तुम्हाला कसलीकसली भीती वाटते?

खरडफळ्यावर सध्या गप्पा सुरू आहेत; तुम्ही कोणत्याशा गर्दीच्या ठिकाणी असताना तिथे कोण्या माथेफिरूने अचानक गोळीबार सुरू केला तर. ह्या चर्चेमुळे मला कसली भीती वाटते ते मला स्पष्टच लक्षात आलं.

१. माझ्याकडे बंदूक असणं अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. त्यामुळे माथेफिरूशी माथेफिरूपणा करणं मला शक्य नाही. (ट्रोलांशी ट्रोलिंग करणं तसं सोपं; त्यासाठी सरकारी परवाना वगैरे भानगडी कराव्या लागत नाहीत.) - ही भीती नाही.

२. "पळून जाणे हा बेस्ट उपाय." असं एक मत आलं. मी नियमितपणे थोडी पळते हे खरं आहे. पण आता काय मी लहान मुलगी राहिलेली नाही; गेल्याच महिन्यात सोळावं वरीस लागलंच. त्यामुळे आता स्वयंचलित बंदुका किंवा छोट्या पिस्तुलींच्या गोळ्यांपेक्षा जोरात धावून, त्या चुकवणं मला शक्य नाही. गजगामिनी हे सौंदर्याचं लक्षण नाही का? (अर्थात आम्ही सिंहकटी नसून गजकटी आहोत, पण ते इथे अवांतर आहे.) - ही पण भीती नाही; हा आत्मचरित्राचा एक तुकडा आहे.

३. मग एकच पर्याय उरतो. मेल्यासारखं पडायचं. तसंही 'आडवी झाल्यावर मेल्यासारखी झोपते' (ह्यातला मेल्यासारखी हा शब्द महत्त्वाचा) अशी असूयायुक्त वर्णनं आईकडून लहानपणापासूनच ऐकत आले आहे. त्यामुळे मेल्यासारखं पडणं मला जमण्यासारखं आहे. ह्यात वेगवेगळ्या शक्यता येतात :

अ. मला भीती वाटते की मेल्याचं नाटक करताना मी झोपले आणि स्वप्न पडून बडबडले तर बिंग फुटेल.
आ. समजा माझं मरण्याचं नाटक आहे का मी खरंच मेल्ये हे बघायचं म्हणून त्याने मला लाथ मारली; आणि माझ्या शरीरातून रक्तच बाहेर येत नाही हे दिसलं तर माझं नाटक साफच फसेल. पण बहुदा शूटर लोकांना ह्यापेक्षा बरी कामं असतील. आपण प्रयत्न करून बघायचा. समजा प्रयत्न फसलाच तर पुढची बहुदा वेळ येणार नाही. त्यामुळे आपला कितीही मोठा पोपट झाला तरी 'आता लोकांना तोंड कसं द्यायचं' अशा विचाराने जी खिन्नता (डिप्रेशन) येईल त्यापासून तरी सुटका होईल.

तर मला मेल्याचं नाटक करताना झोप लागून, स्वप्नात बडबड करून बिंग फुटण्याची भीती वाटते. तुम्हाला कसली भीती वाटते?

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

(१) जगातील कवि नामशेष होण्याची
(२) डोळे गेल्याने स्तोत्र वाचन न करता येण्याची (आता असे म्हणू नका वाचुन वाचुन स्तोत्रच क्कॉ? ;))

कवी लोकांमुळे हल्ली लोकांना पाऊस, आई, नात्यातल्या इतर स्त्रिया, शाळेतल्या सगळ्या गोष्टी आणि शिक्षक वगळता सगळी माणसं, फळं लगडलेली झाडं, लहान वयातली मैत्री अशा एकेकाळच्या प्रेमळ गोष्टींची भीती वाटायला लागली आहे. आणि तुला कवी नामशेष होण्याची भीती का वाटते! अर्थातच, इथे इरॅशनल भीत्या लिहायच्या आहेत म्हटल्यावर आणखी काय बोलणार!

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ती वेळ येण्याआधीच यच्चयावत स्तोत्रं पाठ करून टाका.

*********
आलं का आलं आलं?

हाहाहा.

मला तर भीती अशी वाटते की हल्ला झाला आणि मी जर त्यादिवशी दाढी करायला विसरलो असेन तर? मृतांचे फोटो म्हणून जे दाखवतात त्यात माझाच चेहेरा विद्रुप दिसला तर लोक काय म्हणतील? त्या कल्पनेनेसुद्धा मला प्रचंड एंबॅरॅस व्हायला होतं. त्यामुळे आजकाल मी नीटनेटका होऊन, बऱ्यापैकी मॅचिंग कपडे घालून, भांगबिंग नीट पाडून बाहेर पडतो. लोकांनी मेट्रोसेक्श्युअल वगैरे म्हटलं तरी काही हरकत नाही - आठवड्यातून एकदा फेशियल करून घेतो, केस रंगवतो आणि भुवयादेखील कोरून घेतो. बाकीचे लोक हे असलं केल्याशिवाय बाहेर पडतात तेव्हा त्यांना नागडं कसं वाटत नाही असाच प्रश्न मला पडतो.

शी!!! ROFL

माझ्या मनातली भीती माथेफिरूच्या गोळीबाराच्या चर्चेने बाहेर आली म्हटल्यावर लगेच तुम्हाला त्याचीच कॉपी करावीशी वाटते. हे वाङ्मयचौर्य आहे. तुम्ही मेलानिया ट्रंपचं भाषण लिहून देणाऱ्यांपैकी एक दिसता. तुमची स्वतःची स्वतंत्र भीती लिहा. माझ्या भीतीची पार्श्वभूमी चोरू नका.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

राजेश भिकारी,
माझी भीती चोरली,
ढुम ढुम ढुुमाक
ढुम ढुम ढुमाक

असं म्हणणारांचीसुद्धा मला भीती वाटते.

रॅशनल भीत्या अशा जाहीर करण्यासाठी फार धैर्य लागतं ब्वाॅ!

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

एका संस्थळावर दाढीच्या खुंटांचं कौतुक करायचं आणि दुसरीकडे दाढी न करता मेलो तर म्हणून घाबरायचं हे काय बरोबर नाही हा!

यथायोग्य उत्तर दिलं असतं; पण माझ्या भीतीची पार्श्वभूमी चोरणाऱ्याला मदत करण्याची भीती वाटते.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अहो, ती खुंटं चांगली दिसतात की नाही हे वयावरून ठरतं. आमचं ते वय गेलं आता. त्यातही ती काही ललनांची स्पेसिफिक आवड असते. आम्ही ज्या वर्तुळांत वावरतो त्यांत कोणी खुंट कुरवाळत नाही.

दाढीचे खुंट असं स्पेसिफिक लिहा ब्वॉ Wink

अरुण कोलटकरच्या कवितेतलं
फुलांवर सांगितलेला हक्क काट्यांवर ही शाबित झालेला नसतो
मधलं.
खुंट्याची बायको खुंटी चा नायत गैरसमज व्हायचा
ते
न्हाउनिया केस ओले दारामध्ये आली
खुंटीवर टांगलेली चोळी चोरी गेली
मधली खुंटी
म्हणतोय.
नाही पण जौद्या उगा अश्लील श्रेणी मिळायची.

A Performance artist stood still for 6 hours to let people do what they wanted with her body. What happened next ?
https://www.elitereaders.com/performance-artist-marina-abramovic-social-...

मृतांचे फटू म्हणून डेड बॉड्यांचे फोटो दाखवतात??? ते तर नॉर्मल फोटो छापतात नातेवाईकांकडून घेऊन.

