पृथ्वीचे शत्रू

‘No matter what we do, an asteroid is going to wipe us out. So we should party hard and wreck the place!’ – to which Homer replies: ‘Yeah, why should the asteroid have all the fun?’

पृथ्वीची सध्याची (साल २०२०) लोकसंख्या आहे ७९६ कोटी आहे.

लोक बिंदास जीवन जगतायेत.

बिंदास जीवन जगायला माझी काही हरकत नाही. मी कोण हरकत घेणार? कृपया गैरसमज नसावा. मला एवढेच म्हणायचे आहे कि आपला, आपल्या संस्कृतीचा, आपल्या या सुंदर धरतीचा विनाश अटळ आहे. तो कदाचित पुढील दहा वर्षात होऊ शकेल किंवा अजून लाखो वर्षात देखील होणार नाही. कोण आहे असा शत्रू जो आपल्या भोवती घिरट्या घालत आहे? कोविड? प्लेग? भूकंप? हवामान बदल? छ्या. ह्या असल्या चिल्लर गोष्टींना मानव घाबरणार नाही. आमचे हुशार शास्त्रज्ञ ह्यावर सहज मात करतील. अगदी आत्ताच आपण कोविडला पुरून उरलो. आणि आपण काही डायनास्रॉर इतके मूर्ख नाही आहोत. किंवा पॉंपी शहराच्या रोमन नागरीकांसारखे अनभिद्न्य नाही आहोत. त्या बिचाऱ्यांना वेसुविअस ज्वालामुखीचे रौद्र स्वरूप माहित नसावे. पण आता प्रगत विज्ञानाच्या सहाय्याने शास्त्रज्ञ ज्वालामुखीच्या उत्पाताच्या वेळेचे भविष्य करू शकतात.

मग कोण आहेत आपले हे शत्रू?

जरा समजून घेउया.

अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च साधयेत् ।

गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥

Virtuous men go about collecting knowledge and wealth as if they will live for ever. When it comes to following Dharma, they never procrastinate. They perform their duties as if death is holding them by their hair.

कोण आहेत हे पृथ्वीच्या जिवावर उठलेले?

ते आहेत धुमकेतू, लघुग्रह आणि उल्का.

पुरातन काळी—सध्या देखील-- माणसं धूमकेतूला घाबरत होती/घाबरतात. चायनीज खगोलशास्त्रींनी त्यांना दिसलेल्या धूमकेतूंची सविस्तर माहितीची नोंद करुन ठेवली. त्यात धूमकेतूंची चित्रे, त्यांच्या शेपट्यांची चित्रे, त्यांच्या आगमनाचं आणि गमनाचं वेळापत्रक आणि आकाशातील त्यांची स्थाने इत्यादी माहिती होती. अश्या नोंदींचा पुढच्या पिढीच्या शास्त्रज्ञांना खूप फायदा झाला.

धुमकेतू म्हणजे ४.६ बिलिअन वर्षांपूर्वी जेव्हा आपल्या सूर्यमालेची निर्मिती झाली तेव्हा राहिलेले—वापरलं न गेलेलं सामान सुमान, राडा रोडा, मलवा. इमारतीचे बांधकाम झाल्यावर सळया, भंगार सिमेंटची पोती, वाळू वगैरे पडीक समान राहते तस.

काही मोठ्या उल्का वातावरणातून येताना पूर्ण जळून जाण्यापूर्वीच पृथ्वीवर पडतात. अशा अपार्थिव पदार्थांना अशनी म्हणतात. उल्कांच्या मानाने अशनींची संख्या अल्प असते, कारण बहुसंख्य उल्का वातावरणातच जळून जातात. पृथ्वीवर त्या क्वचितच आढळतात.

