फेमिनिष्ठांची मिथके

...

0
Your rating: None

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

ज्याप्रमाणे ब्राह्मणेतर जन्ता

This comment has been moved here.

हा प्रतिसाद हलवणे हा निव्वळ पोरकटपणा आहे. पण त्यामुळे झालेल्या उद्बोधनामुळे छान करमणूक झाली, बहुत धन्यवाद.

मूळ प्रतिसादः

ज्याप्रमाणे ब्राह्मणेतर जन्ता आणि संस्कृतबद्दलची नेहमीची सायटेशन्स देऊन काही आकलन वाढत नाही त्याप्रमाणेच आहे ते. अर्थात त्याबद्दल तक्रार नाही कारण त्यामागचा उद्देश आकलन वाढवणे हा नाही हे माहितीच आहे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

खरय तो प्रतिसाद हलवायला नको

खरय तो प्रतिसाद हलवायला नको होता पण तू तरी १०१% उकसावणं सोड की. Sad

ज्याप्रमाणे ब्राह्मणेतर जन्ता

ज्याप्रमाणे ब्राह्मणेतर जन्ता आणि संस्कृतबद्दलची नेहमीची सायटेशन्स देऊन काही आकलन वाढत नाही त्याप्रमाणेच आहे ते. अर्थात त्याबद्दल तक्रार नाही कारण त्यामागचा उद्देश आकलन वाढवणे हा नाही हे माहितीच आहे.

हा प्रतिसाद इथे का हलवला याचे स्पष्टीकरण मिळाल्यास बरे. याची ओरिजिनल जागा इथे आहे. मस्त पोरकट प्रकार आहे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

युनो स्वतः जाऊन कोणत्याही

युनो स्वतः जाऊन कोणत्याही देशात कोणतेही स्टॅट मोजत बसत नाही. त्या त्या सरकारांनी दिलेले आकडे एकत्र करते. सर्वत्र तोच विदा वापरला आहे.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

त्याचा यथायोग्य प्रतिवाद निळे

त्याचा यथायोग्य प्रतिवाद निळे यांच्या प्रतिसादात आहे, पण तो न पाहता चर्चा डिफ्लेक्ट करणे सुरूच आहे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

मी जितकी काही लिमिटेड

मी जितकी काही लिमिटेड आर्ग्युमेंट दिली आहे तिचा विदा, अनालिसिस सर्व काही केलेलं आहे.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

विद्याचा प्रतिकार विद्याने न

विद्याचा प्रतिकार विद्याने न करणे बाकी रोचक आहे. म्हणजे बलात्काराचे अंडररिपोर्टिंग फार आहे हे पटत नसेल तर चर्चा जीडीपीकडे वळवायची सो दॅट पब्लिकचं लक्ष विचलित होईल. युक्ती उत्तम आहे, पण ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी (डोळा मारत)

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

मानले. जाऊ द्या. लाल रंगाची

मानले. जाऊ द्या. लाल रंगाची कुठची शेड?

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

ईथले भारतीय सांख्यिकीला

ईथले भारतीय सांख्यिकीला नाकारणारे प्रतिसाद वाचले तर भारतीयत्वाबद्दलच्या न्यूनगंडाची कीव वाटते. बलात्काराचे अंडररिपोर्टींग १:९० वैगेरे प्रमाणात होते म्हणणारे हे का पाहत नाहीत कि इथला समाज योनिशुचितेबाबत प्रचंड संवेदनशील आहे. नुसते मुलींना छेडले तर दोन महिने न विझणारी आग अख्ख्या जिल्ह्याला लागते अशी उदाहरणे आहेत, पुढचे जाऊच. त्यातूनही भारतीय स्त्रीता खूप कंझर्वेटीव आहेत, त्यांचा तथाकथित हितचिंतक समाज त्यांचेवर सतत पहारा ठेवतो, दोन लिंगाना शक्यतो एका सीमेपलिकडे वेगळे ठेवले जाते, नि बलात्कार होईल अशी परिस्थिती इथे कमी संभवते.
-------------
ते एक असो. जर भारतात असं अंडररिपोर्टिंग इतक्या विकृत प्रमाणात आहे असं मानायचं असेल तर तेच जीडीपीचं मानाल का? म्हणजे इथले लोक चोर आहेत, ९० रुपये कमवले कि एक रुपया कमावला म्हणून सांगतात आणि आपली कर , इ जबाबदारी टाळतात. असे म्हणत भारत हा प्रत्यक्षात अमेरिकेपेक्षा ८-१० पट गरीब नसून १०-१२ पट श्रीमंत आहे असे म्हणाल का? आणि असं म्हणायला कारण देखिल आहे. भारतात आर्थिक मूल्ये, वर्क एथिक ना के बराबर आहेत.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

(बाकी हलकट लोकांनी लगेच तु

(बाकी हलकट लोकांनी लगेच तु कशाला गेला होतास पोलिस डिपार्टमेंटमध्ये वगैरे फालतू प्रश्न विचारू नयेत.)

कशाला गेला होतास ********ला इ.इ.

तदुपरि- मेलेल्या मध्यमवर्गीयास पुनरेकवार कत्लेआम करून यावर एखादा लेख पाडणेचे करावे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

सांख्यिकी

नेहमीप्रमाणे नीट न वाचताच चर्चा चालू आहे असे दिसते.

, says only 46% of U.S. rape cases get reported to the police

वॉलस्ट्रीट जर्नलचा दुवा तपासला, ( https://rainn.org/get-information/statistics/reporting-rates ) या दुव्यावर ४६% आकडा कसा आला ते दिसत नाही. दुव्यावरील चित्रानुसार ४०% आकडा असावा. त्या करता संदर्भ म्हणून १. Justice Department, National Crime Victimization Survey: 2008-2012 दिलेला आहे. या अहवालातात ४० किंवा ४६ हे दोन्हीही आकडे बलात्कारासंबंधात मला तरी अजून दिसले नाहीत. (अहवाला वरवर, चाळला. कोणी शोधून देणार असेल तर आगाऊ धन्यवाद.)

. It shows 1.8 incidents of reported rape in India per 100,000 people in 2010 compared to 27.3 in the U.S

त्या दुव्यातील नोटः

Please note that when using the figures, any cross-national comparisons should be conducted with caution because of the differences that exist between the legal definitions of offences in countries, or the different methods of offence counting and recording.

याच दुव्यावरील लहान मुलांविरुद्धच्या लैंगिक गुन्ह्यांचे भारतातील प्रमाण ०.५ प्रति १००,००० इतके कमी आहे. तेच कॅनडाचे, ~११, जर्मनी ~१४, नेदरलंड ~७, अरब एमीरेट्स, ०.१, पॅलेस्टाईन, ०.३ , येमेन १ वगैरे. आता ह्या आकड्यांवरून भारतापेक्षा अरब देश वगैरे चांगले आहे असा निष्कर्ष काढणार का?

पहिल्या दुव्यातील उद्धृत;

However, the percentage of serious violent
victimizations involving a weapon and reported to the police
increased from 55% in 2010 to 67% in 2011. In 2011, a greater
percentage of robbery (66%) and aggravated assault (67%)
victimizations were reported to the police, compared to simple
assault (43%) and rape or sexual assault (27%) victimizations.

अमेरीकेत दारूच्या प्रभावाखाली केलेल्या परस्परसंमत संभोगाला बलात्कार मानायचे का नाही यावर वाद आहेच (कारण, संमती होती का नव्हती हे सिद्ध करणे अवघड आहे). http://www.msnbc.com/msnbc/maryville

ही सगळी गुंतागुंत पाहता, अर्धवट माहितीद्वारे कल्पनेचे इमले बांधणार्‍या लोकांचे कौतुक वाटते.

मागे एकदा मी 'डोमेस्टिक व्हायलन्स' वरती थोडेफार 'संशोधन' केले होते, तेव्हा भारतात [एकूण (आणि टक्केवारीने)] अमेरीकेपेक्षा जास्त डोमेस्टीक व्हायलन्स आहे हे जवळपास मला पटले होते. (अभ्यासाकरता एक दुवा), असे असता भारताचे बलात्कारचे(च) प्रमाण कमी असेल असे मानणे अवघड आहे.