त्यापेक्षा असं करा. एक ऑनलाईन सर्वीस सुरू करा. लोक आपण अपघात, हल्ल्यात मेलो तर कोणता फोटो छापावा आपल्या पश्च्चात तो फोटो त्या सर्वीसकडे सुपूर्त करतील. मेल्यावर पेपरवाले करतील सर्वीसवाल्यांना काँटॅक्ट.

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

मृतांचे फटू म्हणून डेड बॉड्यांचे फोटो दाखवतात??? ते तर नॉर्मल फोटो छापतात नातेवाईकांकडून घेऊन.

...त्यापेक्षासुद्धा, त्या 'गृह्यसंस्कार'-छाप कॉलमांतून जे फोटो छापतात, त्यापेक्षा डायरेक्ट डेड बॉडीचा फटू छापला तर परवडेल, अशी अवस्था असते.

असो चालायचेच.

===========================================================
मग्रूर, मुजोर आणि आढ्यताखोर भुंकणारा ब्राह्मण पुरुष
(ऐतिहासिक काळात किंवा फेस‌बुकाव‌र न वाव‌र‌लेला, प‌ण उप‌क्र‌माव‌र थोडाफार‌ बाग‌ड‌लेला)

चेपुवरून घेतील हे गृहितक धरून मी त्यातल्यात्यात भारदस्त वाटणारेच फोटो चेपुवर ठेवले आहेत.

*********
आलं का आलं आलं?

त्यादिवशी दाढी करायला विसरलो असेन तर?
तुम्ही लिहिलेल्या शक्यता अगदीच नगण्य आहेत.
त्यापेक्षा महत्त्वाची शक्यता तुम्ही एका विशिष्ठ धर्माचे तर नाहित ना ? आणि हल्लेखोरांमधे तुमचा देखील समावेश होता की कसे हे पहिले तपासले जाईल असे वाटते.

पळून जाताना पाय घसरुन पडण्याची भीती वाटते ब्वॉ

काल आम्ही बोलत होतो चिली स्प्रे मारला मारे त्या हल्लेखोराच्या डोळ्यात आणि लक्षात आलं की तो जॅम झालाय किंवा जर स्प्रे पोचलाच नाही तर तेजायला, क्वचित दैवयोगाने वाचलो असतो तेही वाचणार नाही ROFL
___
'तिश्जी तुमचा प्रतिसाद फार विनोदी वाटला Smile

1) मला मैफिलीत गाताना एखादी तान किंवा आलाप घेताना माईकसमोर भसकन् शिंकच आली तर याची भीती वाटते,
2) किस करताना/ मुका घेताना ढेकर आली/आला तर अशीपण भीती वाटते
3) चढावर असतानाच गाडी पंक्चर होण्याची भीती वाटते
4) कुणा मवाल्याशी वाद घालताना जुनं काहीतरी आठवून हसू येण्याची भीती वाटते
5) पावसात फिरताना चारदोनांसमोर पार घसरून उताणं पडून जन्मसावित्री असल्यासारखा गुडघ्यावर भोक पडलेला परमप्रिय पजामा अजून फाटेल काय अशीपण भीती वाटते :~ :~

आम्ही अस्सेच आहोत

चढावर असतानाच गाडी पंक्चर होण्याची भीती वाटते

काल पूलावरुन जाताना बस काहीतरी टींटीं गाणे गाऊ लागली. मला दिसूच लागले की गाडी पंक्चर होऊन वाकडीतिकडी गेलेली आहे व कठडा तोडून लेकमध्ये कोसळली आहे Sad

ही भीती म्हणायची की झैरात?

खौचट मोड ऑफ.

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

लवकरच माणसांवर 'जुरासिक पार्क' सिनेमा बनवावा लागेल, कारण मनुष्यजात नष्ट होणार आहे. अशी भीती मला वाटते.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

पण माणवजात नष्ट झाली तर बणवलेला शिणेमा बघणार कोण? पोस्ट-अपोक्यालिप्टिक जगातील झुरळे? (कारण ते न्यूक्लियर सर्व्हायव्हर्स बनू शकतातसे कुठेशीक वाचले होते बॉ.)