पण अश्या विशाल उल्का जेव्हा पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर येऊन आदळतात तेव्हा त्या जागी मोठा खड्डा तयार (Crater) तयार करतात. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर अशी बरीच क्रेटर निर्माण झालेली आहेत. अमेरिकेतील अरिझोना येथील क्रेटर प्रसिद्ध आहे. फ्लॅगस्टाफ शहराच्या जवळ असलेल्या ह्या क्रेटरचे नाव आहे बॅरींजर क्रेटर. सुमारे ५०००० वर्षांपूर्वी ५० मीटर व्यासाच्या अशनीपाताने हा खड्डा निर्माण झाला. हा खड्डा १.२ किलोमीटर लांब आणि २०० मीटर खोल आहे.

महाराष्ट्र राज्यामधील बुलढाणा जिल्ह्यातले खाऱ्या पाण्याचे लोणारचे सरोवर ह्याची निर्मिती सुद्धा एका उल्कापातामुळेच झाली.

वाचकांना कदाचित अतिरंजित वाटेल पण लघुग्रह आणि धूमकेतू ह्यांच्यामध्ये पृथ्वीवरील जीवनाचा समूळ नाश करायची शक्ति आहे, पृथ्वीला सगळ्यात जबरदस्त धक्का देणारा प्रसंग ६५ दशलक्ष वर्षांपूर्वी घडला. एक उल्का/लघुग्रहा पृथ्वीवर येऊन आदळला, ज्या ठिकाणी ही टक्कर झाली त्या जागेचे नाव आहे “चिक्स्ललब खड्डा - Chicxulub crater—अस आहे. हे क्रेटर मेक्सिको मधल्या युकातान प्रदेशात आहे. ह्या उपग्रहाची लांबी/रुंदी १० ते १५ किलोमीटर असावी. ह्या आघाताने पडलेल्या खड्ड्याचा व्यास १५० किलोमीटर आहे. ह्या आघातामुळे प्रचंड प्रमाणात धुराळा पृथ्वीच्या वातावरणात उडाला. जिथे हा अपघात झाला त्या जागेवरील आणि त्याच्या खालील खडक आणि तो लघुग्रह ह्यांची वितळून वाफ झाली!!

पृथ्वीच्या वातावरणात लाखो टन भूळ फेकली गेली. त्यामुळे सूर्य पूर्णपणे झाकला गेला अस म्हणता येणार नाही, पण सूर्यापासून येणारा प्रकाश आणि अर्थात सौरउर्जा ह्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली. हळू हळू झाडे झुडपे नष्ट होऊ लागली. आणि त्याच्यावर अवलंबून असणारे प्राणी. ह्या कालखंडात पृथ्वीवर महाकाय डायानासोर चे राज्य होते, त्यांच्या सह जवळपास पंचाहत्तर ते ऐशी टक्के प्राणी जीवन नष्ट झाले.

पृथ्वीच्या इतिहासातला एक अध्याय समाप्त झाला.

अशी टक्कर पुन्हा होऊ शकते का?

सूर्यमालेत हजारो लघुग्रह आहेत. त्यांच्या भ्रमणकक्षा पृथ्वीच्या भ्रमणकक्षेला छेदून जातात. केव्हातरी अशी वेळ येऊ शकते की एकमेकांशी टक्कर अनिवार्य होईल. हे धुमकेतूच्या बाबतीतही होऊ शकते. लघुग्रह आणि धूमकेतूंची काही कमतरता नाही. सूर्यमालेच्या कायपर पट्टा(The Kuiper belt) आणि ओर्टचा ढग(Oort cloud) ह्या ठिकाणी भरपूर लघुग्रह आणि धूमकेतू आहेत. जवळून जाणाऱ्या ताऱ्याच्या प्रभावाखाली येऊन ते आपले घर सोडून “बाहेरख्याली” होऊन सूर्याकडे आकर्षित होतात. आपल्या खराब बॅडलक मुळे त्यांची आणि आपली जीवघेणी गळाभेट होऊ शकते.