जाता जाता एक प्रसंग, मागे एकदा आमच्या युनिव्हर्सीटीतील पोलिस डिपार्टमेंटमध्ये गेलो होतो, तिथे एक रडून डोळे लाल झालेली मुलगी आलेली होती. (बॉलीवूड सिनेमात दाखवतात तसे पोलिस इथे टेबलं खुर्च्यावर नव्हते, तर खिडक्या होत्या), शेजारच्याच खिडकीत ती तक्रार नोंदवत असल्याने मला तीची तक्रार व्यवस्थित ऐकू आली. एक्स बॉयफ्रेंडने तीला मोबाईलवर मेसेज करून सतावल्याने ती हरॅसमेंटची तक्रार नोंदवायला आली होती. (बाकी हलकट लोकांनी लगेच तु कशाला गेला होतास पोलिस डिपार्टमेंटमध्ये वगैरे फालतू प्रश्न विचारू नयेत.)

बॅटिङग म्हणजे कापडाचा तुकडा

बॅटिङग म्हणजे कापडाचा तुकडा फुगवणारा तागा, बेडकाचा बैल बनवणारा, असतो त्याबद्दल बोलताय काय?

हे असं?

मी एक बॉट. शाब्दिक कचरा तयार करणं हे माझं काम. Write first, think never.

स्वतः शष्प रिसर्च न करता त्या

स्वतः शष्प रिसर्च न करता त्या आर्टिकलमधील आकड्यांना हवाबाण म्हणणे आणि बेसलेस तर्कटे खडी करणे बाकी रोचक आहे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

शेवटी अदितीचा कळवळा उचित आहे

शेवटी अदितीचा कळवळा उचित आहे हे ठरवण्यासाठी माहितीतले सगळे गॅप वापरून (म्हणजे अमेरिकेत १:१, मी भारतासाठी गृहितक घेतले १:१०. पण त्याने तुमचा संतोष झाला नाही. तुम्हाला १:५० आणि १:२०० देखिल चालत आहे. आणि त्याकरिता तुम्ही आफ्रिकेत जिथे नेहमी वांशिक युद्धे आणि विस्थापने होतात त्यापेक्षा भारत दहापट घाण आहे म्हणायला तयार आहात.) खापर माझ्याच माथी फोडणार!!!

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

बाकीचं रिझनिंग? भारत काय

बाकीचं रिझनिंग? भारत काय पृथ्वीबाहेर आहे का? कि इथे यादवी चालू आहे? इथे का बलात्जार जगातल्या सर्वात वाईट देशांपेक्षा (जिथे यादवी युद्धे नि बोको हराम, इ इ आहे) १० पट जास्त आहेत असे मानावे?

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

त्यातलं बाकीचं रीझनिंग न

त्यातलं बाकीचं रीझनिंग न वाचता, फक्त तुम्हांला पटते तेवढीच आकडेवारी घेतल्याबद्दल हबिणंदण.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

यातली सारी माहिती युनोचीच

यातली सारी माहिती युनोचीच आहे. फक्त त्या ५० ते २०० च्या ढगातल्या गोळ्या आहेत. त्या बाबाला म्हणावं, असं लिहिताना किमान वर्ल्ड स्टॅट वाचायचे ते विधान लिहिण्यापूर्वी. अगदी वर्स्टे देश जो आहे त्याचा आकडा किती आहे ते पहा म्हणावं. ३६० पर लॅक त्याच्या किती पट भरतं ते पाहा म्हणावं. जगातला वाईटात वाईट आकडा ३० च्या आसपास आहे. शून्ये ठोकून त्यांनी दिली आणि तुम्ही वाचली.
------------------
धाग्यावरचा माझा शेवटचा प्रतिसाद.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

अगदी १:९० असे प्रमाण घेतले

अगदी १:९० असे प्रमाण घेतले तरी दोन्ही देश जवळजवळ सारखेच वाईट आहेत.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

नॉन रिपोर्टींग अमेरिकेच्या

नॉन रिपोर्टींग
अमेरिकेच्या ५४% पेक्षा जास्त मानाल तर अमेरिका आठी मुंड्या चीत.
अमेरिकेच्या ५४% इतकेच मानाल तर अमेरिका चारी मुंड्या चीत.
अमेरिका ५४% आणि भारत ९०% (१०% रिपोर्टींग) मानाल तरी भारत तिप्पट बरा.
अमेरिका ५४% आणि भारतात ९६-९७% (३-४% रिपोर्टींग) मानाल तर भारत अमेरिका समान.
अमेरिका ५४% आणि भारतात ९९% (१% रिपोर्टींग) मानाल तर अमेरिका श्रेष्ठ. पाहिजे तेवढा कनवाळा करा.

आता १% का ते १०% रिपोर्टींग ते आपणच ठरवा. कारण त्यापेक्षा जास्त ठरवायची मानसिकता असेल अपेक्षा नाही.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

ती आकडेमोडच फक्त पाहिली तर

ती आकडेमोडच फक्त पाहिली तर तेवढ्यापुरते अजो बरोबर आहेत. तो आकडा १.८ आहे, १८ नाही.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

पुन्हा एकदा - भारतात किती

पुन्हा एकदा - भारतात किती गुन्हे दडवले जातात हे मला माहित नाही. एक गुन्हा नोंदवला जातो तेव्हा ९ दडपले जातात का ९० हे मला माहित नाही. वरच्या आकडेमोडीच्या प्रतिसादात मर्यादित मुद्दा एवढाच होता की तुमची आधीची आकडेमोड चुकीच्या आकलनानुसार केलेली होती.

मुळात ही आकडेमोड म्हणजे 'दर्या में खसखस' प्रकारची आहे असं माझं मत, आकलन, विचार आहेत. ते का याचं स्पष्टीकरणही खालच्या प्रतिसादात दिलेलं आहे. यापुढे या विषयावर बोलण्यासारखं काही नवीन, सध्यातरी माझ्याकडे नाही. त्यामुळे मी थांबते.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

वेल, मूळ आकडा "एकूण" आहे

वेल, मूळ आकडा "एकूण" आहे मानाल तर ते आकडे अमेरिका २७.३ आणि भारत १.८ असे आहेत. (२७.३ आणि १८ नाहीत). वर दिलेली लिंक पुन्हा पहा.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

तुटपुंज्या विद्यावरून

तुटपुंज्या विद्यावरून स्वर्गास जाणे हे नेहमीचेच आहे सबब चालूद्या.

The recent statistics comparing India and the U.S. imply higher rates here in the U.S., but the actual facts don’t quite add up. In 2012, over 24,000 cases of rape in India were reported, calculating approximately two rapes per every 100,000 people. In the U.S., the chance of a person being raped is reported to be 13 times more likely. But the severe discrepancy between the two countries isn’t exactly a mystery, as local surveys in Indian through the past 25 years revealed approximately 1 to 4 percent of Indian women acknowledged having been raped–which brings the rate of rape in India to between 50 and 200 times greater than reported by the Indian government.

बातमीचा सोर्स. खाली.

http://guardianlv.com/2013/09/rape-statistics-much-greater-than-reports-...

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

तो असा कि बलात्काराच्या

तो असा कि बलात्काराच्या बाबतीत भारत ठिक आहे.

ते वाय का कुठलं तरी क्रोमोसोम म्हणे डिलीट होणारे पूर्णपणे. ते एकदा झालं की ना रहेगा पुरुष, ना होंगे बलात्कार! मग भारतच काय, अख्खे जगच बलात्कार-फ्री होऊन जाईल.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

प्रतिसाद न वाचणे, विदा दिला

प्रतिसाद न वाचणे, विदा दिला आहे कि नाही हे न पाहणे हे सगळे गुणधर्म प्रकट करणारे प्रतिसाद.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

आकलन चुकलंय

आकड्यांचं आकलन चुकलंय.

दडवले जाणारे गुन्हे ९०% असल्यास, १८ गुन्हे दाखल होतील आणि त्याच्या ९ पट म्हणजे १६२ गुन्हे दडवले जातील.
दडवले जाणारे गुन्हे ५०% असल्यास, २७.३ दाखल होतात तर २७.३ गुन्हे दडवले जातात.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आपल्या प्रतिसादाचा इतर सर्व

आपल्या प्रतिसादाचा इतर सर्व आशय उचित असू शकतो. त्यातल्या भावनांशी माझी सहमती आहे. पण मला खूप सिमित मुद्दा मांडायचा होता, तो असा कि बलात्काराच्या बाबतीत भारत ठिक आहे.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

एकूण सँपल लोक =

एकूण सँपल लोक = १,००,०००

अमेरिका
रिपोर्ट केलेले बलात्कार = २७.३
रिपोर्टिंग = ४६%
एकूण केसेस = ५९.३४
नॉन रिपोर्टींग % = ५४%
नॉन रिपोर्टेड केसेस = ३२.०४

भारत
रिपोर्ट केलेले बलात्कार = १.८
रिपोर्टींग = १०%
एकूण केसेस =१८
नॉन रिपोर्टींग = ९०%
नॉन रिपोर्टिंग केसेस = १६.२
--------------------------------
ज्या लाख लोकांमधे ६० बलात्कार आणि त्यातल्या ३२ अनरिपोर्टेड केसेस आहेत त्यांचेकडे पाहून ज्या लाख लोकांमधे १८ बलात्कार आणि १६.२ अनरिपोर्टेड केसस आहेत त्यांच्याबद्दल कळवळा व्यक्त करणे विक्षिप्त आहे.

