भा. रा. भागवत - साहित्यसूची

भा. रा. भागवत - साहित्यसूची

- सौ. नीला धडफळे

.

क्रमांक प्रकाशन वर्ष पुस्तकाचे नाव प्रकाशन प्रकार रचनाप्रकार मूळ लेखक
माहिती उपलब्ध नाही अंतराळ प्रवासाचे पहिले पुस्तक माहिती उपलब्ध नाही अनुवादित
१९६१ अंतराळात अग्निबाण मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी अनुवादित
१९८४ अक्काचे अजब इच्छासत्र इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१९९४ अक्रुधान ते पिक्रुधान राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१९९६ अदृश्य माणूस लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी अनुवादित एच. जी. वेल्स
१९९२ अद्भुत व्यक्तीच्या शोधात धाडसी वीर राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१९९४ अलकनंदा आणि जादूगार जिन राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१९९९ असे लढले गांधीजी मधुराज पब्लिकेशन्स, मुंबई कादंबरी पुनर्कथित
१९६५ आगे बढो फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
१० २००८ आनंदी आनंद गडे राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
११ १९७१ आपल्या आगगाड्यांची कहाणी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली कथासंग्रह अनुवादित
१२ १९७७ आरसेनगरीत जाई नवीन प्रकाशन, पुणे कादंबरी रूपांतरित लुई कॅरोल
१३ १९९६ इरावतीचा शोध मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१४ १९६६ उडती छबकडी भारतीय ग्रंथ भवन कथासंग्रह स्वतंत्र
१५ १९६२ उमलती कळी नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती
१६ माहिती उपलब्ध नाही एक चत्मकारिक रात्र माहिती उपलब्ध नाही
१७ २००८ एक होते सरोवर राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी
१८ १९९० एका चिन्याचा जमालगोटा राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१९ १९९८ एकांड्या बेटावरचे थरारनाट्य राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२० १९७५ ऑलिंपिक महोत्सव आणि खेळाडू नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली कादंबरी अनुवादित
२१ १९९६ कंपनी चालली सूर्याकडे राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२२ १९७३ काळा बाण लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
२३ १९९४ काशाची काशीयात्रा राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
२४ १९९५ किड्याने घातले कोडे परिमल प्रकाशन, औरंगाबाद कादंबरी स्वतंत्र
२५ १९९६ किल्ल्यातील कारस्थान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
२६ १९९६ कॅप्टन किडचा खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
२७ १९९८ कॅप्टन ग्रँट! तुम्ही कुठे आहात? राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
२८ २००९ कैद्याचा खजिना पुरंदरे प्रकाशन, पुणे कादंबरी अनुवादित
२९ १९९४ क्रिकेटची खुमखुमी जिरली अद्वैत प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
३० २००४ खजिन्याचा शोध उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
३१ १९८४ खजिन्याचे बेट ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली कादंबरी अनुवादित
३२ १९७१ खजिन्याच्या बेटावर संजूराजू पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
३३ १९६४ खरा खजिना राजा प्रकाशन, मुंबई कथासंग्रह स्वतंत्र
३४ १९८६ गडावरचा खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
३५ माहिती उपलब्ध नाही गढीचा मालक माहिती उपलब्ध नाही
३६ १९८४ गप्प बसा मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे कादंबरी रूपांतरित
३७ माहिती उपलब्ध नाही गांजलेले जीव माहिती उपलब्ध नाही अनुवादित
३८ १९८२ गालफाटूचा पराक्रम सोनसळे अ‍ॅन्ड कं, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
३९ १९८६ गिरिशिखराचे गुपित राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४० २००३ गुप्त खजिन्याचे बेट अतुल बुक एजन्सी कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४१ १९८२ गुलमर्गचे गूढ आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
४२ १९८० घड्याळाचे गुपित इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
४३ १९९७ चंद्रावर स्वारी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी रूपांतरित ज्यूल व्हर्न
४४ १९८५ चक्रीवादळात फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
४५ १९९२ चला उत्तर ध्रुवाकडे राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
४६ १९९४ चाणक्य मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
४७ १९८५ चिंकू चिंपांझी आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
