लेखनासाठी लेस्बियनपणा : चुकीच्या निर्णयांची परिणती

हल्लीच आमच्या एका मित्रवर्यांची पन्नाशी झाली. त्याच्या काही दिवस आधी त्यांच्या उत्तमार्धीचा निरोप आला होता की सध्याच्या परिस्थितीत लोकांना बोलावून पार्टी करणं वगैरे शक्य नाही, तर त्याच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींकडून शुभेच्छा लिहवून मागवत आहे. मग फेसबुकवर भरल्या ताटाचे फोटो बघून तर मला भरल्या पोटी भूक लागली.

म्हणजे मी तशी फार हावरट नाही. अगदी मोजून परवाची गोष्ट. टीव्ही बघताबघता सोफ्यावर झोप लागली. (अर्थातच, सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा मी सकाळी साडेसहाला उठून जिमला जाऊन व्यायाम करून आले होते!) जाग आली तर लोक काहीबाही खात होते. हे असं काही बघून मला हमखास भूक लागते. तर ते टीव्हीतले सगळे पदार्थ बघून मला एकही पदार्थ खावासा वाटला नाही. मग मी मनात आणखी काही पदार्थांचा विचार केला. तरीही तोंडाला पाणी सुटलं नाही. म्हणजे ... म्हणजे मला भूक लागली नव्हती! हे निश्चितच वय झाल्याचं लक्षण आहे. सकाळी अर्धा तास दणकून व्यायाम केल्यावरही टीव्हीतलं खाणं बघून भूक लागत नसेल तर काय तरी बिनसलं असणारच, आणि ते वय सोडून आणखी काय असणार!

आता माझी चाळीशी आली. मित्राच्या पन्नाशीसाठी त्याच्या बायकोनं केवढं काही केलं, तसं माझ्या चाळीशीसाठी काय होईल?मी विचार केला तर लक्षात आलं की हेही माझ्या भुकेसारखंच असणार आहे. माझ्या चाळीशीसाठी कुणीही, काहीही करणार नाहीये. कुणीही माझ्यासाठी ५-७ वाक्यांचे का होईना, निबंध लिहिणार नाहीये; कुणीही मसालेभात-जिलबीचं जेवण आणून मला वाढणार नाहीये; कुणीही तिर्री मांजरीबरोबरचे माझे गोडगोड फोटो फेसबुकवर जाहीर करणार नाहीये!

अस्सल बायकी गुणधर्माप्रमाणे ह्याबद्दल मी स्वशोध आणि स्वताडन सुरू केलं. चूक माझीच असणार. माझी नाही तर आणखी कुणाची! मीच चुकीची निवड केली. मीही चांगली बायको शोधली असती तर ...

कितीदा दिसतं फेसबुकवर! बायका आपल्या नवऱ्यांच्या वाढदिवसांसाठी केवढे कष्ट घेतात; चांगलंचुंगलं खायला घालतात. मला कोण खायला घालणार?

एकदा एक न-मित्र, परिचित म्हणू त्यांना, फेसबुकवर म्हणाले होते - माझं कधीचं स्वप्न आहे. मी सकाळी लवकर उठून कादंबरी लिहायला बसावं, आणि बायकोनं लगेच हातात गरमागरम चहा आणून द्यावा. हे वाचलं तेव्हा माझ्याकडे शनिवार सकाळ होती; एका हातात मीच केलेली कोमट कॉफी होती; दुसऱ्या हाताची बोटं कीबोर्डवर नाचत होती; आणि 'विदाभान' सदरात ह्या वेळेस काय लिहायचं हे सुचत नसल्याची सबब करून मी फेसबुकवर बागडत होते. बरा अर्धा तेव्हा बेडरूममध्ये घोरत असणार. (घोरण्याचा कोटा तो मी उठल्यावर पूर्ण करत असणार. मी तिथे असताना घोरला तर मी त्याला ढोसून घोरणं बंद करायला लावते. झोपताना संगीत कशाला हवंय?)

