टेंपररीसाठी परमनंट पेन

आज हापीसात मला थोडेफार लिहीण्यासाठी थोडावेळ मार्कर पेन हवा होता.
स्टोअर डिपार्टमेंट मध्ये गेलो. तेथे मार्कर मागीतला.

मी: एक मार्कर द्या ना.

त्याने टेंपररी शाई व जाड पॉईंटचा पेन दिला.

मी: परमनंट मार्कर द्या बारीक चालणारा.

तो: परमंनंट हवा आहे का?

(मला कायमसाठी हवा आहे का? कारण माझ्या नावावर टाकावा लागेल अशा अर्थाने तो बोलला.)

मी: टेंपररी हवा आहे पर्मनंट (इंकचा मार्कर) पेन.

माझे काम झाले व मी तो पेन त्याला परत करायला गेलो.

मी: हा घ्या. टेंपररी घेतलेला परमनंट मार्कर परमनंटली परत केला आहे.

- पाभे
१३/०७/२०२२

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet