खेकडा आणि कासव

"काकी, काल तुम्ही खेकड्याचं कालवण दिलं ते आम्हाला दोघांनाही खूप आवडलं!"

"छान. रेसिपी हवीय का तुला?"

"नाही हो, तुमच्या हातची चव ती निराळीच. रेसिपी दिलीत तरी मला तसं बनवता नाही येणार. बाय द वे, तुम्ही कासवाचं कालवण बनवता का?"

"नाही गं. आम्ही कासव नाही खात."

"हे छान झालं!"

"म्हणजे?"

"म्हणजे आम्ही पुढच्या महिन्यात युरोप टूरला चाललोय. आमचं टेरापिन कासव महिनाभर सांभाळाल का?"

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

हाहा हे मात्र मस्त!

तिन्ही स्वल्पकथा एकाच धाग्यांत लिहिल्या असत्या तर आमचा कळफलक कमी झिजला असता. अपेक्षा फार असल्याने सदगदित्
झालो, म्हणून
का सवें ही आसवें ? अशी स्थिती झाली.

हॅहॅ

हा हा हा ...

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.