गाणं फॉरेस्ट गम्प ( यात यांचंच स्वीट होम अलाबामा पण आहे ) , (ढेरेंचं) सिम्पसन्स , हाऊस ऑफ कार्ड्स , एव्हरीबडी लव्हज रेमंड , दॅट सेव्हन्टीज शो , फॅमिली गाय आणि इतर काही चित्रपटात आणि सिरियल्स मध्ये वापरलं गेलंय . गाणं १९७३ मधील आहे.

'लिनर्ड स्किनर्ड' म्हणजे सदर्न रॉक या रॉक च्या सबजॉनर मधील अतिशय लोकप्रिय करणारा बँड . सदर्न रॉक वाली मंडळी ( अमेरिकन स्टँडर्ड्स नी ) गरीब आर्थिक परिस्थितीतील , फारसे न शिकलेले , वर्किंग क्लास वाले . थोडक्यात न उच्चभ्रू . ( त्यामुळेच बहुधा ) यांच्या गाण्याच्या लिरिक्स मध्ये फारसे 'वैश्विक भान ', हेवी तत्वज्ञान , किंवा सराईत कवींची सफाई वगैरे शोधू नये . लिरिकली ही सिम्पलटन्स ची गाणी असतात . गिटार आणि ड्रम्स मध्ये मात्र हि मंडळी दादा . कौशल्यपूर्ण .
काही लोकांच्या मते रॉक च्या इतिहासातील स्टेअरवे टू हेवन ला टक्कर देईल इतके दमदार हे गाणे . ( पण सालं इथं पण पुण्यामुंबईचं { पक्षी : ब्रिटिशांचं } वर्चस्व . कोल्लापूर { पक्षी दक्षिणी राज्य : अलाबामा , फ्लोरिडा , टेक्सास , लुईसियाना } यांच्यावर अन्याव आणि अनुशेष . [आता अदिती तिथे गेल्या आहेत त्यामुळे लढा तीव्र होईल आणि हा अन्याय कमी होईल बहुधा . ]

१९७० साली फॉर्म झालेला पण १९७७ साली विमान अपघातात तीन मुख्य मेम्बर मृत्यू पावल्याने काही काळ थांबलेला हा ग्रुप ' लिनर्ड स्किनर्ड' म्हणजे सिग्नेचर सदर्न रॉक . इगल्स प्रमाणेच एकाहून जास्त कुशल लीड गिटारिस्ट असलेल्या या ग्रुप च्या गाण्यांमध्ये दमदार गिटार ड्रम्स आणि व्होकलस नेहमी असते . या गाण्याची एक गम्मत सांगतो . कुठल्याशा एका कॉन्सर्ट मध्ये यांनी सगळ्यात शेवटी हे गाणे एक्सटेंडेड , पंधरा मिनिटे वगैरे वाजवले . तेव्हापासून त्यांच्या कुठल्याही कॉन्सर्ट ला शेवटी हेच्च गाणे वाजवायची फर्माईश पब्लिक करून लागले . नंतर हे फॅड असे पसरले कि कुठलाही बँड परफॉर्म करत असेल तरी लोकं सगळ्यात शेवटी लोकं 'फ्री बर्ड पायजेल 'असं (त्यांच्या भाषेत आणि टोन मध्ये ) बोंबलू लागली आणि खास लोकेच्छेमुळे इतर बँड्सना ते सादर करावे लागे . म्हणे .

लिनर्ड स्किनर्ड म्हणजे सिग्नेचर सदर्न रॉक .
फ्री बर्ड म्हणजे सिग्नेचर लिनर्ड स्किनर्ड.

गाण्यात फार अर्थ वगैरे शोधू नका नका .सुरुवात स्लो टेम्पो ने . ऐका सुरुवातीचे स्लाईड गिटार आणि शेवटची इलेक्ट्रिक गिटार्स ची फास्ट टेम्पो मधील जुगलबंदी आणि त्यालासाजेशी ड्रम्स ची साथ . ( हि अशी गिटार वाजवायला लै म्हणजे लैच दम आणि कौशल्य लागतं . )
पहिला देतोय ऑफिशिअल व्हिडिओ . मस्त आहेच
https://www.youtube.com/watch?v=D0W1v0kOELA

पण त्याहून जास्त ही लाईव्ह व्हर्जन ऐका .. ग्रुप विमान अपघातात मरण्याआधी दोन चार महिने परफॉर्म केलेली .
दोन कारणांमुळे
१. यात बिली पॉवेल ला पियानो वर थोडे कौशल्य दाखवायची संधी मिळाली आहे .
२. अॅलन कोलीन्स आणि स्टीव्ह गेन्स ची लीड गिटारची जुगलबंदी .. विशेषतः साडेसहा मिनिटांपासून पुढे पाच मिनिटे . थोर आहे हे . फुल्ल कल्ला .

या एका गाण्यापुरतं बँड चा लिडर आणि गायक रॉनी व्हॅन ( कि फॅन ) Zannt ला विसरू शकतो . कारण हिरो गिटार्स आहेत

कॅमेरॅमन हरामखोर आहे . कॅमेरा जास्त वेळ कमी कपड्यातल्या मुलींवर फिरवलाय . खरं तर कॅमेरा फुल फ्रेम दोन्ही गिटार्स वर पाहिजे , निदान शेवटच्या जुगलबंदी च्या वेळी तरी )
https://www.youtube.com/watch?v=QxIWDmmqZzY

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

दोन्ही गाणी पाहिली,ऐकली. गिटार मस्त वाजतय पहिल्यात घोडे पळताहेत तेव्हा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हो घेतो ही गाणी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0