४८ १९८५ चिंकूचे चाळे आणि फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
४९ माहिती उपलब्ध नाही चिटोर्‍याचा प्रताप माहिती उपलब्ध नाही स्वतंत्र
५० १९९४ छगन सांगू लागला कृष्णा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
५१ १९९४ छगनचे चर्‍हाट चालूच कृष्णा प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
५२ १९९४ छोटी मोठी यंत्रे लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी अनुवादित
५३ १९९६ जंगल बुकातील दंगल त्या दंगलीतील दोन पोरे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी अनुवादित
५४ १९८५ जंगलपटात फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
५५ १९६२ जगाच्या कल्याणा मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी अनुवादित
५६ १९७९ जयदीपची जंगल यात्रा मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
५७ १९६५ जवानमर्द फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
५८ १९७७ जाईची नवल कहाणी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी रूपांतरित लुई कॅरोल
५९ १९९६ जुनाट भावलीची भन्नाट कथा आणि इतर पाश्चात्य गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
६० १९३२ जॉर्ज वॉशिंग्टन ग.पां.परचुरे प्रकाशन चरित्र अनुवादित
६१ १९६० ज्ञान आणि मनोरंजन: भाग पहिला मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई माहितीपर स्वतंत्र
६३ १९९८ ज्यूल व्हर्नची अद्भुत सृष्टी राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित
६४ १९९८ झपाटलेला प्रवासी राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
६५ २००९ टिंग टिंग टिंगा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
६६ १९८९ टिक टॉक फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
६७ माहिती उपलब्ध नाही टिल्लू नावाचा विदूषक माहिती उपलब्ध नाही रूपांतरित
६८ १९६५ ट्रिंग-ट्रिंग-फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
६९ १९७५ डाकूंची टोळी आणि बालवीर परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
७० माहिती उपलब्ध नाही ढब्बू राजाची गोष्ट माहिती उपलब्ध नाही रूपांतरित
७१ १९९८ तीन बलून बहाद्दर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी अनुवादित
७२ १९९६ तुटक्या कानाचे रहस्य सुरेश एजन्सी, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
७३ १९७२ तैमूरलंगाचा भाला मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
७४ माहिती उपलब्ध नाही तोंड मिटा मुंछासेन माहिती उपलब्ध नाही रूपांतरित
७५ १९५९ तोचि साधु ओळखावा महाराष्ट्र प्रकाशन चरित्र
७६ १९९४ तोरणा कोणी जिंकला? राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
७७ १९७० त्यांनी पाहिलेला भारत नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली कादंबरी अनुवादित
७८ १९५९ त्यांसी म्हणे जो आपुले महाराष्ट्र प्रकाशन
७९ १९९६ थँक्यू, मिस्टर शार्क आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
८० १९९६ दर्याई डाकू शार्की आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
८१ १९८४ दर्याई डाकूंच्या गोष्टी इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
८२ १९९६ दर्यादेशची राजकन्या शांताई प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
८३ १९७५ दीपमाळेचे रहस्य मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
८४ १९८२ दुःख पर्वताएवढे ('ला मिझरेबल्स'चे भाषांतर) संजय प्रकाशन, पुणे कादंबरी अनुवादित
८५ १९९५ दुर्मिळ तिकिटाची साहसयात्रा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
८६ १९५९ देव तेथेंचि जाणावा महाराष्ट्र प्रकाशन कादंबरी
८७ १९८६ धूमकेतूच्या शेपटावर राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
८८ १९९२ ध्रुवाने लावले वेड राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
८९ २००६ नंदू करतो मोत्याची शिकार! राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
९० १९८२ नंदूचा यांत्रिक माणूस राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
९१ २००६ नंदूच्या थापांचे ... गरगर फिरे विमान! राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
९२ २००६ नंदूने रचले मनोरथ राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
९३ १९८७ नागफणी खजिना उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
९४ १९९२ निर्जन बेटावर धाडसी वीर राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित
९५ १९६८ निळा मासा नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती स्वतंत्र