आता पाहा, एक वर्षं झालंय पण 'विदाभान'चं पुस्तक लिहिण्याचं काम फार झालेलं नाहीये. का? मला एखादी चांगली बायको असती तर तिनं मला सकाळी माझ्या आधी उठून कॉफी करून, हातात आणून दिली असती. मला लेख लिहायला सुचत नसतं तर माझ्याशी गप्पा मारून मला विषय सुचवला असता, माझ्यासाठी बागेत फुलं वगेरे फुलवली असती, मलाही लिहिण्याची प्रेरणाबिरणा दिली असती, किंवा मी लिहीत नाहीये म्हणून मलाही ढोसलं असतं ....!

माझ्या आयुष्यात दोन घोडचुका झाल्या आहेत. सगळ्यात पहिली म्हणजे मी बाई होण्याचं ठरवलं, ती चूक सुधारणं शक्य नाही. जुन्या सवयी सहज सुटत नाहीत. आणि दुसरी चूक, बायको केली नाही. मी बायको न करता बरा अर्धा केला. ती चूक सुधारणं शक्य आहे...

(नोंद - १९७०-८०च्या दशकात अनेक अमेरिकी स्त्रीवाद्यांनी राजकीय कारणासाठी स्त्रियांशीच संबंध ठेवले होते.)

field_vote: 
0
No votes yet

म्हणजे असे पाहा: समजा तुम्ही बरा अर्धा न करता बायको केली असती. समजा त्या बायकोनेसुद्धा नेमका तसाच विचार करून बायको (पक्षी: तुम्ही) केली असती. म्हणजे, दोघींनीही कॉफी न बनवता फक्त एकमेकांकडून (पक्षी: आपापल्या बायकांकडून) कॉफीची अपेक्षा केली असती. परिणाम काय, तर दोघींच्या भांडणात फक्त स्टारबक्सचा फायदा!

त्यामुळे, आहे त्यापेक्षा परिस्थिती नक्की कशी काय सुधारली असती, कळत नाही.

(शिवाय, तुमची बायको घोरली नसती कशावरून?)

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बायको निराळी, उत्तमार्धी निराळी!

शिवाय बायका घोरत नाहीत, हे जागतिक सत्य तुम्हाला अजूनही माहीत कसं नाही?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

शिवाय बायका घोरत नाहीत, हे जागतिक सत्य तुम्हाला अजूनही माहीत कसं नाही?

कोठल्या गाढविणीने सांगितले तुम्हाला हे? तद्दन खोटे आहे हे!

बायका घोरतात. किंबहुना, इतरही अनेक गोष्टी करतात, करू शकतात. (किंबहुना, बायकांच्या शब्दकोशात 'अशक्य' असा शब्द असणे हे बायकांना कमीपणाचे असू नये काय?)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बायकांचा स्वतःच्या घोरण्यावरही ताबा असतो. कुणीही ऐकत असेल तर बायका घोरत नाहीत, आणि कुणी ऐकलंच नाही तर बायका घोरतात का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ1

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

तुमच्या मित्राची जी आहे, ती बायको आहे की उत्तमार्धी?

हल्लीच आमच्या एका मित्रवर्यांची पन्नाशी झाली. त्याच्या काही दिवस आधी त्यांच्या उत्तमार्धीचा निरोप आला होता की

मित्राच्या पन्नाशीसाठी त्याच्या बायकोनं केवढं काही केलं

की दोन्हीही आहे/त? की तुमचा वरील दावा खोटा आहे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

रोल प्ले नावाची भानगड कधी ऐकली आहेत का? तुमचं वय अठरा नसेल तर शोधाशोध करू नका. फक्त सज्ञान लोकांसाठी केलेला विनोद आहे हा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

रोल प्ले नावाची भानगड कधी ऐकली आहेत का?

तुम्ही माझे प्रतिसाद (निदान या धाग्यावरचे तरी) नीट वाचले आहेत का?

तुमचं वय अठरा नसेल तर शोधाशोध करू नका.

