आजचे दिनवैशिष्ट्य - ८

आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा काढला आहे.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

'पटावरील प्यादे' या सडेतोड आत्मकथनाच्या लेखिका यमुनाबाई विनायक खाडिलकर (१९१८)

कुठे वाचाय‌ला मिळेल‌ हे स‌डेतोड‌ आत्म‌क‌थ‌न‌?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

कोण यमुनाबाई विनायक खाडिलकर?

धन्यवाद.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

असेच म्ह‌ण‌तो, आम्हांला य‌मुनाबाई आगाशे माहिती आहेत‌.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ2

>>कुठे वाचाय‌ला मिळेल‌ हे स‌डेतोड‌ आत्म‌क‌थ‌न‌?<<

या दुव्यानुसार ठाणे, कल्याण, मुलुंड, दादर, सातारा, कोल्हापूर व वाई या ठिकाणी.

य‌मुनाबाई खाडिल‌क‌रांचे हे आत्म‌च‌रित्र‌ स्त्रियांच्या आत्म‌च‌रित्रांपैकी एक म‌ह‌त्त्वाचे मान‌ले जाते. १९७३साली य‌मुनाबाईंना प‌द्म‌श्री मिळाली होती. मुंब‌ई म‌राठी प‌त्र‌कार‌ संघात‌र्फे त्यांच्या नावाने शोध‌ प‌त्र‌कारिता पुर‌स्कार‌ दिला जातो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

क‌ल्याण‌ ज‌म‌ण्यासार‌खं आहे. ध‌न्य‌वाद‌!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

हे पुस्त‌क‌ मी ब‌ऱ्याच‌ व‌र्षांपूर्वी वाच‌लेले/चाळ‌लेले आहे असे आठ‌व‌ते. य‌मुनाबाई आणि न‌वाकाळ‌चे आज‌चे स‌ंपाद‌क‌ नीळ‌क‌ंठ‌ खाडिल‌क‌र‌ ह्यांच्याम‌धील‌ 'न‌वा काळ‌'च्या चाल‌क‌त्वाव‌रून‌ झालेला कौटुंबिक‌ क‌ल‌ह‌ हा ह्या आत्म‌च‌रित्राचा प्र‌मुख‌ विष‌य‌ आहे असे वाट‌ते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

२६ जून‌ १९९७: प‌हिल‌ं "हॅरी पॉट‌र‌" पुस्त‌क‌ प्र‌काशित‌ झाल‌ं.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

२७ जूनच्या नोंदींत ही घटना सापडली. खरी तारीख २६ की २७?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

ख‌री तारीख‌ २६.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

दुरुस्ती झाली आहे. धन्यवाद.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

काल‌च्या दिन‌वैशिष्ट्यात‌ "४२ व‌र्षांपूर्वी आणीबाणी लागू झाली" याची नोंद‌ ह‌वी होती.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

२६ जूनच्या नोंदीत हे सापडलं : १९७५ - राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर करणारा वटहुकूम जारी केला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

- चिंतातुर जंतू Worried
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||

येस‌. चुकीची चूक‌ काढ‌ल्याब‌द्द‌ल‌ क्ष‌म‌स्व‌ !! Sad

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

माणूस हा Mystake चा पुतळा आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माकडचाळे ∝ बघणार्यांची संख्या...

न‌का हो मिस्टेक‌ चे असे स्पेलिंग‌ क‌रु! आधीच‌ त्या ' Myntra' ने म‌ला काय त्रास होतो वाच‌ताना.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

एक‌च‌ मोदी
बाकीची नुस‌तीच‌ भाऊग‌र्दी.

आज‌चे दिन‌विशेष‌ - ज‌न्म‌दिव‌स - अर्थशास्त्रज्ञ, राजकीय विचारवंत हॅरल्ड लास्की (१८९३). हाच तो ज्याचे भूत भार‌तीय म‌ंत्रिम‌ंड‌ळाच्या प्र‌त्येक बैठ‌कीत मौजूद असाय‌चे असं म्ह‌ण‌तात, नेह‌रुंनी याच आसाराम‌बापूची दीक्षा घेत‌ली आणि भार‌तात स‌माज‌वादाची विष‌व‌ल्ली पेर‌ली. आख्ख्या दोन‌तिन पिढ्या ब‌र‌बाद केल्या. म्ह‌णे प्रोलेटेरिय‌ट चे उत्थान क‌र‌णार, व‌ंचितांना न्याय देणार, उपेक्षितांचे अधिकार त्यांना मिळ‌वून देणार, आर्थिक‌ दृष्ट्या दुर्ब‌ल‌ घ‌ट‌कांचे स‌ब‌लीक‌र‌ण क‌र‌णार, र‌ंज‌ल्यागांज‌ल्यांचे अश्रू पुस‌णार्. अल्प‌भूधार‌कांना य‌ंव देणार अन त्य‌ंव देणार्.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

