कथा

चंद्रप्रभाचे सिंह (दीर्घ लघुकथा)

"थर्टी डॉलर्स. तीस डालर." काऊंटरमागचा गोरा बोलला आणि मी दहाच्या तीन नोटा यांत्रिकपणे काऊंटरवर ठेवल्या. ऑलरेडी घर शिफ्ट करतानाच्या कामाने दमलो होतो; आणि त्यात बायकोनं ग्रोसरी आणायला पिटाळलं होतं. पण तरी एकदम स्ट्राईक झालं. "डिड यू जस्ट स्पीक हिंदी?" त्याला विचारत मी त्याचा चेहराही पटकन बघितला. देसी नव्हता, गोराच होता पण चेहरेपट्टी जरा वेगळी होती. कदाचित इराणी वगैरे असावा.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

चंद्रप्रभाचे सिंह: भाग २

पुढचा आठवडा संपायला फारच वेळ लागत होता. शेवटी वीकेंड आला आणि भल्या सकाळी नऊ वाजता मी निकोलायच्या ग्रोसरी शाॅपमध्ये पोचलो.

"मला वाटलंच तू येणार!" म्हातारा हसत म्हणाला. "काय ग्रोसरी पाहिजेय, की नुसता गप्पा मारायला आलायस?"

स्वातीने दिलेली यादी मी पुढे सरकवली. पाच मिनिटांत निकोलायने सगळं सामान दिलं, आणि वर आल्योन्का चाॅकलेटचा एक बार काॅम्प्लिमेन्टरी दिला. मला संधी मिळाली. "त्यांची मुलं आता अशा वयाची असतील ना - चित्रातल्या आल्योन्काएवढी?"

"कोणाची मुलं?" म्हातारा आपसूक जाळ्यात आला.

"त्या लघुग्रहावर गेलेल्या अंतराळवीरांची!" मी विजयी मुद्रेने म्हणालो.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

End Game

ललित लेखनाचा प्रकार: 

ती सध्या काय करते?

"तू वर्षभरासाठी दूर जातेयस आणि कुठे ते मला सांगत नाहीयेस?" निकोलाय अविश्वासाने म्हणाला. त्याच्या आवडत्या मश्रूम पिरोगींना त्याने हातही लावला नव्हता.

"मी नाही सांगू शकत रे, राजा! सरकारी गुपित आहे ते," व्हेराने त्याची मनधरणी करायचा पुन्हा प्रयत्न केला. पण निकोलाय फुरंगटून बसला होता.

अखेरीस व्हेरा म्हणाली, "तर मग ऐक."

===

निकोलायने वोदकाचा अजून एक घोट घेतला. ती जळजळीत ऊब घशाखाली जाताना त्याचे लक्ष समोरच्या आरशाकडे गेले. पन्नाशी उलटल्यावरही त्याच्या चेहर्‍यात फारसे बदल झाले नव्हते, पण डोळ्यांमधील निरागस भाव केव्हाच हरपले होते.

===

ललित लेखनाचा प्रकार: 

चंद्रप्रभाचे सिंह

"थर्टी डाॅलर्स. तीस डालर." काऊंटरमागचा गोरा बोलला आणि मी दहाच्या तीन नोटा यांत्रिकपणे काऊंटरवर ठेवल्या. ऑलरेडी घर शिफ्ट करतानाच्या कामाने दमलो होतो; आणि त्यात बायकोनं ग्रोसरी आणायला पिटाळलं होतं. पण तरी एकदम स्ट्राईक झालं. "डिड यू जस्ट स्पीक हिंदी?" त्याला विचारत मी त्याचा चेहराही पटकन बघितला. देसी नव्हता, गोराच होता पण चेहरेपट्टी जरा वेगळी होती. कदाचित इराणी वगैरे असावा.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