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

शिणेमा बणवणाऱ्यांचे भाऊबहीण शिणेमा बघणार णाहीत काय!

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

पण माणवजात नष्ट झाली तर बणवलेला शिणेमा बघणार कोण? पोस्ट-अपोक्यालिप्टिक जगातील झुरळे?

साधारण अशी घटना क्लायमॅक्सला ठेवून एक विज्ञानकथा होती...बहुतेक निरंजन घाटे यांची. परग्रहावरून आलेल्या जीवांना पृथ्वीवर जीवसृष्टी असल्याचा पुरावा म्हणून एका चित्रफीतीचा छोटासा तुकडा सापडतो....थोडासा विनोदी शेवट होता गोष्टीचा.

कुणा मवाल्याशी वाद घालताना जुनं काहीतरी आठवून हसू येण्याची भीती वाटते

धन्य आहे.

actions not reactions..!...!

१- एखाद्या अपरीचीत, आयुष्यात पहील्यांदाच प्रवासात वा कुठे अपघाताने सहजच भेटलेल्या सुंदर सेक्सी ललनेशी सुरु झालेला अतीसुंदर संवाद ह्रदयाच्या दिशेने जातोसे वाटतानांच त्याचा अपघाती क्रुर पार्थिव शेवट अ‍ॅमवेत वा क्रेडीट कार्डात वा आकाशातल्या बापाच्या मायेत तर होणार नाही ना ? अशी भीती सुखद संवादा दरम्यान पार्श्वभुमीवर वाजत राहते.
२- लहान मुलांसोबत जर टीव्ही वर सार्वजनिक मारहाणीची मॉब लिंचींग ची क्रुर दृश्ये न्युज मध्ये अथवा रस्त्यात जातांना एखाद्या भुरट्या चोराचा "न्याय" केला जात असतानांची दृश्ये जी आजकाल टीव्ही व रस्त्यात सर्रास आढळतात. तेव्हा बरोबरीच्या बालकाकडुन कुठला भयंकर निरागस प्रश्न येइल ? त्या प्रश्नांची भिती वाटते. त्या द्याव्या लागणार्‍या "एक्स्प्लनेशनची" भीती वाटते.

A Performance artist stood still for 6 hours to let people do what they wanted with her body. What happened next ?
https://www.elitereaders.com/performance-artist-marina-abramovic-social-...

नोकरीच्या दिवसांत, रोज डबलडेकर पकडताना, मला भडक लिपस्टिक लावलेल्या ललनांची भीति वाटायची. चढताना गर्दीत, त्यांचे ओठ माझ्या शर्टला लागले तर शर्ट तर खराब होईलच, पण त्या ठशांचे ऑफिसमधे आणि घरी काय काय अर्थ काढले जातील, याची जास्त भीति होती.

एक‌च‌ बुद्ध्
बाकी सारे क्रुद्ध !

मला माझी पुस्तकं चोरीला जाण्याची भिती वाटते Sad

तुम्हाला कशा कशाची प्रिती वाटते ?
एक घाशीराम कोतवाल मधला डायलॉग आठवला लंपट नानाला एक कोवळी मुलगी म्हणते " मला तुमची भिती वाटते " त्यावर नाना लाडात येऊन म्हणतो
"तुला माझी भिती वाटते पण मला तर तुझी प्रिती वाटते " अस काहीतरी

"आजच्या जगात प्रितीच झुळझूळ पाणी वाहवणार्‍या लोकांची संख्या छोटी असली तरी या अगणितांच्या लक्षावधी भितीच्या भिंती ना हेच प्रेमपाणके पाडतील आणि तोच खरा सुदीन!!!"
प्रवीण बावणे

A Performance artist stood still for 6 hours to let people do what they wanted with her body. What happened next ?
https://www.elitereaders.com/performance-artist-marina-abramovic-social-...

