ओपिनियन फॉर्मेशन (माहिती हवी आहे)

मी आणि माझा मित्र स्नेहल शेकटकर, नेटवर्क सायन्स मधील एका समस्येवर काम करीत आहोत. सामुहीक मत तयार होण्याच्या प्रक्रीयेचा अभ्यास करण्याचा आमचा उद्देश्य आहे. यासाठी काही माहिती जमा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही एक लहान प्रश्नावली तयार केलेली आहे. या प्रश्नावलीमध्ये राजकीय मुद्यांवरची तुमची मते, फक्त १० वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या स्वरूपात मागवलेली आहेत. ही माहीती भरून आम्हाला अभ्यासासाठी मदत करावी अशी आमची विनंती आहे,

ही उत्तरे देण्यासाठी स्वत:चे नाव देण्याची गरज नसल्याने इथे व्यक्त केलेली मते पूर्णत: सुरक्षित असतील याची आम्ही हमी देतो. तसेच अर्ध्या सोडवलेल्या प्रश्नावलीचा उपयोग अभ्यासात होणार नसल्याने, सर्व (१०) प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अशी विनंती करतो. खाली प्रश्नावलीच्या मराठी व इंग्रजी अश्या दोन्ही लिंक्स दिलेल्या आहेत. यापैकी कोणतीही एकच लिंक वापरावी. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या निष्कर्षांची माहिती मी इथे लिहीन. धन्यवाद.

मराठी लिंक : https://www.surveymonkey.com/r/SQ5CVJS
इंग्रजी लिंक : https://www.surveymonkey.com/r/WBVHBWK

- अभिजित बेंद्रे, स्नेहल शेकटकर

0
Your rating: None

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ठोकळेबाज

प्रश्नावली मराठीत पूर्ण केली आहे. पण तिचे स्वरूप फारच ठोकळेबाज वाटले. अन्य उत्तरे देण्यासाठी फारच कमी जागा ठेवली आहे.
आमच्या लहानपणी, आमच्यापेक्षा मोठा असा एक मुलगा, आमचे मानसिक रॅगिंग करायचा, तेंव्हा तो जे प्रश्न विचारायचा, त्याप्रकारचे प्रश्न वाटले.
उदाहरणार्थः " काय रे, घरी तुझे लाड होतात नं ?"
आमचे उत्तरः नाही,नाही.
" हाँ, म्हणजे नक्की हाल होतात."

एकच बुद्ध
बाकी सारे निर्बुद्ध

+१

+१

मजेदार प्रकार

> खाली प्रश्नावलीच्या मराठी व इंग्रजी अश्या दोन्ही लिंक्स दिलेल्या आहेत. यापैकी कोणतीही एकच लिंक वापरावी.

मजेदार प्रकार आहे. इंग्रजी आणि मराठी प्रश्नांचे अर्थ मुळीच सारखे नाहीत. हे उदाहरण पाहा:

10. Should the fertile land be allowed to be acquired forcefully by the government for the industrial purpose (by paying the adequate cost)?

10. कारखाने बनवण्यासाठी शेतकर्यांच्या (sic) जमिनी बळजबरीने घेतल्या जाव्यात का? (पैसे देऊन)

एकतर शेतकऱ्याची जमीन नापीक असू शकते, म्हणजे ती ’fertile land’ असेल असं मुळीच नाही. याउलट एखादी जमीन fertile असेल तर ती शेतकऱ्याच्याच मालकीची असेल असं नाही. ती एखाद्या उद्योगाच्या मालकीची असू शकते. ‘पैसे देऊन’ आणि ‘by paying the adequate cost’ ह्या दोन्हीचा अर्थ वेगळा होतो हे तर उघडच आहे. इंग्रजी प्रश्नात सरकारचा उल्लेख आहे, पण मराठी प्रश्नात तो नाही.

आणखी एक उदाहरण द्यायचं तर ‘In the face of an ongoing conflict on the border’ ह्या शब्दप्रयोगाला समांतर असं मराठी प्रश्नात काहीच सापडत नाही. दोन्ही प्रश्नावल्या ताडून पाहिल्या तर अशा ढीगभर चुका सहज सापडतात.

