पल्प फिक्शन

सगळेच दिवे,पेटतात विझतात
सगळेच खांब, हलतात पडतात.

डोक्यावर चंद्र,बेताल गातो
पारावर कावळा, टोचून खातो.

आगीची गुढी,आगीची काठी
नैवेद्याला,राखेची वाटी.

तहान तहान,शरीर बेभान
अलगद ऑरगॅझम,गादी परेशान.

इथली मुक्ती,तिथली मुक्ती
प्रवचन पेग,संध्याकाळी सक्ती

काँक्रीटचं जंगल,जंगलातलं तळं
काठापाशी रांगतंय, बेवारशी जुळं.

आपलेच दात,आपलेच ओठ
चराचराला मधाचं बोट.

कोण म्हणतं वाया,कोण म्हणतं शिल्लक
सापाचा मूड,गारुडी कफल्लक.

आडवा डोंगर,तिरके पाय
शिखराचं लक्षण,समजत नाय.

सुसाटते गाडी,रस्त्याला ताप
माडीवरलं सत्य,उगीचच पाप.

नवरा बायको,खासमखास
उरलेली भांडी,घासून टाक.

केकाटतं पोर,जिवाला घोर
उगीच म्हणायचं,नाचतो मोर.

मसणात जगा,कविता करा
ढेकूण मारा,'वध' म्हणा.

आयच्यान सांगतो,शेणाचं लक
एरवी विष्ठा विचार? व्हॉट द फक!

field_vote: 
2.5
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

प्रतिक्रिया

!!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

काँक्रीटचं जंगल,जंगलातलं तळं
काठापाशी रांगतंय, बेवारशी जुळं.

केकाटतं पोर,जिवाला घोर
उगीच म्हणायचं,नाचतो मोर.

या विशेष भिडल्या.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

वा! बर्‍याचशा द्विपदी जमून आल्यात

ऐसीवर स्वागत

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

सगळेच दिवे,पेटतात विझतात
सगळेच खांब, हलतात पडतात.

पटलं

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

शीर्षकही आवडलं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

डोक्याला शॉट!

विचार करायला लावणारे काव्य!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0


मधुमेहा विरुद्ध लढा
माझी जालवही

छान.

पण हे कडवे वेगळे का?
> नवरा बायको,खासमखास
> उरलेली भांडी,घासून टाक.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प्रतिसादांबद्दल सर्वांचे आभार...

धनंजय, ते कडवं तसं इतर कडव्यांपेक्षा थेट असलं तरी त्यातला 'भाव' इतर कडव्यांसारखाच आहे... Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

शिवाय यमक नाही, हेसुद्धा वेगळे आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हो...यमक नाही हे वेगळे आहे....

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मस्त द्विपदी आहेत सगळ्या!
हे विशेष!
केकाटतं पोर,जिवाला घोर
उगीच म्हणायचं,नाचतो मोर.

मसणात जगा,कविता करा
ढेकूण मारा,'वध' म्हणा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

धन्यवाद क्षिप्रा...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कविता खूप आवडली. भावनांशी पूर्ण् तः संंमत! खूप दिवसांनी एक छान कविता वाचण्यात आली.
आडवा डोंगर,तिरके पाय
शिखराचं लक्षण,समजत नाय.
हे फक्त नीटसं समजलं नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

धन्यवाद रुची....

शिखर नक्की कुठे आहे, किती दूर आहे या अर्थी 'शिखराचं लक्षण'...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कविता आवडली...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

दुसर्‍यांदा वाचताना आणखी अर्थ उलगडले. पु.ले.शु.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

ओह फक्! अफाट, अफलातून...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0