आणि कोणत्या देशात अधिक बलात्कार दाबले जातात? अमेरिकेत ३२ आणि भारतात १६. कोणतेही रँडम लाख अमेरिकन स्त्रीया काढा, ३२ दाबलेले बलात्कार असतील. तेच भारतात १६ असतील. तरीही अमेरिकेकडे पाहून भारताचा कळवळा?
--------------------------------
@ सविता - भूमिका समजून घेतल्याबद्दल धन्यवाद.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

बाकी ठीक, पण

स्त्रियांची परिस्थिती किंवा स्थितीचा विचार करताना फक्त बलात्कार आणि त्याची आकडेवारी याचा विचार करणं हेच मला मुळात पुरुषप्रधान वाटतं.

अज्ञानमूलक या शब्दाबदली पुरुषप्रधान हा शब्द घालून पुरुषद्वेषाचं एक रोचक उदाहरण पुरवल्याबद्दल आभार.

"आकड्यांकडे अज्जीच दुर्लक्ष करणं हेच मुळात स्त्रीप्रधान वाटतं" हे विधान आणि वरचे पुरुषप्रधानतेचे विधान यांत वट्ट फरक नाही.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

परिस्थिती आणि बलात्कार या गुन्ह्याचं सुलभीकरण

आकड्यांच्या बाबतीत माझी काहीच भूमिका नाही. भारतात किती बलात्कारांची नोंद होत नाही हे मला माहित नाही आणि माहितीअभावी त्याबद्दल बोलण्याचं धाडस माझ्याकडे नाही.

स्त्रियांची परिस्थिती किंवा स्थितीचा विचार करताना फक्त बलात्कार आणि त्याची आकडेवारी याचा विचार करणं हेच मला मुळात पुरुषप्रधान वाटतं. पुरुषप्रधान संस्कृतीत थोर असणारी योनीशुचिता किती प्रमाणात मोडली जाते, फक्त यावरून स्त्रियांची स्थिती किती चांगली किंवा वाईट आहे हे ठरवणं हेच मला नामंजूर आहे. त्यामुळे अगदी अजोंच्या गृहितकातले आकडे विश्वासार्ह मानले तरीही त्याला किती महत्त्व द्यायचं? शिक्षण, नोकरी, आर्थिक स्वातंत्र्य, सबलीकरणाचे टप्पे यांच्यात तुलना करता काय दिसतं?

फक्त बलात्कार याच एका गोष्टीबद्दल बोलायचं असेल तरीही गुन्हा झाल्यानंतर पुढे काय? निर्भया किंवा जेसिका लाल सारख्या प्रश्नांना भारतात आता वाचा फुटायला लागलेली आहे, पण जेसिका लाल (किंवा प्रियदर्शिनी मट्टू) यांसारख्या परिस्थितीत, जिथे सामाजिक उतरंडीत फार वर पोहोचलेले लोक गुन्हेगार असतात तिथे न्याय मिळणं किती सोपं असतं? किती पीडीतांना न्याय मिळतो? न्याय मिळाला तरीही पुढे आयुष्य काय प्रकारचं असतं? अमेरिकेत अलिकडेच एका कृष्णवर्णीय मुलाला पोलिसाने गोळी घालून मारलं तर किती तरी आठवडे त्यावरून त्या गावात तणाव होता. आपल्याकडे खैरलांजीनंतर पुढे काय झालं? दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये कुठलं क्रौर्य जास्त होतं? (दोन्हीकडे बोंब होतीच, पण त्यातल्या त्यात) कुठली परिस्थिती अधिक चांगली हाताळली गेली?

बलात्कार या गुन्ह्याची नोंद करणं कोणत्या देशात सोपं आहे? पुढे न्यायालयीन कारवाई होणं आणि प्रत्यक्षात शिक्षा होण्याचं प्रमाण किती आहे? पीडीतांना त्यापुढे मानाने जगण्यासाठी ज्या प्रकारच्या वैद्यकीय, सामाजिक इ., सोयींची, आवश्यकता असते त्याचा विचार कोणत्या देशात आणि किती होतो?

अमेरिकेतली परिस्थिती सगळी फार उत्तम आहे असा माझा अजिबात काहीही दावा नाही. अमेरिकेतही श्रीमंतांना न्याय 'विकत' घेता येतो; श्रीमंत (आणि गौरवर्णीय) लोकांचे गुन्हे शाबीत होऊन शिक्षा होण्याचं प्रमाण गरीब (आणि कृष्णवर्णीय) लोकांपेक्षा कमीच आहे. अमेरिकेतही स्त्रियांसमोर, विशेषतः गरीब परिस्थितीमधल्या, काही वेळेस गुन्हे करण्याशिवाय इलाज नसतो. (उदा: गरीब घरातली स्त्री एकल पालक असण्याची शक्यता, मध्यमवर्गीय स्त्रीपेक्षा जास्त असते. नोकरीसाठी गरीब स्त्रीला पर्याय नसतो. तिचं काम घरात बसून करण्यासारखं नसतं. बालसंगोपनगृहाचा खर्च परवडेल असं नसतं, घरातून पाठींबा नसतो. मग मुलांना गाडीत किंवा बागेत एकटं सोडणं असे गुन्हे करण्याशिवाय या स्त्रियांसमोर काही पर्याय नसतो.)

वर मांडलेल्या मुद्द्यांमधले कोणतेही आकडे मला माहित नाहीत, मी आत्तापर्यंत वाचलेले नाहीत किंवा ऐसीवर कोणीतरी काहीतरी म्हणतंय म्हणून हातातलं काम सोडून मी ते वाचणारही नाही. आकडे नसतानाही, फक्त किती टक्के स्त्रियांवर बलात्कार होतात याची चर्चा करणं, हे पृष्ठभाग खरवडण्यापलिकडे नाही हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रश्नातल्या बारकाव्यांचं आकलन करून न घेता किंवा त्या बारकाव्यांकडे दुर्लक्ष करून दोन-चार आकडे दाखवून नक्की काय समजतं, हे मला खरोखर समजलेलं नाही. कदाचित माझ्या आकलनात काहीतरी गडबड असेल आणि या मुद्द्यांमध्ये काहीही दम नसेल.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

त्यांचे म्हणणे पोचले

त्यांचे म्हणणे पोचले आहे.
त्यांचा विरोध कोणत्या देशात अधिक बलात्कार दाबले जातात? याच्याशी संबंधित विधानाला होता, कोणत्या देशात अधिक बलात्कार होतात ?हा विषयच नाहिये/नव्हता.
त्यांनी दिलेली लिंक ते ज्या मुद्द्याचे खंडन करू इच्छितात त्या खंडनाला पाठबळ देत नाही (उलट दिलाच तर विरोधी पक्षालाच पाठबळ देतात) इतकाच लिमिटेट पॉइंट निदर्शनास आणला होता.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मी कदाचित मूर्ख असेन पण निदान

मी कदाचित मूर्ख असेन पण निदान या वेळी मी अजोंची बाजू घेणार आहे.

ही लि़ंक म्हणते

अमेरिकेत २७.३ बलात्कार होतात १००,००० नागरिकांमागे, तर भारतात १.८ बलात्कार १००,००० नागरिकांमागे!

अमेरिकेत फक्त ४६% च बलात्कार रोपोर्ट केले जातात या तथ्यामुळे (ज्याचे अजोंनी ५०% असे अप्रॉक्स केले) असे धरून त्यांनी ५५ (२७.३ गुणिले २) बलात्कार १००,००० नागरिकांमागे हे लिहीले.

भारतात फक्त १०% बलात्कार रोपोर्ट केले जातात यावरून (हे १०% त्यांनी त्यांच्याकडे पक्क विदा नसल्याने ग्रॉस अंडर-रिपोर्टींग चे एक उदाहरण म्हणून घेतले आहे) त्यांनी १८(१.८ गुणिले ९) बलात्कार १००,००० नागरिकांमागे हे गुणोत्तर काढले.