- जयदीप चिपलकट्टी (होमपेज)

सोडवली

प्रश्नपत्रिका सोडवली. निकाल लवकर लावा!!

#निष्कर्षांची वाट

#निष्कर्षांची वाट पाहतोय.#!!

हाहाहा!
सम्राट: वजिर, प्रजा काय म्हणते?
वजिर: ****,****,####,खाविंद,आपल्या मार्गदर्शनाखाली प्रजा सुखी आहे एवढेच नाही तर बालके दुध पित आहेत.

उत्तरं दिली

निष्कर्षांची वाट पाहतोय.

Done!

Done!

अभ्यासात मदत म्हणून सर्व

अभ्यासात मदत म्हणून सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. निष्कर्षांबद्दल आणि खरंतर अभ्यास नक्की कसा, काय होतो याबद्दल बरीच उत्सुकता आहे. तुमच्या सवडीनुसार मेथडॉलॉजीबद्दल लिहायला सुरुवात करा.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.

तुम्हाला अभ्यासात मदत म्हणून सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.
निष्कर्षांबद्दल उत्सुकता नाही.

तशी बय्राच पक्षांची राष्ट्रीय

तशी बय्राच पक्षांची राष्ट्रीय मान्यता निव आयोगाने काढलीय म्हणतात.

"नोटा ही तद्दन फालतूगिरी

"नोटा ही तद्दन फालतूगिरी आहे.'?
सरकारी नोकरीतल्या कर्मचाय्रास अर्धा दिवस लवकर सोडले तर त्याला मत देऊन यावंच लागेल.( खोटी शाई सोडा) परंतू नोटालातरी मत द्यायला हवे ना?

प्रश्न १) मध्ये दुरुस्ती करा आणी संशोधनाचं वारू दौडू द्या.

बाकी ती "survaymonkey" साइटचं नाव किती यथोचित! नाव जाऊ दे रेडिमेड कोडबद्दल धन्यवाद.

नोटा हे हिशेब लावण्यापुरतेच

नोटा हे हिशेब लावण्यापुरतेच आहे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

प्रतिसाद दिला आहे.पहिल्या

प्रतिसाद दिला आहे.पहिल्या प्रश्नाला " कोणत्याच पक्षाचा समर्थक नाही" हा पर्याय का बरं नाही?

.

"इतर" हा पर्याय निवडा, त्यात इतर सर्व गृहीत धरले आहेत

फक्त त्याच प्रश्नाला इतर मत

फक्त त्याच प्रश्नाला इतर मत असल्यास खालील टेक्स्ट बॉक्समध्ये लिहा असा पर्याय एनेबल करता येईल का?
"इतर"चा अर्थ इतर पक्ष असा होतो. यापैकी कोणताही नाही अर्थात "नोटा" वाल्यांचं काय?

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

.

तसा पर्याय ठेवला नाही यालाही कारण आहे, परंतू बायस नको म्हणून सांगत नाही. रिजल्ट्स आले की ते आपोआप लक्षात येईल. धन्यावाद

रिजल्ट्स आले की ते आपोआप

रिजल्ट्स आले की ते आपोआप लक्षात येईल.

रिजल्ट्स कुठे आहेत?

नोटा ही तद्दन फालतूगिरी आहे.

नोटा ही तद्दन फालतूगिरी आहे. [वाटल्यास ते टेक्स्ट मध्ये लिहा].

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

शुभेच्छा !

शेवटच्या प्रश्नात "अ‍ॅक्विटेड" च्या जागी "अ‍ॅक्वायर्ड" हवं आहे.

थँक यू

थँक यू

झकास. नेटवर्क सायन्सबद्दल

झकास. नेटवर्क सायन्सबद्दल कुतूहल आहे. तुमच्या अभ्यासाला शुभेच्छा.

*********
(सहीपुरतेच) ..आबा कावत्यात! (एरवी हानगं कुत्रं विचारत नै...)