रॉबिन हुड

काही शब्द, थोड्या रेषा: भारांचे काही मानसपुत्र (आणि कन्या)

काही शब्द, थोड्या रेषा: भारांचे काही मानसपुत्र (आणि कन्या)

- 'भारा'वलेले

फास्टर फेणे
-------

-------

बालवाचक, पण सत्तरीतले!

बालवाचक, पण सत्तरीतले!

- मीना वैद्य

.
हा माझा अनुभव, म्हणजे इसवी सन १९५०-६० च्या दशकात एका लहान गावात शाळेत शिकणाऱ्या एका मुलीचा अनुभव. आता आठवणींच्या कप्प्यामधून बाहेर काढून कथन करते आहे.

खोट्या जगातले खरे लोक

खोट्या जगातले खरे लोक

- अस्वल

.

"शिंग वाजता रॉबिनकरता
शरवुड जंगल भंगेल
गडी लोटतील रंगेल!"

अशी 'रॉबिन हुड'शी झालेली माझी पहिली ओळख मला अजूनही नीट आठवतेय. त्यापूर्वी ह्या रॉबिन हुडबद्दल काहीएक कल्पना नव्हती. मग एकदा बाबांनी कुठलंसं पुस्तक आणून दिलं आणि म्हणाले - वाच. तुला आवडेल हे.
.

Subscribe to RSS - रॉबिन हुड