“Song of the Immigrant Indian”

On Mumbai’s sidewalk, at the consulate’s doors,
Seeking a visa for America’s shores,
Lay wanna-be immigrants, making no fuss
Hoods on a motorbike addressed them thus:

“Going to America? Are ye all fools?
The whore chews you out, breaking all rules.
Stay at home here, life here’s sunny,
Eat with the family, with love and ceremony.
For America is a country so funky,
You eat like a monkey, and work like a donkey!”

Chorus:
America is a country so funky,
Eat like a monkey and work like a donkey!

Manubhai, Gujarati immigrant:

“Don’t ever call her the “Beckoning Whore”,
Believe in America’s abiding lore,
“Work, work hard, and then work some more”
Is the way to success and gold coin galore!”

Chorus:
America is a country so funky,
Eat like a monkey and work like a donkey!

Manubhai manages a Dunkin Donuts:

“All through the night, in old Fords clunky,
Weird people come, colorful and funky,
Once in while: a heroin junkie
Saved by Ganesha, I manage this Dunky.”

Chorus:
America is a country so funky,
Eat like a monkey and work like a donkey!

Manubhai buys a motel:

“Joe truck driver brings in a lass,
Low on money, but brimming with sass,
And lo-and- behold, once in a while,
Joe brings in a young man virile!”

Chorus:
America is a country so funky,
Eat like a monkey and work like a donkey!

Manubhai, Hotel Billionaire:

“Capitalism’s a system rather funny,
Taught me my Dad’s friend “Uncle” Johnny,
With other peoples’ brains and other peoples’ money,
You make your bread, and lot and lots of honey!”

Chorus:
America is a country so funky,
Eat like a monkey and work like a donkey!

Manubhai leaves for his heavenly abode. All Patels gather around:

“Manubhai has left, and taken his wages,
Gather the priests, and Saffron-Clad sages,
Far from the village, in Diaspora’s pages,
Manubhai will shine for infinite ages!”

Chorus starts again:
America is a country so funky,
Eat like a monkey and work like a donkey!

xxx

field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

यू मे बी एबल टु रीच अ वाइडर ऑडियन्स दॅट वुड अप्रेशिएट युवर इंडियन-इंग्लिश पोएट्री ऑन अदर फोरम्स. धिस फोरम विल गेट बेटर फीडबॅक अँड अप्रेशिएशन फॉर मराठी पोएम्स, डोन्ट यू थिंक?

इफ व्हर्स इस ऱ्हाइम्ड इन इंग्लिश, देन इट इझ प्रेफरेबल (टु माय इअर) दॅट इट्स प्रोझोडी इझ मीटर्ड. व्हाईल इंग्लिश प्रोझोडी इझ स्लाइटली फरगिव्हिंग कंपेअर्ड टु ट्रॅडिशनल मराठी "वृत्त" -- इन फॅक्ट इट इझ एक्सपेक्टेड दॅट देअर बी सम ब्रेक हियर अँड देअर, युजुअली, ॲल्मोस्ट द होल व्हर्स इझ एक्स्पेक्टेड टु बी इन रेगुलर मीटर सो दॅट द फ्यू ब्रेक्स सीम लाइक अ पॉझ, अ रिलीफ. इफ यू कॅनॉट जज व्हॉट एग्झॅक्टली इझ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, दॅट इझ मोअर टायरिंग टु द रीडर.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

What you say is mostly true!
But the audience here is highly educated and multilingual, too!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

But the audience here is highly educated

'हायली एज्युकेटेड' अॅज़ इन, 'आंग्लविद्याविभूषित'?

आणि मग (केवळ उदाहरणादाखल) 'मनोगता'वरचे ते काय अशिक्षित होते काय?

एक वेळ 'इथे माझा वाचकगण आहे, त्यांना माझी ही कविता काहीही करून दाखवायचीच आहे, आणि तीही इथेच, इंग्रजीत असली तरीही' असे जरी म्हणाला असतात, तरी ते परवडले असते - ते निदान प्रामाणिक तरी असते. परंतु प्रस्तुत उत्तरास भंपकतेचा भपकारा येतो. क्षमस्व.

 • ‌मार्मिक1
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

'हायली एज्युकेटेड' अॅज़ इन, 'आंग्लविद्याविभूषित'? " Yes!!!!! Which what EVERY educated Indian IS, by now!
As to "भंपकतेचा भपकारा": facts are sacred, comment is free!
And "'इथे माझा वाचकगण आहे, त्यांना माझी ही कविता काहीही करून दाखवायचीच आहे, आणि तीही इथेच, इंग्रजीत असली तरीही'" : this is good, and is what I am saying!