९६ १९५७ न्यायाधीशाचे अंतरंग माहिती उपलब्ध नाही अनुवादित
९७ १९४६ पबुताईची फ कशी झाली? केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
९८ १९४२ पबुताईच्या गोष्टी केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई कथासंग्रह स्वतंत्र
९९ १९८६ पळवलेल्या पोराची गोष्ट ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली कादंबरी स्वतंत्र
१०० २००० पशुमानवाचे बेट ज्ञानदा पब्लिकेशन्स प्रा. लि., पुणे कादंबरी अनुवादित
१०१ १९५५ पाच भावांची गोष्ट ग.पां.परचुरे प्रकाशन चरित्र अनुवादित
१०२ १९९७ पाताळलोकची अद्भुत यात्रा राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी रूपांतरित ज्यूल व्हर्न
१०३ १९९४ पिझारोचे थैमान पुरंदरे प्रकाशन, पुणे कादंबरी अनुवादित
१०४ १९९४ पिस्तुल बॉम्बच्या कथा अद्वैत प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
१०५ माहिती उपलब्ध नाही पुनश्च खजिन्याची भेट माहिती उपलब्ध नाही अनुवादित
१०६ माहिती उपलब्ध नाही पुनश्च भेट माहिती उपलब्ध नाही स्वतंत्र
१०७ माहिती उपलब्ध नाही पृथ्वी दुभंगली राजा प्रकाशन, मुंबई
१०८ १९९८ पोलादपूरचा रणराक्षस राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित
१०९ १९७३ पोस्टाच्या तिकिटांची नवलकहाणी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली कथासंग्रह अनुवादित
११० १९८२ प्रतापगडावर फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१११ १९५८ फार फार सुंदर शहर आशय प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुवादित
११२ १९८२ फास्टर फेणे टोला हाणतो उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
११३ १९८२ फास्टर फेणे डिटेक्टिव्ह उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
११४ १९६५ फास्टर फेणेचा रणरंग पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
११५ १९८२ फास्टर फेणेची एक्स्प्रेस कामगिरी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
११६ १९८२ फास्टर फेणेची काश्मिरी करामत उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
११७ १९८५ फास्टर फेणेची डोंगरभेट उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
११८ १९८५ फास्टर फेणेच्या गळ्यात माळ उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
११९ १९६५ फुरसुंगीचा फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
१२० १९९२ बर्फभूमीवरील बहाद्दर राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१२१ माहिती उपलब्ध नाही बलदंड बन्यान माहिती उपलब्ध नाही अनुवादित
१२२ १९८२ बाईलचोर सोनसळे अ‍ॅन्ड कं, पुणे
१२३ माहिती उपलब्ध नाही बाजीराव माहिती उपलब्ध नाही पुनर्कथित
१२४ १९९७ बादशाही जासूद राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित ज्यूल व्हर्न
१२५ १९६५ बालबहाद्दर फास्टर फेणे पॉप्युलर प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
१२६ १९५६ बेन फ्रँकलिन - अमेरिकेचा गुणी शास्त्रज्ञ मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी अनुवादित
१२७ १९८४ बोला बोला मुंछासेन शकुल प्रकाशन, पुणे कादंबरी रूपांतरित
१२८ १९७२ ब्रह्मदेशातला खजिना मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१२९ १९६६ भटक बहाद्दर मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी अनुवादित
१३० १९९४ भाग्यशाली सिक्सर अद्वैत प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
१३१ माहिती उपलब्ध नाही भारत पाक युद्ध माहिती उपलब्ध नाही अनुवादित
१३२ १९८३ भारद्वाजाची भरारी सोनसळे अ‍ॅन्ड कं, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
१३३ २००४ भाराभर गवत उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह
१३४ १९७२ भुताळी जहाज मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१३५ १९९४ मडकोबा शब्दवेध प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुवादित
१३६ माहिती उपलब्ध नाही महाभारत माहिती उपलब्ध नाही पुनर्कथित
१३७ १९८८ महेश उडाला भूर्रर्रsss ज्योस्त्ना प्रकाशन, मुंबई कथासंग्रह स्वतंत्र
१३८ १९४६ माझा विक्रम केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई स्वतंत्र
१३९ १९९६ मायापूरचे रंगेल राक्षस: अर्थात् अतिशक्तिमान् घंटासुर व चंडासुर आणि त्यांचे बहुढंगी तर्‍हेवाईक मित्रगण यांच्या अद्भुत साहसांची नवलकहाणी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१४० १९९५ मुंबईला चक्कर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१४१ १९६४ मुक्काम शेंडेनक्षत्र लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी अनुवादित
