आजचे दिनवैशिष्ट्य - ८

आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा काढला आहे.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

'पटावरील प्यादे' या सडेतोड आत्मकथनाच्या लेखिका यमुनाबाई विनायक खाडिलकर (१९१८)

कुठे वाचाय‌ला मिळेल‌ हे स‌डेतोड‌ आत्म‌क‌थ‌न‌?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

कोण यमुनाबाई विनायक खाडिलकर?

धन्यवाद.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

असेच म्ह‌ण‌तो, आम्हांला य‌मुनाबाई आगाशे माहिती आहेत‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ2

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

>>कुठे वाचाय‌ला मिळेल‌ हे स‌डेतोड‌ आत्म‌क‌थ‌न‌?<<

या दुव्यानुसार ठाणे, कल्याण, मुलुंड, दादर, सातारा, कोल्हापूर व वाई या ठिकाणी.

य‌मुनाबाई खाडिल‌क‌रांचे हे आत्म‌च‌रित्र‌ स्त्रियांच्या आत्म‌च‌रित्रांपैकी एक म‌ह‌त्त्वाचे मान‌ले जाते. १९७३साली य‌मुनाबाईंना प‌द्म‌श्री मिळाली होती. मुंब‌ई म‌राठी प‌त्र‌कार‌ संघात‌र्फे त्यांच्या नावाने शोध‌ प‌त्र‌कारिता पुर‌स्कार‌ दिला जातो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

क‌ल्याण‌ ज‌म‌ण्यासार‌खं आहे. ध‌न्य‌वाद‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

हे पुस्त‌क‌ मी ब‌ऱ्याच‌ व‌र्षांपूर्वी वाच‌लेले/चाळ‌लेले आहे असे आठ‌व‌ते. य‌मुनाबाई आणि न‌वाकाळ‌चे आज‌चे स‌ंपाद‌क‌ नीळ‌क‌ंठ‌ खाडिल‌क‌र‌ ह्यांच्याम‌धील‌ 'न‌वा काळ‌'च्या चाल‌क‌त्वाव‌रून‌ झालेला कौटुंबिक‌ क‌ल‌ह‌ हा ह्या आत्म‌च‌रित्राचा प्र‌मुख‌ विष‌य‌ आहे असे वाट‌ते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

२६ जून‌ १९९७: प‌हिल‌ं "हॅरी पॉट‌र‌" पुस्त‌क‌ प्र‌काशित‌ झाल‌ं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

२७ जूनच्या नोंदींत ही घटना सापडली. खरी तारीख २६ की २७?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ख‌री तारीख‌ २६.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

दुरुस्ती झाली आहे. धन्यवाद.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

काल‌च्या दिन‌वैशिष्ट्यात‌ "४२ व‌र्षांपूर्वी आणीबाणी लागू झाली" याची नोंद‌ ह‌वी होती.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

२६ जूनच्या नोंदीत हे सापडलं : १९७५ - राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर करणारा वटहुकूम जारी केला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

येस‌. चुकीची चूक‌ काढ‌ल्याब‌द्द‌ल‌ क्ष‌म‌स्व‌ !! Sad

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

माणूस हा Mystake चा पुतळा आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बदनाम हुये तो क्या, नाम नही होगा !
-महान संत जॅक स्पॅरो

न‌का हो मिस्टेक‌ चे असे स्पेलिंग‌ क‌रु! आधीच‌ त्या ' Myntra' ने म‌ला काय त्रास होतो वाच‌ताना.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

आज‌चे दिन‌विशेष‌ - ज‌न्म‌दिव‌स - अर्थशास्त्रज्ञ, राजकीय विचारवंत हॅरल्ड लास्की (१८९३). हाच तो ज्याचे भूत भार‌तीय म‌ंत्रिम‌ंड‌ळाच्या प्र‌त्येक बैठ‌कीत मौजूद असाय‌चे असं म्ह‌ण‌तात, नेह‌रुंनी याच आसाराम‌बापूची दीक्षा घेत‌ली आणि भार‌तात स‌माज‌वादाची विष‌व‌ल्ली पेर‌ली. आख्ख्या दोन‌तिन पिढ्या ब‌र‌बाद केल्या. म्ह‌णे प्रोलेटेरिय‌ट चे उत्थान क‌र‌णार, व‌ंचितांना न्याय देणार, उपेक्षितांचे अधिकार त्यांना मिळ‌वून देणार, आर्थिक‌ दृष्ट्या दुर्ब‌ल‌ घ‌ट‌कांचे स‌ब‌लीक‌र‌ण क‌र‌णार, र‌ंज‌ल्यागांज‌ल्यांचे अश्रू पुस‌णार्. अल्प‌भूधार‌कांना य‌ंव देणार अन त्य‌ंव देणार्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

म्ह‌णे प्रोलेटेरिय‌ट चे उत्थान क‌र‌णार, व‌ंचितांना न्याय देणार, उपेक्षितांचे अधिकार त्यांना मिळ‌वून देणार, आर्थिक‌ दृष्ट्या दुर्ब‌ल‌ घ‌ट‌कांचे स‌ब‌लीक‌र‌ण क‌र‌णार, र‌ंज‌ल्यागांज‌ल्यांचे अश्रू पुस‌णार्. अल्प‌भूधार‌कांना य‌ंव देणार अन त्य‌ंव देणार्.

ग‌ब्ब‌र्भौ, लास्की म्ह‌ण‌जे ह्याच्यापेक्षा खूप काही आहे हो..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

साम्य‌वादाचा आसाराम‌बापु होता तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर1
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

आधी नेह‌रु च स्व‌ता मोठ्ठा आसाराम, त्यांचा हा आसाराम म्ह‌ण‌जे माणुस् आसाराम^२ अस‌णार्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ2

ब्रिटिश‌ व‌साह‌तीपासून‌ स्व‌त‌न्त्र‌ देश‌ होण्याची प्र‌क्रिया कॅन‌डाम‌ध्ये दीर्घ‌ काळ‌ चालू होती. त्यापैकी एक‌ म‌ह‌त्त्वाचा ट‌प्पा म्ह‌ण‌जे ओन्टारिओ, न्यू ब्रुन‌स्विक‌ आणि नोवा स्कोशिया ह्या तीन‌ व‌साह‌ती एक‌त्र‌ मिळून‌ कॅन‌डा नावाचा न‌वा देश‌ १ जुलै १८६७ ह्या दिव‌शी निर्माण‌ झाला. त्यामुळे १ जुलै हा दिव‌स‌ कॅन‌डा डे म्ह‌णून‌ साज‌रा केला जातो. आज‌ ह्याचा १५०वा वाढ‌दिव‌स‌ असून‌ हे स‌र्व‌ व‌र्ष 'कॅन‌डा १५०' असे साज‌रे केले जात‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

या निमित्ताने आज‌च्या न्यु यॉर्क टाईम्स म‌धे आलेला लेख्
.

Canada’s foreign-born population is more educated than that of any other country on earth. Immigrants to Canada work harder, create more businesses and typically use fewer welfare dollars than do their native-born compatriots.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कॅन‌डा आणि ऑस्ट्रेलिया हे अजून‌ डॉमिनिअन‌ स्टेट‌स‌ अस‌लेले देश‌ आहेत‌ असे ऐक‌ले ते ख‌रे का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नक्की तांत्रिक तपशील कदाचित कोल्हटकर किंवा अाणखी कोणी जाणकार सांगू शकतील, परंतु माझ्या समजुतीप्रमाणे सद्यस्थितीत इंग्लंडची राणी ही स्वतंत्रपणे कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदि कॉमनवेल्थ रेल्मांची(सुद्धा) राणी असते (हू जस्ट ऑल्सो हॅपन्स टू बी द ब्रिटिश मॉनर्क अँड हू हॅपन्स टू नॉर्मली रेसाइड इन इंग्लंड), आणि त्याच भूमिकेतून (म्हणजे कॅनडाची किंवा ऑस्ट्रेलियाची राणी म्हणून; ब्रिटिश मॉनर्क म्हणून नव्हे) ती आपला नॉमिनल राजप्रतिनिधी म्हणून (स्वतंत्रपणे) कॅनडाचा किंवा ऑस्ट्रेलियाचा गव्हर्नर जनरल नेमते. याउपर (कॅनडाच्या किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या) राणीचा (हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द ब्रिटिश मॉनर्क) कॅ. किंवा ऑ.च्या राज्यकारभाराशी काहीही संबंध नाही (आणि ब्रिटिश पार्लमेंटाचा तर नाहीच नाही). त्यामुळे, सद्यस्थितीत कॅ. किंवा ऑ. ही तांत्रिकदृष्ट्या (आणि बहुधा वैधानिकदृष्ट्यासुद्धा; चूभूद्याघ्या) 'ब्रिटिश डॉमिनियने' (ब्रिटनची नाममात्र-का-होईना-पण-अंकित राष्ट्रे) या सदरात मोडत नसावीत. रादर, ती सार्वभौम राष्ट्रे (हू हॅपन टू शेअर द क्राउन विथ ग्रेट ब्रिटन) ठरावीत.

(अधिक तपशील उपरनिर्दिष्ट दुव्यात सापडावेत.)