म्ह‌णे प्रोलेटेरिय‌ट चे उत्थान क‌र‌णार, व‌ंचितांना न्याय देणार, उपेक्षितांचे अधिकार त्यांना मिळ‌वून देणार, आर्थिक‌ दृष्ट्या दुर्ब‌ल‌ घ‌ट‌कांचे स‌ब‌लीक‌र‌ण क‌र‌णार, र‌ंज‌ल्यागांज‌ल्यांचे अश्रू पुस‌णार्. अल्प‌भूधार‌कांना य‌ंव देणार अन त्य‌ंव देणार्.

ग‌ब्ब‌र्भौ, लास्की म्ह‌ण‌जे ह्याच्यापेक्षा खूप काही आहे हो..

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

साम्य‌वादाचा आसाराम‌बापु होता तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर1
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

आधी नेह‌रु च स्व‌ता मोठ्ठा आसाराम, त्यांचा हा आसाराम म्ह‌ण‌जे माणुस् आसाराम^२ अस‌णार्.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ2

ब्रिटिश‌ व‌साह‌तीपासून‌ स्व‌त‌न्त्र‌ देश‌ होण्याची प्र‌क्रिया कॅन‌डाम‌ध्ये दीर्घ‌ काळ‌ चालू होती. त्यापैकी एक‌ म‌ह‌त्त्वाचा ट‌प्पा म्ह‌ण‌जे ओन्टारिओ, न्यू ब्रुन‌स्विक‌ आणि नोवा स्कोशिया ह्या तीन‌ व‌साह‌ती एक‌त्र‌ मिळून‌ कॅन‌डा नावाचा न‌वा देश‌ १ जुलै १८६७ ह्या दिव‌शी निर्माण‌ झाला. त्यामुळे १ जुलै हा दिव‌स‌ कॅन‌डा डे म्ह‌णून‌ साज‌रा केला जातो. आज‌ ह्याचा १५०वा वाढ‌दिव‌स‌ असून‌ हे स‌र्व‌ व‌र्ष 'कॅन‌डा १५०' असे साज‌रे केले जात‌ आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

या निमित्ताने आज‌च्या न्यु यॉर्क टाईम्स म‌धे आलेला लेख्
.

Canada’s foreign-born population is more educated than that of any other country on earth. Immigrants to Canada work harder, create more businesses and typically use fewer welfare dollars than do their native-born compatriots.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

कॅन‌डा आणि ऑस्ट्रेलिया हे अजून‌ डॉमिनिअन‌ स्टेट‌स‌ अस‌लेले देश‌ आहेत‌ असे ऐक‌ले ते ख‌रे का?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

नक्की तांत्रिक तपशील कदाचित कोल्हटकर किंवा अाणखी कोणी जाणकार सांगू शकतील, परंतु माझ्या समजुतीप्रमाणे सद्यस्थितीत इंग्लंडची राणी ही स्वतंत्रपणे कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदि कॉमनवेल्थ रेल्मांची(सुद्धा) राणी असते (हू जस्ट ऑल्सो हॅपन्स टू बी द ब्रिटिश मॉनर्क अँड हू हॅपन्स टू नॉर्मली रेसाइड इन इंग्लंड), आणि त्याच भूमिकेतून (म्हणजे कॅनडाची किंवा ऑस्ट्रेलियाची राणी म्हणून; ब्रिटिश मॉनर्क म्हणून नव्हे) ती आपला नॉमिनल राजप्रतिनिधी म्हणून (स्वतंत्रपणे) कॅनडाचा किंवा ऑस्ट्रेलियाचा गव्हर्नर जनरल नेमते. याउपर (कॅनडाच्या किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या) राणीचा (हू ऑल्सो हॅपन्स टू बी द ब्रिटिश मॉनर्क) कॅ. किंवा ऑ.च्या राज्यकारभाराशी काहीही संबंध नाही (आणि ब्रिटिश पार्लमेंटाचा तर नाहीच नाही). त्यामुळे, सद्यस्थितीत कॅ. किंवा ऑ. ही तांत्रिकदृष्ट्या (आणि बहुधा वैधानिकदृष्ट्यासुद्धा; चूभूद्याघ्या) 'ब्रिटिश डॉमिनियने' (ब्रिटनची नाममात्र-का-होईना-पण-अंकित राष्ट्रे) या सदरात मोडत नसावीत. रादर, ती सार्वभौम राष्ट्रे (हू हॅपन टू शेअर द क्राउन विथ ग्रेट ब्रिटन) ठरावीत.

