इथे फोटो कसे चढवावेत?

नवीन सदस्यांना मदत असा ह्या धाग्याचा हेतू आहे.
फोटो चढवणं जरा कठीण वाटू शकतं. खाली दिलेली पद्धत वापरल्यास फोटो चढवणं सोपं वाटू शकेल.
इथे फोटो चिकटवण्यासाठी आधी तो फोटो जालावर असणं आवश्यक आहे. ह्याचाच अर्थ असा की तुमच्या लॅपटॉप किंवा
वैयक्तिक संगणकावरून थेट इथे फोटो टाकणं शक्य होणार नाही. जालावर म्हणजे पिकासा, फ्लिकर किंवा तत्सम
कुठल्याही साईटवर असलेला फोटो इथे चिकटवता येईल. इथे मी पिकासाचं उदाहरण घेतलं आहे.

पायरी १

पिकासा अकाउंट मध्ये लॉगिन करून अपलोड वर टिचकी मारा

पायरी १

पायरी २

हे अपलोड पेज आहे. इथे तुम्हाला तुमच्या संगणकावरून हवा तो फोटो ओढून (drag) आणता येईल.
एकदा ते केलंत की खालील प्रमाणे दिसेल

Upload 2

पायरी ३

उजव्या कोपर्‍यात खाली "OK" असं लिहिलेलं बटण आहे, त्याच्यावर टिचकी मारलीत का फोटो तुमच्या
अ‍ॅल्बम मध्ये सेव्ह होईल.
आता "Home" वर क्लिक करा. तुमचा नवीन अल्बम दिसायला लागेल. खालीलप्रमाणे:

Album

पायरी ४

हव्या त्या अ‍ॅल्बमवर टिचकी मारा, आणि अ‍ॅल्बममध्ये शिरल्यावर तुम्ही नुकत्याच टाकलेल्या फोटोवर क्लिक करा.
आता पूर्ण फोटो दिसेल. त्या फोटोवर राईट क्लिक केल्यास बरेच पर्याय दिसतील. त्यापैकी खाली दाखवल्याप्रमाणे
"Copy Image Location" असा पर्याय निवडा. हा पर्याय निवडल्यावर तुमच्या फोटोचा जालावरचा पूर्ण पत्ता तुम्हाला कॉपी करता येईल.

Copy URL

पायरी ६
ह्यानंतर तुम्ही ऐसीअ़क्षरे वर लिखाण करता तिथे या आणि डाव्या कोपर्‍यात छोट्या फोटोवर क्लिक करा. खालच्या चित्रात दाखवलं आहेचः

Click Image

पायरी ७
तिथे क्लिक केल्यावर एक छोटी खिडकी उघडेल. पायरी ४ मध्ये कॉपी केलेला पूर्ण पत्ता पहिल्या चौकटीत टाका.
दुसर्‍या चौकटीत चित्राचं मोजमाप म्हणजेच लांबी आणि रूंदी नमूद करा आणि तिसर्‍या चौकटीत तुम्ही त्या चित्राला काय नाव द्यायचं आहे,
ते लिहा आणि "OK" चं बटण दाबा.

टीप: लांबी किंवा रूंदी पैकी एकच मोजमाप दिलंत तर फोटो skew होत नाही.
Step 7

तुमच्या लिखाणात आता खालीलप्रमाणे दिसेलः

"

ह्याचा अर्थ असा की तुम्हाला हवा असलेला फोटो आता लि़खाणात समाविष्ट झाला आहे Smile

पायरी ८

आता पूर्वदृष्य करण्याआढी "Input Format" खालीलप्रमाणे निवाडा.

Step 8

पायरी 9

आता पूर्वदृष्य करा. तुम्हाला फोटो दिसायला लागेल Smile

Step ९

प्रतिक्रिया

थॅन्क्स. चांगले आणि हवेसे वाटणारे मार्गदर्शन. कालपरवा ग्रीक शिल्पकलेचे एकदोन फोटो इथे चढविताना गोंधळलो होतोच, शेवटी अदिती यानी आवश्यक ते मार्ग सांगितले पण तोवर बाण निसटला होता आणि प्रतिसाद फोटोशिवायच त्या धाग्यावर अवतरला. असो.

वरील विवेचनावरून पुढील वेळी प्रयोग करून पाहतोच. मी 'फोटोबकेट' वर फोटो साठवितो. त्याचा (फो.ब.चा) वरील मार्गदर्शनात उल्लेख नाही, पण मला वाटते त्याची काही अडचण येणार नाही. फक्त फोटोच्या साईझबद्दल थोडे जादाचे मार्गदर्शन करावे. म्हणजे मला वरील प्रतिमेत ६०० x ४०० असे काहीसे दिसते, तीच साईझ 'बाय डिफॉल्ट' धरावी का ? Alternative Text असा एक विकल्प तिसर्‍या बॉक्समध्ये असतो, त्याचा नेमका काय अर्थ ? किंवा असे विचारतो की, तिथे काही टंकणे गरजेचे आहे का ?