हा विदा बघता ते फक्त म्हणतायेत अंडर-रिपोर्टींग चा विचार करून सुद्धा अमेरिकेची स्थिती (भारतापेक्षा) जास्त वाईट दिसतेय, त्यामुळे भारत जास्त भयाण असावा असे निदान अमेरिकेकडे पाहून तरी म्हणू नका

बाकी परिस्थिती वाईट आहे (अमेरिका वा भारत) यावर असहमती नसावी!

-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||

१% ही नाही अन् १०% नाही

१% ही नाही अन् १०% नाही.
३.१४% असू शकतं. माझ्याही वाचनात हे आकडे आलेले नाहित.
पण ३.१४ म्हटल्यावर पब्लिक च्यालेंज करणार नै (डोळा मारत)

--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars

(No subject)

(लोळून हसत)

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

१% का १०%? नक्की ठरवा. माझ्या

१% का १०%? नक्की ठरवा.

माझ्या वाचनात हे आकडे आलेले नाहीत; मला माहित नाही.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

बॅट्समॅन

बॅट्समॅन, नेशनमास्टर च्या डाटामधे, भारतात किती टक्के "दाबलेल्या केसेस" असतील तर भारताची स्थिती ...

बॅट्समॅन
नाव चांगल आहे
कोण्तापण धागा असेल
कोण्तापण विषय असेल
कोणपण खेळत असेल
ह्यांची बॅटिंङ चालुच
चालुद्या

मी एक काळा मठ्ठ बैल. मला अंधार आवडतो. तेव्हा फार उजेड पाडू नका.

चालूद्या.

चालूद्या.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

This was utterly absurd.

This was utterly absurd. There is all stats there in the link I have given. I am doing all the calculations (though approx.).
I just could not follow this comment!!!

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

अ- आमची अमेरिका लै चांगली.

अ- आमची अमेरिका लै चांगली. इथे स्त्रीयांवरील गुन्हे जास्त प्रमाणात 'रिपोर्ट होतात'. मला हे पाहून भारतीय स्त्रीयांची...
ब - अमेरिका पाहून भारताची कीव करायची गरज नाही. इथली परिस्थिती चांगली आहे.
क- ती कशी?
ब- अमेरिकेत २७.५ बलात्कार होतात. भारतात १.८.
क- मात्र यात रिपोर्टींग करेक्शन हवं.
ब- अर्थातच. आपण अमेरिकेचे पोलिस, समाज लै भारी म्हणून तिथे ९०% रिपोर्टिंग मानू. भारतात १०% मानू. तरीही भारतात 'एकूण परिस्थिती' तिप्प्ट चांगली. ते ही इतिहास आज कितीतरी पट बिघडला असताना.
क - !?!?
ब- जर ३%च रिपोर्टींग मानली (भारतात १००तले ९७ बलात्कार तस्सेच गेले तरी भारत अमेरिकेच्या समान निघतो.). १% वा २% म्हणाल तरच वाईट निघतो. तेव्हा प्लीज अमेरिका पाहून भारताला सहानुभूती नको.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

ऊंहूं. विदा नसेल तर तसे कबूल

ऊंहूं. विदा नसेल तर तसे कबूल करा. तर्काची गुर्‍हाळे काय कुठल्याही प्रकारे चालवता येतात.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

बॅट्समॅन, नेशनमास्टर च्या

बॅट्समॅन, नेशनमास्टर च्या डाटामधे, भारतात किती टक्के "दाबलेल्या केसेस" असतील तर भारताची स्थिती अमेरिकेसारखी होईल याचे गणित सोडव. मग पुढे चर्चा करू.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

अतिअवांतर

जर तुम्ही त्या विधानाचे व्यवस्थित खंडन करू शकत नसाल तर तसे मान्य का नाही करत?

उदा. मोदीराज्य कसे वैट्ट आहे हा नल हायपोथेसिस. सिद्ध करता येत नै म्हणून खरा मानावा की काय?

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

पकडापकडीचा खेळ नको. फॉर वन्स,

पकडापकडीचा खेळ नको. फॉर वन्स, शांतपणे वाचल्यावर अजो काय सांगायचा प्रयत्न करतायेत ते मला कळले. (जरी त्यांनी मुद्द्याची सुरूवात आक्षेप घेता येईल अशा वाक्याने केली तरी!)

म्हणजे हे या धर्तीवर चाल्लेय

ऋ : तो रंग काळा आहे.
अजो : अहो पण तो रंग पांढरा नाहीये तर एक्दम त्याच्या उलट आहे.
ऋ : पण तुम्ही मान्य का नाही की तो काळा आहे?

तेव्हा जिथे खरोखर काही वेगळे मुद्दे येत असतील तर प्रतिसाद द्या (दोघेही), नवीन प्रतिसाद आले म्हणून आम्ही क्लिक करावे तर हेच गु-हाळ!

-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||

ऋषिकेश, अदिती अमेरिकेतले

ऋषिकेश, अदिती अमेरिकेतले बलात्कारांचे नि विनयभंगांचे वास्तव पाहून 'भारतात तर काय असेल ब्वॉ' असा सुर काढते आहे. यातल्या 'भारतात तर' ची गरज नाही, भारत बलात्कारांचे स्टेट्स आणि ट्रेंड्स उपलब्ध आहेत ते अमेरिकेपेक्षा खूप चांगले आहेत.
---------------------
आणि पुन्हा म्हणतोय, भारतात १%च बलात्कार रिपोर्ट होतात असे मानून (डाटा नाही कुठे म्हणून) अदितीच्या विधानाला अर्थ प्राप्त करून द्यायचा असेल तर द्या बापडे. आता माझा पेशन्स संपला.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

प्रचंड निरर्थक विधान आहे. आणि

प्रचंड निरर्थक विधान आहे. आणि वास्तवाच्या विपरित.

कशावरून ते सांगा. 'तुझ्या ओळखीत किती बायकांवर बलात्कार झाले? नाही ना कुणी? झालं तर मग बलात्कार होतच नैत.' अशा क्व्श्चनेअरच्या प्रतीक्षेत. पण अर्थातच विदा द्यायचे कष्ट तुम्ही घेणार नाही हे माहिती आहे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

माझे इतकेच म्हणणे आहे की

माझे इतकेच म्हणणे आहे की तुम्ही "भारतातल्या किती मुलींवर झालेले विनयभंग आणि बलात्कार दाबले जात असतील याची कल्पनाही नको वाटते" या विधानाला विरोध करताय आणि तुम्ही दिलेला दुवा या विधानाचे अजिबात खंडन करत नाही, उलट एका दृष्टीकोन आतून पुष्टीच देतोय!

जर तुम्ही त्या विधानाचे व्यवस्थित खंडन करू शकत नसाल तर तसे मान्य का नाही करत?

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ओके भारतात ९०% आणि अमेरिकेत

ओके भारतात ९०% आणि अमेरिकेत ५०%! (हे आकडे कसे आले हे तुम्हाला विचारण्यात हशील नाहीच! पण..)

ठिक आहे. मग आपण उलटे करू. अमेरिकेत ९०% दाबले जातात आणि भारतात ५०%. मग भारत २८०/३.६ = ७५ पट बरा निघतो. ओके?
तुम्हाला म्हणायचं काय आहे? अमेरिकेत ४६% नसून दिलेला आकडा १००% रिपोर्टींग आहे? आणि भारतात ३% देखिल रिपोर्टींग होत नाही. Is that what you want to say? असे केल्याने दोन देश समान वाईट होतात. यापुढे जाऊन भारताला नीच दाखवायचे असेल तर भारतात १% बलात्कारच रिपोर्ट होतात असे विधान करावे लागेल.
-----
ते ९०% आकडा कुठून आला म्हणजे काय? मास अंडररिपोर्टींगचा एक स्केल म्हणून मी वापरला आहे. खरा आकडा कमीच असावा असे मला वाटते. आता तो ही १० पट कमी करून अमेरिकाच कशी लाल हे दाखवायचा अट्टाहास का?
------------------

पण म्हणजे "भारतातल्या किती मुलींवर झालेले विनयभंग आणि बलात्कार दाबले जात असतील याची कल्पनाही नको वाटते" हे अदिती यांचे विधान तुम्हाला मान्य आहे तर! मग पुढिल वादाला अर्थ काय?