(अधिक तपशील उपरनिर्दिष्ट दुव्यात सापडावेत.)

(बाकी, कॅ.च्या राष्ट्रध्वजात युनियन जॅक नाही. ऑ.च्यात आहे, तो केवळ परंपरेने आहे म्हणून अजूनही आहे, की त्याचा आणखी वेगळा काही मतलब आहे, याची मला कल्पना नाही. पाहावे लागेल.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहितीब‌द्द‌ल‌ ध‌न्य‌वाद‌

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

न्युझिलंडदेखील येतो याच यादित. राणीचं राज्य आहे तिथेही तांत्रिकदृष्ट्या. पण ते हटवुन न्युझिलंड रिपब्लिक बनवायची चळवळपण आहे तिथे बहुधा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

Freedom of expression is not under threat. Monopoly of expression is under threat.

'Canada Act 1982' ह्या पानाव‌र‌ कॅन‌डाच्या सार्व‌भौम‌तेव‌र‌ लेख‌न‌ आहे ते पाहावे.

कॅन‌डाच्या ध्व‌जाम‌ध्ये युनिय‌न‌ जॅक‌ नाही प‌ण‌ ओण्टारिओच्या ध्व‌जाम‌ध्ये आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ह‌ंसा मेह‌ता यांच्याविष‌यी एक रोच‌क बाब‌

She represented India on the Nuclear Sub-Committee on the status of women in 1946. As the Indian delegate on the UN Human Rights Commission in 1947–48, she was responsible for changing the language of the Universal Declaration of Human Rights from "all men are created equal" (Eleanor Roosevelt’s preferred phrase) to all human beings,[3] highlighting the need for gender equality.
 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण1
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

ह‌ंसा मेह‌तांना विचाराय‌ला ह‌वं होतं - "all human beings are created equal" चा अर्थ काय ?

स‌ग‌ळ्यांना स‌मान वाग‌णूक द्यावी ?
स‌ग‌ळ्यांना स‌मान अधिकार असावेत ?
स‌ग‌ळ्यांना स‌मान क‌र्त‌व्ये असावीत ?
स‌ग‌ळ्यांना एक‌च निय‌म लाव‌ला जावा ?
स‌ग‌ळ्यांम‌धे स‌मान क्ष‌म‌ता अस‌ते ?
स‌ग‌ळ्यांचा स‌मान आद‌र क‌राय‌ला ह‌वा ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ3

.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट2
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

uhdr च्या स‌ंद‌र्भात पाहिल‌ं त‌र स‌र्व मान‌व प्राण्यांना स‌मान मान‌वी ह‌क्क आहेत. कोण‌त्याही सार्व‌भौम स‌त्तेला हे मुल‌भूत अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत. इत‌केच.
(अर्थात हे सारे बोलाची क‌ढी या प्र‌कारात‌लेच राहिले आहे)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*****************
मेरी मोटी है खाल, लेकीन नाजूक है दिल‌!!
हाकुना मटाटा!!
*****************

uhdr च्या स‌ंद‌र्भात पाहिल‌ं त‌र स‌र्व मान‌व प्राण्यांना स‌मान मान‌वी ह‌क्क आहेत. कोण‌त्याही सार्व‌भौम स‌त्तेला हे मुल‌भूत अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत. इत‌केच.