(बाकी, कॅ.च्या राष्ट्रध्वजात युनियन जॅक नाही. ऑ.च्यात आहे, तो केवळ परंपरेने आहे म्हणून अजूनही आहे, की त्याचा आणखी वेगळा काही मतलब आहे, याची मला कल्पना नाही. पाहावे लागेल.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहितीब‌द्द‌ल‌ ध‌न्य‌वाद‌

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

न्युझिलंडदेखील येतो याच यादित. राणीचं राज्य आहे तिथेही तांत्रिकदृष्ट्या. पण ते हटवुन न्युझिलंड रिपब्लिक बनवायची चळवळपण आहे तिथे बहुधा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

'Canada Act 1982' ह्या पानाव‌र‌ कॅन‌डाच्या सार्व‌भौम‌तेव‌र‌ लेख‌न‌ आहे ते पाहावे.

कॅन‌डाच्या ध्व‌जाम‌ध्ये युनिय‌न‌ जॅक‌ नाही प‌ण‌ ओण्टारिओच्या ध्व‌जाम‌ध्ये आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ह‌ंसा मेह‌ता यांच्याविष‌यी एक रोच‌क बाब‌

She represented India on the Nuclear Sub-Committee on the status of women in 1946. As the Indian delegate on the UN Human Rights Commission in 1947–48, she was responsible for changing the language of the Universal Declaration of Human Rights from "all men are created equal" (Eleanor Roosevelt’s preferred phrase) to all human beings,[3] highlighting the need for gender equality.
 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

ह‌ंसा मेह‌तांना विचाराय‌ला ह‌वं होतं - "all human beings are created equal" चा अर्थ काय ?

स‌ग‌ळ्यांना स‌मान वाग‌णूक द्यावी ?
स‌ग‌ळ्यांना स‌मान अधिकार असावेत ?
स‌ग‌ळ्यांना स‌मान क‌र्त‌व्ये असावीत ?
स‌ग‌ळ्यांना एक‌च निय‌म लाव‌ला जावा ?
स‌ग‌ळ्यांम‌धे स‌मान क्ष‌म‌ता अस‌ते ?
स‌ग‌ळ्यांचा स‌मान आद‌र क‌राय‌ला ह‌वा ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ3

.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट2
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

uhdr च्या स‌ंद‌र्भात पाहिल‌ं त‌र स‌र्व मान‌व प्राण्यांना स‌मान मान‌वी ह‌क्क आहेत. कोण‌त्याही सार्व‌भौम स‌त्तेला हे मुल‌भूत अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत. इत‌केच.
(अर्थात हे सारे बोलाची क‌ढी या प्र‌कारात‌लेच राहिले आहे)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

uhdr च्या स‌ंद‌र्भात पाहिल‌ं त‌र स‌र्व मान‌व प्राण्यांना स‌मान मान‌वी ह‌क्क आहेत. कोण‌त्याही सार्व‌भौम स‌त्तेला हे मुल‌भूत अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत. इत‌केच.

कोण‌त्याही सार्व‌भौम स‌त्तेला हे मुल‌भूत अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत. - म्ह‌ंजे ते अधिकार प्र‌त्य‌क्षात आण‌ण्यासाठी य‌ंत्र‌णा उभी क‌रावी लागेल व चालू ठेवावी लागेल की नाही ? ती य‌ंत्र‌णा उभी क‌र‌ण्यासाठी ख‌र्च येईल की नाही ? व ख‌र्च आला त‌र तो प्र‌त्येकात एक्झॅक्ट‌ली स‌मान विभागून घ्यावा का ? कार‌ण प्र‌त्येक ज‌ण इक्व‌ल आहे असे असेल त‌र या य‌ंत्र‌णेने प्र‌त्येकास स‌मान वाग‌णूक द्याय‌ला ह‌वी. नैका ? म‌ग ज‌र वाग‌णूक स‌मान मिळावी अशी अपेक्षा असेल त‌र योग‌दान प‌ण स‌मान क‌रावे लागेल नैका ?

म्ह‌ंजे ही य‌ंत्र‌णा उभी क‌र‌ण्यासाठी १०० कोटी ख‌र्च रुप‌ये येत असेल व चाल‌व‌ण्याचा (ऑन‌गोईंग) ख‌र्च‌ ज‌र १० कोटी रुप‌ये असेल व लोक‌स‌ंख्या १०० कोटी असेल त‌र हा य‌ंत्र‌णेचा ख‌र्च त्या १०० कोटी लोकांम‌धे क‌सा विभागावा ??

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ2

म‌ग ज‌र वाग‌णूक स‌मान मिळावी अशी अपेक्षा असेल त‌र योग‌दान प‌ण स‌मान क‌रावे लागेल नैका ?