हा संपूर्ण प्रतिसादच भीतीदायक आहे.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अदिती तै - प्रतिसादांना "भितीदायक" अशी श्रेणी द्यायची सोय कराना. मला बरेच प्रतिसाद भितीदायक वाटतात ( म्हणजे मला ती सुविधा नाहीये पण बाकीच्यांना उपयोगी पडेल )

मला मात्र अंधाराची, कुत्र्यांची, मारक्या गायींची या शिवाय साउथ ब्लॉक मध्ये १८ वर्षे रात्रीच्या वेळी 'माकडांना' भीत भीत घालवली आहे. माणसांची भीती मला क्वचितच वाटली आहे.

संपादकांच्या असल्या धाग्यांची भीती वाट्टे ROFL

why not Wink

नाही वाटत कसलीच .

"मेलेलं कोंबडं आगीला भित नाही .." त्यतली गत झालीय. ::)

********
इथे फुलांना म‌र‌ण‌ ज‌न्म‌ता - द‌ग‌डांना प‌ण‌ चिरंजिविता |
बोरी बाभ‌ळी उगाच‌ ज‌ग‌ती - चंद‌न‌ माथी कुठार‌ |
अज‌ब‌ तुझे स‌र‌कार‌ ...

  • नेट ऐन टायमाला डाउन होइल
  • लॅप्टॉप ,मोबाइलची बॅटरी जास्तच लवकर संपत आहे की काय
  • कुठे गेलो तर वायफाय मिळेल ना

याची सतत भिती वाटत असते

actions not reactions..!...!

डोकं खाणाय्रा लोकांची.अळी पान कसं खाते ते पाहिलंय का?ते दृष्य समोर येत. राहाते.

ऑपरेट केलेल्या पेशंटला जखमेत इन्फेक्शन होण्याची भीती वाटते. ते होऊ नये म्हणून हजार काळज्या घेतलेल्या असल्या तरीही.

बास. बाकी कसलीच नाही.

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

मला नोकरी जाण्याची भीती बरेच दिवस असायची. तरीही १५-१६ वर्षं एकाच शाळेत चिकटून होते आणि हल्लीच ती स्वतःच सोडली. आता कशाला उद्याची बात??

-गौरी

मला पालीची भीती वाटते.

जवळची व्यक्ती मला सोडून जाईल हि भीती वाटते .

जवळची व्यक्ती मला सोडून जाईल हि भीती वाटते .

का? Sad कोणी जात नाही. स्तोत्रं म्हणत जा Wink

जवळची पाल सोडून गेली तर काय वाटेल?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

याईक्स. ती जळ्ळी पाल जवळची झाली कधी? SadSad

Pal you know, Pal. not paal Lol

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

ती जळ्ळी पाल जवळची झाली कधी?

Alter ego.

('Bum पाल' म्हणणार होतो, पण न जाणो उगाच भलता अर्थ घेतला जायचा, म्हणून आवरते घेतले.)

अवांतर: पा.ब.थां.!!!!!!
------------------------------
अतिअवांतर: हिंदीतल्या 'बम फटना' या वाक्प्रचाराने आमची जाम करमणूक होते.

===========================================================
मग्रूर, मुजोर आणि आढ्यताखोर भुंकणारा ब्राह्मण पुरुष
(ऐतिहासिक काळात किंवा फेस‌बुकाव‌र न वाव‌र‌लेला, प‌ण उप‌क्र‌माव‌र थोडाफार‌ बाग‌ड‌लेला)

मला चार चाकी गाडी चालवायची भिती वाटते.
दुचाकी कशीही रपटवू शकते पण चार चाकी चालवताना पोटात गोळा येतो.