कोण‌त्याही सार्व‌भौम स‌त्तेला हे मुल‌भूत अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत. - म्ह‌ंजे ते अधिकार प्र‌त्य‌क्षात आण‌ण्यासाठी य‌ंत्र‌णा उभी क‌रावी लागेल व चालू ठेवावी लागेल की नाही ? ती य‌ंत्र‌णा उभी क‌र‌ण्यासाठी ख‌र्च येईल की नाही ? व ख‌र्च आला त‌र तो प्र‌त्येकात एक्झॅक्ट‌ली स‌मान विभागून घ्यावा का ? कार‌ण प्र‌त्येक ज‌ण इक्व‌ल आहे असे असेल त‌र या य‌ंत्र‌णेने प्र‌त्येकास स‌मान वाग‌णूक द्याय‌ला ह‌वी. नैका ? म‌ग ज‌र वाग‌णूक स‌मान मिळावी अशी अपेक्षा असेल त‌र योग‌दान प‌ण स‌मान क‌रावे लागेल नैका ?

म्ह‌ंजे ही य‌ंत्र‌णा उभी क‌र‌ण्यासाठी १०० कोटी ख‌र्च रुप‌ये येत असेल व चाल‌व‌ण्याचा (ऑन‌गोईंग) ख‌र्च‌ ज‌र १० कोटी रुप‌ये असेल व लोक‌स‌ंख्या १०० कोटी असेल त‌र हा य‌ंत्र‌णेचा ख‌र्च त्या १०० कोटी लोकांम‌धे क‌सा विभागावा ??

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ2

म‌ग ज‌र वाग‌णूक स‌मान मिळावी अशी अपेक्षा असेल त‌र योग‌दान प‌ण स‌मान क‌रावे लागेल नैका ?

योग‌दान स‌मान ह‌वे म्ह‌ट‌ले त‌र यंत्र‌णेच्या प‌हिल्या दिव‌शी प्र‌त्येकाला स‌ग‌ळं काही स‌मान वाटून दिलं पाहिजे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सही: तुका म्हणे होय मनाशी संवाद, आपुलाच वाद आपणाशी.

All of the above, obviously! Why the question?

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ह‌क्क‌ व‌गैरे फ‌क्त‌ (इन्क‌म‌टॅक्स‌ भ‌र‌णाऱ्या) पैसेवाल्यांनाच‌ असावेत‌ अस‌ं ग‌ब्ब‌र‌ सिंग‌ यांना वाट‌त‌ं; म्ह‌णून‌ हा प्र‌श्न‌ !!!

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

ह‌क्क‌ व‌गैरे फ‌क्त‌ (इन्क‌म‌टॅक्स‌ भ‌र‌णाऱ्या) पैसेवाल्यांनाच‌ असावेत‌ अस‌ं ग‌ब्ब‌र‌ सिंग‌ यांना वाट‌त‌ं; म्ह‌णून‌ हा प्र‌श्न‌ !!!

हॅ !!! उचल‌ली ही अन लाव‌ली ह्याला !!! (इति प्रा. बार‌ट‌क्के, मि. दिनानाथ दामोद‌र थ‌त्ते यांना उद्देशून)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ग‌ब्ब‌र‌ के पास‌ ह‌र‌ ज‌वाब‌ का एक‌ ही स‌वाल‌ होता है.

 • ‌मार्मिक2
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

All of the above, obviously! Why the question?

None of the above is realistic. All of those are monumentally false.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ1

ओके

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

१८९७: लो. टिळकांनी लिहिलेला "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?" हा सुप्रसिद्ध अग्रलेखाचे 'केसरी'मध्ये प्रकाशन

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

क्या बात है. गाय‌क‌वाड‌वाड्यात‌ केस‌रीच्या आर्काईव्ह‌म‌ध्ये चाफेक‌र‌प्र‌क‌र‌णाच्या बात‌म्या चाळ‌लेल्या त्याची आठ‌व‌ण झाली.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आज‌चे दिनवैशिष्ट्य - स‌ंगीत‌कार अनिल बिस्वास यांच्या स‌ंगीत‌ दिग्द‌र्श‌नाखालील जे गाणं (म‌ह‌ब्ब‌त त‌र्क की मैने) मुख्य पृष्ठाव‌र ड‌क‌व‌लंय ते अप्र‌तिम त‌र आहेच प‌ण त‌ल‌त‌ च्या दुर्ल‌क्षित गाण्यापैकी एक आहे. विविध‌भार‌तीव‌र क्व‌चित‌च लागाय‌चं. सिलोन‌वाले प‌ण त्या गाण्याक‌डे साप‌त्न‌भावाने प‌हाय‌चे. साहिर ची शाय‌री लाज‌वाब. निर्ण‌य‌न म‌ंड‌ळाचे अनेक आभार.
.
.
-------------
.
ल‌ताबाईंचं एक गाणं अनिल बिस्वास यांच्या स‌ंगीत दिग्द‌र्श‌नाखाली.
.