१४२ २००८ मूर्तीच्या शोधात मोना राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१४३ २००८ मोठ्या रानातले छोटे घर राजा प्रकाशन, मुंबई कथासंग्रह अनुवादित
१४४ १९९६ रॉबिनहूड आणि त्याचे रंगेल गडी इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१४५ १९६६ रॉबिन्सन आणि मंडळी रुची प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१४६ १९९४ लाख मांजरी राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१४७ १९६५ वनस्पतींचा जादूगार मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कादंबरी अनुवादित
१४८ १९९६ विज्ञानवेडे शास्त्रज्ञ अनुबंध प्रकाशन, पुणे कादंबरी अनुवादित
१४९ १९८९ विमानचोर विरुद्ध फास्टर फेणे उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१५० माहिती उपलब्ध नाही वीर पांडव माहिती उपलब्ध नाही स्वतंत्र
१५१ माहिती उपलब्ध नाही वैतागवनांतील वाफारे काँटिनेंटल प्रकाशन, मुंबई कथासंग्रह स्वतंत्र
१५२ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पहिला) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉईल
१५३ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग दुसरा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉईल
१५४ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग तिसरा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉईल
१५५ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग चौथा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉईल
१५६ २००९ शाब्बास शरलॉक होम्स! (भाग पाचवा) उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह अनुवादित आर्थर कॉनन डॉईल
१५७ १९७५ शाळेतली भुताटकी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई
१५८ १९५८ शिंगी नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती कादंबरी स्वतंत्र
१५९ माहिती उपलब्ध नाही छत्रपती शिवाजी अमर चित्र कथा पुनर्कथित
१६० १९५६ सगळं सगळं ठीक होतं मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई अनुवादित
१६१ माहिती उपलब्ध नाही सफरचंद माहिती उपलब्ध नाही अनुवादित
१६२ १९५६ समुद्र सैतान लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१६३ १९९६ साखर सोंड्या आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
१६४ १९९४ सागरी चोरांवर पोरांची मात अद्वैत प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह स्वतंत्र
१६५ १९९० साता समुद्राचा सुलतान राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१६६ १९६२ तारस बलबाचे दोन सुपुत्र लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१६७ २००४ सिंडरेलाची मुलगी मिंडरेला (सहा छानदार परीकथा) अनुबंध प्रकाशन, मुंबई कथासंग्रह स्वतंत्र
१६८ १९८० सुधीरवाडी संजय प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१६९ १९६४ सूर्यावर स्वारी लाखाणी बुक डेपो, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१७० १९४३ सोव्हिएटच्या समरकथा केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई कथासंग्रह अनुवादित
१७१ १९५५ हरिण बालक उर्जा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१७२ १९८६ हर्क्युलीस ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली कादंबरी अनुवादित
१७३ १९९७ हवाई हुकूमशहा राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी अनुवादित
१७४ १९९० हाजीबाबाच्या गोष्टी मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई कथासंग्रह अनुवादित
१७५ १९९० हिंमतवान जासूद राजा प्रकाशन, मुंबई कादंबरी स्वतंत्र
१७६ १९९६ डाकू बनला डिटेक्टिव्ह आणि दुसर्‍याही काही मजेदार लोककथा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह मॉरिस लेब्लँक
१७७ १९९४ भटांच्या वाड्यातील भुतावळ पुरंदरे प्रकाशन, पुणे कथासंग्रह चार्ल्स डिकंज
१७८ पुत्र असावा ऐसा गुंडा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे
१७९ शिकंदरचा बिलंदर कुत्रा उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे
१८० ढोरगावचा चोर उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे
१८१ अगडबंब मंडळाच्या गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे
१८२ १९९५ अक्काचे अजब इच्छासत्र उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१८३ १९९४ खजिन्याचा शोध पुरंदरे प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१८४ १९९६ दर्याई डाकूंच्या गोष्टी उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे कादंबरी स्वतंत्र
१८५ १९७८ (पुनर्मुद्रण) चाणक्य अमर चित्र कथा कॉमिक स्ट्रिप / चरित्र पुनर्कथित
.
***