मी सांगतो आहे ते खर वाटत नसेल तर चंद्राकडे पहा, चंद्रावर जी असंख्य विवरं, डोंगर, आणि काळे डाग दिसतात ते उल्कापातांनी तयार झाले आहेत. पृथ्वीवर ते नाहीत त्याचे कारण आहे आपल्यावर असलेली

वातावरणाची कवचकुंडले. त्यामुळे उल्का लामिनीवर पोहोचण्याआधी हवेत जळून जातात. अगदी अलीकडे झालेली शूमाकर लेवी-९ धुमकेतू आणि गुरू ग्रहाचीची प्रेक्षणीय फ्री-स्टाईल झटापट(१९९४मध्ये) सर्व प्रसिध्द आहे. त्याने गुरूला झालेल्या जखमा आजही आपण बघू शकतो. (https://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Shoemaker%E2%80%93Levy_9)

आणि हा बघणीय विडीओ

(https://www.youtube.com/watch?v=gbsqWozEBBw&ab_channel=ScienceAtNASA)

कल्पना करा कि गुरूच्या जागी आपली पृथ्वी असती तर?

डायानासोरना नामशेष करणारा लघुग्रह १० किलोमीटर लांबीचा असावा. समजा एक किलोमीटर ok शंभर मीटर लांबीचा अशनी पृथ्वीवर आदळला तर? पृथ्वीवरचे संपूर्ण जन जीवन नष्ट होणार नाही हे निश्चित पण हा आघात दाट लोकवस्तीच्या शहरावर झाला तर? अरिझोना क्रेटर निर्माण करणारी उल्का केवळ पन्नास मीटर लांबीची होती! रशियातील तुनगुश्का(Tunguska) येथे आकाशातच स्फोट झालेली उल्का एवढ्याच आकाराची असावी. ती जमिनीवर पडली नाही. हवेत स्फोट झाल्यावर निर्माण झालेल्या अग्निगोलकाने तीस किलोमीटरच्या परिसरातील लाखो झाडांची आहुती घेतली. कल्पना करा की केवळ ३६०० किलोमीटरदूर असलेल्या मास्कोकडे ह्या उल्केने मोर्चा वळवला असता तर?

“अर्मागेडान”, “डीप इम्पॅक्ट” सारखे चित्रपट आपण पहिले असणारच. ह्यातील अवास्तव विज्ञानाकडे जरा दुर्लक्ष करूया. पण त्यातील मुख्य संकल्पना महत्वाची आहे. काळजीपूर्वक नियोजन करून आखलेली अवकाशयात्रा करून लघुग्रहांचा जागेवरच विनाश करणे आता प्रगत विज्ञानाच्या सहाय्याने शक्य आहे. त्या दृष्टीने पाउले उचलली जात आहेत.

त्याचा उहापोह पुन्हा कधीतरी.

ललित लेखनाचा प्रकार: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

पृथ्वी वर जीवन निर्मिती पण उल्का पात मुळेच झाली आहे.
निर्मिती आणि विनाश ही दोन्ही काम उल्का आणि धूमकेतू च करणार.
अती प्रचंड तापमान मुळेच जटिल रासायनिक क्रिया ,अभिक्रिया होवून जीवन निर्मिती झाली
तेच उच्च तापमान जीवसृष्टी चा विनाश पण करू शकते.
निसर्ग चक्र.
इथे जे निर्माण झाले आहे ते नष्ट होणार आहे
सूर्य,ग्रह,आकाशगंगा,सर्व नष्ट होणार आहे आणि परत पुनर्निर्मिती होणार आहे.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

६६ मिलिअन वर्षांपूर्वी जी के-पीजी घटना घडली ती घटना कमी वारंवारितेची आहे. पण त्यातून तगलेल्या जीवांची ज्याप्रमाणे उत्क्रांती झाली, तशाच प्रकारे काहीतरी होण्याची शक्यता अधिक. जसा त्यानंतरही कसलेही विशिष्ठ उद्दिष्ट नसलेला "जीवसृष्टीचा कारखाना" चालू राहीला, पुढेही तसाच अव्याहत चालूच राहील आणि अजून ६६ मिलिअन वर्षांनंतर कदाचित वेगळे चित्र दिसेल. कुणास ठावूक, सेपिअन (विचार करणारी जमात) नावाची मानवेतर (होमो नसलेली) कुणी दुसरी जमात असेल.