तुम्हांला 'अठरा पूर्ण नसेल तर' असं म्हणायचं होतं का? कारण माझं वय अठरा निश्चितच नाही. अठराच्या पटीत किंवा जास्त असू शकेल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

भानावर या कॉफीची कुणीतरी भानामती केलेली दिसतेय या भानगडीत
विदाभान सुटलं तर आमचं नुकसान होइल.
वाटल्यास साहीत्य सेवकांची व्यवस्था करुन कॉफी चा काहीतरी बंदोबस्त करु
पण तुम्ही काम थांबवु नका

किती साहीत्यकृतींची कॉफी अभावी भ्रुणहत्या झाली याचा काही विदा असेल का ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Spring in the air (filled with love)
There's magic ev'rywhere
When you're young and in love

अस्सल बायकी गुणधर्माप्रमाणे ह्याबद्दल मी स्वशोध आणि स्वताडन सुरू केलं. चूक माझीच असणार. माझी नाही तर आणखी कुणाची!

खरे आहे. पुरुषांपेक्षा बायका जास्त वेळस 'सॉरी' म्हणतात. त्यांची दर वेळेस चूक असते म्हणुन नव्हे तर ..... सवय म्हणुन.
________
पूर्ण कर गं पुस्तक मग भले त्याकरता तूच नवरा हो तूच बायको हो. स्प्लिट पर्सनॅलिटी Wink

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

तुझी बायको तुझ्यासाखीच निघाली असती तर? तू देतेस का कॉफी तुमच्या अहोंना? कामावरून तुमचे हे दमून आल्यावर देतेस का पाय चेपून?

उग्गाच काहीतरी लेस्बियनपणाचे डोहाळे!

 • ‌मार्मिक3
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

(नोंद - १९७०-८०च्या दशकात अनेक अमेरिकी स्त्रीवाद्यांनी राजकीय कारणासाठी स्त्रियांशीच संबंध ठेवले होते.)

म्हणजे? तुम्हांला 'अमेरिकी स्त्रीवादी स्त्रियांनी' असे म्हणायचे होते का? की स्त्रीवादी ह्या मंडळींत केवळ स्त्रियाच बाय डिफॉल्ट असू शकतात असा बायस अंतर्भूत आहे? की बायकोला 'मम' म्हणायची सवय अंगवळणी पडलेल्या नवऱ्यांंना स्त्रीवादी नाही म्हणायचे का? (आणि काब्रे म्हणायचे नाही?)

येथे 'बायको' किंवा 'उत्तमार्धी' असा सोयीनुसार अर्थ घ्यावा. तसेही स्त्री ही दोन्ही भूमिकांमध्ये१अ हवं तेव्हा वावरू शकतेच की.

१अ बोले तो, Role play???

तेच ते. 'नवरा' किंवा 'उत्तमार्धा', दोन्हीही. किंवा नाहीही. किंवा कसेही. काये की कितीही केलं तरी तो मेला पुरुषच!

एकूणच ज्याने-त्याने स्वसोयीनुसार 'बिचारा/बिचारी' असा स्मार्ट स्ट्याण्ड घेत रहावा. आमचं काही म्हणणं नाही. आम्हांला वाचायला काय जातेय?

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

राहू दे. सगळे विनोद सगळ्यांसाठी नसतात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक2
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

कदाचित असं असू शकेल का की पर्स्पेक्टिव्ह यांना तुम्ही "इनोदी" लिहायचा प्रयत्न केला आहे ते कळलं आहे पण ते तुम्हाला तुमची पंचलाईन चुकल्यामुळे तुमचा "ज्योक" फ्लॅट गेल्याच दाखवून देत आहेत? सगळे प्रतिसादही सगळ्यांसाठी नसतात.