***

सूची अपूर्ण आहे. ती पूर्णतः निर्दोष नाही. पुढील आकडेवारी ही त्या सूचीवर आधारित आहे. अर्थातच, तीसुद्धा पूर्णतः निर्दोष असं नाही. ही केवळ पहिली पायरी आहे. यातले काही आकडे पाहून कुणाला भारांच्या साहित्यिक कारकिर्दीमागचे इतर कार्यकारणभाव शोधण्याची इच्छा झाली, तर या सूचीचं प्रयोजन सफल झालं असं म्हणता येईल.

भा. रा. भागवत ह्यांच्या १८५ पुस्तकांची माहिती उपलब्ध झाली. अनेक पुस्तकांबाबत प्रकाशक, प्रकाशनवर्ष, साहित्यप्रकार असे विविध तपशील मिळाले नाहीत.

त्यांच्या ९१ वर्षांच्या आयुष्यात किमान १८५ पुस्तके लिहिली. त्यांना किमान ३६ प्रकाशक लाभले. त्यांचं पहिलं पुस्तक १९३२ साली प्रकाशित झालं तर त्यांच्या हयातीत शेवटी प्रसिद्ध झालेलं त्यांचं पुस्तक २००० सालचं आहे. म्हणजे त्यांची लेखकीय कारकीर्द ही सुमारे ६८ वर्षांची आहे. ६८ वर्षांत किमान १८५ पुस्तके म्हणजे सरासरी वर्षाकाठी सुमारे २.७२० इतकी. [ही संख्या गणितातील सुप्रसिद्ध अशा 'इ' (२.७१८२८१८२८४५९०...) ह्या संख्येच्या बरीच जवळ आहे हा योगायोग.] इतके प्रसवशील लेखक मराठीत किती टक्के असतील असा प्रश्न पडतो.

त्यांच्या १८५ पुस्तकांपैकी, १६७ पुस्तकांबाबत मूळ कृती कोणाची ह्या गोष्टीची माहिती उपलब्ध झाली. त्या १६७ पुस्तकांपैकी पूर्णपणे स्वतंत्र अशी सुमारे ५७% तर अनुवादित / रूपांतरित / पुनर्कथित / आधारित अशी पुस्तकं ४३%.

भागवतांनी स्वतंत्रपणे जन्माला घातलेल्या व्यक्तिरेखांपैकी जवळपास सर्व व्यक्तिरेखा ह्या पुरुष आहेत. त्यांच्या साहित्यसंपदेतील १०२ पुस्तकांमध्ये प्रधान व्यक्तिरेखा ही पुरुष आहे तर ९ पुस्तकांमध्ये ती स्त्री आहे. पुरुषप्रधान अशा मराठी समाजात, हे नवलाचं नाही.

साहित्यप्रकारविल्हे:
माहिती उपलब्ध: १८५पैकी १५३

४९ कथासंग्रह
१०० कादंबर्‍या
४ चरित्रे
३२ माहिती अनुपलब्ध
---
१८५

कृतीप्रकारविल्हे
माहिती उपलब्ध: १८५पैकी १६७

९५ स्वतंत्र
५८ अनुवादित
९ रूपांतरित
५ पुनर्कथित
१८ माहिती अनुपलब्ध
---
१८५

आशयविल्हे
माहिती उपलब्ध: १८५पैकी १२७

७९ साहस
१५ माहिती
१० काल्पनिक
९ इतिहास/पुराण
६ विज्ञान
५ रहस्य
३ विनोद
५८ माहिती अनुपलब्ध
---
१८५

प्रमुख व्यक्तिरेखा
माहिती उपलब्ध: १८५पैकी १११

१०२ पुरुष
९ स्त्री
७४ माहिती अनुपलब्ध
---
१८५

कथानकाचा परिसर
माहिती उपलब्ध: १८५पैकी ८१

२१ महाराष्ट्र वगळता उर्वरित भारत
८ अमेरिका
८ इंग्लंड
८ संपूर्ण जग
८ समुद्र
७ मुंबई
५ अंतराळ
५ आशिया
३ इंग्लंड वगळता उर्वरित युरप
३ ऑस्ट्रेलिया
३ पुणे
१ आफ्रिका
१ भारत
१०४ माहिती अनुपलब्ध
---
१८५