प्रचंड निरर्थक विधान आहे. आणि वास्तवाच्या विपरित.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

ओके भारतात ९०% आणि अमेरिकेत

ओके भारतात ९०% आणि अमेरिकेत ५०%! (हे आकडे कसे आले हे तुम्हाला विचारण्यात हशील नाहीच! पण..)
पण म्हणजे "भारतातल्या किती मुलींवर झालेले विनयभंग आणि बलात्कार दाबले जात असतील याची कल्पनाही नको वाटते" हे अदिती यांचे विधान तुम्हाला मान्य आहे तर! मग पुढिल वादाला अर्थ काय?

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋषिकेश, तो हिशेब केला ना!

ऋषिकेश, तो हिशेब केला ना! भारतात ९०% गुन्हे दाबले जातात. अमेरिकेत फक्त ५०%. तरीही भारत तिप्पट बरा. त्यावरही भारत भूतकाळापेक्षा बिघडलेला असताना नि अमेरिका सुधरलेली असताना.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

तुम्हीच दिलेल्या दुव्यावरून

तुम्हीच दिलेल्या दुव्यावरून भारतात अमेरिकेपेक्षा अधिक गुन्हे दाबले जातात - त्याची नोंदच होऊ दिली जात नाही, याचाच पुरावा आहे असा दावा कोणी केल्यास तो खोटा कसा?

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आपण त्या ४६% ला ५०% मानू.

आपण त्या ४६% ला ५०% मानू. म्हणजे अमेरिकेत लाखात ५५ रेप गुन्हे स्त्रीयांवर प्रत्यक्ष होतात. भारतात १.८. हे फक्त १०%च रिपोर्ट झाले असे मानू. (९०% दाबले जातात असे मानल्यावर तरी मी भारताची बाजू घेतोय असे म्हणणार नाहीत अशी आशा आहे.) म्हणजे भारतात प्रत्यक्ष लाखात १८-२० गुन्हे. (अ‍ॅज कंपेरड टू अदितिज स्टॅट्स ऑफ ३ इन थर्टी ऑर १०% ओफ टोटल विमेन पॉप्यूलेशन).
---------------
५५ पेक्षा १८ तिप्पट कमी आहे.
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Crime/Rape-rate
इथे देखिल पहा. हेच स्टॅट आहे.
-------------
थोडक्यात, सो फार अ‍ॅज रेप इज कन्सर्न्ड इंडिया इज मच बेटर प्लेस दॅन यूएस फॉर विमेन. यात काही मूर्खांना (शब्द काही श्रेणीदात्यांसाठी आवश्यक) विनोदी वाटले तर वाटो बापडे. शिवाय हे आकडे भारतात बलात्कार आज खूप वाढलेले आहेत नि अमेरिकेत आज खूप कमी झालेले आहेत तेव्हा ही तुलना आहे.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

सुपर्ब!!!

सुपर्ब!!! (लोळून हसत) फार दिवसांनी अ‍ॅस्टेरिक्स वाचले.

मी वाचले ते पान. मला फारसे

मी वाचले ते पान. मला फारसे काही समजले नाही.

स्लेव्ह, राईट टू वर्क वगैरे आहे. पण डोक्यावरून गेले.

यावरून आठवले... (अवांतर)

पण भेदभाव विरोधी कायद्याचा परिणाम असा सुद्धा होतो की - जिच्या विरुद्ध भेदभाव केला जातो तिच्याही संधी कमी करण्यात होतो.

(ठळकीकरण माझे.)

या आर्ग्युमेंटावरून, आम्हाला आमच्या लाडक्या 'अ‍ॅस्टेरिक्स' मालिकेतील 'ओबेलिक्स अ‍ॅण्ड को.' या अंकातील एका प्रसंगाची आठवण झाली. तेथेही असेच काहीसे आर्ग्युमेंट केलेले आहे. (इच्छुकांनी प्रस्तुत दुव्यावरील छापील पृष्ठ क्र. ३९वरील दुसर्‍या चित्रपंक्तीतील पहिली दोन चित्रे पाहावीत. डिस्क्लेमर: प्रस्तुत दुव्यावरील मजकूर ही प्रस्तुत कॉमिकची बहुधा कोणीतरी (प्रताधिकाराचा भंग करून) स्क्यान करून आंतरजालावर चढवलेली पीडीएफ आवृत्ती असावी, असे वाटते. पण तूर्तास खपवून घेऊ.)

तेव्हा, खरे आहे. जिच्याविरुद्ध भेदभाव केला जातो, तिला आधीच संधी कमी आहेत; त्याही नष्ट करता कामा नयेत, नाही का?

(अतिअवांतर: श्री. गब्बर सिंग हे सपोज़ेडली अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत - बोले तो, निदान माझी तरी अशी समजूत आहे - ही बाब लक्षात घेता, प्रस्तुत दुव्यावरील अंकातील अथपासून इतिपर्यंत आख्खीच्या आख्खी ष्टोरी त्यांस बहुधा रोचक आणि उद्बोधक वाटावी, असा आमचा आपला एक कयास आहे. चूभूद्याघ्या.)

समजा, ४०% ऐवजी, १५% (म्हणजे

समजा, ४०% ऐवजी, १५% (म्हणजे ~५०% वाढ) राखीव जागा ठेवल्या असत्या, आणि समजा, त्यामुळे निर्माण झालेल्या बोर्डाचे संतुलन साधारण राहिले असते तर तुम्ही लगेच उलटे विधान केले असते का? ("he quota led to younger and less experienced boards,")

माझे विधान जे आहे ते अधिक सुस्पष्ट मांडतो - १५% च काय पण १% जरी राखीव ठेवल्या तरीही ते मला नामंजूर आहे.

या कायद्याच्या मुळाशी असलेला मुद्दा - स्त्रिया बोर्ड लेव्हल पर्यंत पोहोचू शकत नाहीत (कारणे अनेक आहेत व ती खाली मांडत आहे.). म्हणून राखीव जागा मँडेट करून त्यांना तिथे पोहोचवायचे व त्याद्वारे स्त्रियांना संधी मिळवून द्यायची व त्यातून (सरकारच्या दृष्टीने इष्ट परिणाम म्हणून) स्त्रियांना स्किल डेव्हलपमेंट (on the job training and resultant skill development) ला वाव द्यायचा, अनेक बोर्डांवरती (उच्चपदस्थ) असल्यामुळे स्त्रियांचे सामाजिक स्टेटस उंचावायचे, बोर्ड वरील व्यक्तीसमूहाची जेंडर डायव्हर्सिटी वाढवणे, व त्यापदावरील व्यक्तीची आवक जी बक्कळ असते व ती स्त्रियांना मिळणे, .. और चूंकी ४०% बोर्ड मेंबर्स महिलाए है ... त्या एकंदरित लेबर फोर्स मधे स्त्रियांविरुद्ध जर भेदभाव होत असेल तर तो भेदभाव वरून प्रेशर आणून रोखतील - हे हेतू आहेत. (या जोडीला इतर हेतू ही असतील.)

१) कोणतीही एक विशिष्ठ व्यक्ती (स्त्री असो वा पुरुष) - ही एखाद्या पदावर पोहोचत नाही त्याचे एक (एकमेव नव्हे) कारण क्षमतेचा अभाव असू शकते.
२) इच्छाशक्तीचा अभाव हे देखील असू शकते.
३) संधीचा अभाव हे देखील असू शकते. ( butter-fly effect, lack of education, lack of upbringing "required" for that particular position, etc. ). याचा परिपाक स्किल डेव्हलपमेंट मधील तूट.
४) भेदभाव
५) इतरही कारणे असू शकतात्/असतात.
६) Combination of 1 to 5 above.

यातील भेदभाव हे एकमेव कारण असे आहे की ज्याचे विवेचन करणे गरजेचे आहे.

-

माझे मुद्दा हे आहेत - की -

१) स्त्रियांविरुद्ध भेदभाव केल्यामुळे त्यांना संधी मिळत नसेल तर त्याची शिक्षा शेअर होल्डर्स ना द्यायची नाही. बोर्ड हे शेअरहोल्डर्स नेमतात. शेअरहोल्डर्स चे हितसंबंध जपणे हा बोर्डाचा मुख्य अजेंडा असतो. If shareholders want they can and will appoint a woman at that position if (they think) they want to correct the pattern of discrimination against women by giving preferential treatment to women.

२) भेदभाव विरोधी कायदे हे भेदभाव करणार्‍यास मदत करणारे असतात.