योग‌दान स‌मान ह‌वे म्ह‌ट‌ले त‌र यंत्र‌णेच्या प‌हिल्या दिव‌शी प्र‌त्येकाला स‌ग‌ळं काही स‌मान वाटून दिलं पाहिजे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.

All of the above, obviously! Why the question?

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ह‌क्क‌ व‌गैरे फ‌क्त‌ (इन्क‌म‌टॅक्स‌ भ‌र‌णाऱ्या) पैसेवाल्यांनाच‌ असावेत‌ अस‌ं ग‌ब्ब‌र‌ सिंग‌ यांना वाट‌त‌ं; म्ह‌णून‌ हा प्र‌श्न‌ !!!

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ह‌क्क‌ व‌गैरे फ‌क्त‌ (इन्क‌म‌टॅक्स‌ भ‌र‌णाऱ्या) पैसेवाल्यांनाच‌ असावेत‌ अस‌ं ग‌ब्ब‌र‌ सिंग‌ यांना वाट‌त‌ं; म्ह‌णून‌ हा प्र‌श्न‌ !!!

हॅ !!! उचल‌ली ही अन लाव‌ली ह्याला !!! (इति प्रा. बार‌ट‌क्के, मि. दिनानाथ दामोद‌र थ‌त्ते यांना उद्देशून)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ग‌ब्ब‌र‌ के पास‌ ह‌र‌ ज‌वाब‌ का एक‌ ही स‌वाल‌ होता है.

 • ‌मार्मिक2
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

All of the above, obviously! Why the question?

None of the above is realistic. All of those are monumentally false.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ1

ओके

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

१८९७: लो. टिळकांनी लिहिलेला "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?" हा सुप्रसिद्ध अग्रलेखाचे 'केसरी'मध्ये प्रकाशन

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

क्या बात है. गाय‌क‌वाड‌वाड्यात‌ केस‌रीच्या आर्काईव्ह‌म‌ध्ये चाफेक‌र‌प्र‌क‌र‌णाच्या बात‌म्या चाळ‌लेल्या त्याची आठ‌व‌ण झाली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

आज‌चे दिनवैशिष्ट्य - स‌ंगीत‌कार अनिल बिस्वास यांच्या स‌ंगीत‌ दिग्द‌र्श‌नाखालील जे गाणं (म‌ह‌ब्ब‌त त‌र्क की मैने) मुख्य पृष्ठाव‌र ड‌क‌व‌लंय ते अप्र‌तिम त‌र आहेच प‌ण त‌ल‌त‌ च्या दुर्ल‌क्षित गाण्यापैकी एक आहे. विविध‌भार‌तीव‌र क्व‌चित‌च लागाय‌चं. सिलोन‌वाले प‌ण त्या गाण्याक‌डे साप‌त्न‌भावाने प‌हाय‌चे. साहिर ची शाय‌री लाज‌वाब. निर्ण‌य‌न म‌ंड‌ळाचे अनेक आभार.
.
.
-------------
.
ल‌ताबाईंचं एक गाणं अनिल बिस्वास यांच्या स‌ंगीत दिग्द‌र्श‌नाखाली.
.

.
-------------
.
.

.
.
ब‌द‌ली तेरी न‌ज‌र तो न‌जारे ब‌द‌ल ग‌ये. ल‌ताबाईंचा स्पेश‌ल आवाज. अनिल‌दांसाठी एक‌द‌म खास‌म‌खास. अग‌दी ठेव‌णीत‌ला आवाज लाव‌लाय बाईंनी....
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

साहिर ची शाय‌री लाज‌वाब.

साहिर क‌म्युनिस्ट‌, त‌सेच फ‌ड‌तूसांचा स‌म‌र्थ‌क होता. बाकी चालू द्या. (गाणे लाज‌वाब आहेच‌.)

"एक शहेन‌शाह ने ब‌न‌वा के हसीं ताज‌म‌ह‌ल, ह‌म ग़रीबों की मुह‌ब्ब‌त का उडा़या है म‌जा़क"

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"एक शहेन‌शाह ने ब‌न‌वा के हसीं ताज‌म‌ह‌ल, ह‌म ग़रीबों की मुह‌ब्ब‌त का उडा़या है म‌जा़क"

ग‌रिबांचे व ग‌रीबीचे उद्दात्तीक‌र‌ण ज‌रा अतिच झालेले आहे. ख‌रंत‌र ग‌रीब हे ट‌र उड‌व‌ण्याच्या लाय‌कीचेच अस‌तात. ख‌रंत‌र पेट्रोल ओतून जाळ‌ण्याच्याच लाय‌कीचे. प‌ण श्रीम‌ंत त्यांना राहुन देतात म्ह‌णून ज‌ग‌तात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

ऐसीचं धोरण - सभ्यपणाची मर्यादा - अन्य प्रतिसाद - शहाण्यास शब्दांचा मार ...

