पारिजात

पारिजात

स्वप्नात तुझिया मी
राधा राधा होते
मग पापणी ओली माझी
मज उगाचच छळते

पहाट होता होता
पिठुर चांदण्यांची रात
क्षणमात्र मागे रेंगाळते
अन्
हाती न काही उरता
मंद पारिजात देऊन जाते...

- दिप्ती भगत
5ऑगस्ट, 2020

field_vote: 
0
No votes yet