नवीन प्रतिसाद

प्रकार शीर्षक शीर्षक लेखक Post date
चर्चाविषय आयुर्वेदाची शास्त्रीयता – भाग ६ – प्रश्नोत्तरे पुरावे? १४टॅन शनिवार, 04/02/2023 - 10:40
चर्चाविषय आयुर्वेदाची शास्त्रीयता – भाग ६ – प्रश्नोत्तरे मला तर असे वाटते Rajesh188 शनिवार, 04/02/2023 - 10:29
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ हा हाहा ... ३_१४ विक्षिप्त अदिती शनिवार, 04/02/2023 - 07:07
चर्चाविषय आयुर्वेदाची शास्त्रीयता – भाग ६ – प्रश्नोत्तरे खुद ही को कर ... ३_१४ विक्षिप्त अदिती शनिवार, 04/02/2023 - 07:03
चर्चाविषय आयुर्वेदाची शास्त्रीयता – भाग ६ – प्रश्नोत्तरे डॉ जोगळेकर काका , अबापट शुक्रवार, 03/02/2023 - 16:53
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ अपेक्षा हे सर्व दुःखांचे मूळ गवि शुक्रवार, 03/02/2023 - 07:53
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ पुरावा? ३_१४ विक्षिप्त अदिती शुक्रवार, 03/02/2023 - 07:10
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ (लेखकास विनंती) 'न'वी बाजू शुक्रवार, 03/02/2023 - 01:29
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ ... 'न'वी बाजू गुरुवार, 02/02/2023 - 23:44
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ . 'न'वी बाजू गुरुवार, 02/02/2023 - 23:00
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ वाक्य नंबर २ हे जबरदस्त आहे अबापट गुरुवार, 02/02/2023 - 21:45
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ वाक्य नंबर २ हे जबरदस्त आहे अबापट गुरुवार, 02/02/2023 - 21:45
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ सर्व pathy योग्य च आहेत Rajesh188 गुरुवार, 02/02/2023 - 19:19
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ सर्व pathy योग्य च आहेत Rajesh188 गुरुवार, 02/02/2023 - 19:19
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ मूव हे असेच आहे जसे विवेक पटाईत गुरुवार, 02/02/2023 - 10:06
चर्चाविषय मनातले छोटेमोठे प्रश्न आणि विचार - ११२ त्यांना कदाचित २०२६ विक्रम संवत anant_yaatree बुधवार, 01/02/2023 - 21:49
चर्चाविषय मनातले छोटेमोठे प्रश्न आणि विचार - ११२ स्त्री & पुरुष अज्ञात बुधवार, 01/02/2023 - 21:17
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ थोडक्यात… 'न'वी बाजू बुधवार, 01/02/2023 - 16:58
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ स्पॉट ऑन नील लोमस बुधवार, 01/02/2023 - 14:54
चर्चाविषय ॲलोपथी आणि पर्यायी वैद्यकीय प्रणाली - भाग ७ आणखी एक (हिंदुस्थानी) चावटपणा... 'न'वी बाजू बुधवार, 01/02/2023 - 14:49
मौजमजा घेऊ कसा उखाणा? भावना दुखावणारी वाटते. मनीषा बुधवार, 01/02/2023 - 10:52
चर्चाविषय आजचे दिनवैशिष्ट्य - १८ Old Mc'Donalds .... तिरशिंगराव बुधवार, 01/02/2023 - 08:44
चर्चाविषय chat gpt-3 . काटशह अस्वल बुधवार, 01/02/2023 - 06:47
चर्चाविषय आजचे दिनवैशिष्ट्य - १८ पण आमी मॅक्डोनाल्ड्सच म्हणतो, पुंबा मंगळवार, 31/01/2023 - 23:00
चर्चाविषय आजचे दिनवैशिष्ट्य - १८ पार्सिंग/वाक्यरचना… 'न'वी बाजू मंगळवार, 31/01/2023 - 19:14

पाने