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ओह येस्. आय गॉट इट !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

भौतिकशास्त्रज्ञ-अभियंता निकोला टेस्ला (१८६५)

टेस्लाच‌ं ज‌न्म‌व‌र्ष १८५६ असाव‌ं.
http://www.teslasociety.com/biography.htm

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

जन्मदिवस : लेखक अर्ल स्टॅन्ली गार्डनर (१८८९)

आल्सो नोन‌ अॅज‌ 'पेरी मेस‌न‌'चा ज‌न‌क‌.

इंग्र‌जी वाच‌न सुरू क‌र‌णाऱ्याला गार्ड‌न‌र‌ (हाम्रिक‌न‌) आणि अगाथा ख्रिस्ती (ब्रिट‌) यांच्या र‌ह‌स्य‌क‌थांचा मोठा आधार‌ अस‌तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

संगीतकार स्नेहल भाटकर (जन्म : १७ जुलै १९१९)

.
स्नेह‌ल भाट‌क‌रांच्या स‌ंगीत‌ दिग्द‌र्श‌नाखालील २ लाज‌वाब गाणी -
.

.
.
.

.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"इंग्र‌जी वाच‌न सुरू क‌र‌णाऱ्याला गार्ड‌न‌र‌ (हाम्रिक‌न‌) आणि अगाथा ख्रिस्ती (ब्रिट‌) यांच्या र‌ह‌स्य‌क‌थांचा मोठा आधार‌ अस‌तो."

अगदी अगदी। माझे इंग्रजी वाचन पेरी मेसनच्या शिडीवरूनच पुढे गेले। डेला स्ट्रीट आणि खुद्द पेरी ह्यांचा मराठी अवतार म्हणजे झुंजार आणि विजया असावेत।
इतकी लोकप्रियता की त्याच्या सर्व पुस्तकांच्या सर्व प्रती जर एकावर एक ठेवल्या तर चंद्रापर्यंत पोहोचेतील अशी जाहिरात असायची।

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु | सर्वे सन्तु निरामय:।

माझ्या दादाचा आज ब‌र्थ‌डे आहे हे ऐसी ला माहिती नाही का? दादाला वाढ‌दिव‌साच्या शुभेच्छा.
२०१९ साली दादासार‌खा डॅशिंग माणुस‌च मुख्य‌म‌ंत्री व्हावा ही इश्व‌राच‌र‌णी प्रार्थ‌ना.

गाईचा फोटो काढुन दादाचा फोटो लोगो म्ह‌णुन लावावा ही माग‌णी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुम्हाला खरंच माहित नाही ? अहो , अनुताईंचा दादा , म्हणजे "एकाच वादा , अजित दादा "आणि महाराष्ट्राचे कर्तबगार मा. ( म्हणजे माजी ) उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्राच्या जाण्ट्या राजाचे मा. ( म्हणजे माजी ) राजकीय वारस , महाराष्ट्राच्या धरणांमध्ये खारे पाणी भरण्याची मनीषा बाळगणारे येकच येक अजित दादा पवार !!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अनुतै , तुमच्या दादाच्या वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला शुभेच्छा !! बाकी दिव्याची आवस उर्फ गटारी आणि वाढदिवस एकाच दिवशी हा योगायोग फारच सुयोग्य असे नाही का वाटत ? पाऊस लांबला की हल्ली त्यांची फार आठवण येते . असो .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बाप‌ट‌ण्णा, ऐसी जे माझ्या दादा ब‌द्द‌ल पॅसिव्ह अॅग्रेश‌न दाख‌व‌ते आहे त्याचा निषेध्. हा एक हिंसेचा प्र‌कार आहे. एखाद्या ब‌द्द‌ल इत‌का राग की त्याला अग‌दी मारुन टाकावेसे वाट‌ते, प‌ण म‌ग ते त‌र श‌क्य न‌स‌ते, म्ह‌णुन अन्नुलेखाने माराय‌चे ( म‌राठी भाषा कीती समृद्ध‌ आहे ते ब‌घा ). ज्यांच्या अस्तीत्वामुळे साडेतिन ट‌क्क्यात‌ल्या १० ट‌क्क्यांनाही काही फ‌र‌क प‌ड‌ला नाही, त्यांची नावे लिस्ट म‌धे . प‌ण जो माणुस ३-४ कोटी लोकांव‌र ( त्यांच्या ज‌ग‌ण्याव‌र ) प्र‌भाव टाकु श‌क‌तो, त्याचे नाव नाही

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

...३-४ कोटी लोकांवर (त्यांच्या जगण्यावर) प्रभाव टाकू शकत नाही???