त्यापेक्षा डायवरच्या बाजूला बसून शायनिंग मारायला मजा येते.
Smile

बाकी मला कशाकशाचीही भिती वाटत नाही .

कधीकधी एखादं रटाळ लिखाण, कविता किंवा धागा, वाचत असतो.
इतकं भिकार लिखाण असतं की वाचवत नाही तरी पुढे रेटत असतो.
अशा वेळी त्या लिखाणाच्या खाली शुचिचा 'सुंदर, अप्रतिम,' वगैरे प्रतिसाद आलेला असेल की काय ह्याची मला भीती वाटते!!!
Smile

ROFLROFL काय हे पिडां!

हे बघा. मुक्तपिठीय टाकलं तर अजुनच घाबरतील ते. Blum 3

मला वाटलं होतं, शुचि आता म्हणेल की, मला पिडांची भीती वाटते!

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

अगागागागागागा ROFLROFLROFL

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

अशा वेळी त्या लिखाणाच्या खाली शुचिचा 'सुंदर, अप्रतिम,' वगैरे प्रतिसाद आलेला असेल की काय ह्याची मला भीती वाटते!!!

सारखी स्तोत्रं म्हटल्यामुळे स्तुती करावीशी वाटत असेल.

एक‌च‌ बुद्ध्
बाकी सारे क्रुद्ध !

हा ना, आपण काहीही लिहिलं तरी शुचि अप्रतिम म्हणेल या भीतीनेच मी काही लिहित नाही.
शुचिमामी एकादा दिवस तरी जरा धुलाईचा काढ. फालतू, बोगस, टुकार, भंकस, वाईट, दरिद्री अशा विशेषणांचा पण वापर कर. नाहीतर गंजतील ते.

ह्याचा कॉन्व्हर्स पण खरा आहे का? म्हणजे शुचिने सुंदर, अप्रतिम म्हणले म्हणजे लेख्/कविता भिकारच असणार.

Olympics चा ओपनिंग सरेमोनी बघण्याची , आणि तो चवीचवीने बघून मग इतरांना चावणाऱ्या लोकांची .... भीती वाटते

सक्काळी सक्काळी अध्यात्मिक पोस्ट टाकून whats app ग्रुप भरून टाकणाऱ्या लोकांची आणि त्यांच्या भंकस पोस्ट्स ची .... भीती वाटते

किंवा Inspirational post.

--------------------------------------------
गमभन मॉड्युल आता ऑफीसमधूनही चालत आहे.

प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एम सी पी

मी बऱ्याच वेळेस सक्काळी सक्काळी उपटणाऱ्या अध्यात्मिक पोस्टला ROFL चा रेप्लाय देतो. पाठवणारे चिडत असावेत.

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

मी अगदी असेच नाही पण काडीसारू रिप्लाय देतो.

परवा एकाने शहीद या शब्दाची खरी व्युत्पत्ती सांगून, शहीद ऐवजी हुतात्मा म्हणा असे सांगणारा मेसेज फॉर्वर्डला. मी म्हणालो की मराठीत आणि हिंदीत असे शेकडो शब्द आहेत. आहे का तुमच्या **त दम, सगळ्या 'त्या' शब्दांना हाकलायचा? तर लगेच 'योग्य शब्दयोजनेपेक्षा मोठे प्राब्ळम देशासमोर आहेत' वगैरे बोलू लागले. मी म्हणालो मग अगोदरच्या मेसेजलाच हे पर्फेक्ट लागू होतं. त्यावर आज भाईंनी कडीच केली, प्रपंचात रमणारे कसे मूर्ख असतात आणि मोक्षाला मुकलेले इ. असतात वगैरे सांगणारी रामदासकृत ओवी सादर केली निरूपणासोबत. त्याला रिप्लाय इतकाच दिला की अध्यात्मापेक्षा मोठे प्राब्ळम देशासमोर आहेत. त्याला अजून रिप्लाय आलेला नाही. पाहू काय येतो रिप्लाय ते. इतरांनी सांगितलेलं चालत नाही पण स्वतः तेच करतात. लय मजा येते.

