मराठी ब्लॉग/वेबसाईट्स विषयवार लिस्ट

मराठीतल्या चांगल्या ब्लॉग्स आणि वेबसाइट्सची एक क्राऊडसोर्सड बुकमार्क लिस्ट बनवावी म्हणून हा धागा सुरु करण्यात आलेला आहे.

तुम्ही वाचत असलेल्या ब्लॉग्स/वेबसाईट्स च्या लिंका आणि जनरल विषय सांगा. मी मूळ पोस्ट मध्ये एडिट करून टाकेन.

टीप - स्वतःच्याच ब्लॉगच्या लिंका नका देऊ. कोणी दुसऱ्याने दिल्या तर ठीक Smile धन्यवाद.

सुरुवात -

संस्थळ

ब्लॉग

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

ब्लॉग जरा वगळूयाच का? प्रत्येकाने आपापले आवडते ब्लॉग टाकले तर, यादी तेव्हढी exclusive राहणार नाही. शिवाय, प्रच्चंड लांब होईल ते वेगळंच. उपयुक्त संस्थळं इ. वगैरे असावं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंबहुना माया असोस | ज्ञान जी तुझेनि डोळस |
असो वानणें सायास | श्रुतीसि हे ||

यादी तेव्हढी exclusive राहणार नाही. शिवाय, प्रच्चंड लांब होईल ते वेगळंच

आय डाउट. फार फार तर वीस तीस ब्लॉग्स ची लिस्ट बनेल असा माझा अंदाज आहे. आणि चांगली संस्थळ तर जनरली सगळ्यांना माहितीच असतात, पण चांगले ब्लॉग्स मात्र बऱ्याच लोकांना माहिती नसतात.

विषयवार वर्गीकरण केल्यास लिस्ट मेंटेन करायला सोपे जाईल. शक्यतो एखाद्या विषयाला डेडिकेटेड असे ब्लॉग्स कमी असतील असे वाटते. जनरल खिचडी ब्लॉग्स तर बरेच असतील - पण त्यांची कॅटेगरी वेगळी आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

काय्यप्पा चा (भिकार) धागा काढताना असं वाटलं नव्हतं का?
एकवेळ blogspot ची लिस्ट कामी तरी येऊ शकते

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तूनळीच्या डबक्यात आमचे चाराणे
तूनळी

इथे एक ऐसीवरच चर्चा सुरु आहे म्हणून एक क्याटेगरी टाकावी का?
ऐसीवरचे माहितीपर धागे. मध्ये एकदा, शुचिंनी (की बॅटमॅननी?) स्तोत्रांचा भलामोठ्ठा धागा बनवला होता. असं ऐसीवरचं काही असेल तर त्याची एक स्पेशल कॅटेगरी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

किंबहुना माया असोस | ज्ञान जी तुझेनि डोळस |
असो वानणें सायास | श्रुतीसि हे ||

मी नाही तो लिंबुटिंबुंनी बनवला होता. नॉट मी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

__________
बिकट वाट वहिवाट नसावी, धोपट मार्गा सोडु नको
संसारामधी ऐस आपला, उगाच भटकत फिरु नको
चल सालसपण धरुनि निखालस, खोट्या बोला बोलु नको
अंगि नम्रता सदा असावी, राग कुणावर धरुं नको

कंटाळा ब्लॉग लिहिणारा यॉनिंग डॉग बरीच वर्षं मराठी आंजावर लिहितोय. त्याची अनेक पोस्ट्स पुन्हा पुन्हा वाचली आहेत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अजून कुठला ब्लॉग आहे का त्यांचा?

अवांतर: वरच्या लिस्ट मध्ये हा ब्लॉग ऍड केला आहे - https://maitri2012.wordpress.com - वेगवेगळ्या व्यक्तींनी लिहिलेल्या कथा/कविता/लेख

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

नेटवर अशा बऱ्याच याद्या आहेत.
एखादा लेखक चांगलं लिहितो असं वाटलं तरी त्यामध्ये सातत्य राहात नाही. आणि एवढं वाचन कोण करणार?
बागकाम,भटकंती ब्लॅाग वाचायला आवडले असते पण .......तर माहितीपर असले तर मला हवेत, ललित लेखन नको असते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0