इतकाही भिकार नाहीये हो तो!!! सुरुवातीसुरुवातीची गाणी चांगली होती त्याची. सैगलची कॉपी मारण्याचा डेस्परेट प्रयत्न करायचा त्या काळात. नंतर मग गेंगाणा गाऊ लागला.

आलेय की नाव छापून त्याचे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अहो न‌बा, मुकेश नाही हो. तुम्ही ब‌ऱ्याच द‌श‌कापूर्वी देश सोड‌ल्यामुळे स‌ध्याचे क‌र्तूत्व‌वान लोक तुम्हाला माहिती नाही. त‌री मी २०१९ साल‌चे मुख्य‌मंत्री व‌गैरे लिहिले होते. दादा म्ह‌ण‌जे माझ्या लाड‌क्या काकांचा नाव‌ड‌ता पुत‌ण्या, प‌ण माझा लाड‌का दादा. एक‌च‌ वादा अजीतदादा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसीच काय , सगळीकडेच हे झालंय बघा. या वर्षी फ्लेक्स बोर्ड पण दुमजलीच लागलेत फक्त सगळीकडे . हलकट असतात हो लोकं . तुम्ही लक्ष देऊ नका . दिव्यांनी ओवाळून घ्या त्यांना या वर्षी , न जाणो , पुढच्या वर्षी काय होईल , कुणी सांगावं .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आज च्या व‌स‌ंत‌ बाप‌ट यांच्या ज‌य‌ंति निमित्त "या ब‌कुळीच्या झाडाखाली" हे गाणं बोर्डाव‌र लाव‌लेलं आहे. एक‌द‌म झ‌कास ओ. निर्णाय‌क म‌ंड‌लापैकी ज्यांनी कुणी या गाण्याची निव‌ड केली त्या व्य‌क्ती चे लै म्ह‌ंजे लै च आभार.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसीव‌र‌ विशिष्ट‌ प्र‌कार‌चे लोक‌ आहेत‌ म्ह‌णून‌ हे गाण‌ं बोर्डाव‌र‌ लाग‌ल‌ं. नैत‌र‌ "स‌दैव‌ सैनिका पुढेच‌ जाय‌चे" हे लाग‌ल‌ं अस‌त‌ं. Smile

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

.
जन्मदिवस : लेखिका एमिली ब्रॉंटे (१८१८)
.
लेखिकेने लिहिलेल्या Wuthering Heights या कादंबरीवर आधारित चित्रपटातलं हे गाणं. लताबाईंचा तलवारीच्या धारेसारखा आवाज ... शकील ची शायरी व नौशाद चे संगीत.
.
शायद कभी मिलना हो जाये, बैठे हैं इसी अरमान में हम
तूने तो किनारा पा ही लिया, उलझे हैं मगर तूफ़ांन में हम
.

.
-------------------
.

मोटरउद्योगात क्रांती घडवणारा उद्योजक हेन्री फोर्ड (१८६३)

.
.
ऐकीव माहीतीनुसार - फोर्ड यांचा क्वोट - If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

हेन्री फोर्ड यांच्या कस्टमर फोकस (नसण्या)विषयी असं पण ऐकलं आहे. वेगवेगळ्या रंगांच्या गाड्या बनवण्याच्या मार्केटिंगच्या सूचनेस त्याने "येस, यू कॅन हॅव एनी कलर; ॲज लाँग ॲज इट इज ब्लॅक" असं उत्तर दिलं होतं म्हणे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

जन्मदिवस : प्राच्यविद्यापंडित व गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कोसंबी (१९०७), अर्थत्ज्ज्ञ मिल्टन फ्रीडमन (१९१२)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

.

जन्मदिवस : अभिनेत्री मीना कुमारी (१९३२)

.
संगीत : वसंत देसाई.
.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

लेखक श्री. ज. जोशी (१९१५)

श्री ज जोशींची ओळख सामान्यत: "आनंदी गोपाळ" कादंबरीचे लेखक अशी आहे. त्याव्यतिरिक्तही श्रीजंनी तत्कालीन पुण्यातल्या ब्राह्मणी कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आयुष्याचं वर्णन करणारं "पुणेरी" नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. गांधीहत्येनंतर दोनतीन दिवसांत त्यांचा विवाह झाला होता. त्या सावटाखाली झालेल्या समारंभाचं वर्णन करणारा लेख फार सुंदर आहे. तसंच, पुण्यातल्या बसवरचा लेख, ओंकारेश्वरावरचा लेख आणि डेक्कन जिमखाना - पेठा यांच्यामधून जाणाऱ्या पुण्याच्या 'मॅकमोहन लाईन'वरचा लेखही हेही चटकन आठवून गेले.