.
-------------
.
.

.
.
ब‌द‌ली तेरी न‌ज‌र तो न‌जारे ब‌द‌ल ग‌ये. ल‌ताबाईंचा स्पेश‌ल आवाज. अनिल‌दांसाठी एक‌द‌म खास‌म‌खास. अग‌दी ठेव‌णीत‌ला आवाज लाव‌लाय बाईंनी....
.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

साहिर ची शाय‌री लाज‌वाब.

साहिर क‌म्युनिस्ट‌, त‌सेच फ‌ड‌तूसांचा स‌म‌र्थ‌क होता. बाकी चालू द्या. (गाणे लाज‌वाब आहेच‌.)

"एक शहेन‌शाह ने ब‌न‌वा के हसीं ताज‌म‌ह‌ल, ह‌म ग़रीबों की मुह‌ब्ब‌त का उडा़या है म‌जा़क"

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट1
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"एक शहेन‌शाह ने ब‌न‌वा के हसीं ताज‌म‌ह‌ल, ह‌म ग़रीबों की मुह‌ब्ब‌त का उडा़या है म‌जा़क"

ग‌रिबांचे व ग‌रीबीचे उद्दात्तीक‌र‌ण ज‌रा अतिच झालेले आहे. ख‌रंत‌र ग‌रीब हे ट‌र उड‌व‌ण्याच्या लाय‌कीचेच अस‌तात. ख‌रंत‌र पेट्रोल ओतून जाळ‌ण्याच्याच लाय‌कीचे. प‌ण श्रीम‌ंत त्यांना राहुन देतात म्ह‌णून ज‌ग‌तात.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक1
 • पकाऊ0

ऐसीचं धोरण - सभ्यपणाची मर्यादा - अन्य प्रतिसाद - शहाण्यास शब्दांचा मार ...

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ओह येस्. आय गॉट इट !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

भौतिकशास्त्रज्ञ-अभियंता निकोला टेस्ला (१८६५)

टेस्लाच‌ं ज‌न्म‌व‌र्ष १८५६ असाव‌ं.
http://www.teslasociety.com/biography.htm

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

जन्मदिवस : लेखक अर्ल स्टॅन्ली गार्डनर (१८८९)

आल्सो नोन‌ अॅज‌ 'पेरी मेस‌न‌'चा ज‌न‌क‌.

इंग्र‌जी वाच‌न सुरू क‌र‌णाऱ्याला गार्ड‌न‌र‌ (हाम्रिक‌न‌) आणि अगाथा ख्रिस्ती (ब्रिट‌) यांच्या र‌ह‌स्य‌क‌थांचा मोठा आधार‌ अस‌तो.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

*********
Why should we borrow words from others when we can make our own?

संगीतकार स्नेहल भाटकर (जन्म : १७ जुलै १९१९)

.
स्नेह‌ल भाट‌क‌रांच्या स‌ंगीत‌ दिग्द‌र्श‌नाखालील २ लाज‌वाब गाणी -
.

.
.
.

.
.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक1
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

"इंग्र‌जी वाच‌न सुरू क‌र‌णाऱ्याला गार्ड‌न‌र‌ (हाम्रिक‌न‌) आणि अगाथा ख्रिस्ती (ब्रिट‌) यांच्या र‌ह‌स्य‌क‌थांचा मोठा आधार‌ अस‌तो."

अगदी अगदी। माझे इंग्रजी वाचन पेरी मेसनच्या शिडीवरूनच पुढे गेले। डेला स्ट्रीट आणि खुद्द पेरी ह्यांचा मराठी अवतार म्हणजे झुंजार आणि विजया असावेत।
इतकी लोकप्रियता की त्याच्या सर्व पुस्तकांच्या सर्व प्रती जर एकावर एक ठेवल्या तर चंद्रापर्यंत पोहोचेतील अशी जाहिरात असायची।

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु | सर्वे सन्तु निरामय:।

माझ्या दादाचा आज ब‌र्थ‌डे आहे हे ऐसी ला माहिती नाही का? दादाला वाढ‌दिव‌साच्या शुभेच्छा.
२०१९ साली दादासार‌खा डॅशिंग माणुस‌च मुख्य‌म‌ंत्री व्हावा ही इश्व‌राच‌र‌णी प्रार्थ‌ना.