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

कडक !!! बराच पेशन्स आहे तुमच्यात ( तारुण्य अजून काय ?)

तारुण्यच, दुसरे काय? अजून काही वर्षांत ही रिअ‍ॅक्शन फक्त स्मायलीपुरती आणि नंतर ब्लॉकपुरती उरेलसं वाटतं.

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

वय वाढायचे अटळ असते, शहाणपण येणे मात्र पर्यायी मूल्य आहे Wink

अगदी अगदी!

आत्याबाईला मिशा असत्या तर काका म्हटले असते = काका व्हायला पुरुष असण्याची गरज नाही. फक्त आत्याबाईला मिश्या लावा की झाले काम.

कळतात बरं ही तिरकस "अगदी अगदी" WinkROFL

मला अशा वेळेला पु.लंचं तुझं आहे तुजपाशी नाटक आठवतं. किती eternal नाटक आहे ते, आजच्या काळात सुद्धा लागू होतंय.

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

कोणालाही दहशतवादी हल्याची अथवा ट्रंप निवडुन येइल अथवा पडेल याची अजुनही भिती वाटत नाही ही किती सकारात्मक बाब आहे. जिओ.

actions not reactions..!...!

भीती वाटते, नाही असे नाही. पण 'होईल तेव्हा पाहून घेऊ' असे धोरण तूर्तास ठेवले आहे.

ट्रंप निवडुन येइल अथवा पडेल याची

Smile

===========================================================
मग्रूर, मुजोर आणि आढ्यताखोर भुंकणारा ब्राह्मण पुरुष
(ऐतिहासिक काळात किंवा फेस‌बुकाव‌र न वाव‌र‌लेला, प‌ण उप‌क्र‌माव‌र थोडाफार‌ बाग‌ड‌लेला)

गेल्या काही दिवसांतल्या बातम्या बघून मला भीती वाटायला लागली आहे की ट्रंप हा डेमोक्रॅट पक्षाशी इमान राखून असणारा इसम आहे का काय! हे असे मित्र असले तर शत्रूंची गरज काय, वगैरे.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

जवळपास खात्री होऊ लागली आहे.

===========================================================
मग्रूर, मुजोर आणि आढ्यताखोर भुंकणारा ब्राह्मण पुरुष
(ऐतिहासिक काळात किंवा फेस‌बुकाव‌र न वाव‌र‌लेला, प‌ण उप‌क्र‌माव‌र थोडाफार‌ बाग‌ड‌लेला)

हे शक्य आहे. हिलरी इतकी कपटी आहे की तिच्या डोक्यातुन असल्या कल्पना निघु शकतात.

१९८४ चा बदला घेण्यासाठी ममो सोगांना धरुन राहीले अशी एक कॉन्स्परसी थिअरी आहे. पण ती खोटी असावी कारण ममोंना क्रेडीट दिल्यासारखे होईल.

सार्वजनिक ठिकाणी जिथे लायनीत वॉशबेसिन्स असतात, तिथे बाजूची व्यक्ती, स्वतःच्या तोंडावर 'ताजगी देने वाला' पाण्याचा हपका निष्काळजीपणे जोरात (उदा. 1942मधे मनिषा कोईराला एका दृष्यात तोंड धुताना दाखवल्ये तसं) मारेल आणि ते पाणी आपल्या अंगावर उडेल की काय अशी भीती. तीच भीती लांबून चूळ फेकणार्‍यांच्या बाबतीत.