याव्यतिरिक्त त्यांनी 'यात्रा' नावाची कादंबरी लिहिली. यावर आधारित 'साळसूद' नावाची दिलीप-प्रभावळकर-अभिनित मालिका बऱ्याच जणांना आठवत असेल. तसंच, त्यांनी मनोहर माळगांवकरांच्या A bend in the ganges चा 'इथे थबकली गंगामाई' हा अनुवाद केला. (मूळ कादंबरी अत्यंत आवडती आहे. श्रीजंचं लेखनही आवडतं. त्यामुळे हा अनुवाद वाचायची खूप इच्छा आहे, पण कुठे मिळाला नाही.)

श्री. ज. जोशी डिफेन्स अकाऊंट्समध्ये नोकरीला होते. चित्रविचित्र ठिकाणी बदल्या होणे, डिपार्टमेंटल पऱीक्षा वगैरे डिफेन्स अकाऊंट्सच्या लीळा त्यांनाही भोगाव्या लागल्या. (त्या काळी डिफेन्स अकाऊंट्समध्ये वसंतराव देशपांडेही नोकरीला होते हा अवांतर (आणि फालतू) तपशील.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

म. वा. धोंडांनी श्री.जं.च्या 'आनंदी गोपाळ'ची केलेली चिरफाड वाचली आहे का? (जाळ्यातील चंद्र)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

नाही. हे पुस्तक वाचलं नाहीये.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

>>तत्कालीन पुण्यातल्या ब्राह्मणी कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आयुष्याचं वर्णन करणारं "पुणेरी" नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे.

+१. अत्यंत सुंदर पुस्तक आहे. (प्रत्यक्षात ते मटा ? मध्ये लिहिलेल्या लेखांचं संकलन आहे)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

रसायनशास्त्रज्ञ,  देशभक्त प्रफुल्लचंद्र रे (१८६१)

विकिपिडिया मधून ...

In 1902, he published the first volume of A History of Hindu Chemistry from the Earliest Times to the Middle of Sixteenth Century.[5] The second volume was published in 1909.[6] The work was result of many years' search through ancient Sanskrit manuscripts and through works of orientalists.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अतिशय मोलाची माहिती. या प्रकारचा इतिहास भारताकरिता जवळपास लिहिला जात नाही असे म्हटले तरी चालेल. गणित आणि वैद्यक सोडले तर बाकीची शास्त्रे याबद्दल फार अभागी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

जन्मदिवस : गीतकार, कवी शकील बदायुनी (१९१६)

मेरे हमनफस, मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बनके दगा न दे,
मैं हूँ दर्द-ए-इश्क से जां-बलब, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे

मेरे दाग-ए-दिल से है रौशनी, उसी रौशनी से है ज़िंदगी,
मुझे डर है ऐ मेरे चारागर, ये चराग तू ही बुझा न दे

मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर,
ये तेरी नवाज़िश-ए-मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे

मेरा अज्म इतना बलंद है के पराए शोलों का डर नहीं,
मुझे खौफ आतिश-ए-गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे

वो उठे हैं लेके ख़ुम-ओ-सुबू, अरे ओ 'शकील' कहां है तू,
तेरा जाम लेने को बज़्म मे कोई और हाथ बढ़ा न दे
.
.

.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आज किशोरदांच्या जयंति निमित्त ... त्यांचे एक दुर्लक्षित गाणं. दुर्लक्षित म्हंजे विविधभारती किंवा सिलोन वर क्वचितच लागायचे.
.
.

.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Venn

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुणतिथी : गायिका, अभिनेत्री ज्योत्स्ना भोळे (२००१). ज्योत्स्नाबाईंचे माझ्या मते सर्वोत्तम गाणे.
.
.

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पुण्यतिथी : समाजशास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ, राजकीय सैद्धांतिक, लेखक फ्रेडरिक एंगल्स (१८२०)

मार्क्स हा जर ओसामा बिन लादेन असेल तर एंगल्स हा मुल्ला ओमर होता. त्याचा एक क्वोट.

Everything must justify its existence before the judgment seat of Reason, or give up existence. _____________ Friedrich Engels

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

चांदण्या रात्रीतले स्वप्न तू विसरून जा - हे गाणं बोर्डावर लावल्याबद्दल निर्णायक मंडलाचे लै आभार. आमच्या रविवार एकदम .... गझलमय केल्याबद्द्दल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

जयंती : अभिनेते दिग्दर्शक दादा कोंडके (१९३२)

दादांच्या जयंती निमित्त त्यांचं गाणं बोर्डावर न लावल्याबद्दल संपादक/निर्णायक मंडलाचा णिषेद. ह्यातून संपादक मंडलाच्या एलिटिस्ट दृष्टिकोनाचं पितळ उघ....

