पार्ले जी च्या आठवणी.

तुम्ही सर्वांनी पार्ले जी चा biscuit खाल्ला असेलच.(नसेल तर धिक्कार असो तुमचा). व त्याच्याशी निगडित काही मजेशीर आठवणी असतील (नसल्या तर आठवा).
त्या इथे टाका.
आमच्या कडे कोणी आजारी पडला किंवा मरायला टेकला किंवा बाळंतीण स्त्रीस भेटायला जाताना पार्ले चा पुडा घेऊन जायची पुरातन प्रथा आहे.
असं काय आहे त्यात की तुमच्या सारख्या म्हातार्या पासून लहान मुलांना तो आवडतो?

field_vote: 
0
No votes yet

पार्लेचा पुडा फोडल्याफोडल्या पाहिलं ताज बिस्कीट खाल्लं की जी चव लागते ती पुन्हा तशी लागत नाही. अगदी त्याच पुड्यातलं बिस्कीट पंधरावीस मिनिटांनी खाल्लं तरी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

भारतात सर्वात जास्त २ च बिस्कीट चहा ला चालतात
एक सरळ कपात जात नाही
दुसरा जातो पण
बाहेर
येत नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुक्या- " आलीया भोगासी असावे सादर " विल्या- " The Readiness is all "

पार्ले ग्लुकोज च‌हात बुड‌वुन पेक्षा दुधात बुड‌वुन म‌स्त लाग‌तात.
मी मॉन्टेस‌रीत‌ अस‌ताना, श‌निवारी आई शाळेत गेली की बाबा म‌ला दुध अन पार्ले जी देत्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पार्ले ग्लुकोज च‌हात बुड‌वुन पेक्षा दुधात बुड‌वुन म‌स्त लाग‌तात.

आणि, दुधात‌, ती, ल‌व‌क‌र‌ ग‌लित‌गात्र‌ होत‌ नाहीत‌, च‌हासार‌खी! मार‌वांच्या प्र‌श्नाचे एक उत्त‌र‌ हे आहे आणि दुस‌री क‌पांत न‌ जाणारी बिस्किटे मारी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

मी अजूनही पारले पाण्यात भिजवून खातो, एकतर चहाबरोबर खाल्ल्यास नंतर चहा पांचट लागतो आणि चहाएवढं लवकर गळूनपण जात नाही.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

बदनाम हुये तो क्या, नाम नही होगा !
-महान संत जॅक स्पॅरो

हे कोणी करतं का?:
पावशेर दुध पातेल्यात घेऊन त्यात ५ रू. चा पारले बिस्किटाचा आख्खा पुडा फोडून टाकायचा, सगळ्या बिस्किटाचा लगदा झाला की चमच्याने ओरपायचे.(रात्री यायला उशीर झाला आणि मेस बंद असली की आम्ही असे करायचो.)
माझ्या मते पारलेच्या यशामागची कारणे:
१. पुर्वी १ आणि २ रू. च्या पुड्यांत अनुक्रमे ४ आणि ८ बिस्किटे देत. दुसऱ्या कुठल्याच कंपनीने इतक्या छोट्या पॅकेटसमध्ये बिस्किटे दिली नव्हती.
२. मध्यमवर्गिय आई बापांना मुलांना एका वेळी देता येण्यासारखी रक्कम(१, २, ५) ही या बिस्किटांची किंमत गेल्या २० वर्षांपासून आहे(नक्की काळ माहित नाही, मी २० वर्षांपासून खरेदी करीत आहे.)
३. किंमत तेवढीच ठेवली म्हणून दर्जा घसरला असे झाले नाही.
४. ग्लुकोज म्हणजे उर्जेचा स्त्रोत हे सामान्यांत पॉप्युलर आहे, आजारी, वृद्ध यांना पारले बिस्किट घेऊन भेटायला जाणे यामुळे असावे.
माझ्या लहाणपणी पारले खाणारे आणि गुडडे खाणारे असे दोन वर्ग अस्तित्वात होते, गुडडे वाले पारलेला चुकुनसुद्धा स्पर्श करीत नसत.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

मी पण -||-...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बदनाम हुये तो क्या, नाम नही होगा !
-महान संत जॅक स्पॅरो

भकु, "तुमच्या सारख्या म्हातार्या" हे कुणाला म्हटलात हो..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

आप तो जवान हो अभी.. दिल से

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

वैसे उमर से भी जवानईच है..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

त्या 'धिक्कार असो तुम‌चा' व‌र अनुराव ह्यांचा प्र‌तिसाद क‌सा नाही आला आताप‌र्य‌ंत?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- श्री टॅनोबा चौदावे
ट्विंकल ट्विंकल लिट्टल स्टार, गणपतीबाप्पा सुप्परस्टार

कुत्र्यांना, पार‌ले जी खाऊ घात‌ल्याने, ती कालांत‌राने म‌र‌तात‌, असे ऐकिवात‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी1
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

तसा प्रत्येक सजीव हा कालांतराने मरतोच!