1942मधे मनिषा कोईराला एका दृष्यात तोंड धुताना दाखवल्ये तसं

हे असं करण्याचा बराच प्रयत्न मी तेव्हा केला होता, १९४२ मध्ये नाही, सिनेमा आला तेव्हा. पण बेसिनच्या आजूबाजूला पाणी सांडलं तर आपल्यालाच ते साफ करायला लागणार ह्याची जाणीव तीर्थरूपांनी करून दिल्यावर हे प्रकार बंद केले.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

१९४२ मध्ये नाही

ROFLROFL आँ लब्बॉड! वय असं चोरायचं नाही.

मी न केलेल्या कृत्त्याबद्दल बायको माझ्यावर खार खाऊन बसेल याची भीती वाटते.

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

मग कृत्य करुन मोकळंच व्हायचं म्हणजे "न केलेल्या" कृत्याबद्दल खार खायची संधीच मिळणार नाही. हाकानाका Wink

"न केलेल्या" कृत्याबद्दल खार खायची संधीच न देण्याची युक्ती चांगली आहे. पण खंत हीच आहे कि आम्हाला कृत्य करण्याची संधीच मुळी मिळत नाही ना Sad

शोकांतिका...

--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life

As usual I have put my foot in where my mouth belongs .... TYPICAL Sagittarian syndrome.

खंत हीच आहे कि आम्हाला कृत्य करण्याची संधीच मुळी मिळत नाही ना

हे खरे दु:ख आहे तुमचे, उगाचच बायकोची कारणे देताय.

मला भीती वाटते हे फारमसी वाले बॉटस, ऐसी गिळंकृत करतील Sad

"लॅव्हिश इज व्हल्गर, न्युडिटी इजन्ट." म्हणजे 'नग्नता नाही तर अति भपका, चकमकाट हा हिडीस असतो.'

तुला नग्नतेची भीती वाटत्ये का?

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

नंगे से खुदा भी डरता है , तो मै क्या चीज हूं Wink

मला सध्या कुठचा नवीन विषय वर्तमानपत्रात दिसला तर 'हे होऊन बारा तास होऊन गेले, पण ऐसीवर चर्चा का नाही झाली? उत्तर द्या! संपूर्ण देश तुमच्या उत्तराची वाट बघतो आहे!' असं हाताच्या आक्रमक हालचाली करत कोणीतरी विचारेल अशी भीती वाटत असते.

काढलाच एकदा विषय
बरे वाटले असेल आता गुरुजींना. Wink
.
असल्या लोकांची एक फार भीती वाटते बाबा. Wink

तुम्ही बघितलं नाही का? दुसऱ्या धाग्यावर मी सोडून बाकी सगळे स्त्रीद्वेष्टे आहेत, हे मी सिद्ध केलेलं आहेच.

पुढच्या वेळेस, वेळेत घाबरून टाका बघू!

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मी आधीच घाबरलेलो आहे. कारण मला 'डोळे बघ, घाबर, घाबर' म्हणणाऱ्या लोकांची त्यांच्या डोळ्यांकडे न बघताच भीती वाटते.

मला कुठेही कार घेऊन जाताना पार्किंग मिळेल की नाही याची भीति वाटते. मिळालं तरी, परत गाडीशी येईपर्यंत, ती टो करुन नेली असेल का, याची भीति वाटत रहाते.

एक‌च‌ बुद्ध्
बाकी सारे क्रुद्ध !

घाईची परसाकडे लागली आन परस उपलब्ध नसेल तर? याची भीती वाटते

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

ओह शूट हे असे झालेले आहे व्हरमॉन्टला. आय हॅड टू नॉक ऑन अ स्ट्रेन्जर्स डोअर. कारण मी आणि गुरमीत आम्ही मरीना, लेकशोअर वरती सकाळी वॉक घेत होतो. कुठेही रेस्टरुम नव्हती, निदान आम्हाला माहीत नव्हती. त्या स्त्रीने वापरु दिले हे तिचे उपकार, देवदूत असणार ती बाई. नंतर मी तिल जाऊन गिफ्ट्कार्ड दिलेले ROFL

पाने