प्रकाशकविल्हे
माहिती उपलब्ध: १८५पैकी १६६

४० उत्कर्ष प्रकाशन, पुणे
३४ राजा प्रकाशन, मुंबई
१६ मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, मुंबई
१० लाखाणी बुक डेपो, मुंबई
७ पॉप्युलर प्रकाशन
४ अद्वैत प्रकाशन, पुणे
४ इंद्रायणी प्रकाशन, पुणे
४ केशव भिकाजी ढवळे प्रकाशन, मुंबई
४ नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली
४ पुरंदरे प्रकाशन, पुणे
३ ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली
३ नाग विदर्भ प्रकाशन, अमरावती
३ महाराष्ट्र प्रकाशन
३ सोनसळे अ‍ॅन्ड कं, पुणे
२ अमर चित्र कथा
२ कृष्णा प्रकाशन, पुणे
२ ग.पां.परचुरे प्रकाशन
२ शकुल प्रकाशन, पुणे
२ संजय प्रकाशन, पुणे
१ अतुल बुक एजन्सी
१ अनुबंध प्रकाशन
१ आशय प्रकाशन, पुणे
१ उर्जा प्रकाशन, मुंबई
१ काँटिनेंटल प्रकाशन, मुंबई
१ ज्ञानदा पब्लिकेशन्स प्रा. लि., पुणे
१ ज्योस्त्ना प्रकाशन, मुंबई
१ नवीन प्रकाशन, पुणे
१ परचुरे प्रकाशन मंदिर, मुंबई
१ परिमल प्रकाशन, औरंगाबाद
१ भारतीय ग्रंथ भवन
१ मधुराज पब्लिकेशन्स, मुंबई
१ मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे
१ रुची प्रकाशन, पुणे
१ शब्दवेध प्रकाशन, पुणे
१ शांताई प्रकाशन, पुणे
१ सुरेश एजन्सी, पुणे
१९ माहिती अनुपलब्ध
---
१८५
---

आकडेवारी आणि निष्कर्षः सलिल बडोदेकर

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
4.5
Your rating: None Average: 4.5 (2 votes)

प्रतिक्रिया

ज्युल व्हर्न चे अनुवादीत '८० दिवसात पृथ्वीप्रदक्षिणा' हे पुस्तक कोणत्या प्रकाशनचे आहे आणि कुठे मिळेल ?

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

८० दिवसात पृथ्वीप्रदक्षिणा = झपाटलेला प्रवासी. राजा प्रकाशन

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

प्रकाशन वर्ष कळेल काय? सूचीत भर घालता येईल.

इतरही काही माहिती सूचीत नसेल तर प्रतिसादांमधून लिहिल्यास सूचीत भर घालता येईल.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

झपाटलेला प्रवासी यादीत आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

अनुवादित कादंबरी, समुद्र सैतान, काळा बाण,आणि इतही बर्याच, नजरचुकीने स्वतंत्र लेखनाच्या यादीत आलेल्याआहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

धन्यवाद शहराजद ! दोन्ही पुस्तके तीच आहेत हे माहित नव्हते.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

जयदीपची जंगल यात्रा

हे पुस्तक कोणत्याही अवस्थेत जादा प्रीमियमसहित घेण्याची तयारी आहे. कुठे मिळेल का?

सेम विथ "खजिन्याच्या बेटावर संजू राजू" .. पण या पुस्तकाचा उल्लेख वर यादीत दिसत नाहीये.

"मॅजेस्टिक बुक स्टॉल" असं प्रकाशनाचं नाव आहे का?

भाषांतरित / आधारित पुस्तकांसमोर त्यांच्या मूळ पुस्तक आणि लेखकाचा उल्लेख असला तर आणखी पूर्णता येईल.

सूचीबद्दल अनेकानेक धन्यवाद.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ही सूची अनेक प्रकारे अपुरी आहे. सध्या सूचीवर काम चालू आहे. लवकरात लवकर सुधारित आवृत्ती चढवण्याच्या प्रयत्नात आहोत. इथे माहिती पुरवलीत, तर सूचीत भर घालण्यासाठी तिचा नक्की वापर करून घेऊ शकू.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

सुधारित सूची डकवली आहे. तीही अपुरी आहे, याची जाणीव आहे. मात्र ही फक्त सुरुवात आहे. या सूचीचा पहिल्या पायरीसारखा वापर करून कुणी अधिक माहिती शोधली, सूचीत भर पडली, त्यातल्या संभाव्य चुका दुरुस्त झाल्या, कुणाला यावरून बालसाहित्याबद्दल वा भारांच्या साहित्याबद्दल अजून माहिती मिळवावीशी वाटली, तर ते या अंकाचं यश.

एन्जॉय!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन

ऐसीचे लेखक-वाचक पंकज भोसले यांना भा रा भागवतांचं सूचीत नसलेलं एक पुस्तक सापडलं. त्यावर त्यांनी सविस्तर लिहिलेला लेख येथे : http://www.aisiakshare.com/node/7402.

तसंच, सूचीतली भर खालीलप्रमाणे:
क्रमांक १८६ | प्रकाशन वर्ष १९७९ | पुस्तकाचे नाव घुमट | प्रकाशन इंद्रायणी साहित्य | प्रकार कथासंग्रह | रचनाप्रकार स्वतंत्र | मूळ लेखक लागू नाही

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.