बाकी कुत्र्यांना गोड फारसे खायाला घालू नये - त्यांना आवडत असले तरीही. आणि चॉकलेट तर अजीबात देऊ नये, हे खरे आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

चॉकलेट का नको आम्हाला? आयुष्य वाढत का त्यानी?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

चॉकलेट हे कुत्र्यांसाठी प्राणघातक ठरू शकते, म्हणून.

http://www.hillspet.com/en/us/dog-care/nutrition-feeding/is-chocolate-ba...

http://pets.webmd.com/dogs/guide/dogs-and-chocolate-get-the-facts

http://m.petmd.com/dog/chocolate-toxicity#

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बाकी कुत्र्यांना गोड फारसे खायाला घालू नये - त्यांना आवडत असले तरीही. आणि चॉकलेट तर अजीबात देऊ नये, हे खरे आहे.

गोडाबद्दल इन जनरल किंवा पारले जीबद्दल इन पर्टिक्युलर माहीत नाही, परंतु कुत्र्यास हार्टअटॅक आणावयाचा असल्यास चॉकलेट जरूर द्यावे. बिचारे काय द्याल ते विश्वासाने खातात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुम्ही सर्वांनी भ‌ट‌क्या कुत्रा ह्या आय‌डी चे धागे ब‌घित‌ले अस‌तिल‌च्. .(नस‌तील ब‌घित‌ले तर धिक्कार असो तुमचा). ते स्व‌ता ४ ओळीचा धागा काढुन ( प‌हिली क‌माई, प‌त‌ंज‌ली, पार्ले जी ) आठ‌वीचा निब‌ंध तुम्हाला लिहाय‌ला लाव‌तात्.

त्या धाग्यांम‌धे असे काय आहे की व‌यानी त‌रुण पासुन म‌नानी त‌रुण ऐसीक‌रांना निब‌ंध‌ लिहावा असे वाट‌ते?

त्या इथे टाका.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अनुतै, बाकीच्या धाग्यावर काही लिहिले तरी इथले महामहिम लोक दुर्लक्ष करतात हो. भकु कसे लक्ष तरी देतात निदान. माझ्यासारख्या वयानी लहान लोकांनी कश्या काय प्रतिक्रिया द्यायच्या?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

म्हातार्या माणसाना मनाने तरुण बोला.. अंगावर धावून येतात हो

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता एवढं वय झाल आणि आठवीच्या आठवणी नसतील माझी काय चूक? वाचा ना !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पार्ल्याची पार्ले जी ची बिस्किट‌ं ब‌न‌व‌णारी फ्याक्ट‌री ब‌ंद‌ झाली.
ट्रेन‌ने इर्ल्याचा ब्रिज‌ ओलांड‌ला की पार्लेचा बिस्किट‌ं भाज‌ण्याचा ख‌र‌पूस‌ वास‌ याय‌ला सुरुवात‌ व्ह्याय‌ची...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पार्ले जी ल‌हानप‌णी आव‌डाय‌चा त्याचे मुख्य‌ कार‌ण‌ म्ह‌ण‌जे कमीत‌ क‌मी किंम‌तीत‌ अवेलेब‌ल‌ अस‌णारा एक‌मेव‌ बिस्किट‌ पुडा. अग‌दी छोट‌ं पाकीट‌ प‌ण‌ याय‌च‌ं त्याच‌ं. आणि साधार‌ण‌ आता १५ किलोचा तेलाचा ड‌बा दिस‌तो त‌सा प‌ण‌ एक‌ प्र‌कार‌ याय‌चा. अजुन‌ही हे बिस्किट‌ ब‌र‌च‌ पॉप्युल‌र‌ आहे ग‌रीबांत‌. र‌क्तदानानंत‌र‌ देखील ब‌ऱ्याच‌ ठिकाणी दिलं जात‌ं. म‌हाग‌डी बिस्कीटे मिळू श‌कणाऱ्या, प‌र‌व‌डू श‌क‌णाऱ्या आज‌च्या ज‌मान्यात‌ ही मेरी प‌हिली प‌संद‌ " पार्ले मोनॅको"