मोहन गाढवे

मोहन गाढवे माझ्या गावा शेजारच्या गावात रहात होता. तो आणि मी एकाच शाळेत शिकायला होतो. आमच्या वर्गशिक्षकांनी पोरं मोहन्याला गाढव्या, गाढवीच्या असं म्हणत म्हणून त्याला 'मोगा' हे नाव दिले. सगळे त्याला मोगा म्हणू लागले. कुणी गाढवे आडनावावरुन चिडवलं तर लगेच हेडसरांकडे रडत जायचा. हेडसर वैतागून गेले, एक दिवस बोलले गाढव खूप कष्टाळू आणि इमानी प्राणी आहे. तूला कुणी गाढव म्हणाले तर अजिबात चिडू नकोस. गाढवासारखा अभ्यास कर मग बघ गाढव चिडवणारे गाढवे साहेब म्हणतील.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

व्हॉट्सअँप

"अग मला वाटलं तू बिझी असशील म्हणून मी तुला फोन केला नाही" अनघा नेत्राला म्हणाली.
नेत्रा: असं कस वाटलं तुला ?
अनघा: असच, काही कारण नाहीए.
नेत्रा: मी तुला कधी फोन करत नाही का?
अनघा: करतेस की
नेत्रा: मग मी कधी तुला कॉल बॅक केला नाही का? कॉल बॅक चा तर प्रश्न च नाही.. कारण तू मला कधी फोन करत च नाहीस
अनघा: हो पण तू करतेस ना.. मग मला करावा लागत नाही

ललित लेखनाचा प्रकार: 

ऍक्टर्सच्या लहानपणचे व्हिडीओ (ऊर्फ फालतू क्लिकबेट) (ऊर्फ मर्यादित कल्पनाशक्ती)

डिसेंबरमधली स्टोरी. नाताळच्या आसपासची.

मह्या आणि मी नेटफ्लिक्सवर कोणतीतरी फिल्म बघत होतो. कोणाच्यातरी डोळ्यांसमोर अख्खं आयुष्य तरळतं असा सीन होता. अगदी बालपणापासून वगैरे.

"भेंजो हा लहान पोरगा वेगळा आहे. त्या अॅक्टरच्या लहानपणचा नाहीये तो व्हिडिओ!" मह्या एकदम बोलला. "त्या अॅक्टरला जन्मखूण आहे बघ डाव्या कोपरावर. पोराला नाहीये तशी खूण." फिल्म रिवाईंड करत मह्या डिटेल्स दाखवू लागला.

ललित लेखनाचा प्रकार: 

ड्राय डे

"उद्या डिनरला बिर्याणी खायची का रे?" मह्यानी मला विचारलं.

"नको रे भेंजो. लास्ट आठवडा आहे. ती नवीन सिप घेतली, तेव्हापासून एप्रिलमध्ये इन्क्रीमेंट मिळेपर्यंत जरा कट्टूकट होणारेय."

"अरे खर्च नाही यार. बाॅसिणीच्या नवीन घरी पार्टी ठेवलीय. एमडीपासून सगळ्यांना बोलवलंय तिनी. मला कार्ड देऊन बोलली, तू नक्की ये आणि हवं तर कोणाला बरोबर आण. पार्टीत काय पिणार हेपण विचारलं पण मला बरोबर नाही वाटलं मग ज्यूसच बोललो."

ललित लेखनाचा प्रकार: 

"समीर"

तू सकाळी office ला जाणार, संध्याकाळी late येणार आता हे रोजचच होणार. Free असताना किती बर असायच ना? वाट्टेल तेव्हा भेटता यायचं, हल्ली chatting कमी झालाय, बोलाणही कमी होणार, पर्यायच नाही म्हणून आपण ते समजाऊन घेणार. आत्ता काय आणि नंतर काय Busy तर व्हावाच लागणार होत.

तुझी वाट पाहायला आवडत रे मला, पण त्यानंतर तू समोर हवा असतोस, तुला घट्ट मिठी मारायची असते, तुझ्याकडून एखादा पापा हवा असतो, तुझा थकवा एका क्षणात जावा अशी माझी इच्छा असते. तुलाहि हेच हव असत ना?

ललित लेखनाचा प्रकार: 

पाने

Subscribe to RSS - कथा