फोटोबकेटमधून फोटो टाकण्यास हरकत नाही. एकदा फोटो चढवले, पिकासा, फेसबुक, फोटोबकेट, किंवा इतर वेबसाईटवरचेही, की पुढची प्रोसिजर तीच आहे.

मी नेहेमी साधारण: ४०० रूंदी देते आणि उंची टाकत नाही. फोटोच्या आकाराप्रमाणे उंची आपोआप सेट होते. 'अल्टरनेटीव्ह टेक्स्ट'चा उपयोग तेव्हा होतो जेव्हा इमेज उघडत नाही. सामान्यतः तिथे काही(बाही) लिहीलेलं चालून जातं.

क्षिप्रा, धाग्याबद्दल धन्यवाद.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

वाचनखुणा साठवायची सुविधा मिळाल्यास असे लेख हातासरशी मिळतील.

जसं अदिती म्हणते तसं, की फोटो कुठूनही टाकता येतील , म्हणजे फेसबूक , ऑरकूट वरून सुद्धा.
मेख अशी की ज्या फोटोची लिंक तुम्ही देताय तो पब्लिक असायला हवा. ह्याचाच अर्थ असा की पिकासा वगैरे वरचे प्रायवेट अल्बममधले फोटो पूर्ण लिंक देऊन सुद्धा दिसू शकणार नाहीत.

प्रियाली, हा लेख faq मधे सापडेल. सर्व प्रकारच्या लेखनाचं वर्गीकरण वर संस्थळाच्या नावाच्या खालीच, असलेल्या आडव्या मेन्यूत आहे. लवकरच वाचनखुणांची सोय करते.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ज्या फोटोची लिंक तुम्ही देताय तो पब्लिक असायला हवा.

मला असं वाटत नाही. प्रायव्हेट अल्बममधलीही फक्त फोटोची लिंक असेल तर फोटो मिळतात.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

वर्गीकरण आहे पण पोटवर्गीकरणाची गरज वाटते (अर्थातच मस्ट नाही पण नाइस टू हॅव) जसे अनुभव, कथा, मुलाखत, स्फुट, विडंबन, रसग्रहण वगैरे.

मला व्यक्तीशः त्यात एक अडचण वाटते आहे. वेगवेगळ्या लेखनप्रकारांचं वर्गीकरण वरच्या आडव्या मेन्यूमधे आहे. एवढे जास्त प्रकार असतील तर ते सर्व वर्गीकरण करून मेन्यूत टाकता येणार नाही. रसग्रहणासाठी 'समीक्षा' हा लेखनप्रकार निवडता येईल.

आता बुकमार्कची सोय आलेली आहे.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ह्या धाग्यावर चढवलेले काही फोटो मला दिसत नव्हते. त्यावरून राजे यांच्याशी काही खरडींचे आदान-प्रदान झाले (कारण मला दिसत नसलेले काही फोटो त्यांच्या मिमच्या सर्वरवर होते). प्रश्न सर्वरचा नाही हे सिद्ध झाले पण मला काही फोटो काही दिसत नव्हते.

थोडे R&D केल्यावर कळले की, फोटो अप्लोड करताना, अपलोड करणारांनी जर Width आणि Height (दोन्ही) दिली नाही तर मला ते फोटो दिसत नाहीत. दोन्ही दिले तरच दिसतात.

हे फक्त माझ्याच बाबतीत का व्हावे? ह्याला काही तांत्रीक उपाय आहे काय?

>>थोडे R&D केल्यावर कळले की, फोटो अप्लोड करताना, अपलोड करणारांनी जर Width आणि Height (दोन्ही) दिली नाही तर मला ते फोटो दिसत नाहीत. दोन्ही दिले तरच दिसतात.

इंटरनेट एक्स्प्लोरर वापरणार्‍या काहींनी पूर्वी अशा तक्रारी केल्या आहेत. उदाहरणार्थ : ही प्रतिमा इंटरनेट एक्स्प्लोररमध्ये दिसत नाही -

पण ही दिसते :

दोन्हींमधला फरक एवढाच आहे की height="" हा भाग पहिल्या प्रतिमेला चढवताना आपोआप आला होता तो मी दुसर्‍या प्रतिमेत काढून टाकला. याचा थोडक्यात अर्थ असा की इंटरनेट एक्स्प्लोररला हे असे रिकामे रकाने त्रास देतात. आता हा रिकामा रकाना आला कुठून? तर मी प्रतिमा चढवताना फक्त ४००ची रुंदी दिली होती, पण उंची दिली नव्हती. असं करण्याचं कारण म्हणजे मला धाग्यात चित्र केवढ्या आकाराचं दिसावं ते स्पष्ट करायचं होतं, पण चित्राचा अ‍ॅस्पेक्ट रेशो (म्हणजे लांबी-रुंदीचं गुणोत्तर) मूळ प्रतिमेइतकंच ठेवायचं होतं. ते तसं ठेवलं नाही तर प्रतिमेचं विरुपीकरण (डिस्टॉर्शन) होतं. उदाहरणार्थ हे पाहा :

त्यामुळे चित्र चढवणार्‍यांना ही विनंती की त्यांनी चित्र चढवताना आपोआप निर्माण झालेल्या अशा रिकाम्या रकान्यांना काढून टाकावं. आणि चित्र पाहाणार्‍यांना काही चित्रं दिसली नाहीत तर फायरफॉक्स किंवा इतर ब्राउझर वापरून पाहावेत.

