Comments rating

शीर्षक
हैकु
ल तो मो घा....
नक्कल ..
असहमत
हो- नाही
आमल्ताश हे ..
ह्याच बाजाचे अजून एक ..
कृपया classicsशी तुलना नको!
सुशेगाद, बरो मरे?
२- अगदी जबरदस्त
ह्याचं नाव "आनन्द सिंह" आहे
सुन्दर कथा! पुष्पक सिनेमातील
नो कन्ट्री फोर ओल्ड मेन मधला
दैनिक सनातन प्रभातसारखे अजून
+१
संध्यानंद! दुर्दैवाने online
अगदी बरोबर! @अमुक, धन्यवाद!
हिवाळा संपला हो सुशेगाद ! आता
उदाहरण अंमळ भरकटलेले
मान्य! अवान्तर -काही
छान लेख. रूपक आवडले.
एकेक क्षण खूप जड चाललाय. खूप
जी एंच्या कथांमध्ये
लेख आवडला. विषेशता - तसेच
म्हन्जे समजलं नाय
मूळ लेखात जाणवलेले मुद्दे
कादंबरीहून रटाळ चित्रपट
डॉ. आंबेडकरांची BBC तर्फे
मस्तय! अवांतर - 'धेनुकाकट' हे
राजस्थानात गहलोत सरकारच्या
नावांना अर्थ का हवा? एखाद्या
तुमच्या प्रतिसादातील
प्रतिसाद किती उजवीकडे सरकू
स्क्रोलबार वितळला माझा.~एक
सहमत. एक निरिक्षण-
नजर बाकी बारीक हो
आपण Occam's razor विसरतोय का
गोष्ट चुकीच्या सदरात गेली आहे
मुंज-संस्कार हीच वैचारिक
धारप : कथा "मुक्ती"
बाहेरून ... ?
देनिस ...
चित्र छान आहे!
देनिस आणि (काहीशी नंतर ओ़ळख
शेवट्च्या वाक्याखेरीज उत्तम
एक अवांतर प्रश्न : मोदींचा
गणपती अल्लाउद्दीन गोन्साल्विस
...
श्रद्धा ही एक जैविक घटना असून
cuckold कादंबरी आठवली

पाने