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

मुंबईचा फुटपाथ, कन्सुलेटचे दार
यूएसच्या व्हिसाची आस धरून फार
होतकरू स्थायिक आहेत गुमान उभे
बाइकवरचे गुंड त्यांना म्हणतात असे :
येड्यांनो आहे अमेरिका रांड
कायदा ठोकरून मारेल तुमची गांड
जगणे आहे मस्त, घरी इथेच राहा
घरचे जेवा अन् स्नेहसोहळे पाहा
अमेरिका करते सगळ्यांना रडवे
खाताना माकडे, राबायला गाढवे.
(धृ)
अमेरिका करते सगळ्यांना रडवे
खाताना माकडे, राबायला गाढवे.

(वगैरे, वगैरे, असे काही जमवा की!)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ1

मस्तच ! आता सबंध कवितेचे करा

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

ज्याची स्फूर्ती त्याचीच बोलती.

आशयाने जीभ चुरचुरत नसेल, उगाच अक्षरे जुळवून रचना केली तर रटाळ व्हायची शक्यता फार.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

धनंजय, तुम्हाला प्रणाम!
मिलिंद, तुमची कविताही आवडली, इंग्रजीमधे असली तरी !

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

आता उरलो केवळ
स्मायलीपुरता.

रांड-गांड-द्वयानंतर रडवे आलेले पाहून पुढे भडवे येतील या अपेक्षेने उत्साहाने पुढे वाचत गेलो, नि त्याऐवजी गाढवे आलेली पाहून घोर निराशा पदरी पडली. कमॉन धनंजय, यू क्यान सर्टनली डू बेटर द्यान द्याट!

(नाही म्हणायला, गाढवाचा गांडीशी दूरान्वयाने संबंध आहे म्हणा, नाही असे नाही. परंतु तरीही, तो ओढूनताणून लावावा लागतो, त्यामुळे तितकी मजा येत नाही. असो.)

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

यू हॅव्ह टु ब्लेम दि ओरिजिनल फॉर दॅट. व्हाईल "होर च्यूझ यू आऊट" डझ नॉट स्पेसिफिकली मेन्शन ॲसहोल्स, वन कॅन आर्ग्युएब्ली से दॅट "होर" हॅझ अ सेक्शुअल कॉनोटेशन, सो द च्युइंग आऊट मे बी ट्रान्स्लेटेड इन्टु सम सेक्शुअल टर्म. "वर्क लाईक डॉन्की" सीम्स टु बी द की फ्रेझ इन द कोरस, सो "गाढव" बिकम्स कंपल्सरी इन द ट्रान्स्लेशन. आय डिड कन्सिडर "भडवे" ॲझ अ पॉसिबल ऱ्हाईम विथ "गाढवे", बट देअर सीम्ड नथिंग रिलेटेड टु द सेक्स ट्रेड इन द ओरिजिनल कोरस दॅट वुड जस्टिफाय "भडवे". इन्डीड, "रडवे" इझ अ पुअर ट्रास्लेशन ऑफ "फंकी", बट आय थॉट इट वॉझ द अप्रोप्रिएट "भावानुवाद" -- इट डझ नॉट अपियर दॅट द ओरिजिनल इन्टेन्डेड "फंकी" ईदर इन द सेन्स ऑफ "स्टिंकिंग" ऑर "इन्जॉएब्ली स्ट्रेन्ज" बट रादर इन सम जनरल नेगेटिव्ह सेन्स. ग्रँटेड दॅट "रडवे" इझ अ बिट मोर स्पेसिफिकली नेगिटिव्ह, बट इट गोझ विथ द फॅक्ट दॅट वर्किंग लाईक अ डॉन्की इझ अ मॅटर फॉर क्राइंग.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

डोळे दुखले हे देवनागरीतलं विंग्रजी वाचून.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं

मूळ धागा इंग्रजीत आहे, म्हणून (हा + आणखी एक प्रतिसाद अपवाद) उत्तरही इंग्रजीत. मराठी संकेतस्थळाचा बाणा, म्हणून लिपी देवनागरी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

गाॅट टू लव्ह धनूभावजी.

 • ‌मार्मिक0
 • माहितीपूर्ण0
 • विनोदी0
 • रोचक0
 • खवचट0
 • अवांतर0
 • निरर्थक0
 • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.