गाईचा फोटो काढुन दादाचा फोटो लोगो म्ह‌णुन लावावा ही माग‌णी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

तुम्हाला खरंच माहित नाही ? अहो , अनुताईंचा दादा , म्हणजे "एकाच वादा , अजित दादा "आणि महाराष्ट्राचे कर्तबगार मा. ( म्हणजे माजी ) उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्राच्या जाण्ट्या राजाचे मा. ( म्हणजे माजी ) राजकीय वारस , महाराष्ट्राच्या धरणांमध्ये खारे पाणी भरण्याची मनीषा बाळगणारे येकच येक अजित दादा पवार !!!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अनुतै , तुमच्या दादाच्या वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला शुभेच्छा !! बाकी दिव्याची आवस उर्फ गटारी आणि वाढदिवस एकाच दिवशी हा योगायोग फारच सुयोग्य असे नाही का वाटत ? पाऊस लांबला की हल्ली त्यांची फार आठवण येते . असो .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

बाप‌ट‌ण्णा, ऐसी जे माझ्या दादा ब‌द्द‌ल पॅसिव्ह अॅग्रेश‌न दाख‌व‌ते आहे त्याचा निषेध्. हा एक हिंसेचा प्र‌कार आहे. एखाद्या ब‌द्द‌ल इत‌का राग की त्याला अग‌दी मारुन टाकावेसे वाट‌ते, प‌ण म‌ग ते त‌र श‌क्य न‌स‌ते, म्ह‌णुन अन्नुलेखाने माराय‌चे ( म‌राठी भाषा कीती समृद्ध‌ आहे ते ब‌घा ). ज्यांच्या अस्तीत्वामुळे साडेतिन ट‌क्क्यात‌ल्या १० ट‌क्क्यांनाही काही फ‌र‌क प‌ड‌ला नाही, त्यांची नावे लिस्ट म‌धे . प‌ण जो माणुस ३-४ कोटी लोकांव‌र ( त्यांच्या ज‌ग‌ण्याव‌र ) प्र‌भाव टाकु श‌क‌तो, त्याचे नाव नाही

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

...३-४ कोटी लोकांवर (त्यांच्या जगण्यावर) प्रभाव टाकू शकत नाही???

इतकाही भिकार नाहीये हो तो!!! सुरुवातीसुरुवातीची गाणी चांगली होती त्याची. सैगलची कॉपी मारण्याचा डेस्परेट प्रयत्न करायचा त्या काळात. नंतर मग गेंगाणा गाऊ लागला.

आलेय की नाव छापून त्याचे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अहो न‌बा, मुकेश नाही हो. तुम्ही ब‌ऱ्याच द‌श‌कापूर्वी देश सोड‌ल्यामुळे स‌ध्याचे क‌र्तूत्व‌वान लोक तुम्हाला माहिती नाही. त‌री मी २०१९ साल‌चे मुख्य‌मंत्री व‌गैरे लिहिले होते. दादा म्ह‌ण‌जे माझ्या लाड‌क्या काकांचा नाव‌ड‌ता पुत‌ण्या, प‌ण माझा लाड‌का दादा. एक‌च‌ वादा अजीतदादा.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसीच काय , सगळीकडेच हे झालंय बघा. या वर्षी फ्लेक्स बोर्ड पण दुमजलीच लागलेत फक्त सगळीकडे . हलकट असतात हो लोकं . तुम्ही लक्ष देऊ नका . दिव्यांनी ओवाळून घ्या त्यांना या वर्षी , न जाणो , पुढच्या वर्षी काय होईल , कुणी सांगावं .

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आज च्या व‌स‌ंत‌ बाप‌ट यांच्या ज‌य‌ंति निमित्त "या ब‌कुळीच्या झाडाखाली" हे गाणं बोर्डाव‌र लाव‌लेलं आहे. एक‌द‌म झ‌कास ओ. निर्णाय‌क म‌ंड‌लापैकी ज्यांनी कुणी या गाण्याची निव‌ड केली त्या व्य‌क्ती चे लै म्ह‌ंजे लै च आभार.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ऐसीव‌र‌ विशिष्ट‌ प्र‌कार‌चे लोक‌ आहेत‌ म्ह‌णून‌ हे गाण‌ं बोर्डाव‌र‌ लाग‌ल‌ं. नैत‌र‌ "स‌दैव‌ सैनिका पुढेच‌ जाय‌चे" हे लाग‌ल‌ं अस‌त‌ं. Smile

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.