३) या भेदभाव विरोधी कायद्यांमुळे शेअरहोल्डर्स चे नुकसान होते व बिझनेसमन चे ही. व ज्यांच्या हितरक्षणासाठी कायदे केले जातात त्यांच्याही स्पर्धात्मक संधी हिरावून घेतल्या जातात.

४) भेदभाव विरोधी कायद्यांमुळे फक्त पॉलिटिशियन्स ना मते मिळतात व "आम्ही उच्च्/उदात्त उद्देश वाले आहोत" अशी उरबडवेगिरी करण्यात त्यांना यश मिळते.

----

बाकी, जर असमानता असेलच तर बोर्ड डिरेक्टर सारख्या पदांपर्यंत पोहोचणे दुर्लक्षलेल्या घटकाला सोपे नाही. त्याकरता दोन-पाच पिढ्यांचा अभ्यास व्हायला हवा असे तुम्हाला वाटत नाही का? शिवाय, नॉर्वेमध्येच इतर ठिकाणी अशा निर्णयामुळे काय परिणाम झालेत?

असे खरे असले तरीही - एखादी बाब माझ्यासाठी कठिण आहे म्हणून इतरांना ती माझ्यासाठी सोप्पी करायला "जबरदस्तीने" लावायची (व ते ही मोबदला न देता) ह्यास माझा विरोध आहे.

माझे म्हणणे मी पुन्हा एकदा सुस्पष्ट मांडतो -

१) कोणतीही व्यक्ती भेदभाव करत असेल (based on irrelevant considerations ) तर ते त्या व्यक्तीसच मारक असते. पण भेदभाव विरोधी कायद्याचा परिणाम असा सुद्धा होतो की - जिच्या विरुद्ध भेदभाव केला जातो तिच्याही संधी कमी करण्यात होतो.

२) सोपे नाही हे खरे आहे. पण म्हणून A and B imposing it on C to make it सोपे for D - is not acceptable. सरकारच्या जबाबदारीच्या थेट विरुद्ध आहे हे.

-----

१% लोकांनी त्यांच्या राहणीमानात फरक झाल्याने इतर ९९% करता केलेले नियम चुकीचे आहेत असा निष्कर्ष काढण्याची तुमची गरूडझेप वाखाणण्याजोगी आहे.

तुमच्या रिटायरमेंट पोर्टफोलिओ मधे तुमच्या शेजारच्या व्यक्तीस निर्णय घेण्याचे अधिकार परस्पर व तुमच्या परवानगिविना व कोणत्याही मोबदल्याविना दिले जाऊ नयेत - असा माझा मुद्दा आहे.

(आता लगेच अ‍ॅपल्स व ऑरेंजेस चा आक्षेप घेऊ नका. किंवा - गब्बर - एका "मिलियन डॉलर पोर्टफोलिओ" ची तुलना "बिलियन डॉलर कंपनीशी" करीत आहे - असाही आक्षेप घेऊ नका - कारण हे उदाहरण आहे.)

दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर - हे भेदभाव विरोधी कायदे हे व्यक्तीचे विकल्प कमी करतात. व सरकारचे काम व्यक्तीचे विकल्प कमी करणे हे नाही.

---

वरील विधानांपैकी फक्त - भेदभाव विरोधी कायदे हे भेदभाव करणार्‍यास मदत करणारे असतात - हे एकमेव विधान असे आहे की ज्याचे अधिक विवेचन केले जाऊ शकते. बाकीचे मुद्दे अधिक विवेचनाची गरज संपुष्टात आणण्याइतके स्पष्ट आहेत.

:-)

When Govt puts equalitarian agenda above liberty of individuals (in this case businessmen and shareholders) - their decisions result in a tax on shareholders. This tax is in the form of reduced returns on investments. याचा परिणाम - सर्व शेअरहोल्डर्स ची आवक/संपत्ती कमी होण्यात होतो. अर्थातच बिझनेसमन ची सुद्धा. This is a proper example of - A, B, C decide what D and E should do for F.

समजा, ४०% ऐवजी, १५% (म्हणजे ~५०% वाढ) राखीव जागा ठेवल्या असत्या, आणि समजा, त्यामुळे निर्माण झालेल्या बोर्डाचे संतुलन साधारण राहिले असते तर तुम्ही लगेच उलटे विधान केले असते का? ("he quota led to younger and less experienced boards,")

बाकी, जर असमानता असेलच तर बोर्ड डिरेक्टर सारख्या पदांपर्यंत पोहोचणे दुर्लक्षलेल्या घटकाला सोपे नाही. त्याकरता दोन-पाच पिढ्यांचा अभ्यास व्हायला हवा असे तुम्हाला वाटत नाही का? शिवाय, नॉर्वेमध्येच इतर ठिकाणी अशा निर्णयामुळे काय परिणाम झालेत?

१% लोकांनी त्यांच्या राहणीमानात फरक झाल्याने इतर ९९% करता केलेले नियम चुकीचे आहेत असा निष्कर्ष काढण्याची तुमची गरूडझेप वाखाणण्याजोगी आहे.

पेपरमधून

Will perceptions of female corporate leaders chang
e, and if so, will this change the career
paths of young women? The search for answers to these and many
other interesting questions are
important avenues for future research

यावरून मला तरी "काढलेला निष्कर्ष" हा फक्त ह्या काळाकरता अन वरील उदाहरणा करता आहे, यावरून लाँग टर्म निष्कर्ष काढणे योग्य नाही, असा अर्थ कळतो. तुम्हाला वेगळा अर्थ लागतो आहे का? हो, तर का?

बाकी, ही लिंक फेमिनिष्ठ मिथकांच्या धाग्यात का बरे दिली असावी, हा प्रश्न विचारत नाही.

यात विस्तारून सांगण्याजोगे

यात विस्तारून सांगण्याजोगे फारसे काहीही नाही. When Govt puts equalitarian agenda above liberty of individuals (in this case businessmen and shareholders) - their decisions result in a tax on shareholders. This tax is in the form of reduced returns on investments. याचा परिणाम - सर्व शेअरहोल्डर्स ची आवक/संपत्ती कमी होण्यात होतो. अर्थातच बिझनेसमन ची सुद्धा. This is a proper example of - A, B, C decide what D and E should do for F.

इन्क्लूजन व्हावे म्हणून

इन्क्लूजन व्हावे म्हणून "फडतूसांना" सामील करून घेऊ नये या विचाराचा विजय आहे असे गब्बर यांना वाटत असावे.

चूक.

ज्यांना सामावून घेतले गेले किंवा ज्यांना इन्क्लुड करून घेण्यासाठी तो कायदा केला गेला ते फडतूस नसण्याची शक्यता महाप्रचंड होती / आहे.

कसा बुवा?

जरा विस्तारून सांगा.

मला टिपिकल अहिंसेच्या

मला टिपिकल अहिंसेच्या चर्चांमधील 'बहीण-गुंड-छेड-मतपरिवर्तन' या उदाहरणाची आठवण झाली.

अगदी अगदी! काही विवक्षित विषय आले की चर्चा वैयक्तिक वळणावर बाय डिफॉल्ट जातेच क्की क्कॉय?

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

>>याउप्पर मला काहीच बोलायचे

>>याउप्पर मला काहीच बोलायचे नाही. माझ्याकडून इतीश्री!

धन्यवाद.

>>असे न घडो मात्र तुमच्या परिचयातील व्यक्तीसोबत असे कृत्य करताना तुम्हाला कोणी आढळाला तर तुम्ही कोणता गुन्हा दाखल कराल, याला अ‍ॅब्युज म्हणाल का हे पाहणे रोचक ठरेल!

मला टिपिकल अहिंसेच्या चर्चांमधील 'बहीण-गुंड-छेड-मतपरिवर्तन' या उदाहरणाची आठवण झाली.

परंतु खुलाशापुरते....
तुमच्या यादीतल्या भाजी घेणार्‍या बाईचे उदाहरण सोडले तर बाकी उदाहरणात स्पर्श आहेच. त्यामुळे ते अ‍ॅब्यूज म्हणता येतीलच. त्याबद्दल काही म्हणणे नाही. आणखी कुणीतरी इतरत्र उदाहरणे दिली आहेत - छातीला स्पर्श इत्यादि. त्यात अ‍ॅब्यूज नसल्याचा माझा दावा नाही.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

हा भांडवलवादाचा विजय आहे.

हा भांडवलवादाचा विजय आहे.

कसला विजय

इन्क्लूजन व्हावे म्हणून "फडतूसांना" सामील करून घेऊ नये या विचाराचा विजय आहे असे गब्बर यांना वाटत असावे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

कसला विजय?