@पर्स्पेक्टिव्ह साधारणत: प्लॅटफॉर्म प्रोव्हायडर्स नी शक्य तितकं निष्पक्षपणे वागणे अपेक्षित असते. स्वत:ची मते दुसर्यांवर न लादता आणि दुसर्यांची मते आपल्या टोकाच्या विरोधात असताना ही त्या मतांचा आदर करून ती मते आपल्या प्लॅटफॉर्म वर मांडू देणे हे एका चांगल्या प्रोव्हायडर चे लक्षण असते.
परंतु या प्लॅटफॉर्म वर अनलेस तुम्ही "वोक" कॅटेगरीतले असल्याशिवाय आणि एकमेकांची पाठ खाजवल्याशिवाय तुम्हाला "निरर्थक" किंवा "पकाऊ" याच ष्रेणी मिळतील आणि तुमचा अपमान करून किंवा शाल जोडीतले मारण्यात येतात.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हाहाहाहा. नो ऑफेन्स टेकन, गोगोल. त्या श्रेणी-बिणींना आम्ही तसेही गर्धभश्रोणीत घालतो.

वैसे भी, अदितीबैंच्या स्त्रीवादी भूमिकेबद्दल पूर्ण आदर आणि माहिती असल्याने (आणि मीही कट्टर स्त्रीवादी असल्याने मैंणू फ़र्क नी पैंदा.

हे अजरामर वाक्य 'ऐसी..' वरूनच साभार. मूळ लेखकाचे नाव आठवत नाही.

तद्वतच मीही झालंच तर स्त्रियांशीच संबंध (शरीरसंबंध हे अध्याहृत. मैत्री/प्रेम/प्लेटोनिक इ. इ. अनुषंगिक.) ठेवले असले तरी ते राजकीय हेतूने नव्हते हे आणि मला त्याचा कसलाही राजकीय फायदाही कधी झाला नाही हे नम्रपणे नमूद करू इच्छितो. याचे कारण मी अमेरिकन नव्हतो असे असू शकेल का? Wink

लेखातील अजून एक लॉजिकल पॅराडॉक्स वर दाखवून देतो आणि पळ काढतो.

सर्व श्रेण्या आम्हांस मृत्तिकेसमान! ही घोषणा प्रताधिकारमुक्त करण्यात येत आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

हे सगळं मी वर लिहिलेल्या प्रतिसादामुळे आहे की दुसर्या एखाद्या प्रतिसादाला उद्देशून आहे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आपापला अर्थ लावणं सोयीचं नाही का? मीसुद्धा मला समजेल, जमेल तसा अर्थ लावते!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

व्हाट अ सॅड लाईफ!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

व्हाट अ सॅड लाईफ!

मी उलट म्हणेन : आपापला अर्थ लावत जगणं मान्य नसेल तर - व्हाट अ सॅड लाईफ!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

त्यांना मूळ विनोद समजलेला नाही; त्यांच्या तक्रारी बिनबुडाच्या असल्याचं तिथेच वर प्रतिसादात दिसतंय; वर कुणी चमच्यानं भरवत नाहीये. बरोबरच आहे. व्हाट अ सॅड लाइफ!

ते असो. तुझी पन्नाशी कधी येणार? तेव्हा तुलाही कोरडी सहानुभूती पाठवेन, हवी तर.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

तुझ्याशी पंगा घ्यायला तू तुल्यबळ तरी वाटतेस. हेही नसे थोडके. आमच्याशी कोणी पंगाच घेत नाही कारण ..... हाहाहा असो!! स्वत:वर विनोद करायला तुझ्याकडुनच शिकलेय. Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

राजकीय भूमिका मांडली की हवं असो वा नसो, पंगे घ्यावे लागतातच. स्त्रीवाद ह्या विषयावर गांभीर्यानं लिहिणं जवळजवळ बंद केलंय त्याचं हे कारण आहे. कुणीही उठतात, आणि अभ्यास-समज काही नसताना व्यक्तिगत पातळीवर उतरतात. त्यातून आपला लोकशाहीवर, त्या मूल्यावर विश्वास असला तर प्रतिक्रिया अनभ्यस्त आहेत म्हणून अगदीच दुर्लक्ष करता येत नाही.

मग अशा प्रकारांवर आपला किती वेळ घालवायचा! म्हणून टिंगल केली. विनोद केला की 'असंच का म्हणतेस' असल्या प्रश्नांना उत्तरं द्यावी लागत नाहीत. मला जोक आला, मी केला. तुम्हाला नसेल आवडला तर नका हसू! सगळे विनोद सगळ्यांसाठी नसतात.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.