बिपिन बुकलवार

काही शब्द, थोड्या रेषा: भारांचे काही मानसपुत्र (आणि कन्या)

काही शब्द, थोड्या रेषा: भारांचे काही मानसपुत्र (आणि कन्या)

- 'भारा'वलेले

फास्टर फेणे
-------

-------

बिपिनवरचे सिनेमे लोकांपर्यंत पोचलेच नाहीत!

बिपिनवरचे सिनेमे लोकांपर्यंत पोचलेच नाहीत!

- रघुवीर कूल

.

पुत्र व्हावा ऐसा पढाकू

.

पुत्र व्हावा ऐसा पढाकू

- संवेद

सोप्या गोष्टींबद्दल लिहिणं फार कठीण असतं हे वाक्य अनंत वेळा वाचूनही टोचत नाही, जोपर्यंत ती वेळ तुमच्यावर येत नाही. आज ही वेळ माझ्यावर आणल्याबद्दल संपादकांचे आभार मानावेत की त्यांना बोल लावावेत हा प्रश्नच आहे.

खोट्या जगातले खरे लोक

खोट्या जगातले खरे लोक

- अस्वल

.

"शिंग वाजता रॉबिनकरता
शरवुड जंगल भंगेल
गडी लोटतील रंगेल!"

अशी 'रॉबिन हुड'शी झालेली माझी पहिली ओळख मला अजूनही नीट आठवतेय. त्यापूर्वी ह्या रॉबिन हुडबद्दल काहीएक कल्पना नव्हती. मग एकदा बाबांनी कुठलंसं पुस्तक आणून दिलं आणि म्हणाले - वाच. तुला आवडेल हे.
.

Subscribe to RSS - बिपिन बुकलवार