के-पीजी सारख्या घटनेपेक्षा, वातावरण बदलामुळे कमी विध्वंसक पण वारंवार घडू शकणार्‍या घटनांचा धोका जास्त वाटतो. पण शेवटी दोनही केस मध्ये, कसलेही विशिष्ठ उद्दिष्ट नसलेला जीवसृष्टीचा कारखाना आपल्या नियमांनुसार चालूच राहील.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

काल यावर एक व्याख्यान ऐकले. या आघातानंतर नेमके काय काय झाले असावे याचा आढावा यात घेतला आहे. विशेष म्हणजे, जव्हारपासून ते महाबळेश्चर पर्यंतच्या भूपृष्ठाचे विश्लेषण केल्यावर, दख्खनच्या पठारावरचा ७०% लाव्हा या आघातानंतर बाहेर आला असावा असे नवीन संशोधन सांगते. दख्खनच्या पठारावरच्या ज्वालामुखी उद्रेकामुळे वातावरण भरपूर प्रदूषित झाले आणि जीवसृष्टी पुन्हा निर्माण होण्यास जास्त कालावधी लागला.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

पृथ्वी नष्ट करण्याची ताकत उल्का आणि धूमकेतू मध्ये नाही
ती पिल्ल आहेत .

मानवा सहित समस्त जीवसृष्टी नष्ट करण्याची मात्र त्यांच्यात ताकत आहे.

1) पृथ्वी भोवती वातावरण असल्या मुळे लहान आकाराचे धूमकेतू,आणि उल्का पृथ्वी च्या वातावरणात आल्या की जळून जातील.

पण पृथ्वी चे वातावरण म्हणजे अभेद्य कवच नाही.
मोठ्या आकाराच्या उल्का आणि धूमकेतू असे पूर्ण नष्ट होणार नाहीत
उल्का आणि धूमकेतू कोणत्या प्रकारच्या मटेरियल पासून बनल्या आहेत हा पण एक फॅक्टर आहे.
उच्च तापमान पण सहन करणाऱ्या पदार्थ पासून त्या बनल्या असतील तर काहीच फरक पडणार नाही.
आणि त्या सरळ पृथ्वी ला जोरदार धडक देतील.
हे झाले पृथ्वी विषयी.
पृथ्वी वरील जीवसृष्टी नष्ट करण्याची ताकत पृथ्वी वर च अस्तित्वात आहे
रोग,तापमान वाढ,दुष्काळ,पुर, आण्विक अस्त्र,जैविक अस्त्र ,अन्न ची कमतरता,पाण्याची कमतरता,ऑक्सिजन नष्ट होणे,अनेक कारणांमुळे जीवसृष्टी नष्ट होवू शकते .त्या साठी उल्का आणि धूमकेतू ची गरज नाही.
प्रजनन क्षमता हळू हळू कमी होवून ती पूर्ण नष्ट होणे ही पण काही अशक्य अशी गोष्ट नाही.
तसे पण घडू शकते.

अगदी साध्या शब्दात, आणि सरळ उदाहरण.
Blood pressure वरील औषध खावून त्या व्यक्ती ला काय फायदा झाला हे कोणीच सांगू शकत नाही.
किती स्ट्रोक पासून तो वाचला,किडनी fail होण्यापासून किती वेळा वाचला कोणी सांगू शकत नाही .
तसेच निसर्गाचे आहे.
कशामुळे काय घडेल हे कोणी सांगू शकतं नाही.
प्रयोगात सिद्ध झाले असेल तरी तसेच घडेल असे काही नाही.

पृथ्वी वर अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व जीव , सूक्ष्म जीव,वनस्पती ह्यांचे काय कार्य आहे हे त्या जाती पूर्ण नष्ट झाल्यावर च समजेल.
अगदी किरकोळ असणारी मुंगी नष्ट झाली तरी पृथ्वी वर ची जीवसृष्टी धोक्यात येवू शकते.
काही ही घडू शकते

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0