पुरुष प्रधानतेच्या समर्थकांनी लगेच "जितं मया" म्हणून उड्या मारू नयेत. हा विजय आहे पण तो पुरुषप्रधानतेचा नाही

विजय कसला आहे हे ही स्पष्टपणे गब्बर सिंग यांनी सांगून टाकावे अशी विनंती.

भारतात?

says only 46% of U.S. rape cases get reported to the police

भारतात किती रिपोर्ट होतात?

दुवा अजून वाचला नाही, पण तुम्ही सारांश देत आहात तर तोही दोन्हीसाठी सारखा द्या.

... the constraint imposed by

... the constraint imposed by the quota caused a significant drop in the stock price at the announcement of the law

ही पुरुषप्रधानता नाहीच असं म्हणता येईल का?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अमेरिकेपेक्षा भारत बरा

http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2013/01/02/are-women-safer-in-india-o...

Take this document from the United Nations Office on Drugs and Crime. It shows 1.8 incidents of reported rape in India per 100,000 people in 2010 compared to 27.3 in the U.S.

The Rape, Abuse & Incest National Network, or RAINN, a U.S. nonprofit organization, says only 46% of U.S. rape cases get reported to the police

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

परिच्छेदातील प्रत्येक

परिच्छेदातील प्रत्येक उदाहरणाला (प्रत्यक्ष स्पर्श नाही अश्यासुद्धा) अ‍ॅब्यूज म्हणायचे असेल तर मग वन इन एव्हरी टू एक म्हणायला हवे.

!!!!!!!!!!!!!!!

यात गोष्टींत अब्युझिव्ह काहीही नाही याची तुम्हाला खात्री आहे!!!! बोलणेच खुंटले!!

असे न घडो मात्र तुमच्या परिचयातील व्यक्तीसोबत असे कृत्य करताना तुम्हाला कोणी आढळाला तर तुम्ही कोणता गुन्हा दाखल कराल, याला अ‍ॅब्युज म्हणाल का हे पाहणे रोचक ठरेल!

याउप्पर मला काहीच बोलायचे नाही. माझ्याकडून इतीश्री!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

ऋ ने त्याला अयोग्य वाटणा-या

ऋ ने त्याला अयोग्य वाटणा-या गोष्टी सांगितल्या असतील पण इथे मी जी उदाहरणे त्यात मी शिट्टया, अश्लील वा इतर शेरे किंवा अगदी कोणी विक्रुत पुरूषाने दुसर्या कोणाचे लक्ष नसताना समोरच्या बेसावध मुली/बायकांसमोर स्वत:च्या लिंग काढून दाखवणे (हो, हा फार कॅामन अनुभव आहे, माझ्या १० आकड्याच्या बाहेर मी दोनदा हा प्रकार पाहिला आहे, एकदा कॅालेजचे पार्किंग आणि एकदा लक्ष्मी रस्त्याच्या फुटपाथवर!) हे प्रकार धरले नाहीयेत. फक्त जिथे स्पर्श (सार्वजनिक ठिकाणी अनोळखी व्यक्तीकडून अथवा मगओळखीच्या लोकांकडून गैरफायदा घेऊन वा अन्य आमिषे देऊन) करणे वा करायला लावणे झाले आहे तेच मोजलेय!

-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||

राखीव जागा हा एका प्रकारे

राखीव जागा हा एका प्रकारे गुणवत्ता मारकच असते मग ते स्त्रीयांसाठी असो वा इतर! माझा स्त्री आरक्षणाला विरोध आहे, ३३ वा अगदी ५०% सुद्धा!

ज्या ठिकाणी गुणवत्ता क्रिटिकल असते, तिथे गुणवत्ता सोडून दुसर्या कोणत्याच निकषावर निवड नको! जर याचा अर्थ सर्व पुरूष असं झालं तरी चालेल, आणि अर्थात मग याच निकषांवर १००% स्त्रिया आल्या तर कुरकुर चालणार नाही!

मला प्रश्न हा पडतो की, आरक्षण देऊन गप्प बसवले नाही तर स्त्रिया कोणत्या ठिकाणी फक्त ५०% जागा मिळवतील का पुरूषांना दे माय धरणी ठाय करतील? (डोळा मारत)

-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||

भारतातल्या किती मुलींवर

भारतातल्या किती मुलींवर झालेले विनयभंग आणि बलात्कार दाबले जात असतील याची कल्पनाही नको वाटते

उगाच अमेरिकेच्या तुलनेत भारताबद्दल कनवाळा नको. अमेरिका या बाबतीत जगातला वर्स्ट देश आहे, भारतापेक्षाही.

प्रत्येक सत्यास एक संदर्भ असतो, मात्र हे विधान स्वतः नि:संदर्भ सत्य आहे.

माझी फायनान्स ची प्रोफेसर ...

माझी फायनान्स ची प्रोफेसर ... एमी डिटमार ... तिने हा पेपर पब्लिश केलाय. http://webuser.bus.umich.edu/adittmar/NBD.SSRN.2011.05.20.pdf

स्त्रियांना कंपनीच्या संचालक मंडलात राखीव जागा दिल्या की त्याचे कंपनीच्या ऑपरेटिंग परफॉर्मन्स वर अनिष्ट परिणाम होतात. त्याबद्दल आहे. पृष्ठ क्र. ३२ वर थेट उडी मारणे - निष्कर्ष सेक्शन.

In 2003, a new law required that 40 percent of Norwegian firms’ directors be women – at the time only nine percent of directors were women. We use the pre-quota cross-sectional variation in female board representation to instrument for exogenous changes to corporate boards following the quota. We find that the constraint imposed by the quota caused a significant drop in the stock price at the announcement of the law and a large decline in Tobin’s Q over the following years, consistent with the idea that firms choose boards to maximize value. The quota led to younger and less experienced boards, increases in leverage and acquisitions, and deterioration in operating performance, consistent with less capable boards.

----

पुरुष प्रधानतेच्या समर्थकांनी लगेच "जितं मया" म्हणून उड्या मारू नयेत. हा विजय आहे पण तो पुरुषप्रधानतेचा नाही.

http://freethoughtblogs.com/b

http://freethoughtblogs.com/butterfliesandwheels/2014/09/sommers-watch/

सोमर्स बाईंच्या नावाने घंटानाद करणारा एक नवीन ब्लॉग "सोमर्स वॉच" सुरु झालेला आहे.

फेमिनिष्ठ प्रतिमा

इतरत्र स्कॉट अॅडम्स यांच्या लेखाचा दुवा (http://dilbert.com/blog/entry/is_feminism_sexist/) दिला होता. फेमिनिझम संदर्भात त्या लेखाला आलेली एक प्रतिक्रिया येथे द्यावीशी वाटली.

I remember hearing a survey where a bunch of men were asked if they were feminists. About 30% said yes. Then the pollster clarified that a feminist is someone who thinks women should have equal rights as men. Then when re-asked the question, over 90% said yes.

समजले नाही

This comment has been moved here.

लैंगिकता फक्त

लैंगिकता फक्त योनी/शिस्नापुरती मर्यादित नसते. -- मास्टर्स आणि जॉन्सन.

जी गोष्ट सुखाच्या बाबतीत, तीच अत्याचाराच्या बाबतीतही.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

+१

२५०-३०० स्त्रियांशी मी बोललेले नसले तरीही मी ज्या काही २५-३० स्त्रियांशी बोलले आहे त्यांना हा असा अनुभव आहेच. माझाही अपवाद नाही.

आकडेवारी फुगवली जाते असा आरोप करणाऱ्यांना बलात्काराच्या घटना अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये आजही दाबल्या जातात हे माहित आहे का? दोन दिवसांपूर्वी हफिंग्टन पोस्टमध्ये ही बातमी होती.
Columbia University Student Will Drag Her Mattress Around Campus Until Her Rapist Is Gone
ही गोष्ट प्रगत अमेरिकेतली. भारतातल्या किती मुलींवर झालेले विनयभंग आणि बलात्कार दाबले जात असतील याची कल्पनाही नको वाटते. मी २५-३० स्त्रियांशी बोलले त्यापैकी तिघींनी सरळच त्यांच्यावर विनयभंग/बलात्कार झाल्याचं सांगितलं. आणि त्यांच्याच आईवडिलांनी या गोष्टी दाबून टाकल्या हे ही सांगितलं. "नशीब, याचे माझ्यावर फार मानसिक दुष्परिणाम झाले नाहीत" असं त्यातली एक म्हणाली. दुसरीच्या नशीबात ते ही सुख नाही.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

त्यातल्या सेक्शुअल ह्या

त्यातल्या सेक्शुअल ह्या शब्दाचा संदर्भ योनीशुचितेशी आहे असे मानले जाते, अन्यथा 'असॉल्ट' आणि 'सेक्शुअल असॉल्ट' असे दोन शब्द योजले जातील काय?