पार्ले जी अजुन‌ही भ‌ट‌क्या कुत्र्यांना दिल‌ं जात‌ं श्वान‌प्रेमींक‌डून !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

स्वतः चे पाप धुण्यासाठी हरामी लोक पार्ले वाटतात आम्हाला!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बाकीच्यांच‌ माहित‌ नाही प‌ण‌ मी त‌र‌ आन‌ंदासाठी देतो भुभु लोकांना!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

म‌ग त्यांत‌ल्या एकात‌री पापाव‌र क‌धी एकत‌री तंग‌डं व‌र केलंय का तुम्ही?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- श्री टॅनोबा चौदावे
ट्विंकल ट्विंकल लिट्टल स्टार, गणपतीबाप्पा सुप्परस्टार

भाई ची गाडी सापडली नाही अजून!! तिच्या टायरचा शोध चालू आहे

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गाडी साप‌ड‌ल्यास‌ तुम‌चे नाम‌क‌र‌ण‌ ट‌फी असे क‌रावे काय‌?

Tuffy

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पेप्सी (की कोक‌?) पिणारं ज‌गात‌लं एक‌मेव कुत्रं होतं ब‌हुधा हे. शिवाय‌ लेडीज प्रोग्रॅम सुरू झाल्याव‌र निघून जाणारा एक‌मेव कुत्रा.

(अखंड ल‌ग्न‌क्यासेट‌ ऊर्फ ह‌माप्केहेकौन‌चा फॅन‌) बॅट‌मॅन‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

ह‌ंपाय‌र प‌ण होत‌ं हा ते कुक्कु..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

म‌र‌णोत्त‌र गिनेस मिळ‌तंय काय ओ? च‌व‌क‌शी क‌रुन ब‌घाय‌ला ह‌वी ज‌रा...ते कुत्रं आत्ताप‌र्यंत मेलंच असेल एव्हाना....

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

होय मिळ‌त‌ंय‌... व्हिट‌णीताई ह्युस्ट‌न‌ ना मिळाय‌ल‌य‌...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मिळाय‌लंय‌? यू मीन मिळालंय‌?

बाकी माहितीक‌रिता मंड‌ळ आभारी है!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मिळालेल‌ं आहे च‌ मिळाय‌ल‌ंय‌. ल‌ंप‌न‌च्या भाषेत‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हंप‌र‌ क‌स्लं घेऊन‌ ब‌स्लात‌, प्रेम आणि निशाच‌ं गुळ‌पिठ‌ मिळ‌वून‌ सोडणार‌ नंब‌र‌ एक‌ कुत्र‌ं ते. पापं ट‌फी न‌स्ता त‌र‌ निशा ला मोह‌निश‌ शी ल‌ग्न‌ं क‌राय‌ला लाग‌ल‌ं अस्त‌य‌ आणि प्रेमला निशावैनी मॉंस‌मान‌ मानावी लाग‌ली अस‌ती . (बाकी आताप‌र्य‌ंत‌ व‌र्जिन‌ असाय‌ला हेप‌ण‌ कार‌ण‌ ख‌प‌ल‌ं अस‌तं)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पापं ट‌फी न‌स्ता त‌र‌ निशा ला मोह‌निश‌ शी ल‌ग्न‌ं क‌राय‌ला लाग‌ल‌ं अस्त‌य‌

इथं "अस्तंय‌" नाय ब‌स‌त‌. बोलीचा अभ्यास थोडा अजून वाढ‌वाय‌चं ब‌घा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

काय ब‌स्त‌य‌ म‌ग‌???

