माणूस

चला चला चला
गाढव पहायला
माराच ओझ घेऊन
फुकटच राबतय
माणूस शोधतय ?

चला चला चला
पाहू गोगलगाईला
शिंग वर दाखवी
नि पोटात पाय -
माणसाचं काय !

चला चला चला
बैल बघायला
मानेवर जूं
नाही हूं की चूं
माणूस ना तू ?

चला चला चला
कुत्रा पाहू चला
शेपूट ते वाकडे
इमानदार किती
माणसाला भीती !

चला चला चला
सापाला पहायला
दूध पाजले तरी
सवय चावायची -
जात माणसाची !

चला चला चला
माणूस पाहू चला -
निघाले की सगळे !
घाई घाई करून
स्वत:लाच विसरून ?

field_vote: 
0
No votes yet