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गार गार या हवेत, घेऊनी मला कवेत = अभिजात

चल गवतात शिरून गंमत करू = हीन अभिरुची

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

.
या संपूर्ण गाण्याचा जव्वाब नाय ...
.
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Sad गब्बु, एकवेळ फिडेल चा फोटो लावणे माफेबल असेल, पण हा माणुस नको

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तोडलंत थत्ते!
लोलोलोल

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- श्री टॅनोबा चौदावे
सगळे समाजवादी अपराधी नसतील, पण प्रत्येक अपराध्याच्या मनात थोडासा समाजवाद असतोच.

दादा, त्यांच्या हयातीतच, एक legend बनले होते।
त्यांच्या अनेक चित्रपटांच्या titles* च्या मानाने *चल गवतात शिरून गंमत करू* ही सुद्धा उच्च अभिरुचीपूर्ण म्हणावयास हरकत नसावी। -:)

* अर्थात, अशी बरीचशी titles , apocryphal स्वरूपाची असावीत असे वाटते।

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु | सर्वे सन्तु निरामय:।

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

१८५४ : हेन्री डेव्हिड थोरोचे पुस्तक 'वॉल्डन' प्रकाशित.

हे पुस्तक पुर्ण वाचलेला/ली, समजलेला/ली असा जिवंत कोणी आहे का इथे? ३ वेळा ट्राय मारून झालाय, २० पानांच्या पुढे मजल जात नाही,
असो, पण थोरो माणूस लई भारी होता. त्याच्याबद्दल आदर वाटतो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

हे पुस्तक पुर्ण वाचलेला/ली, समजलेला/ली असा जिवंत कोणी आहे का इथे? ३ वेळा ट्राय मारून झालाय, २० पानांच्या पुढे मजल जात नाही,

निवांत पोपट होते. २०१६ मधे गेले. पण त्यांनी या पुस्तकाचा जिक्र अनेकदा केला होता. ते, रमताराम, अशोक पाटील, अर्धवट यांच्या जोरदार चर्चा चालायच्या. ऑनलाईन व ऑफलाईन. त्यातल्या अनेक चर्चा जन्मास येण्याआधीच विझल्या .... या माणसाच्या निधनाने.

If I knew for a certainty that a man was coming to my house with the conscious design of doing me good, I should run for my life. _____ Henry David Thoreau

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Sad

If I knew for a certainty that a man was coming to my house with the conscious design of doing me good, I should run for my life. _____ Henry David Thoreau

व्वा...

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

वॉल्डन वाचायचा मी २ दा प्रयत्न केला, पण वाचवलं नाही. फार फार डिटेल ओरियंटेषड, बाल की खाल, प्रत्येक गोष्टीचा किस आदि अनुभव आला हे लxआत आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मामी,

http://www.thehindu.com/opinion/columns/living-independently-the-thoreau...

हा लेख वाचल्यानंतर आता पुन्घा एकदा वॉल्डन वाचावेसे वाटू लागले आहे. भाषादेखिल बोजड वाटते(अगदी त्या काळाच्या मानानेसुद्धा).

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

संगीतकार खेमचंद प्रकाश (मृत्यू : १० आॅगस्ट १९५०)

लताबाईंच्या आवाजातलं "आएगा आएगा आनेवाला" हे सोलो गाणं खेमचंद प्रकाश यांनी संगीत दिलेलं. गाणं झक्कासच आहे. लताबाईंनी कम्माल केल्ये. पण त्यात काय विशेष ? ऐकीव माहीतीनुसार ह्या गाण्याचं रेकॉर्डिंग पूर्ण झाल्यावर लताबाई मानधनासाठी गेल्या असता त्यांच्याकडे पैसे फेकण्यात आले. खेमचंद व गुलाम महम्मद हे पीत बसले होते. व श्री प्रकाश यांनी लताबाईंकडे पैसे फेकले. अर्थात त्यावेळी लताबाई दिग्गज नव्हत्या.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बरोबरच आहे, क्रेडिट फक्त खेमचंद चे च आहे. आशा, सुरय्या किंवा गीता दत्त नी गायले असते तरी गाण्याच्या दर्जात आणि लोकप्रियतेत काडिचा फरक पडला नसता.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

२००३ : अवकाशातले पहिले लग्न - अंतराळवीर युरी मालेंचेन्को

त्यांनी अवकाशात स्वत:शीच लग्न केले काय?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पाने