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"पाssप‌ं ट‌फी न‌स्ता त‌र‌ निशा ला मोह‌निश‌ शी ल‌ग्न‌ं क‌राय‌ला लाग‌ल‌ं अस्तं"

हे योग्य होईल‌. भूत‌कालीन कंडिश‌न‌ल वाक्यांम‌धील‌ क्रियाप‌दांत‌ "य‌" ऐकाय‌ला ऑड वाट‌तंय‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

बाsssssssssर‌ं.
मंड‌ळ‌ आभारी आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Parle-G is a brand of biscuits manufactured by Parle Products in India. According to a Nielsen survey of 2011, it is the largest-selling brand of biscuits in the world.[1]

हे विकितून‌.. ज‌गात स‌र्वात जास्त विक‌ला जाणारा म्ह‌ण‌जे भारीच ब‌हुमान आहे पार्लेचा..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

मी त्यांच्या दोन‌ स्प‌र्ध‌कांब‌रोब‌र‌ काम‌ केले आहे. दोन्ही स्प‌र्ध‌कांना त्यांची बाजारात‌ली हेजेम‌नी मोड‌णे श‌क्य‌ झालेले नाही. त्यात‌ला एक‌ स्प‌र्ध‌क‌ न‌वीन‌ आहे प‌ण‌ दुस‌रा खूप‌ व‌र्षे बाजारात‌ आहे.

न‌व्या स्प‌र्ध‌काने काही भेट‌व‌स्तू देऊन‌ मार्केट‌ तोड‌ण्याचा प्र‌य‌त्न‌ केला प‌ण‌ त्यातून‌ असे ल‌क्षात‌ आले की भेट‌व‌स्तू दिल्याशिवाय‌ ग्राह‌क‌ त्यांची (न‌व्या स्प‌र्ध‌काची) बिस्किटे घेईनासा झाला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

हेजेम‌नी म्ह‌ंजे?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

hegemony - द‌ब‌द‌बा, प्र‌भुत्व‌, व‌र्च‌स्व‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

पुण्य‌प्र‌भाव?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

थत्ते
पार्ले जी ला मानायला पाहिजे
आमचा एक कष्ट्मबर होता . मोठा ( त्याच्या भाषेत ) बिस्कुट बनवणारा . १० वर्षांपूर्वी त्याचा तेव्हा टर्न ओव्हर ६०० कोटी + होता .
पण हापिस नामांकित होते . मोठ्ठा हाल . दारातच शियमडी ( अर्थात मालक ) सायबांची केबिन . सगळ्या बाजूनी काच असलेली ( म्हंजी हापिसात सगळ्यांवर नजर ठेवायला सोप्प जावं म्हणून ). सायब टिपिकल मळखाऊ तपकिरी रंगाचा सप्पारी घालून .
मिठ्ठीन्ग चालू झाल्यो बर्फ फोडायला म्हणून उगा काहीतरी बोलायचं म्हणून मी बोललो " आपका बिस्कुट खाया बाबूजी राजधानी में कल "
सायब खुश व्हायच्या ऐवजी उचकलं
उत्तर आलं " उसमे कूच नाही मिलता , पॅकेट के पिचे सिर्फ २० पैसा मिळत है "
अवांतर : सायबांचे ज्येष्ठ चिरंजीव हे बिस्कुट इन्चार्ज होते . त्यांचा USP "बिहार मधून आणलेल्या लेबर कडून लाथा घालून काम करून घ्यायचे "
साधारण बिस्कुट वाले अशा टाईप चेच असतात ( मोठ्या कंपन्या सोडून ) असे कळते
बाकी सर्व लिहीत नाही पण अशांशी कॉम्पिट करून हि पार्ले जी एक नंबर असेल तर भारी आहेत ते .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

काय‌ बाप‌ट !!!
पार्ले, ब्रिटानिया आय‌टीसी (आणि हो; पत‌ंज‌ली सुद्धा) स‌ग‌ळे साधार‌ण‌प‌णे एकाच‌ प्र‌कार‌च्या मॅन्युफॅक्च‌र‌र‌/स‌ब‌कॉण्ट्रॅक्ट‌र‌ क‌डून‌ बिस्किटे ब‌न‌वून‌ घेतात‌. फ‌क्त‌ प्रीमिअम‌ ब्रॅण्ड‌स‌ स्व‌त:च्या फॅक्ट‌रीत‌ ब‌न‌व‌तात‌.
रेसिपी आणि क्चालिटी क‌ंट्रोल‌ स्व‌त: क‌डे अस‌तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

थत्ते , माझा कस्टमर स्वतःच बनवतो .. जाहिरात ही जोरात करतो .... बरीच वर्षे ... नोएडा ला ऑफिस आणि वर्क्स आहे . याहून जास्त डिटेल्स पब्लिकली सांगणे अवघड आहे . इंटरेस्ट असेल तर व्यनि करिन

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

शेव‌टी क‌स्ट‌ंब‌रांचा विश्वास हेच य‌शामाग‌चे र‌ह‌स्य‌ म्ह‌णाय‌चे पार्लेचे..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************