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

फ्लिकर वरुन फोतो कसा ताकावा?

डुबोया मुझको होने ने
न मै होता तो क्या होता

आस्पेक्ट रेशिओ आणि संस्थळाची फोटो दाखवण्याची क्षमता याबद्दल कोणी सांगेल का ? हा प्रश्न छोटेमोठे प्रश्न इथेही देत आहे ?

सध्या फोटो इथे डकवण्याची बटणं फार यूजर फ्रेंडली नाहीत याची कल्पना आहे. आणि लवकर त्यावर उपाय करण्यात येईल.

तोपर्यंत, फोटोचा आस्पेक्ट रेशो बिघडू नये म्हणून हाईट आणि विड्थपैकी फक्त एकच पॅरामीटर देऊन, रिकामा पॅरामीटर काढून टाकला की फोटो व्यवस्थित दिसतील.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मी आयती बटणं आणि रकाने वापरतच नाही. सरळ एचटीएम एल ४ कोड वापरतो. बऱ्याच संस्थळांची लिखाणाची रुंदी ६५० पिक्सेल उणे १० समासाकरता सोडून ६४० एवढी असते उभ्या बैठकीच्या चित्राला किती रुंदी ठेवावी हा विचार येतो ?

माझ्या लॅपटॉपची पिक्सलमधली उंची ८०० आहे. त्याचा विचार करून मी उभ्या चित्राची उंची ७०० पेक्षा जास्त ठेवत नाही. यापेक्षा कमी उंचीची उपकरणं वापरत असतील तर त्या फोटोंचा त्रास होईल.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

फ्लिकरच्या अल्बमची लिंक दिलीत तर प्रयत्न करून पाहता येईल. मी फ्लिकर वापरत नाही त्यामुळे अंदाज करता येत नाही.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ओके

इथे फोटो कसे चढवावेत?

मॉनिटरला कोणाला तरी घट्ट पकडायला सांगावे. एक स्टेनलेस स्टीलचा लांबलचक खिळा घ्यावा. एक मजबूत हातोडा घ्यावा. हाथोड्याने खिळ्यावर दणादण प्रहार करून मॉनिटरमधे (लॅपटॉप असेल तर सुलभ पडेल) भोक पाडावे. फोटोला देखिल एक वरच्या बाजूला भोक पाडावे. मग खिळ्यावर फोटो चढवावेत.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

>> इमेजेस ची हाइट अन विड्थ देण्याची क्षमता काढून टाकली आहे का?

त्यात थोडा बदल केला आहे. img src="****.jpg" सारखा जो एचटीएमेल कोड मिळतो त्यात अवतरण चिन्हाबाहेर आणि च्या आतमध्ये width=रोमन अंक height=रोमन अंक देऊन उंची आणि रुंदी देता येईल.

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

इमेजेस ची हाइट अन विड्थ देण्याची क्षमता काढून टाकली आहे का? खवत मी ज्या इमेजेस डकवतेय त्या फार मोठ्या असल्याने अंगावर येताहेत.
क्षमता पूर्ववत देता येईल का?

उमगले स्वप्नांचे मर्म मला, ना हा परका ना अपुला
कोणी मृत्युलोकीचा योगी, अशीच लहर म्हणून आला
असाच पळभरासाठी टेकला, शेकत गर्भाची धुनी...

धन्यवाद.

उमगले स्वप्नांचे मर्म मला, ना हा परका ना अपुला
कोणी मृत्युलोकीचा योगी, अशीच लहर म्हणून आला
असाच पळभरासाठी टेकला, शेकत गर्भाची धुनी...

१)या फोटोत इमिज कोडमध्ये फक्त width="90%"दिली आहे.

२)या फोटोत इमिज कोडमध्ये फक्त width="600" दिली आहे.

एक सोपा उपायः चित्राचे मुळ पिक्सल्स पहावेत आणि नविन उंची/रुंदी देताना अ‍ॅस्पेक्ट रेशो तोच ठेवावा. अन्यथा फोटो स्ट्रेच होईल.

पिकासा ऑफिसात बॅन असेल तर दुसरी कोणती सर्वसुलभ साईट आहे जी उघडतेच. शिवाय तिथे एखादा फोटो डकवता येतो. जास्त प्रसिद्धी असली कि बॅन असते. हे सगळं किंवा अर्धं मोबाईलवर करणं किंवा तितक्यापुरता ऑफिसचा लॅपटॉप मोबाइलच्या हॉटस्पॉटला जोडणं किटकिट आहे.

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

Postimg dot org चांगली चालते. फक्त width द्यावी height देऊ नये म्हणजे खेचाखेच होत नाही असा अनुभव आहे. त्या साइटवर दोन अडीच एमबीचा फोटो असला तर मूळ डाइरेक्ट लिंकही द्यावी.

™ ग्रेटथिंकर™