ग्रोपिंगचा समावेश आहे यात.

ग्रोपिंगचा समावेश आहे यात.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

विकीवर हे मिळालं Sexual

विकीवर हे मिळालं

Sexual assault, a form of sexual violence, is any involuntary sexual act in which a person is threatened, coerced, or forced to engage against their will, or any non-consensual sexual touching of a person. This includes rape (such as forced vaginal, anal or oral penetration or drug facilitated sexual assault), groping, forced kissing, child sexual abuse, or the torture of the victim in a sexual manner.[1][2][3]

ऋषि़केशनी वर जी उदाहरण दिली आहेत त्यातली काही सेक्षुअल हरासमेंटमध्ये येतात. शिट्ट्या मारणे वगैरे. अर्थात ह्या उमेरिकन परिभाषा आहेत.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

होणार्‍या अब्यूजबद्दल सहमत

होणार्‍या अब्यूजबद्दल सहमत आहे, आकडेवारी होणार्‍या अब्यूजपेक्षा कमीच असावी असे मला वाटते.

पण सर्वांसाठी एक शंका, तुमचा परिप्रेक्ष्य काय आहे? -

१. अब्यूज म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंग किंवा स्वातंत्र्याची अवहेलना/दडपशाही/एनक्रोचमेंन्ट आहे?
२. का अब्यूज म्हणजे योनिशुचितेचा झालेला भंग आहे?

शब्दार्थाचा क्षुद्र कीस काढून

शब्दार्थाचा क्षुद्र कीस काढून मुद्दा दुर्लक्षित करता? अशामुळेच भारत इ.इ.इ. (तबियतीप्रमाणे रिकाम्या जागा भरणे.)

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

सत्याचा बेडूक फुगून मोठा होऊ

सत्याचा बेडूक फुगून मोठा होऊ शकतो, पण त्याचा बैल होत नाही. मला 'आधी बैल असण्याचा दावा केला गेला, मग तो सोडून देऊन फुगलेला बेडूक दाखवला. आणि हा फुगीरपणा टिकून आहे.' एवढंच सांगायचं होतं.

एकदम नेमके अन मार्मिक!

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

सहमत आहे.सेक्षुअल असॉल्टची

सहमत आहे.
सेक्षुअल असॉल्टची व्याख्या इथे मिळेल. leching is not assault.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_assault

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

+१

सहमत आहे.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

अ‍ॅब्यूज

परिच्छेदातील प्रत्येक उदाहरणाला (प्रत्यक्ष स्पर्श नाही अश्यासुद्धा) अ‍ॅब्यूज म्हणायचे असेल तर मग वन इन एव्हरी टू एक म्हणायला हवे.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता (माझ्या घरी) चालत आहे. पण ऑफीसमधून चालत नाही.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

आपलाच दोष

मला जरा जास्तच अनुभव आलेत असे वाटून माझ्या ओळखीतल्या ज्या ज्या स्त्री/मुली यांच्याशी बोललेली आहे सर्वांनी असे प्रकार त्यांच्याबरोबर आणि त्यांच्या ओळखीतल्या मुलींबरोबर किमान एकदा तरी घडले असल्याचे मान्य केले आहे.

दुर्दैवाने खरे असावे.
मागे एका खरड चर्चेत मी हेच म्हटले होते की मी अनेकदा नी सहज जे बघतो - मला दिसते, दिसत आलंय - ते तुम्हाला दिसत नाही का? मला तर अनेकदा बसमधील मुद्दाम केलेले चोरटे स्पर्श, दुकानदाराने वस्तु देताना/पैसे घेताना मुद्दाम केलेले स्पर्श, काही घ्यायला वाकलेल्या स्त्रीयांच्या पार्श्वभागाकडे डोळे भरून बघून घेणे, बाजारात वाकून भाजी निवडणार्‍या बाईच्या मागे "अँगल साधून" (नी जागा असूनही जणु त्या बैचे होईपर्यंत थांबलोय अशा अविर्भावात) तिरके कटाक्ष टाकत उभे असलेले, "अरे वो तो हम घुरके देखे इसीलीये ऐसा कपडा पहनती है" असे उच्चशिक्षितांचे संवाद, लहान मुलींना (म्हणजे त्या व्यक्तीपेक्षा लहान, प्रत्यक्षात ती ८-१० वर्षांची असते) सतत चोंबाळत शो श्वीट करत घेतलेले लांबलचक पापे आणि असे बरेच काही दिसत असते

हरेक वर्गाकडून, शिक्षित व अशिक्षितांकडून, झोपडपट्टीपासून "साला हाय क्लास" सोसायट्यांपर्यंत, हर वयाच्या व्यक्तींकडून असे होताना दिसते. खटकते. प्रत्येकवेळी थोपवायची धमक नसते, कधी इच्छा तर कधी कुवत, पण म्हणून याची जाणीवच असु नये किंवा "हे काय खोटारडेच आहेत. एखाद दुसर्‍या प्रकरणाला कित्ती कित्ती मोठ्ठे करून यांना काय मिळतं! पर्वट कुठले." "या स्त्रीमुक्तीवाल्यांना जिथ्थे तित्थे वैट्टंच दिस्तं. समाजात चांग्ल काही आहे हे पटतच नै यांना" वगैरेही ऐकले आहे. ते ऐकून घेण्यात कोडगे झालो आहोतच म्हणा!

आता आम्हाला हे दिसतं जाणवतं हा आमचा दोषच म्हणायचा!

असो.

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

आकडेवारी किती फुगवली जाते?

आकडेवारी किती फुगवली जाते? याचे जर विवेचन कोणी दिले किंवा मुळात ही आकडेवारी इतकी चुक आहे आणि प्रत्यक्ष चित्र असे आहे असा दावा कोणी केला तर त्या दाव्याला ग्राह्य टरवून स्त्रीयांवरील अन्याय खरोखरच किती मिथ आहेत आणि किती सत्य आहेत यावरील मत बदलायला मी तयार आहे.

याबद्दल कोणी काही बोलणार नाहीये ऋ! हे स्त्रीमुक्तीवाले खोटे आहेत, आकडे फुगवताहेत हे आणि हेच फक्त सांगायचं आहे.

अमेरिकेतली परिस्थिती आणि शिवाय भारतातही उरलेल्या मुद्द्यांची स्थिती मला माहीत नाही पण
पाचात एक सेक्श्युयली असॉल्टेड - हे तर माझ्या आजवरच्या अनुभवावरून सत्य असावे असे वाटते.

मी स्वतः वय ५ ते साधारण १७-१८ या वयापर्यंत किमान १० वेळा या प्रकाराला सामोरी गेले आहे (आणि हे खरे आहे, मी आकडा फुगवून नाही सांगत आहे, एक्दा आठवून मोजून बघितलेय, अर्थात आजकालच्या बलात्काराच्या घटना बघता आप्ल्यावर बलात्कार आणि त्यापुढंच अघोरी काही झालं नाही यातच समाधान मानायचं बहुदा!) आणि मला जरा जास्तच अनुभव आलेत असे वाटून माझ्या ओळखीतल्या ज्या ज्या स्त्री/मुली यांच्याशी बोललेली आहे सर्वांनी असे प्रकार त्यांच्याबरोबर आणि त्यांच्या ओळखीतल्या मुलींबरोबर किमान एकदा तरी घडले असल्याचे मान्य केले आहे. हा सँम्पल सेट किमान २५०-३०० मुलींचा आहे ज्यात किमान एक्दा असा प्रकार घडणे जवळ जवळ १००% आहे. तरी मी एक मुलगी एक्दा धरली आहे. प्रत्येक अनुभव मोजायचा तर काय होईल कुणास ठाऊक!

आता यावर "कारण भारत हा सेक्श्युअली फ्रस्ट्रेट्रेड लोकांचा देश आहे" अशी मौक्तिके द्या रे कुणी!

-सविता
----------------------------
|| स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही ||

टंकनश्रम वाचवल्याबद्दल

टंकनश्रम वाचवल्याबद्दल घासकडवींचे अनेक आभार.

राईटिस्ट हिंदुत्ववादी एमसीपी.

+१

सहमत आहे.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.